Home > > Sheldan Nidle - 12. september 2017

Sheldan Nidle - for det Åndelige Hierarki og den Galaktiske Føderation - 12. september 2017

10 Oc, 8 Zip, 1 Ik

Dratzo! (Højt Elskede Sjæle!) Vi begynder med at takke alle de, hvis store visioner gør det muligt at frigive de velstandsmidler, som alle længe har ventet på. Det, vi ønsker at tale med jer om i dag, er Gaias og hendes befolknings enorme fremskridt hen imod at acceptere den højere bevidstheds voksende rolle i denne verden. Da vi først ankom for mange årtier siden, så vi en befolkning blive herset rundt med af Anunnakierne og deres verdensomspændende netværk af håndlangere. Dette tyranni bliver bragt til ophør ved at hver eneste af jer rejser jer!

Lige siden er I vokset bevidsthedsmæssigt, vi hylder jer, og himlen, for de forandringer, der er sket. Det er denne vækst, der har gjort det umuligt for Anunnakiernes tidligere håndlangere at kontrollere jer som førhen. Denne nye bevidsthed har tvunget kliken til at finde på stadig mere komplekse scenarier i et forsøg på at bevare sin magt. Vi er stolte af jer over, at I påtaget jer jeres nye ansvar med at forpurre klikens og dens mange spilleres forsøg på at skabe en eller anden form for global konflikt.

Som et folk begynder I at erkende jeres kraft og jeres kollektive indre styrke. I begynder også at støtte den måde, hvorpå den nye NESARA Republik til at begynde med skal ledes. I er klar til at acceptere de mange ansvar, der følger med territoriet. Det er denne form for global tænkning, der skal gøre det muligt for den nye republiks forvaltning at bede om og modtage jeres støtte til en hel række af relaterede områder. Dette er virkelig grunden til, at I, efter en lang række forsinkelser, står over for endelig at få den virkelighed, som I inderligt ønsker.

Den totale sum af disse stadigt voksende virkelighedsskift symboliserer den nye bevidsthed, som vi er mest stolt af. I har holdt mange problemer i skak, samtidig med at I stadig viser, hvor meget I bekymrer jer inderligt om hinanden. Vi hilser jer og ved, at I er så klar til at tage en række af betydelige udfordringer op for at nå mange vigtige mål. Dette er i hovedtræk årsagen til, at begivenheder, som I kan håndtere godt, pludselig sker! I vente for jer er vigtige valg, hvor I endnu engang skal vise, hvilket stof I er gjort af. Hurra! Hurra! Hurra!

Velsignelser! Vi er jeres Opstegne Mestre! Vi bruger denne tid til fejring. Hver eneste af jer gør jer klar til at opleve de forandringer, der så nådigt gives til jer af Himlen. Denne proces skrider fremad i et støt tempo. Efterhånden som I udvikler jer, ændrer I jeres accepterede begreber om virkeligheden og det gør det meget svært for de gamle normer at blive videreført. Disse barmhjertige rækker af forandringer gør det muligt for jer at fortsætte på vejen mod højere bevidsthed.

Selvom mange af jer har stået over for katastrofe eller en katastrofal situation, har I stået sammen som et folk som aldrig før. Det skyldes, til dels, det, Himlen gør for at holde jer på den meget nødvendige vej mod højere bevidsthed. Vi kan ikke understrege dette meget vigtige punkt for meget. Menneskeheden forandrer sig og den ændrer sig til det bedre. Et godt eksempel er den måde, I har fastholdt jeres vision på trods af alle mulige frustrationer, der i øjeblikket omgiver jer. I har lært vigtigheden af at fokusere på denne vision for at se den nå frem til sin guddommelige afslutning.

I viser, hvor fantastiske I er ved at blive. Tidligere har mange af jer været i stand til at se mulige katastrofer i øjnene uden at bryde sammen. Nu har dette udvidet sig til også at omfatte det meste af jeres personlige holdninger. Det er et eksempel på en af de måder, der har forhindret krig og gjort det muligt for mange væsentlige forandringer at ske. Vi hylder jer kollektivt for alt det, I har gjort for at rykke dette rige i den rigtige retning. Vid i jeres Hjerter, at I skal fejre disse forandringer og bered jer på alt det gode, der nu kommer! Hosianna! Hosianna!

I dag er I vidne til nogle anderledes omstændigheder, der skal forandre jer som et folk. I ser også begivenheder, der skal gendanne den verden, I lever i. Disse forandringer er langt fra små, snarere hænger de nøje sammen med fødslen af en ny planet. De er udtænkt af Himlen for at rykke jer hurtigere frem mod afsløring og alt det, der i sandhed følger med. Når den guddommelige proces udfolder sig, må I aldrig glemme, at den ubegrænsede og uendelige forsyning i Himlen er jeres! Lad det være så! Selamat Gejun! Selamat Ja! (Siriansk for Vær Én! Vær i Glæde!) Det er en speciel tid, hvor alt skal bære frugt!

Website: Planetary Activation Organization

Oversættelse: Margit Villumsen


Share |