Home > > Sheldan Nidle - 19. september 2017

Sheldan Nidle - for det Åndelige Hierarki og den Galaktiske Føderation - 19. september 2017

4 Caban, 15 Zip, 1 Ik

Selamat Balik! (Hjertelig Velkommen!) Fremskridt mod velstand fortsætter. Alle procedurer går som planlagt. Det, vi agter at tale med jer om på dette tidspunkt, er højnelsen af højere bevidsthed inde i hver enkelt af jer. Da Himlen besluttede sig for at skabe en ny virkelighed på Jorden, var hovedstrategien simpelthen at sikre, at jeres generelle åndelige bevidsthed fortsatte med at vokse, indtil den nærmede sig et aftalt niveau. Når det var nået, skulle det være et sikkert tegn på, at en generel global afsløring nærmede sig. Ikke desto mindre skulle det tages som et stort varsel om forandring.

I den sammenhæng var vi klar over, at de gamle egentlige magthavere i sandhed var langt ude i tovene. Samtidig udvikler I en større parathed til at gøre op med de mange overbevisninger, som jeres forældre og venner lærte jer. Vores hensigt er, at en ny kollektiv bevidsthed indfinder sig, hvor I kan begynde at blive vænnet til nye åndelige virkeligheder. De nye fremvoksende virkeligheder skal gøre det muligt for fred, personlig suverænitet og større socialt ansvar at vokse og til sidst få globalt rodfæste. Det er, hvad Himlen ved som begyndelsen til jeres 'nye jeg'.

Formålet med denne up-date er ganske enkelt at præcisere nogle centrale punkter. Højere bevidsthed, som I nok kan forestille jer, er et yderst komplekst emne. Det, der sker nu, er en række virkelighedsskift, som Himlen inderligt ønsker at gøre jer bekendt med. Den række af forandringer, vi har nævnt i tidligere up-dates, giver jer mulighed for at arbejde kollektivt frem mod fred og at etablere ny forvaltning. I dette nye Lys går Himlen forrest. Disse tilpasninger gør det på samme tid muligt for den voksende bevidsthed at blive anvendt korrekt. Måden, hvorpå det skabes, er det, der for tiden spredes over hele kloden.

Jeres kollektive handlinger bevirker, at en ny virkelighed dannes, som i sidste ende vil vise sig at blive meget anderledes end det, som den gamle virkelighed havde at tilbyde. Det er denne nye virkelighed, som både Himlen og vi er meget optaget af. Det nuværende dødvande er slet og ret illusorisk. Vi er mere optaget af at sikre, at alt vil ske som guddommeligt planlagt. Således beder vi jer simpelthen indtrængende om, at I gennem jeres visualiseringer muliggør, at alle resterende hindringer hurtigt overvindes. Det vigtigste mål er som nævnt det støtte tempo i udviklingen af jeres kollektive bevidsthed. Det er denne, der hurtigt vil løse alt det, der i øjeblikket frustrerer jer.

Velsignelser! Vi er jeres Opstegne Mestre! Vi kommer i dag fyldt med håb og hensigt. Den ubarmhjertige række af ømhed, der opstår i hele kroppen, er nu svindende. Denne nedgang er endnu et tegn på, at jeres krops tidligere måder finder en ny måde. Det er ikke let at fungere, mens man konstant belastes med flere forskellige smerter her og der. Fat mod, hvad angår dette, da I trofast har bestået endnu en indre test. Vi takker jer nådigt for jeres indre styrke og ukuelighed.

Vid også, at jeres vidunderlige Ånd udvikler sig gunstigt med de mange transformationer, I nu kommer til at opleve. Vi har med tro på jer overvåget og set, hvor vidunderligt I tillader jeres voksende bevidsthed at forme jer. Disse resultater og mange andre viser, hvor meget I forandrer jer. Vi beder blot om, at I fortsætter det gode arbejde. Vi Mestre ved, hvilket virkeligt vanskeligt stort arbejde, I kollektivt udfører. Den fælles vision, som I har, giver os inspiration til alt det, I opnår.

Fantastiske begivenheder er sandelig i jeres horisont. Det, vi ganske enkelt beder jer om, er, at I bevarer roen og fortsætter med at fastholde jeres kollektive vision. Himlen er i gang med at belønne jer for jeres mange stadigt voksende positive kvaliteter. Efterhånden som den nuværende virkelighed ændrer sig, kan jeres mange positive egenskaber være yderst nyttige for jeres guddommelige sag. Så fat mod gennem jeres anstrengelser og brug disse intentioner for at hjælpe hele menneskeheden med at fuldføre denne Åndens test og komme sejrrige ud af det! Vi hylder jer, for det er det, vi virkelig ønsker for jer alle! Hosianna! Hosianna!

I dag har vi holdt jer opdateret ved at formidle de specielle oplevelser, vi ofte har talt om. I denne henseende må I aldrig glemme, at den uendelige og ubegrænsede forsyning i Himlen virkelig er jeres! Selamat Gejun! Selamat Ja! (Siriansk for Vær Én! Vær i Glæde!) Lad det være så! Det er tid for, at alt skal bære frugt!

Website: Planetary Activation Organization

Oversættelse: Margit Villumsen






Share |