Home > > Sheldan Nidle - 13. juni 2017

Sheldan Nidle - for det Åndelige Hierarki og den Galaktiske Føderation - 13. juni 2017

10 Cauac, 2 Kayab, 13 Caban

Dratzo! (Højt Elskede Sjæle!) Bare vid dybt i jeres hjerter, at I er guddommeligt bestemt til i sidste ende at modtage de nødvendige økonomiske midler, der skal give jer alle ressourcerne til at lykkes. I denne succes skal I vise denne virkelighed jeres fantastiske potentiale. Hold altid den grundlæggende løsning i sigte, der er nødvendig for at overvinde alle hindringer og for i fællesskab at manifestere jeres prægtige drømme! Vi, ligesom Himlen, er fuldt engagerede i dette. Vid også, at visse elementer bliver enige, hvilket bevirker, at mørkets håndlangere afsondres fra jer og tillader, at den nye NESARA Republik bliver til.

De monetære ressourcer, I har brug for, skrider igen fremad i et virkeligt guddommeligt tempo. Det momentum, der skal give de involverede parter mulighed for at fremskynde tempoet af denne ekstremt vigtige ressource, bygges op. Vores bønner er blevet hørt og vi forventer, at der vil ske nogle fantastiske begivenheder i den nærmeste fremtid. Derudover skal de, der så vederstyggeligt har forsinket disse handlinger, tages ud af deres stadigt voksende elendighed. Så hav tillid til, at det bedste endnu skal komme.

De fremskridt, der nu gøres, er et symbol på den nye holdning, der bliver vist af vores allierede. De er helt klar over, hvor vigtigt det er at forsikre alle om, at de nuværende fremskridt sandelig er betingelsesløse. Det er kendt, at mørket førhen var i stand til at manipulere denne leveringsproces. Vi er overbeviste om, at dette ikke længere er tilfældet. Nye sikkerhedsforanstaltninger er på plads for at sikre, at en konstant, glidende bevægelse skal blive normen. Med denne procedure skal denne utroligt komplekse situation fuldendes efter den oprindelige guddommelige tidsplan. Vær derfor forberedt på det tidspunkt, hvor I vil modtage jeres lovede velstand og nye forvaltning.

Det har været en meget lang vej, som vi har været tvunget til af omstændighederne at fuldføre. Vi er godt klar over, hvad I har været igennem. Glæd jer derfor over, at alt dette snart er ovre og I kan i sandhed fejre det. Indtil da, vær tålmodige og vid i jeres hjerter, at ventetiden sandelig var det værd. Mange storslåede begivenheder er nære. Derfor skal I snart se de mange arrestationer af nøglepersoner, I har ventet på. Meget, der var forventet, har blot taget lidt længere tid, end det først blev forklaret jer. Halleluja! Halleluja!

Namaste! Vi er jeres Opstegne Mestre! Åndelige Begivenheder er ved at manifestere sig. Vi har bemærket, hvordan Himlen har besluttet at bringe de mange facetter af vores nye virkelighed i forgrunden. En vigtig nøgle til dette er, hvordan de mange nye valutaer sættes i værk. De ansvarlige, som vi har nævnt tidligere, strømliner denne proces. Igen forventer vi, at mange tidligere problemer gøres åndeligt korrekt. Disse procedurer skal gøre det muligt for Himlen og dens allierede ikke kun at færdiggøre RV (Revaluering), men også at muliggøre de hurtige åbninger, der kræves for at kunne indføre de åndelige programmer for NESARA Republikken så vel som det nye finansielle system. Gud Velsigner os Alle!!

Således forventer vi med velsignelse, at alt går godt som guddommeligt planlagt! Himlen har kærligt til hensigt, at I modtager deres storslåede velsignelser. Denne specielle proces har undergået talrige ændringer og til trods for uforudsete hændelser forventes succesen at ske som planlagt. Vi beder jer derfor om fortsat at have jeres prægtige visioner i hu. Mange virkelig vidunderlige ting, såsom isoleringen af mørkets håndlangere, er undervejs. I skal opleve alt dette på en måde, der på udsøgt vis er planlagt af Himlen! Disse højdepunkter er nogle af de begivenheder, der skal bringe jer denne nye virkelighed. Der er meget, I skal blive taknemmelige for.

Vi Mestre ønsker oprigtigt at takke jer for det, I så nådigt gør. Det er ikke nemt for jer at bevare sådanne høje visioner uden at opnå øjeblikkelige resultater. Det er et tegn på den øgede bevidsthed inde i jer. Jeres største belønning er, selvfølgelig, faktisk at være vidne til arrestationerne og mest af alt at modtage de penge, der længe har været lovet jer. I disse prægtige tider skal fødselsveerne for en fremtid, der længe har været bestemt, komme! Det er i dette Lys af jeres guddommelige nåde, at alt skal udfolde sig! Hosianna! Hosianna!

I dag svæver vi i sandhed over tærsklen til de tider, som Himlen længe har profeteret. Erkend alt det, I har været bestemt til at fuldende. Brug derefter jeres store indre styrke til at pløje igennem alt det, der stadig er tilbage. Vid, I Kære, at ubegrænset og uendelig forsyning i Himlen er jeres! Lad det være så! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriansk for Vær Én! Vær i Glæde!)

Website: Planetary Activation Organization

Oversættelse: Margit Villumsen






Share |