Home > > Sheldan Nidle - 20. september 2016

Sheldan Nidle for det Åndelige Hierarki og den Galaktiske Føderation - 20. september 2016

4 Ben, 16 Zip, 13 Caban

Dratzo! (Højt Elskede Sjæle!) Siden vi første gang ankom i massevis i slutningen af jeres 20. århundrede, har vi i detaljer lært, hvordan jeres verden fungerer. Vi har allieret os med jeres Opstegne Mestre og deres talrige allierede på Jorden. Derudover har vi haft omfattende planlægningsmøder med vores agarthanske brødre. Alle vores møder, sammen med vores lange videnskabelige studie flyvninger og efterfølgende optegnelser, har forberedt os på det, der i øjeblikket finder sted på jeres planets overflade. Menneskeheden på Jordens overflade står nu ved en korsvej. De, der søger Lyset, har opnået meget og er endelig klar til at begynde at bekendtgøre betingelserne for deres utrolige triumf. Et nyt globalt finanssystem, verdensomspændende frihed og ny forvaltning symboliserer denne sejr. For to årtier siden besluttede mørkets håndlangere at takke nej til overgivelse, som deres tidligere mestre, Anunnakierne, tilbød dem. Denne afvisning førte jer ind i to årtier med unødvendige krige, regerings støttet terrorisme og en generel række af fortsat korruption og misforstået vold. Denne langvarige æra med ugerninger er ved at være slut. Den meget ønskede tid med fred, frihed og velstand er næsten klar til at begynde.

Da denne nye tid begynder, ønsker vi at fortælle jer noget mere om os selv. Vores primære hensigt er fuldstændig afsløring. Det vil gøre det muligt for os at være mere åbne om, hvordan vi forholder os til jer. Vi ønsker inderligt til den tid at indlede en bred kommunikation med jer. Mange tror stadig, at tanken om, at denne verden konstant besøges af extraterrestriske væsner, er noget vrøvl. Vi agter at fjerne denne opfattelse inden længe. Da vi for årtier siden fik at vide af Himlen om at sammensætte denne særlige første-kontakt mission, var vi noget skeptiske. Vores Forsker og Ingeniør flåder havde enstemmigt kendetegnet jeres civilisation som endnu ikke parat til kontakt. Vores pludselige indgriben for at redde jeres Sol, kombineret med en række dekreter fra Føderationens Åndelige Råd, var en forløber for det, der senere skete. Derfor tiltrådte vi med entusiasme denne enorme opgave for jeres planet og dens folk. Vi sendte en temmelig stor flåde og begyndte at arbejde sammen med alle, der var dedikeret til Lyset, såsom dets mange aktive fortalere. Det har taget os næsten to årtier at gennemføre de første af utallige mål.

Resultatet af disse år med at komme til at lære hinanden at kende er, at de elementer, der er født på Jorden, nu fuldt ud accepterer os som en del af dette meget forskelligartede team. Vores samarbejdspartnere lægger regelmæssigt planer og rådgiver sig med andre grene af denne gruppe. Vi forstår deres planer og har bidraget til det, der i øjeblikket er den endelige plan for denne uhyre komplekse operation. Vi er dybt dedikerede til dette projekt og ved, hvornår vi kan lande i den nærmeste fremtid og arbejde sammen med jer personligt. Således kan vores mentorer lave deres daglige forberedelser, idet de ved, hvornår alt dette faktisk sker. Denne verden på Jordens overflade vil blive overrasket, når det, vi har diskuteret, udfolder sig. Det nye banksystem, velstanden og friheden, der kommer med ny forvaltning, kræver jeres aktive deltagelse. Den verden, som I er vokset op med, vil pludselig "eksplodere" lige for øjnene af jer. Dette nødvendiggør straks, at I accepterer en række begivenheder, der ændrer spillets gang. Det påhviler jer at lytte, at gennemgå dem omhyggeligt og at handle.

Denne hastigt skiftende virkelighed bliver sat i stand for at give jer mulighed for at opdage, hvor vidunderlig jeres miljø er blevet. Det er en ny verden, hvor I vil få rigtig mange vigtige oplysninger. I må tage det hele ind og tage jer tid til at tænke over det. Regeringer skal være indstillet på at gentage alt dette et antal gange. Det er vigtigt, at I forstår, hvad der forventes af jer. Ud over alt dette, skal nogle af jer være de første til at begynde, idet der skal læres en hel masse om den nye velstand og dens forbindelse til det nye og venligere finansielle system. Disse erfaringer skal hjælpe jer med at opnå jeres drømme og sprede en stadigt voksende global velstand. Sammen med disse særlige begivenheder vil der være styring, der virkelig kræver jeres aktive deltagelse. Lokale grupper er nødvendige til samarbejdet med denne styring på lokalt og regionalt plan. Vi har også til hensigt at give nogle retningslinjer og give jer mulighed for at deltage fuldt ud i vores kontakt procedurer. Jeres tid som en slags "idiot" er i sandhed snart ved at være slut.

Velsignelser! Vi er jeres Opstegne Mestre! Denne tid er særlig dejlig for os! Vores samarbejdspartneres store arbejde kommer endelig til at bære frugt. For længe siden fortalte Himlen os, at en tid ville komme, hvor Anunnakierne og deres håndlangere ikke længere ville herske i dette rige. Denne længe ventede tid oprinder nu. De, der kom til os for århundreder siden og stiftede åndelige hemmelige ordener, der er dedikeret til Lyset og dets gode arbejde, står på tærsklen til monumental succes. Lyset har tvunget de sidste af mørket til at overveje deres overgivelse og sørger for det. Alle de større håndlangere har uofficielt overgivet sig og godkendt særlige datoer. Mørkets sidste handlinger bliver i øjeblikket udført. Vi kan forberede os på at glæde os meget snart. Ære være Himlen for alle disse prægtige velsignelser! De transformationer, der kræves, er næsten klar til at ske. Disse herlige gerninger skyldes for en stor del jeres fortsatte fokus og støtte. Brug den resterende tid til at samles og takke alle i Himlen for disse i sandhed storslåede begivenheder.

Det, der sker nu, er en lang og meget begivenhedsrig strategi, der oprindeligt begyndte ved afslutningen af Anden Verdenskrig. De amerikanske håndlangere og deres tilhængere havde endelig nået deres århundreder gamle mål. De var blevet en vital del af Anunnakiernes efterkrigsplaner. Amerika blev grundlagt, ikke som en potentiel verdensmagt, men som et alternativ. Vi Mestre ønskede at vise et eksempel og give verden et velsignet alternativ til de globale håndlangere, der styrede dette rige. Vi vidste, at en dag skulle Anunnakierne vende sig til Lyset og denne klode havde brug for et andet eksempel for at drive en stor nation. Men Amerika blev i virkeligheden revet midt over af to vidt forskellige måder at køre landet. Disse forskelle kom til et afgørende punkt i det sidste halve årti. For øjeblikket bliver de "egentlige magthavere" og deres onde dagsorden ryddet af vejen. En ny tid kommer for alle folk.

Amerika skal i øjeblikket lede dette rige ind i en ny periode, hvor frihed, velstand og lighed er grænseløs. De, der har holdt denne nation, og verden generelt, i trældom, vil ikke længere være i en position til at kunne modsætte sig denne nye vej. De gamle opfattelser, som I længe lært, vil forsvinde. Jeres vision og fokus på en ny værenstilstand vil sejre! Amerikas historie vil blive afsløret og diskuteret åbent. Brug denne fantastiske historie som et eksempel til at undgå selv den ondeste af dagsordener i dette forunderlige rige under udvikling. Vær stærke og villige til at lytte og lære alt om Amerika og dets fantastiske profeti! Vi har mange andre ting at fortælle jer også. Mørkets gerninger og løgne må offentliggøres og energien af disse gerninger forvandlet til Lys og ren salighed. I er på vej til en ny bevidsthed og I skal få sand visdom, som I nylig har opnået. Halleluja! Halleluja!

I dag fortsatte vi vores ugentlige rapport. Som I kan se, er mange spændende begivenheder klar til at finde sted! Nogle af disse kan forbløffe jer i første omgang. Vær tålmodige og fokusér på det gode, der vil dukke op! Vid, kære Alle, at ubegrænset forsyning og uendelig overflod i Himlen sandelig er jeres! Lad det være så! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriansk for Vær En! Vær i Glæde!)

Website: Planetary Activation Organization

Oversættelse: Margit Villumsen


Share |