Home > > Sheldan Nidle - 21. februar 2017

Sheldan Nidle - for det Åndelige Hierarki og den Galaktiske Føderation - 21. februar 2017

2 Manik, 10 Zac, 13 Caban

Dratzo! (Højt Elskede Sjæle!) Operationen sker nu i et langsommere, men støt tempo. Processer, som sætter sikkerhed over distribuering, fortsætter. De, der repræsenterer den gamle klike, kæmper hårdt og skaber en række bekymrende langtrukne forsinkelser. Det er en strategi, der bevirker, at vores allierede vender tilbage til en mere forsigtig holdning. Vi bliver mindet om, hvor godt de mørke kan lide kompleksitet. Det er de mørkes sidste træk og det sidste middel til yderligere at sinke vores strategi. Dog vil en del af en ny tidsplan snart kunne realiseres med succes. En række gamle sager kræver i øjeblikket vores opmærksomhed. Alle de andre veje vil blive genåbnet. De mørke håndlangere vil endelig blive arresteret, deres aktiviteter afsløret og sløret løftet for en velstående virkelighed. Indtil da må vi bede jer om at være tålmodige. Jeres store belønning er snart på trapperne. De, der har været ved magten i så lang tid, vil snart blive besejret. Selv om vores fremskridt har været langsom, er det alligevel lykkes. Denne korrupte og tyranniske, ulovlige forvaltning bliver tvunget ud. En ny tid er her næsten!

Et vidunderligt scenarie rydder vejen for et nyt globalt finansielt system. Det er noget, der virkelig er sin nuværende og hemmelige natur værd. At fortsætte den aktuelle operation på sådan en mærkelig måde sikrer dens fulde succes. På nuværende tidspunkt afventer vi flere vigtige skridt, som stadig mangler at blive bekendtgjort. Når disse opgaver er afsluttet, skal vi endelig sætte en stopper for Federal Reserve Bank (USA’s centralbank). Dette ene store skridt legitimerer det nye guld-baserede globale monetære system! Med dette bag os, kan en række dristige træk støtte distribueringen af de nye valutaer, der er understøttet af guldbeholdningen. Den nye valuta alene skal gøre en ende på de nuværende fiat penges magt. Vi imødeser de skridt, der skal føre til denne yderst velkomne og nødvendige proces. Den kan så med lethed skabe betingelserne for levering. Dette vil til gengæld gøre det muligt for os at udbrede en verdensomspændende velstand. Det gør det også muligt for os at gennemføre flere vigtige bestemmelser i sidste års Paris-traktat.

Der er i øjeblikket en kamp mellem de sidste tilbageværende mørke håndlangere og dem, der repræsenterer Lysets kræfter. Den handler primært om jeres frihed og dem, der på en eller anden måde ønsker at fastholde den nye virkelighed i en underlig fortsættelse af det gamle flow. Denne kamp eksisterer kun, fordi Lysets kræfter stadig tvivler på dens profeterede skæbne. Når denne rest af tvivl omsider fjernes, er Lysets sejr sikker. Denne operation begyndte som en slags "utopisk" operation. Dens succes ligner noget af en Hollywood historie. Med andre ord har Lysets allierede endnu ikke sejren i hus. Det vi ønsker, er, at Lysets forskellige elementer erkender dets fantastiske kraft. Denne verden på Jordens overflade kan stadig ikke fatte, hvad der er sket. I er dem, der mod alle odds bevirkede en virkelig stor sejr. Brug denne nyerhvervede kraft til at acceptere dem, I er. Vær modige og kloge. Lad alle vide, at I forstår, hvad der sker på denne storslåede klode!

Vi har nu ideerne til begyndelsen af en ny magtstruktur, en struktur, der skal skabe en de jure Republik og ud af denne nye ordning, NESARA. Vær stolte, så I kan føre alt dette ud i livet. Mørket er henvist til historiens skraldespand. Det gamle rige er faktisk faldet og en ny og vidunderlig forståelse af denne virkelighed dukker frem. Det er ikke let at give slip på den usikre og frygtfyldte fortid, men inde i jer er vejen til en ny verden. Lad den KOMME og foren jer i den stadigt tiltagende stråleglans af dette nye Lys og Kærlighed. De gamle mørke måder er væk. Tag denne kraft ved hånden og tillad den at være til. I har gjort op med det gamle tyranni. Vær kloge med hensyn til det hele. Følg Mestrenes kloge anvisninger. Rejs jer og vær frie! I er dem, der har lidt i stilhed og var bange for at erkende jeres kraft. Slip dette og opfør jer, som om I har vundet. Vær tro mod dette og gør de gerninger, der viser det vidunderlige omfang af jeres kraft. Det er tid for massearrestationer og den formelle erklæring af NESARA Republikken! Rejs jer og vær suveræne, velstående og frie!

Namaste! Vi er jeres Opstegne Mestre! Denne tid er især relevant for realisering af de forskellige velsignede elementer for, at den globale RV kommer til at ske. Det er en hellig opgave for alle at forenes og bruge vores forskellige visioner til at sikre, at de mest fantastiske overbevisninger bliver en realitet. Vi kræver inderligt, at begivenheder manifesterer sig for at bevise helligheden i vores fælles anstrengelser. For længe siden samledes vi og lovede hinanden, at vores fælles overbevisninger sandelig var ægte. Vi har nu brug for at bevise dette over for hinanden. Dette rige har allerede vist den kraft, vi i fællesskab besidder. Dernæst må vi fortsætte, så den globale RV kan finde sted. I denne proces af håb og glæde kan vi skabe den kollektive dristighed, der hurtigt skaber denne guddommelige æra. Det er således den korrekte rette tid for at stoppe alle vores antagelser og manifestere denne nye hellige virkelighed.

Derfor er det meget vigtigt, at vi bruger vores positive visioner for at skabe en virkelighed, der endelig gør det muligt for mange globale begivenheder at finde sted. Brug tiden til at skabe glæde og dermed gøre det muligt for os alle at opleve fremgang, suverænitet og andre ting. Lad os sammen forandre denne virkelighed. Det er en tid bestemt til mirakler og visioner. Mørket er på sigtekornet. Det må nu fjernes. Denne verden kan ikke længere fortsætte i sin nuværende tilstand. Tværtimod er det tid for jeres sande befrielse. Denne klode bereder sig til et oprør af hidtil uset omfang. Den lamme kan ikke bedes om at sikre den blindes belønninger. Foren jer mine Børn! Forlang at de, der er besejret, handler som sådan. Udbred Himlens løfter. Erkend i jeres hjerter, hvad I virkelig er og foren jer for at modtage denne hellige velsignelse.

Som nævnt tidligere er det en tid for guddommelig handling, en handling, der kan transformere dette rige på Jordens overflade og frembyde en guddommelig plan for de forandringer, der sætter en stopper for tyranni. Gaia forstår, hvad der sker og ønsker inderligt at støtte en stille revolution, der løfter menneskeheden til sit potentiale. Menneskeheden har nået et punkt, hvor klikens afskyelige måder er kendt af alle og hvor kliken er besejret. Det er i dette Lys, at Kærlighed må hæve sig og dens sejrrige holdninger må belønnes rigeligt. Denne tid handler om at skabe de skridt, der går forud lige før afsløring og forandrer tænkemåden på Gaia for evigt. Menneskeheden må blive bevidst om, hvor den er nu og præcis hvor den nu er på vej hen. Vi velsigner dette og gør jer klar til det, der skal være jeres prægtige skæbne. Forude venter jer en række af begivenheder, der skal gøre det muligt for jer igen at leve blandt jeres åndelige familier og familier i rummet.

I dag har vi fortsat vores ugentlige globale rapport. I står på tærsklen til en ny tid for menneskeheden, til at skabe en mulighed for at opleve, hvad I længe har drømt om og endelig at være fri af den gæld, som I har arvet. Vid, I Kære, at ubegrænset forsyning og uendelig overflod i Himlen sandelig er jeres! Lad det være så! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriansk for Vær En! Vær i Glæde!)

Website: Planetary Activation Organization

Oversættelse: Margit Villumsen


Share |