Home > > Sheldan Nidle - 15. maj 2018

Sheldan Nidle - for det Åndelige Hierarki og den Galaktiske Føderation - 15. maj 2018

Selamat Jarin! (Vær Velsignet!) Vi vender tilbage, kære Hjerter, med meget mere at tale med jer om! Den igangværende kamp mellem Lyset og mørket i dette rige nærmer sig et afgørende punkt. Mange begivenheder i de sidste uger har skabt en åbning for Lyset. Den overordnede strategi vil virkelig give vores allierede på Jorden meget nødvendige fordele. Cabalens (the Cabal) uundgåelige nederlag fortsætter sin kurs. Den ene strategi efter den anden fra Cabalens side mislykkes. Efterhånden som Cabalen svækkes, formindskes antallet af medlemmer. I mellemtiden styrkes Lyset, efterhånden som brikkerne falder på plads, hvilket vil sikre jeres frihed. Fred, velstand og ny regeringsorden kommer nærmere for hver eneste dag.

Som I ved, ignorerer jeres mainstream medier det meste af det gode arbejde, som BRICS* landene og vores Jordiske Allierede har udrettet. Dette øjeblik i historien er et transcendent vendepunkt for jer. Mørket har kontrolleret denne virkelighed i næsten 13 tusinde år. Den virkelighed, som I lever i, forvandles gradvist. Vores jordiske allierede arbejder med ekstrem omhu for at sikre, at rigdommen i jeres verden fordeles til dem, der er dybt dedikeret til at fordele disse økonomiske midler retfærdigt til humanitære projekter.

Global fred handler om skabelsen af en bedre virkelighed. Den er baseret på et organisk netværk af bevidsthed, skabt af en stadig udvidende fornemmelse af selvet og initieret af Lysets indre arbejde. Resultatet af denne voksende bevidsthed er et system på mange niveauer, der er designet til at stimulere samarbejde, fred og kulturel gensidighed. Hver nation har en varig forpligtelse til at forsyne sit folk med mad, husly, tøj, sundhedspleje og et bæredygtigt, forureningsfrit miljø. Vigtigst er de forpligtet til at beskytte hver eneste borgers frihed og personlige suverænitet. Det er hvert enkelt menneskes uangribelige ret.

Som vi har talt om i tidligere budskaber, gøres I klar til aktivering af tre nye chakraer: drømme chakraet bag på hovedet; thymus chakraet, der ligger på den øvre del af brystet over hjertet; og diafragma chakraet lige over solar plexus. Disse nye chakraer kan begynde med mildt ubehag og sandsynligvis influenzalignende symptomer, så vel som hovedpine, periodisk tab af balance og svingninger i kropstemperaturen. Integrationen af jeres fysiske, mentale, emotionelle og åndelige legemer går ind i en ny fase. Den kontinuerlige strøm af højere frekvenser, der bombarderer Jorden i denne tid, fremmer forfinelsen og integrationen af jeres nye 13-chakra system. Disse forandringer i jeres fysiske krop, som forbereder jer til vores ankomst, skal "lukke op for" jeres naturlige telepatiske evner, hvilket gør det meget nemmere for os at strømline vores interaktioner med jer.

Vær hilset, vi er jeres Opstegne Mestre. Vi kommer i denne uge for at tale med jer om Fællesskab, som vi definerer som deling eller udveksling af intime tanker og følelser, især når udvekslingen er på et åndeligt niveau. Fællesskab skaber et helligt samfund af troende, der opretholder en fælles bevidsthed om sig selv og deres liv. Det tillader jer at opbygge et kollaborativt dynamisk felt designet til at pleje hver enkelt og den kollektive helhed. Fællesskab tillader hver deltager i gruppen dynamisk at pleje hvert medlems potentiale.

Medlemmer af dette stadigt voksende samfund mødes og diskuterer, hvad deres indre tro virkelig betyder for samfundet som helhed. Denne åndelige overensstemmelse giver jer frihed til at forny, hvem og hvad I er, og hvordan I udfører jeres daglige gøremål med hinanden. Når jeres fællesskabs bevidsthed vokser, skaber den en indre aura af støtte og åndelig afslapning. Denne fælles energetiske dynamik udvider yderligere bevidsthedsfeltet, så det opnår sit eget fulde og unikke potentiale. I kan forstå, hvorfor Fællesskab er et så vigtigt skridt i skabelsen af jeres nye galaktiske samfund.

Dette dynamiske felt gør det muligt for et organisk system at udvikle sig, hvilket fremmer innovative måder at løse problemer i samfundet på. Fællesskab indebærer en daglig fornyelse af de mange åndelige opfattelser, som individet og kollektivet nådigt deler med hinanden. Én måde at implementere dette på er gennem ritualer. Men Fællesskab er mere end blot et åndeligt ritual. Selvom Fællesskab for mange kan virke lettere usædvanlig, er det, for os, en praksis, som fastholder samfundet i en stadigt voksende og åndeligt tilfredsstillende praksis. Det er et holistisk middel til at udvide jeres bevidsthed, at se hvert medlem vokse på nye og kraftfulde måder. Når I ønsker det bedste for jer selv og andre, kan kun de mest positive begivenheder uundgåeligt manifestere sig i jeres virkelighed.

I dag talte vi om nogle af de situationer, der påvirker jer. Betydningsfulde begivenheder finder deres plads, hvilket vil forvandle jeres verden og vil dermed vende sig væk fra mørkets grusomheder og mod Lysets glæder og nåde. Vid, I Kære, at den ubegrænsede Forsyning og uendelig Velstand i Himlen sandelig er Jeres! Lad det være så! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriansk for Vær Én! Vær I Glæde!)

Website: Planetary Activation Organization

Oversættelse: Margit Villumsen

*BRICS: er en sammenslutning af landene Brasilien, Rusland, Indien, Kina og Sydafrika, der overordnet arbejder for bl.a. en bedre global økonomi gennem indførelse af en ny global valutareserve, hvor den amerikanske dollar ikke er dominerende.


Share |