Home > > Sheldan Nidle - 29. maj 2018

Sheldan Nidle - for det Åndelige Hierarki og den Galaktiske Føderation - 29. maj 2018

Salamat Jalwa (vær i retfærdighed). Kabalens (the Cabal) tilbagegang fortsætter. Deres langsomme, arrogante træk og vores hurtige modtræk efterlader disse slyngler i det morads, som de selv har skabt. Vores jordiske Allierede fortsætter med at opbygge globale alliancer, der klart intensiverer deres Sejr over mørket. Nøglerne til denne sejr er jeres stigende bevidsthedsniveauer, og jeres voksende sult efter at være åndeligt suveræne og frie af mørket og dets endeløse århundreder lange slaveri, grådighed og foragt. Himlen fortsætter med at udstyre jer og styrke enhver af jer til fuld bevidsthed. Jeres forventede skift i virkelighed er grunden til, at mørkets indflydelse svinder, og at kabalen er i en sådan panik.

Hav konstant i tankerne, hvad det er, der udfolder sig omkring jer. Stol på planen. Vores jordiske allierede offentliggør regelmæssigt Sandheder, hvis hensigt er at give jer en bedre forståelse af, hvad der i virkeligheden sker. Disse talrige og brogede alliancer skal i sidste ende bestemme udfaldet. Vi kan ikke understrege nok betydningen af denne nuværende strategi for jeres frihed. En forening af mange fraktioner er fokuseret på at undergrave hvert eneste af kabalens skridt. Deres gammelkendte strategier, som engang fungerede så godt på befolkningen, lykkes ikke for dem længere. Masserne vågner op.

Bevidsthed er et universelt net af guddommelig visdom, hvorigennem alt livs indbyrdes forbundethed er tydelig. I er bevidsthed, og bevidsthed er jer. Den manglende forbindelse, som I for tiden oplever, er en illusion prakkket jer på af jeres begrænsede bevidsthedstilstand. Efterhånden som I vågner til den, udvides potentialet for positiv forandring inden for alle områder. Det bliver tiden, hvor arkitekterne af de gamle måder falder fra nåden og Lysarbejdere er frie til at svinge deres stråler af Lys.

Hvad angår forandringerne på Jorden, forvent, at de til tider kan være regionalt intense. Gaia har besluttet at sinke mange af forandringerne på globalt plan, da jeres egen transformation ikke er meget langt væk. Hendes endelige transformation vil ikke finde sted, før I befinder jer sikkert i Agartha og tager jeres endelige, ekstatiske skridt ind i fuld bevidsthed. Indtil da skal Gaia fokusere på at løse presset på hendes tektoniske plader og på at opbygge Stillehavs- og Atlanterhavsbækkenerne for tilbagevendelsen af kontinenterne Lemuria og Atlantis. Som en fuldt bevidst planet er hun kendt for både hendes symmetri og hendes udsøgte skønhed. Hævningen af Atlantis og Lemuria vil balancere Gaias forhold mellem land og vand. Endnu en gang vil hun vende tilbage til sin oprindelige, uberørte legemlige sammensætning som en mono-polar planet.

Namaste! Vi er jeres Opstegne Mestre! Vi kommer bringende jer mange velsignelser! I har hjulpet os meget ved at manifestere et vidunderligt kollektivt af positive tanker hver eneste dag. Borgerne i jeres verden begynder at forstå, at vi alle er indbyrdes forbundet. Efterhånden som I vokser i bevidsthed, bliver jeres tanker højere fokuseret og mere bekræftende. Det er vigtigt for jer at erkende, hvor let negative tanker, i klynger, kan forsinke det, som I ønsker at visualisere. Tag jer tid til at samles og brug jeres forenede tanker til at forestille jer det vidunderligste udfald. Når I gør det regelmæssigt, kan I gøre jeres positive tanker mere kraftfulde og uimodståeligt alternative.

Efterhånden som mennesker udvider deres bevidsthed, bliver vi mere og mere bevidste om fysikalitetens åndelige natur. Vi observerer, at, efterhånden som I bliver mere vækket til, hvem I virkelig er - et åndeligt Væsen, der har en fysisk oplevelse - navigerer I med større nåde og mindre vrede og fordømmelse mod kabalens død. Vi ser jer anvende jeres voksende kraft til at kræve en regering fokuseret på folket. Overalt bliver nationer klar over nødvendigheden af frihed og vender sig væk fra regimer, der ikke lytter til deres borgeres krav.

I oplever en overgang, fra den verden, I nu kender, til en, der mere sandt afspejler dem, I bliver. Det er en tid, hvor hver enkelt person kæder deres stærke åndelige gaver sammen med helet. Mens I væver en ny virkelighed til eksistens, så forestil jer den skønhed, som jeres mangfoldighed bringer jeres nye galaktiske samfunds guddommelige klæde. Hav altid jeres vigtighed for det kollektive i tankerne, hvilket er menneskeheden på Jordens overflade. Jeres rige fortsætter med at ændre sig til det bedre. Bliv stædigt ved med jeres individuelle bekræftelser og de mægtige visualiseringer, som bygger op til varig frihed for alle.

I dag talte vi om det, der udfolder sig rundt omkring på denne kloden. Der sker mange begivenheder, der vil gøre det muligt for jer at transformere dette mørke rige til Lys. Vi beder jer blot om at tage disse oplysninger ind og bruge dem til at blive mere bevidste om, hvad der sker med jer og med de samfund, der udgør denne virkelighed. Vid, I Kære, at den ubegrænsede Forsyning og uendelig Velstand i Himlen sandelig er Jeres! Lad det være så! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriansk for Vær Én! Vær i Glæde!)

Website: Planetary Activation Organization

Oversættelse: Margit Villumsen


Share |