Home > > Sheldan Nidle - 22. november 2016

Sheldan Nidle - for det Åndelige Hierarki og den Galaktiske Føderation - 22. november 2016

2 Cib, 19 Xul 13 Caban

Selamat Jalwa! (Vær i Evig Glæde!) På nuværende tidspunkt er en operation i gang med det mål at isolere de resterende Illuminati skurke, der stadig sidder i magtpositioner i den amerikanske korporative regering. Denne proces har taget længere tid end først forventet af de kinesiske og europæiske Ældste og Kongelige. Begyndelsesvist blev den nye lovlige amerikanske regering erklæret i den sidste del af den måned, I kender som den gregorianske kalendermåned oktober. Hvad der mangler, er en mere formel erklæring, som snart vil blive udsendt. I mellemtiden er en ”rensningsproces” i gang. Vi overvåger alt dette og sætter rammer, der skal gøre, at denne operation lykkes. Vi forventer, at dette baner vejen for den nye amerikanske Republik og at NESARA bliver offentligt bekendtgjort. Vi har fortsat nøje overvåget alt, der udvikler sig og givet en fuldstændig rapport til det særlige råd, der skal være vogter af de nye GESARA regeringer. Vores samarbejdspartnere udgør en central del af dette vigtige råd for de Ældste og de Kongelige. Vores mål er at sørge for, at disse nye regeringer kommer til magten så effektivt som muligt. Denne aktion vil også bringe afsløring stadig nærmere.

Hele denne proces handler om at forberede dette globale rige til en accept af en stadigt voksende bevidsthed. Denne bevidsthed er det, der gør det muligt for jer at acceptere os som jeres lærere. Anunnakierne havde længe fået jer til at tro, at I var mindreværdige Væsener. Dette er måden, hvorpå de var i stand til nemt at manipulere jer. Vi har ofte gentaget, at denne kommende tid er en tid, hvor I bliver i stand til at acceptere jeres evner og se os som jeres fremtid. De mange teknologiske indretninger, I har accepteret i jeres virkelighed, er kun toppen af et gigantisk isbjerg af nye innovationer, der pludselig skal blive synlige for jer. Disse nye teknologier skal endelig gøre det muligt for jer at se, hvor fantastisk denne nye virkelighed bliver. Det bliver en verden, hvor I nemt kan acceptere, hvad vi agter at lære jer. I er nødt til hurtigt at kompensere for den faretruende langsomme udvikling, slutningen af det 20. århundrede var kendt for. Et hurtigere tempo kan give jer mulighed for at se den brede vifte af denne nye elektroniske teknologi. Men det er kun et lille glimt af, hvad jeres nærmeste fremtid indeholder!

Jeres verden vokser fra et samfund baseret på primitiv teknologi til en verden bygget på elektronisk udstyr. Dette ændrer den til en verden, der primitivt efterligner vores. Det næste, der skal ske, er, at denne elektroniske teknologi skal blive global, en udvikling, der nu sker i et meget større tempo. Vi kigger rundt omkring på denne klode og ser, hvordan de elektriske net hver dag udvides i Asien, Afrika og i Nord- og Sydamerika. Disse elektriske netværk kan derefter blive grundlaget for den trådløse elektroniske revolution. Selv om denne proces stadig er langsom i størstedelen af jeres verden, vil den nye velstand sætte en stopper for sådanne begrænsninger. Verdenen på jeres planets overflade har i stor grad været kontrolleret af de vestligt baserede Illuminoider. En sådan centraliseret kontrol bliver langt vanskeligere i en tid med stor global velstand. Det er denne virkelighed, der er det sande grundlag for GESARA. Det er vigtigt, at den snævre magtbase fjernes og erstattes af et nyt, mere åbent koncept. Når denne magt spredes ud, bliver verden bedre i stand til at acceptere nye virkeligheder. Den bliver også mere åben for afsløring og massekontakt.

Første kontakt er det primære mål for vores Velkommen-Hjem Mission. Vi er dedikeret til at hjælpe dem i jeres verden, som er fast besluttet på at stoppe kontrollen fra dem, der blev jeres tidligere herrers, Anunnakiernes, magtfulde håndlangere. Modige Sjæle har arbejdet i årtier på at skabe en vej, for at dette storslåede mål blev nået. Da vi ankom, begyndte vi straks at finde ud af, hvem de var og at vinde deres tillid. Kun på denne måde kunne vores mission hurtigt gennemføres. Som vi har udtrykt i tidligere rapporter, var vi i stand til at gøre dette til et vist punkt. Det, der er brug for nu, er, at vi skal være i stand til at gå længere end vores nuværende tillidsposition og virkelig hjælpe dem til at det lykkes for dem på enhver mulig måde. Det nuværende nedsatte tempo skal afhjælpes af en fælles indsats fra alle, der arbejder for at opnå succes. Denne fælles indsats skal gøre velstand og ny forvaltning mulig, hvilket skal gøre det muligt for os at fuldende vores mission - at blive anerkendt og derefter at være i stand til at henvende os til jer. Dette gør Himlen yderst glad og giver os mulighed for at se, på hvilke områder vi skal justere vores nuværende tidsplaner.

Namaste! Vi er jeres Opstegne Mestre! Tiden er kommet til at takke Himlen for det, der er ved at ske. Den gamle korrupte politiske proces er bestemt til at forsvinde og med velsignelse blive erstattet af en ny, kaldet NESARA og GESARA. Sandelig, det er en nådig velsignelse. Gennem dette skal uvurderlig velstand manifestere sig og frihed fra gældsslaveri skal komme som en stor og strålende glæde, der går forud for et nyt globalt banksystem. Dette er en hellig gave til menneskeheden på Jordens overflade! Det gør en ende på et system, der første gang viste sit hoved i det gamle Babylon. Dette tyranni er næsten ovre. I skal sole jer i frihedens guddommelige lys, med evnen til at realisere jeres glæde. Det er denne indre passion, der driver jer. Det er denne store glæde, der skal være Himlens største gave. Det er et tegn på, hvor meget Himlen Elsker jer og inderligt ønsker for jeres største personlige succes! Det er jeres belønning for alt, hvad I gør for at takke Himlen for dens forunderlige arbejde med at opfylde jeres drømme!

Det guddommelige mål med alt dette er, at I skal bruge denne nye velstand til at højne jeres bevidsthed og jeres glæde. Det er ofte sagt, at den kollektive energi i dette globale samfund øges ved at højne dets glæde. Denne proces fungerer ved at leve jeres passion, så I er i stand til nemt at forestille jer, hvad I kan udrette, når I tillader jer endelig at beskæftige jer med jeres personlige projekter. Når I begynder, hvirvler energierne heraf rundt i verden og føjer endnu mere opmuntring til den kollektive aktivitet. Den aktive proces med at gennemføre disse projekter er meget kraftgivende. En slags global energi fortsætter med at kastes tilbage og foretage en spiralbevægelse opad. Det er denne udvikling, der er kernen i det hele. Når I føler jer stadigt mere kraftfulde, dannes netværk og en ny guddommelig holdning er manifesteret. Denne genskabende virkelighed er i virkeligheden virkeliggørelsen af jeres visualiseringer.

Denne guddommelige operation er, hvad vi begyndte for mange årtier siden. Jeres virkelighed befinder sig nu ved en større korsvej. Vi beder jer blot om, at I fastholder jeres vision og snart skal I se de vidunderlige resultater, som vi længe har beskrevet for jer. Amerika er, i virkeligheden, et forsøgsland for, hvordan denne nye bevidsthed skal manifestere sig. Vores samarbejdspartnere har modtaget vores ressourcer og er begyndt at distribuere dem over hele verden. Vær tålmodige. Vid i jeres indre, at en betydningsfuld hellig plan er i gang, der er bestemt til at feje alle væk, der er stærkt imod, hvad den repræsenterer. Det, der udspiller sig, er gendannelsen af denne nye og blomstrende virkelighed. Hver dag er mange hellige dekreter blevet erklæret og har udfoldet sig. En oprindelig ny verden skal manifestere sig og alle nuværende forhindringer skal transformeres. Glæd jer over, hvad der skabes og lad denne nådige nye virkelighed vise sig. Lad os gøre dette i det helliges og inderliges navn! Halleluja! Halleluja! Halleluja!

I dag fortsatte vi vores generelle rapport om den nuværende globale situation. Meget sker, der skal forandre denne verden på en forunderlig måde. Vi beder jer kun om, at I er tålmodige, fokuserede og villige til at hjælpe denne vidunderlige sag. Vid, kære Alle, at ubegrænset forsyning og uendelig overflod i Himlen sandelig er jeres! Lad det være så! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriansk for Vær En! Vær i Glæde!)

Website: Planetary Activation Organization

Oversættelse: Margit Villumsen


Share |