Home > > Sheldan Nidle - 27. juni 2017

Sheldan Nidle - for det Åndelige Hierarki og den Galaktiske Føderation - 27. juni 2017

11 Ben, 16 Kayab, 13 Caban

Selamat Balik! (Hjertelig Velkommen!) En utrolig grad af fremgang sker på trods af det omfattende daglige krav om at tælle de fremtidige midler til distribuering. Mens alt dette står på, er det tydeligt, at det nuværende banksystem med dets begrænsninger medfører et langsommere tempo, hvilket er grunden til, at det er klart, at der er brug for et nyt banksystem. Det er uheldigt, at selvom vi står på tærsklen til større velstand, må vi finde os i den meget klodsede og utilstrækkelige virkelighed i et gammelt og mere begrænsende banksystem. Ikke desto mindre vil optællingen og de heraf følgende virkeligheder i det nye system klart indtræffe!

Denne proces har måske været langsom, men den vil ikke blive stoppet. Indtil alle valutaer er helt omregnet til de nye penge, er det nødvendigt for processen, at ingen af disse valutaer frigives. Når denne proces er afsluttet, vil et nyt og mere passende banksystem opstå. Til den tid kan I så interagere i en virkelighed, der fuldt ud er i stand til nemt at opfylde alle jeres behov. Indtil da vær tålmodige og klar til at bruge det, I vil få. Det bedste skal i sandhed endnu komme! Denne proces kan virke kedelig og langsom, men den bliver gradvist gennemført!

Det, alt dette virkelig betyder, er, at de, der har ansvaret for de forskellige leveringsniveauer, stadig hindres af deres nuværende opgavers omfang og kompleksitet. Efter vores mening må de gamle virkeligheder bare opløses og de med evnen til at få disse opgaver gjort må have lov til hurtigt at gøre det, der er nødvendigt. Vores primære mål med denne positive ”hakken” er i virkeligheden tosidet. Vores første forslag er at overføre alt tilgængeligt personale til den igangværende opgave. Vores andet forslag er straks at indespærre de, der er taget bestemmelse om at arrestere og straks at indføre NESARA Republikken!

Disse forslag er enkle og kan let give vores allierede mulighed for at få dette arbejde gjort. Derudover kan disse handlinger muliggøre, at det nuværende ulovlige system hurtigt kollapser af sig selv og giver ny forvaltning mulighed for at indføre en ny global velstand og hjælpe alle med at nå deres vidunderlige mål. Dette skal trods alt være målet med det, der nu er bestemt til hurtigt at ske. Med hensyn til dette beder vi simpelthen alle involverede parter om at gå videre med det! Lad hele Gaias menneskehed høste den succes, de så guddommeligt fortjener!! Som et folk fortjener I sandelig mere, meget mere, end I nu modtager. Hosianna! Hosianna!

Velsignelser! Vi er jeres Opstegne Mestre. Vi kommer på denne dag vidende, at der må findes en måde, hvorpå disse økonomiske midler igen kan rykke mod deres bestemte destinationer. Vi er klar over, hvor helt unik denne fantastiske proces er. Vi takker og velsigner alle. Vi er taknemmelige for, at der blev fundet en løsning, hvorpå disse store summer af økonomiske midler kunne blive gjort klar til levering til de relevante personer. Når denne guddommelige handling er afsluttet, kan der sandelig jubles over meget. Lad det hele blive sandt! Halleluja! Halleluja!

Vi har midlerne til at løse problemerne i denne nuværende virkelighed. Lad os forene vores gode visioner og følge hele denne række af vidunderlige begivenheder til dørs. På den måde kan vi skabe en energi, der gør det muligt for alt at nå dets lovede virkelighed! Ved at fastholde denne prægtige vision støtter vi dem, der nu forbereder sig på at nå de mål, der er nødvendige for, at vi kan stå på selve tærsklen til distribution! Vi Mestre er stolte af det, jeres energier formår. Vi beder jer derfor om at slutte jer til os og foranledige de midler, der gør, at alt fortsat skrider fremad.

Det er vigtigt ikke at give op i disse sidste faser til vores succes. Brug jeres voksende evner til at gøre det muligt for jeres længe lovede mirakler at blomstre og på guddommelig vis at beære jer med den velstand, som er givet jer af Himlen. Denne proces er virkelig kernen i denne sag og den rykker dagligt frem til, hvor I hurtigt kan se den manifestere sig for jer. Derfor kræves der et sæt af indre overbevisninger, der ikke let kan kuldkastes. Vær vedholdende i jeres vision og vid blot, at nogle fantastiske begivenheder næsten er klar til at udfolde sig. Derfor, I kære, vær hele tiden rede til at modtage jeres Himmelske rigdomme!

I dag fortsatte vi vores ugentlige rapport om, hvad der sker rundt omkring på denne meget komplekse klode. Som sædvanlig er der den meget interessante og komplicerede historie om, hvordan dette land forbereder sig på sin overvældende velstand og den samtidige dannelse af NESARA/GESARA forvaltningen. Inkluderet i dette er, hvordan dette land skal gøre en ende på dets verdensomspændende UFO-tilsløring og byde ankomsten af dets åndelige familier og familier i rummet velkommen. Vid, I kære, at ubegrænset og uendelig forsyning i Himlen er jeres! Lad det være så! Selamat Gejun! Selamat Ja! (Siriansk for Vær Én! Vær i Glæde!)

Website: Planetary Activation Organization

Oversættelse: Margit Villumsen


Share |