Home > > Blossom Goodchild, December 2, 2012

Blossom Goodchild, December 2, 2012

بلاسم ۱۲ آذر ۱۳۹۱

بازهم من هستم ، خوب ، باید بگویم که ظاهرا" من در فضای روحی"آرامی" هستم … و صرف نظر از هر رویدادی … یا هر چه که من باید انجام دهم و غیره … قلب من شاد است و من خوشحال هستم. این وضع را دوست دارم … بطریقی آنچه که باید انجام دهم مهم است … و در عین حال نه چندان. اطمینان ندارم که چگونه می توانم آنرا توضیح دهم.

گرمترین درودها به تو بلاسم و "همه" آنهایی که برای خواندن این گفتگو وقت می گذارند. می شود گفت که انرژی اکنون "شدت یافته" تا درجه ای که شخص در مواقعی براستی "احساس" شادی می کند.

چنین تصور کنید … فقط تصور کنید که "احساسی" که هم اکنون دارید ، پایین ترین پله نردبان است … و بدانید هر پله ای که بالا می روید و"احساسی" که بشما دست می دهد … همانی است که شما مدتهای مدید در انتظارش بوده اید.

و آیا این همان نیست که همیشه گفته ایم که "همه" چیز درباره"احساس" آنست؟

بدون تردید و با اطمینان می توان گفت این امر "احساس" خوبی بوجود می آورد.

و این امر تا جایی که شما توان هماهنگی و همگنی با انرژی های"برتری" که می آیند داشته باشید ، "احساس" بهتر و بهتری ایجاد می کند.

تعداد زیادی پرسیده اند که آیا نیاز به این هست که حوالی روزهای ۲۰ تا ۲۴ دسامبر (۳۰ آذر تا ۴ دی ماه) "کار خاصی انجام دهند"؟ اگر بعنوان مثال سر کارشان هستند … یا در حال رانندگی … آیا از کاری که می کنند دست بکشند؟ بسیاری مرخصی می گیرند که در آن روزها در جایی آرام گیرند … آیا شما پیشنهادی دارید که ما چه باید بکنیم تا بیشترین بهره را ببریم؟

اکنون که هر آنچه که "انتظار" می رود روی خواهد داد! برای آنهایی که بواسطه همه آن چیزهایی که حقیقتشان را پنهان داشته اند کور شده اند … باید گفت که آنها از جریان بی اطلاع خواهند ماند تا لحظه ای که "مجبور"خواهند شد گواهی دهند که براستی چیزی در حال روی دادن است. بقیه آنرا حس خواهند کرد … همانگونه که تو حس می کنی … و این بطور مداوم شدت خواهد یافت.

علاقمندیم بشما اطمینانی دوباره دهیم … برای آنهایی که نگران هستند …

"شما دقیقا" در جایی خواهید بود که باید باشید … شما نخواهید توانستجای دیگری باشید".

ای عزیزترین روحهای نورانی … شما که از تمامی از خود گدشتگی خود سود برده و بسیار از خود مایه گذاشته اید که "به بینید" آنچه را که برای انجامش آمده اید. اجازه دهید که از این پس … چشمان شما بنگرند … گوشهای شما بشنوند … چه آنچه که پدید خواهد آمد تنها می تواند بخشی از خود شما باشد که شما تمایل به پذیرفتن آن دارید.

به بخشید … می شود کمی روشن تر بیان کنید؟

منظور ما اینست … کار شما این است که قلب خود را و فکر و ذهن خود را باز کنید. لحظه ها را از دست ندهید … بدانید و متوجه باشید موردی که خواهیم گفت باشید …

"این خود شما هستید. این پدیده خود شما هستید".

آه!

بدین ترتیب که اگر شما "اینجا" نبودید ، دلیل بسیار کمی وجود داشت که اصلا" پدیده ای روی دهد چون آن "شما" هستید … هر یک از شما آن پدیده بزرگ "خواهید بود" وقتی که بوقوع به پیوندد. که … تغییر و تبدیلهای درونی "شما" است که عظیم ترین نوع تغییرات است.

شما قادر به "احساس" به شیوه قدیمی نخواهید بود … چون نوری که بدرون قلب "شما" وارد خواهد شد این امکان را بوجود خواهد آورد که شما بخاطر بیاورید آن کسی که هستید … و ذوب و نابود خواهد کرد آن کسی را که شما نیستید.

بنابراین ما تکرار می کنیم به گفتن اینکه اگر چه بلی … با وجود مشارکت عظیمی که از طرف نیروهای نور که بسی فراتر از مفهومی که شما در حال حاضر از آنها درک می کنید هستند ، صورت گرفته … این "شما" هستید … "شما موجودات زیبای عشق - نور" که آن "پدیده" را خواهید ساخت که موفقیت بزرگی در بر خواهد داشت و چنین نیز خواهد شد.

ما بشدت هیجان زده هستیم برای همه خودمان. در عین حال ما روی لبه صندلیهای شما نشسته و با "دانستن" اینکه چه پدید خواهد آمد با پیش بینی های بزرگی منتظریم که فقط به بینیم که چگونه زیبا و شفاف شماتغییرات را در درون خود خواهید پذیرفت.

آه دوستانی که عاشقانه دوستتان داریم … شما ایده ای درباره "شعاع عشق" ندارید که چگونه به میان چشمان شما خواهد تابید!

بچشید هر واکنش نا خود آگاه را. بهشتها در "درون قلبهای خودتان" بشما نشان داده خواهند شد.

شما بخاطر خواهید آورد آنچه را که فکر می کردید نا شناخته است و اینکه آنچه را که شما آرزوی بودنش را داشتید … تنها با بهره گیری از افکار خودتان ، می توانید باشید.

"همه" اینها … "هرچه" که در شرف عرضه کردن خود به شماست … اثر شکوهمندی بر "وجود" شما خواهد گزارد وقتی که شما آن "عشق" را"بشناسید" … "بشوید عشق" … "به عشق امکان و اجازه دهید" … و در نفسهای خودتان فرو داده و در بازدم خود آنرا به بیرون (دیگران)عرضه کنید … که در واقع تمام تجربه را شکل خواهد داد … که یکبار در آن تنفس کنید و یک عمر زرق و برق آنرا تجربه!

براستی که بسیار هیجان انگیز است … و بسیار هم نزدیک . گمان می کنم که ما طی این زمان در ارتباط با یکدیگر باشیم.

این را الزاما" نمی توانیم تایید کنیم ، بی آنکه اسرار بازی را فاش کنیم … ممکن است که برای مدت کوتاهی امکانپذیر نباشد … یا در واقع این قطع ارتباط ضروری باشد. در عین حال اطمینان داشته باشید … اگر هم چنین شود … برای شروع مجدد و ادامه آن هیچ زمانی تلف نخواهد شد.

"شما اینجای کار هستید ای عزیزترین ها … در آستانه عظیم ترین تغییر و تبدیل که تا کنون روی کره شما روی داده … و شما … هر یک از شما آنرا امکانپذیر کرده اید".

"به پا خیزید. روحهای خود را شاد و سرمست کنید. بدرون خود گام نهاده و خویشتن جدید خود را بخود معرفی کنید".

چرا که می شود گفت … آنچه که در شرف روی دادن است … هنگامی که رخ داد … شخص تقریبا خود را نخواهد شناخت (بواسطه شدت و عظمت تغییرات). آن "شمایی" که آرزو داشتید که در تعالی کامل باشد توان آنرا دارد که در درون شما وجود داشته باشد.

انرژیهایی که در شرف پیوستن بیکدیگرند ، به "روح برتر خویشتن"امکان و اجازه خواهند داد که در جسم فیزیکی بشیوه ای ساکن شود که پیش از آن قادر به آن نبود.

"شادی این امر را تصور کنید".

"خودتان باشید … خودتان باشید! بهمین سادگی"!

دوستان روحی … با خود مهربان بوده به آرامی آماده شوید برای آنچه که روی خواهد داد. فکر و ذهن خود را خالی کنید از آنچه که "آزارتان می دهد". موارد بی اهمیت بسیار زیادی موجب سردرگمی و آلودگی فکری شما شده اند … در حالیکه "همه حقایق" … بسادگی در یک ردیف و رده قرار می گیرند … از آنها (حقایق) سپاسگزار بوده اجازه دهید بدون ایجاد دلبستگی ، شما را آگاه کنند … و درباره این اشتغال فکری بی مورد نیز … (پس از تمرکز روی حقایق) به آزادی که آرزومند آن بوده اید دست خواهید یافت.

سپاسگزارم … من گفتار شما را ارج می نهم … در عین حال ، آیا ممکن است بگویید که چگونه می توان این کار را کمی آسانتر انجام داد؟

در واقع نیاز به انجام هیچ کاری نیست … بجز "عشق بودن" … و"منظور ما هم همین است و بس".

"این کار شما و پاسخ همه پرسشهاست … پاسخی برای همه چیز".

بلاسم ، برای تو مشکل است که آنرا بپذیری ، اینطور نیست؟

نه … بهیچ وجه. من کاملا" موافقم … چرا پرسیدید؟

بواسطه شرایطی که شخص می تواند در درون خود داشته اجازه ندهد که افکارش "حقایق" را تضعیف نموده آنها را دست کم بگیرد … که"عشق" … "فقط عشق" … "تنها چیزی است که شخص نیاز به تمرکز روی آن دارد" … چه اگر چنین کند … هیچ "احساس" دیگری درباره چیزی بجز "حقیقت" که خود شما هستید وجود نخواهد داشت …"عشق".

"اگر شما از آن (عشق) باشید … که ما با همه راستی و درک آن (عشق)بشما می گوییم … که شما هستید … این همه آنچیزی است که شما باید باشید". چرا که هنگامی که شما خارج از "حقیقت" باشید … شما هنوز از آن (عشق) هستید … در حالیکه لذت حاصل از "بودن آن (عشق)" را بر خود انکار می کنید.

بازگشت به آن … به آنچه که شما از آن نیستید … انجام پذیر نخواهد بود. چون شما تنها می توانید "باشید" آنچه که هستید … یعنی "عشق".

"در این آخرین روزهای سیستم قدیمی بخوبی از خود پذیرایی کنید".

"بسیار سپاسگزار باشید از (او) و همه آنچه که هست".

درباره سپاسگزاری گفتگو می کنید … مایلم از این موقعیت استفاده کرده از شما "سپاسگزاری کنم" بواسطه همه حمایتهایی که از ما کرده اید. از طریق یی میلهایی که دریافت کرده ام "می دانم" که چقدر به مردم در مسیر سفر(عرفانی) آنها خدمت و کمک کرده اید ، بواسطه "عشقی" که شما به هریک از ما دارید. مثال "عشق" شما بی اندازه است و من "براستی" از صمیم قلب … "سپاسگزارم" برای "همه" آنچه که شما انجام داده اید … برای "همه ما".

و ما اضافه می کنیم … هیچ لحظه ای از "زمان شما" وجود ندارد که ما از هریک از شما سپاسگزار نباشیم برای برتری شما در این نقشه الهی.

چنین مقدر شده است که قویترین قدرتمندان برای بودن در شرایط فعلی شما انتخاب شوند … در مواقعی ، شما "احساس" کرده اید که انرژی خود را از دست داده اید … در حالیکه موفق شده اید که خود را از آن باتلاق بیرون کشیده دوباره سرپا بایستید … اغلب در خستگی و حیرت می اندیشید برای ادامه راه از کجا این انرژی را بدست آورید. در حالیکه نتوانسته اید آن را در جایی روی زمین بیابید … ولی در وجود خود یافته و می دانید که آن بخشی از انرژی "الهی" است که "موجب شکست شما نخواهد شد".

"آنکه شما در قلب خود می دانید … 'سوپاپ اطمینان' است که امکان ادامه راه بشما داده … که … "

به بخشید که کلام شما را قطع می کنم … سوپاپ اطمینان؟ آیا این کلمه درستی است؟

ما تردید شما را حس کردیم و در عین حال البته … آیا ما هرگز نیاز به اصلاح گفتار خود داشته ایم؟

نه ، این کار همیشگی منست … مگر نه!!؟؟

ما دیدگاه خود را با این کلمه خاص بیان کردیم . که در واقع "دانسته های"درونی شماست که پی گیر و دنباله رو سرنوشت شماست … و آن"سوپاپ اطمینان" شما بوده و هست. چه امکان ادامه مسیر در هر شرایطی برایتان فراهم آورده … و همیشه رهنمون شما بجلو و در امنیت بوده. چرا که بدون آن "دانسته ها" در سیستم شما … اگر شخص آنرا نادیده انگارد … در حقیقت راه خود را گم کرده است.

"اینک تغییرات را در درون خود حس کنید … آماده سازی برای منور و نورانی شدن را".

"بعنوان شوخی می توانیم بگوییم که برای تزیین درخت در ایام عید تولد عیسی به نور کمی نیاز است" (بدین مفهوم که این ایام بواسطه وجود شما ، خود بقدر کافی نور باران هستند!).

"شما … شما خود نور هستید … و شما … شما در شرف متصل شدن به ژنراتور اصلی هستید"!

"شروع کنید با امکان دادن به قلب خود که در باب شکوه آنچه که در شرف وقوع است با صدایی بلند و رسا آواز بخواند".

"ترانه های قلبهای دیگران را احساس کنید و با پیوستن به آنها بزرگترین ارکستر موسیقی کر برای عشق را که تا کنون شناخته شده ، بوجود آورید".

چه هنگامی که شما در "عشق" به یکدیگر "به پیوندید" … چنین بیاندیشید که در این "انرژی عشق برتر" که بسیار جذاب و دیدنی است تنفس می کنید … بخود امکان و اجازه پیوستن به دیگران … در فضای قلب خود دهید. "احساس" کنید ریتم آهنگین "مادرتان کره زمین" را و با"او" هم اواز شوید.

"به یکدیگر به پیوندید همچون تنی واحد … که شما در یگانگی هستید".

در عین حال "احساس" کنید که این "یگانگی" همان چیزی است که شما برای رسیدن به آن به اینجا آمده اید.

"بپذیرید آنرا … که همه انتظار شما … دلیل شما برای همه آنچه که هستید ، است … همه آنچه که بوده اید … همه آنچه که خواهید بود … خود را به شما نمایان خواهد کرد به سرخوشی ، شادی و عشق ، آنچنانکه شما هرگز قادر به تجربه اش در این شکل انسانی که دارید نبوده اید".

"بنوشید این شادی و عشق را".

"بخود امکان دهید که هماهنگ و همگن شوید با برترین سطح خودتان و آزاد کنید افکارتان را از همه اختلافات و ناهماهنگیها تا از آنچه که در شرف پدید آمدن است حداکثر بهره را ببرید".

"ما با شما هستیم … نامزدهای ما".

آه … آیا درباره این کلمه اطمینان دارید؟ من بانویی هستم که زندگی زناشویی شادی دارم و سپاس همه آنرا!!!

ما اینرا می دانیم. با این حال این کلمه را بر مبنای "ازدواج" خودمان با شما بکار بردیم. قولی که یکدیگر را تکمیل می کنیم. پیوستن جهانها و قلبها.

ما عاشقانه شما را دوست داریم. ما عاشقانه شما را دوست داریم. ما عاشقانه شما را دوست داریم.

می توانم آنرا "احساس" کنم … وه چه زیباست! قلب من بطور ناگهانی لبریز از آب شد (ابرسفید همیشه آب را به نشانه عشق یادآور می شد) و لوله ای که از آن آب جاری می شود بنظر چشمان من هستند!!

بسیار خوب … اکنون پرسش سختی دارم. شما گفتید که ابرسفید (WhiteCloud) بخشی از سازمان فدراسیون نور است. یکبار او گفت که در زمان مناسب هویت راستین خود را فاش خواهد کرد … درست است؟ ممکن است بدانم او براستی چه کسی است … اگر چه بدون تردید این امر موجب دل مشغولی من نیست … چون "من او را عاشقانه دوست دارم" درست همان احساسی که او در مورد من دارد.

آنچه که ما در این مورد خواهیم گفت به گستردگی آنچه که انتظار دارید پاسخ شما باشد ، نخواهد بود. در عین حال می توانیم بگوییم آن عزیزترین دوست شما که بعنوان یک سرخ پوست آمریکایی می شناسید … بسی بیش از آن است که 'خود را به شما معرفی کرده'. دلایل این امر هم بسیارند … چه اگر می دانستید … شاید "شما" و "او" رابطه ای که هم اکنون با یکدیگر دارید نمی توانستید داشته باشید … چون اگر شما "می دانستید"(در سطح فعلی انسانی خود) مسایل و مواردی را برای "شما" تغییر می داد که مورد علاقه کسی نیست. همچنین می گوییم … منظور ما بهیچ وجه بازی نیست … بلکه تنها موارد خاصی است که تو بانوی عزیز و دیگران دل نگران آنها هستید.

براستی که چنین است … این تنها پرسش من بود و البته من موارد تعجب برانگیز را دوست دارم بهمین جهت دنبال آنها می گردم … همچنانکه براستی من هیچ ایده ای ندارم و اهمیتی هم ندارد.

بنابراین ما مستقیم می رویم سر موضوع برای پایان دادن به این گفتار.

"که شما خدا هستید".

"هنگامی که شما ارزش این حقیقت را برای خود پذیرفتید … شما امکان خواهید داد خدایی که شما هستید … خود شما … باشد".

بیایید این گفتار را بزبان سواهیلی (زبان آفریقایی) تکرار کنیم؟ (نوعی شوخی !!) نه راست می گویم ، متوجه شدم … سپاسگزارم. سپاسگزارم. سپاسگزارم.

ما هم در مقابل سپاسگزاریم از همه کسانی که چنان استادانه نقشه الهی را دنبال می کنند.

"ما در عشق عرضه داشته و دریافت می کنیم".

با عشق و سپاس.


Website: Blossom Goodchild
Translation: Behi

لطفا نظرات و پیشنهادات خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید
Att: Behi
arcturian.nation@gmail.comShare |