Home > > متیو وارد ، ۲۱ اسفند ماه ۱۳۹۱

متیو وارد ، ۲۱ اسفند ماه ۱۳۹۱

با درودی عاشقانه از طرف همه روحهای حاضر در این ایستگاه ، من متیو هستم. چقدر آرزومندیم که شما هم می توانستید زمین را به شیوه بهتری که ما می بینیم بنگرید . آنگاه می توانستید به بینید که سفرهای پرسروصدا و جنجالی او به آخر رسیده و اکنون در مسیری امن و آرام است. باحتمال قوی 'آرام و امن' آن نیست که شما فکرش را درباره جهان خود می کنید ولی آیا همه ما در شگفتی رسیدن دوران طلایی نیستیم؟ خب احتمالا".

بسیاری از تمدنها از خداوند اجازه گرفته اند که به زمین کمک کرده آنرا در این نقطه از زمان به مرحله امنی برسانند ولی ساکنان آن مسولیت تغییرات اجتماعی را در سرتاسر روند عروج به عهده دارند. هیچ تمدن دیگری این کار را از طرف شما انجام نخواهد داد ، چرا که زمین جهانی 'متعلق' به شماست ، و باید همان نوع جهانی باشد که شما بصورت همگانی مایلید داشته باشید.

کاربران نور (Lightworkers) شامل روحهایی که چندان بخود نیاندیشیده و در واقع زندگی خداگونه دارند ، مدیریت خوبی در دهه های بشدت مشکل عروج بخرج دادند. همه موجودات نورانی سراسر کیهان حداکثر تحسین و احترام را نسبت به آنها دارند.

و ما می دانیم که شما چقدر مشتاق به تحقق پیوستن وعده شکوفایی دوران طلایی هستید ، و بهمین دلیل نگرانید که چرا شواهد بسیار کمی مبنی بر احتمال وقوع آن در دست است. در حقیقت پیشرفتهای فراوانی در نواحی متعددی در پشت پرده ها در جریان است ، حتی رسانه های گروهی نیز در حال گزارش نمونه ها و مواردی هستند که بازگو کننده روند صعودی آنست. ولی با این حال ، تغییرات عظیم با سرعتی که شما دوست دارید هنوز نخواهید داشت.

شما می دانید که همه چیز و در همه حال ، ارتعاشات انرژی هستند و از آنجاییکه انرژی موجودی خنثی بوده ظرفیت استدلال ندارد ، نمی تواند فرقی میان آنچه که خواسته شده و آنچه که نه قایل شود. در نتیجه همانگونه که افکار و اندیشه های مردم به فضا شلیک می شود ، کیهان شرایطی برای هریک از مردم بنحوی ایجاد می کند که انرژی حاصل از آن با انرژی آنچه که روی آن تمرکز دارند هماهنگ شود - قانون جذب و جاذبه ، مداوم در حال عمل است.

ولی آن روحها در جهان شما چگونگی وجود و عملکرد انرژی را ندانسته و آگاه به نیروی ذاتی خود در کمک به خلاقیت نیستند. آنها متمرکز روی موقعیتهایی می شوند که تمایل به تداوم آن ندارند و در نتیجه آن موقعیتها را تشدید می کنند. چون بسیاری از مردم انرژی اندوه ، خشم و افکار ناامیدانه و احساسهایی درباره شرایط فعلی جهان ساطع می نمایند. بنابراین جامعه شما بشکلی همگانی تحت تاثیر نتایج آن قرار گرفته ، سرعت تغییرات را کاهش می دهد.

مورد دیگری که شاید چنین بنظر آید که کارها با سرعتی حلزونی حرکت می کنند نیز فقدان دانش و آگاهی است. چون اغلب مردم جهان شما هنوز محصور در هوشیاری محدود بعد سوم هستند و نمی دانند چگونه از درون و وجود خود بپرسند ، جایی که همه حقایق شناخته شده اند. بدون آن دانستن در سطح روحی ، اطلاعات روند هوشیاری از دیدگاه نفس ، و از آنجاییکه که نفس ایده ها و دیدگاههای خود را حمایت می کند که اغلب بسیار سفت و سخت جا افتاده و ریشه دوانیده اند ، نفس بندرت توان دیدن شرایط موجود را از دیدگاه دیگری داشته یا راستی و ناراستی را از یکدیگر تمیز دهد.

بعنوان مثال: ما و بسیاری از دیگر پیام آوران نور حقایق را درباره برک اوباما به شما گفته ایم ، که روحی است بسیار تکامل یافته از تمدنی بسی پیشرفته در عرفان با هوش و خرد کهن. عالی ترین شورای کیهانی از او خواست که میهن خود را رها کرده ماموریت هدایت و راهبری ایالات متحده و جهان شما را به صلح و آشتی ، فراوانی و اتحاد بپذیرد.

ما توضیح داده ایم که ماموریت او ، که بسی فراتر از سیاستهای جهانی است ، اجرای طرح و نقشه اصلی دوران طلایی که هماهنگ با دیدگاههای گایا (روح کره زمین) مبنی بر زندگی ساکنان زمین در هماهنگی با یکدیگر و طبیعت است ، می باشد. آنگاه بدن سیاره ای گایا و همه انواع حیات درون و برون آن در تعادلی مملو از نور قرار خواهند گرفت. ما از شما خواسته ایم که به رییس جمهور اوباما نور بفرستید ، چه این امر شتاب در رسیدن به تعادل ایجاد می کند.

ما همچنین در پیامهای پیشین خود یادآور شده ایم که سرسختی سیاهکاران موجب تاخیری حدود ده سال در پیشرفت عرفانی جوامع شما شده اند. این تاخیر حتی لحظه ای از عروج زمین جلوگیری نکرده - زمان بندی عروج زمین از پیش طراحی شده بود - ولی موجب ایجاد محدودیت شدید در توانمندی اوباما در اجرای ماموریت وی شده چون افراد قدرتمندی در جمع مفسدان جهانخوار (Illuminati) هنوز توان انحراف و تحریف فعالیتهای او را دارند.

بخش بزرگی از اثرات آنها از طرف مردمی است که هنوز ادراک بعد سوم داشته و انرژیهای "ضد - اوباما" از طریق اندیشه ها و احساساتشان ساطع می کنند. آن انرژی به سیاهکاران نیرو داده ، قادرشان می سازد که تلاشهای اوباما را در هدایت جهان شما بسوی دیدگاههای گایا (روح کره زمین) تضعیف نمایند.

بدینی است اگر پرسیده شود که چرا ماموریت اوباما شامل کشتن هم می شود ، و بسیاری احساس می کنند تایید اوباما بر بهره گیری از هواپیماهای جنگی بدون سرنشین نشانه آنست که او از نور نیست. چنین دیدگاهی نادیده گرفتن این اصل است: هدف از استفاده از هواپیماهای بدون سرنشین کشتن حداقل ممکن و در عین حال خاتمه جنگ در اسرع وقت است.

نیروهای نظامی تمدنهای زمینی همواره در محدوده ذهنیت بعد سوم عمل کرده اند که مبتنی است بر نابودی دشمن بعنوان تعهدی وطن پرستانه و مداوم تا دست یابی به پیروزی. بنابراین هزاران سال است که طرفین جنگها با بهره گیری از مدرنترین سلاحها یکدیگر را منهدم و نابود می کنند. اینک آن سلاحها شامل هواپیماهای بدون سرنشین نیز می شود ، که نفراتی را که مغزهای اصلی عملیات تروریستی محسوب می شوند هدف قرار داده ، تلفات کمتری نسبت به جبهه های جنگهای نیروهای زمینی ایجاد کنند.

در واقع جای بسی تاسف است که آن سلاحها موجب مرگ زنان و کودکان و مردانی می شوند که هرگز به کسی آسیب نرسانده اند. این حقیقت بی رحمانه جنگ است که بسیاری از غیرنظامیان بهمراه نیروهای نظامی کشته و یا زخمی می شوند - ما درباره صدمات روانی غیر قابل وصفی که روحها در نواحی جنگی تجربه می کنند سخن نمی گوییم. شاد باشید با دانستن این مهم که با باز شدن قلبها و فکرها ، هیچ روحی تمایل به کشتن دیگری تحت هیچ شرایط و سببی نخواهد داشت.

ما همچنین به مورد هوگو خاوز (Hugo Chavez) رییس جمهور ونزویلا که به تازگی بیمار شده بود اشاره ایداریم. او کسی است که رسانه های همگانی در ایالات متحده او را بصورت مردی بد به تصویر کشیده اند ، چرا که بر علیه عمیق ترین نقشه های استعماری آن کشور عمل می کرد. آنچه که خاوز انجام می داد بر ضد نفوذ سیاهکارانه مفسدان جهانخوار (Illuminati) آن کشور بر کشور خود و دیگر ملل آمریکای لاتین بود ، و البته او در اخراج آنها از ونزویلا بسیار هم موفق بود.

خاوز اشتباه نمی کرد که سرطان او بطور طبیعی بوجود نیامده بود. رسانه های تحت کنترل مفسدان جهانخوار(Illuminati) به او برچسب داستان پرداز توطعه ها (Conspiracy Theorist) زدند. چون آنها به شما آموخته اند کهباور کنید هر چیزی با چنین طرح و موضوعی بی محتوی و مزخرف خالص است! عزم و اراده خاوز این بود که کشورش را از زیر چنگ سیاهکاران رها و زندگی آنانی که در سراشیبی سقوط بودند بهبود بخشد و این امر با برنامه ریزیهای سیاهکاران هماهنگ نبود. آنها احساس کردند که ترور خاوز در انظار مردم بجای اینکه کار آنها را در بدست آوردن دوباره کنترل منابع طبیعی ونزویلا آسان کند ، موجب برانگیخته شدن خشم و خشونت مردم بر علیه آنها خواهد شد ، و از آن زمان آنها مصمم به ایجاد بیماری سرطان در او شده و موفق هم شدند. فقط بدن او با آن سرعتی که آنها می خواستند از پای نیافتاد.

ما واقعیت را درباره آن دو مرد با افکار و ادراک بعد سوم و جنجالی ترین ژستها و حامیان "فعال" سیاسی و عقیدتیو مخالفان "دروغینشان" می دانیم. ولی بهیچ وجه هیچ یک از "طرفین" به رهبران ملی خود محدود نمی شوند - این براستی مشابه همان مسایل تفرقه آمیزی است که جهان شما را در برگرفته. "چپ و راست" در مورد هر شرایطی بطور مداوم برای یکدیگر سوخت و امکان تداوم کار فراهم می کنند (اشاره به احزاب سیاسی است که در ظاهر مخالف ولی در خفا در همبستگی کامل با یکدیگرند) - از طریق تشدید احساسات پرحرارت و ایجاد و ادامه عدم تعادل در صحنه بازیهایشان.

توجه کنید: حکومتها با داشتن انبارهای مملو از سلاحهای هسته ای به دیگر کشورها و حکومتها می گویند ، این خوبست ما سلاح هسته ای داریم ولی شما نباید داشته باشید چون ما به شما اعتماد نمی کنیم. و انتظار دارند حکومتهایی که با مخالفت روبرو شده اند به انگیزه های این حکومتهای دارای سلاح هسته ای اعتماد کنند؟

خوب می شد اگر جنجالی ترین سخنگویان کشورهای دارنده سلاح هسته ای با رهبران ملی سرسخت کشورهایی که قصد ساخت آنرا دارند ملاقات کرده می توانستند گفتگویی عقلایی درباره دیدگاههای ارجمندانه خود در باب عدم نیاز به آن داشته باشد. تنها با چنین عملی طرفین مذاکره می توانند از دیدگاهها و موقعیتهای خود گذشته به تفاهمی مشترک برای خلع سلاح هسته ای کامل برسند و این تنها راه تضمین آنست که این سلاحها هرگز مورد استفاده قرار نگیرند.

بویژه در ایالات متحده ، که خشونتهای مسلحانه گفتگویی جنجالی است. گروههایی که می خواهد که نوع ویژه ای از سلاحها و مهمات ممنوع شود بهمان اندازه در دیدگاه خود سرسخت هستند که گروه مقابل که طوطی وارانه خواستار"حقوق دومین الحاقیه" و داشتن همه گونه سلاح گرم و مهمات که می خواهند ، است. طرفین نیازمند گفتگو درباره تفاوتهای ایده های خود هستند تا به تمایل مشترکشان درباب کاهش تیراندازیهای مرگ آور دست یابند.

هیچ یک از آن دو مورد یک شبه حل نخواهند شد ، ولی این می تواند نقطه شروعی باشد که در نهایت منجر به ممنوعیت همه انواع سلاح شود. بیاد بیاورید جهانی که شما هنوز در حال کمک به خلقش در طول زمان هستید ، هم اکنون در زنجیره آفرینش دقیقا" بشیوه ای که شما آرزوی آنرا دارید وجود دارد ، همانگونه که خواهید دید ، اراده شما بر اینکه سلاح هیچ جایی روی کره زمین دوران طلایی وجود نداشته باشد ، تحقق خواهد یافت.

سقط جنین یکی دیگر از موارد با دیدگاههای بسیار متفاوت است و نیز مجازات اعدام و همچنین برخوردهای اقتصادهای ملی ، بی کاری و منابع امن و سالم سوخت و انرژی. چون همه موارد فوق و بسیاری موقعیتهای حیاتی جهان موجب اغتشاشات جدی می شوند ، بدین مفهوم نیست که سیاهکاران هنوز در راس کارها هستند! برخی از مقامات مفسدان جهانخوار (Illuminati) به کاربران نور (Lightworkers) پیوسته اند. برخی در گذشته اند و آنهایی که نور کافی طی شب یلدای سال گذشته جذب و بدنهای خود را زنده نگاهداشته اند یا به حمایت از نور ادامه خواهند داد و یا خواهند مرد. اگرچه آنهایی که پیش از این قادر به ویرانگریهای گسترده بوده اند نیز یا از مقامهای خود برکنار و یا نفوذشان بی اثر شده است !

جنگهای داخلی هنوز ادامه دارند چون طرفین درگیر از صمیم قلب باور دارند که طرف مقابل مسبب آنست. در برخی موارد ، از زمان کودکی به لزوم انتقام از آنهایی که به پیشینیانشان در گذشته های دور و کهن حمله برده اند ، آموخته شده است. بهمین ترتیب احساس نیرومند درونی مردمی که برای رهایی از زیر سلطه حکومتهای مستبد می جنگند ، قوای طرف مقابل را بصورت خیانکارانی می بینند که بی ثبات کننده کشورند. دیگر افراد برای حفظ مفاهیم مذاهب خود می جنگند ، هرچند متهم شده اند که بوسیله کفار از دین برگشته اند. البته بتدریج این فریادهای گوش خراش طرفین آرام و در اوضاع متفاوتی انگیزه ی کافی برای مذاکره و همکاری که به نفع هر دو طرف باشد ، پیدا خواهند کرد.

ایده های بسیار مختلفی درباره اینکه کشورهایی که بتازگی و پس از یک دوره طولانی سلسله های سلطنتی ، استقلال خود را بازیافته اند وجود دارد ، ولی دیگر بار ، در قلبهای شهروندان اثر از سیاهی نیست. خودگردانی ، یا دموکراسی ، برایشان تازگی داشته و مردم در تلاشند که نوع حکومتی پیدا کنند که بیشترین خدمت را به همگان ارایه دهد.

مصمم ترین افراد طرفین در هیچ یک از مواردی که پیش از این نامبرده شده اند نیز قصد سیاهکاری ندارند. اینکه مردم به سلاحهای خود چسبیده اند دلیل کینه توزی با مخالفین عقایدشان نیست. بلکه همانند دیگر موارد که مغزها و اندیشه ها در محدوده هوشیاری بعد سوم عمل می کنند ، آنها نیز بر مبنای باورهای خود که محدود به غرور و نفس خود است ، می خواهند که طرف خودشان بهر قیمتی که شده پیروز شود.

خانواده زمینی ما که عاشقانه دوستتان داریم ، ما نمی گوییم که همه روحها در جهان شما عقیده ای کاملا یکسان درباره همه موارد داشته باشند تا آشوبها پایان یابند. آنچه که ما می گوییم اینست که تمایل به گوش دادن و درک اعتقادات و عقاید یکدیگر پیش از شروع هر درگیری ضروری است و چنین نیز خواهد شد!

کره زمین پیروزمندانه در حال اوج گرفتن در ارتعاشات بالاتر است که رسانای نورانیت و تعالی - چیزی که شما بدان "طبیعت انسانی" می گویید است. نگرشهای طرفین مخاصمات در همه موارد به تدریج از ستیزه جوییهای شدید به گفتگوهای معقول و منطقی که منجر به تبدیل مشکلات به راه حل ها و به نفع همگان ، خواهند شد.

بهمین سبب شما کاربران نور (Lightworkers) بهمان شدت زمان گذشته مورد نیاز هستید! نوری که تنها با"موجودیت و وجود" خود تولید و در جهان پخش می کنید بر همه دیگر انواع حیات اثر می کند. با تمرکزی شکیبا تنها روی آنچه که کیفیت زندگی در جهان شما را افزایش می دهد ، نور را در هوشیاری همگانی گسترده و ظهور و شکوفایی دوران طلایی را شتاب دهید.

مردم زمین باید خود را شر غرور ، نفس ، خود محوری و دیدگاههای خود پسندانه رها نموده و شروع به زندگی از دیدگاه و درون قلب خویش نمایند. "عشق" قوی ترین نیروی جهان آفرینش بوده و کلید پایان دادن به جداییها ، نفرت ، فقر ، جهل و خشونت که جهان شما را در عدم تعادل نگاهداشته ، است. "عشق" کلیدی است بر صلح و آشتی ، فراوانی و وفور ، اتحاد روحها و نیز تعالی و تکامل.

این پرسشی منطقی خواهد بود اگر پرسیده شود: کره زمین به بعد چهارم رسیده ، پس چگونه بیشتر ساکنانش هنوز در بعد سوم هستند؟ از دیدگاه علمی ، دو نوع چگالی وجود دارند. یکی مربوط می شود به انبوه و 'مکان' آن انبوه -زمین هم اکنون در مراحل پایین بعد چهارم بوده به عروج خود ادامه خواهد داد تا به منزلگاه خود در بعد پنجم برسد.

چگالی دیگر عطف می شود به 'شرایط تکامل روح' - که آن عبارت است از سطح عرفان و هوشیاری آگاهانه بدست آمده ، و این دو جنبه می توانند تفاوت قابل ملاحظه ای با یکدیگر داشته باشند. هستند برخی تمدنها که در آگاهی و یا سطح هوشیاری بسیار پیشرفته اند ولی حتی ذره ای آگاهی عرفانی ندارند.

مردم امروز زمین از دیدگاه تکامل روحی در محدوده ای بین بعد سوم و هفتم تقسیم شده اند. کاربران نور(Lightworkers) وفادار در بعد چهارم قرار دارند - آنها بصورتی پیوسته در مسیر عرفانی خود در حال پیشرفتهستند - ولی برخی از نظر آگاهی عقب مانده اند: آنها هنوز در تلاشند که خود را از قضاوت کردن رها کنند ، خود ودیگران را بواسطه احساسات نادرست گذشته ، عفو نموده به بخشایند ، از گناهان ، احساس ندامت ، مالکیت و دیگر احساسهایی که ارتعاشات پایین را منتشر می کنند بگذرند. آن تعداد کم روحهایی هم که در بعد پنجم و بالاترند ، آنهایی هستند که شما آنان را ایندیگو و یا کریستال می خوانید و یا اعضای دیگر تمدنهایند که در جمع شما زندگی می کنند.

و اینک ، ما درباره عوامل اصلی که بر سرعت تغییرات در جهان شما اثر می کنند گفتگو کرده ایم ، ولی موارد دیگری هم هستند. بعنوان مثال ، همه موارد قانونی باید روند متداول قانونی و قضایی سیستم شما را طی کنند ، و نیاز ندارید که ما به شما بگوییم که این امر با سرعت عملی نخواهد شد.

برخی موارد قانونی مبانی اقتصادی دارند ، و تبدیل آن از سیستم قدیم به جدید ، به عمد و بمنظور جلوگیری از ایجاد هراس و هرج و مرج به آهستگی صورت می گیرند. این روند گسترده نه تنها شامل بازیابی ثروت مسروقه عظیم مفسدان جهانخوار (Illuminati) و تخصیص آن وجوهات به میلیارها مردم فقیر است ، بلکه انتقال اقتصاد جهانی بسوی پول با پشتوانه فلزات گرانبها و سازماندهی عملکرد بانکها در صحنه جهانی است ، و نیز برقراری روش عادلانه بازرگانی ، تعرفه ها ، مالیاتها ، حقوق و مزایا.

در این روند اقتصادی ، نسارا (NESARA) که مخفف "قانون اصلاحات و امنیت اقتصاد ملی" است (National Economic Security and Reformation Act) که در برخی مجامع بخوبی شناخته ولی الزاما" بخوبی درک نشده ، که البته جای تعجب هم نیست. وب سایت حکومت آمریکا نسارا (NESARA) را "قانون بهبود و تثبیت اقتصاد ملی"وانمود کرده (National Economic Stabilization And Recovery Act) ، اطلاعات کاملا" عمدی و نادرست است ، و پیامهایش از طرف موجودات تاریک که ادعا می کنند مورد تایید و احترام پیان آوران نورانی هستند نیز حاوی دروغهای فاحش است.

این سوٌ تفاهم شامل درک اشتباه همه نسارا (NESARA) شده است. چه اشتباه بزرگی! نسارا (NESARA) چیزی کمتر از تبدیل جهان و بازسازی عرفانی آن نیست - این نقشه اصلی برای کره زمین در دوران طلایی است.

همچنین ، برداشتها و ترجمه های متعددی از اصطلاحات موجود در پیامهایی از موجودات نورانی وجود دارند ، همچون "بسته های فراوانی و وفور" یا مانند آنها که با اشاره به جنبه های اقتصادی نسارا (NRSARA) بیان شده. این برداشتها و ترجمه های اشتباه حتی شامل اینست که مقدار زیادی پول بطور مستقیم بهر نفر روی کره زمین پرداخت خواهد شد ، مبالغ هنگفتی به برخی افراد برای سرمایه گذاری در پروژه های ویژه پرداخت خواهد شد یا بدهیهای همگان در آن واحد لغو و نادیده گرفته خواهند شد!

ولی در واقع ، بخشی از نسارا (NESARA) مربوط می شود به از بین بردن بهره های رباخوارانه ، کاهش برخی از وامها و حذف بقیه - بویژه ، وامهای سازمان جهانی پول (IMF) - و از میان برداشتن حسابهای بانکی عظیم وجوهات رزرو متعلق به مفسدان جهانخوار (Illuminati). ولی محور اقتصادی این قانون پایان بخش اختلاف نامعقول بین "دارا و ندار" در جهان شما خواهد بود. این عدم تعادل اصلاح خواهد شد چرا که ثروتهای ناروا و غیر قانونی مفسدان جهانخوار (Illuminati) بمنظور از میان برداشتن گرفتاری فقرا با حداکثر سرعت ممکن ، بکار گرفته خواهد شد.

شرط ارایه شده نسارا (NESARA) مبنی بر استعفای دسته جمعی و همگانی دولت آمریکا دیگر مورد نیاز نیست. این قانون بیش از ده سال پیش ، وقتی که رییس جمهور از نفرات رده بالای مفسدان جهانخوار (Illuminati) بود نگاشته شده - او اکنون در جمع فراریان و یک کاربر نور (Lightworker) فعال شده است - و تقریبا همه اعضای کنگره آمریکا یا عضو و یا تحت کنترل مفسدان جهانخوار (Illuminati) خارج از حکومت بودند. به شادی ما به پیوندید که این مورد امروز دیگر وجود ندارد!!

مادر (منظور مادر خودش است که کانال ارتباطی او هم هست) ، برای خوانندگانی که علاقمندند بیشتر در مورد نسارا بدانند ، و شاید اینکه چرا این نقشه دگرگونی جهان از ایالات متحده شروع شده ، خواهش می کنم که تاریخ آن پیام و اطلاعات جامع را به پیام امروز بیافزا (پیام ۱۳ آگوست ۲۰۰۶ ، ویژه نسارا). سپاسگزارم.

ما بار دیگر اطمینانهایی که مکرر به شما داده ایم تکرار می کنیم که بازتابهای منفی زندگی در جهان شما بتدریج باز خواهند ایستاد. این مهم شامل برده داریها و نیز ظلم و ستم به زنان ، قوانین طالمانه ، سیاستها ، مقررات و رسوم بی رحمانه فرهنگی ، همه انواع آلودگیها از منابع طبیعی ، مواد شیمیایی مسموم پخش شده در هوا ، آلودگیهای شیمیایی در مواد خوراکی ، موارد غیر اخلاقی و کنترل مغزها ، شامل به تصوید کشیدن هیولاگونه فرازمینیان در سینماها ، انحصارات شرکتهای بزرگ چند ملیتی ، بی خانمانی ، زندانی کردنها بدلایل دروغین و واهی خواهد بود. هرچه که به مغز ، جسم و روح شما آسیب برساند به آخر خواهد رسید ، چون جامعه شما به خلاصی خود از شر هر چیزی که با دوران طلایی ناسازگار است ادامه می دهد.

همه موجودات نورانی در این کیهان حداکثر افتخار و احترام را برای شما بواسطه شجاعت و پایداری ، نبوغ و ابتکار ، شکیبایی و وفاداریتان در همکاری و همگامی با نور دارند. شما هرگز در تلاشهای خود تنها نبوده اید - در سراسر مسیر بوسیله اعضای خانواده کیهانی که در جمع شما زندگی می کنند و نیز آنهایی که در فضا هستند ، یاری شده اید. تا زمانی که آنها بتوانند به شما به پیوندند ، از تکنولوژیهای سفینه های خود برای کمک به روشهای بی شماری که در پیامهای پیشین به آنها اشاره کرده ایم ، ادامه خواهند داد.

اینک ما شما را در عشقی بی قید و شرط که همیشه نسبت به شما داشته و خواهیم داشت ، بدرود می گوییم.

______________________________________

با عشق و صلح

سوزان وارد


Website: The Matthew Books
Translation: Behi

لطفا نظرات و پیشنهادات خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید

Att: Behi

arcturian.nation@gmail.comShare |