Home > > Matthew Ward - November 20, 2012

Matthew Ward - November 20, 2012

متیو ۳۰ آبان ۱۳۹۱

با دوردی عاشقانه از طرف همه روحهای حاضر در این ایستگاه ، من متیو هستم. شما بصورفیزیکی (در جسم خود) و از طریق احساسات خود تاثیر امواج بیشتر انرژی را حس کرده نتایج قابلتوجه آن را می بینید. ما هم شاهد بوده حس می کنیم که چگونه این امواج کره زمین و بیشتر ساکنانآنرا (بسوی بیداری و هوشیاری) پیش می راند: گایا (Gaia) روح کره زمین ، هم شاد است از نزدیک شدن جسم سیاره ای خود به نقطه عطف بعد چهارم. امید دیگربار در دلهای مردمی که در ناامیدی زندگی می کنند ریشه دوانیده و روحهایی که بتازگی بیدار شده اند در سراسر کره زمین در حال درخشیده هستند.

جهانی دیگر مملو از پدیده های شگفت آنگیز در راه است ، ولی در روزهای نزدیک آینده ، سیل ارتعاشات بالا اثرات ناخوش آیندی هم در بر خواهد داشت ، همانند گل آلودگی شدید در پایان منفی کاریهای طیف دوگانگیها. شاید قابل توجه ترین موارد تنش و تقابل اسراییل و فلسطین است. ما شتابان به شما اطمینان می دهیم که وقت یک جنگ همه جانبه سپری شده ، دشمنان امروز به همکاری دوستانه و صلح آمیز تکامل یافته و جنگ کشوری علیه کشوری دیگر امری غیر قابل تصور خواهد شد.

از طرفی دیگر همچنان بواسطه افزایش ارتعاشات بالا ، بسیاری از مردم شرایطی چون ضعف ، سردرگمی ، فراموشی ، خستگی شدید ، نوسانات ناگهانی حالات روحی و دیگر موارد غیر معمولرا تجربه می کنند. در بدنهای تندستی که نور بیشتری جذب کرده اند این ناهنجاریها کمتر و ضعیف تر هستند ، چه سلولهای بدنهای کریستالین (Crystalline) بسادگی بیشتری با نوسانات انرژی هماهنگ می شوند تا سلولهای بدنهایی بر مبنای کربن و نور کمتر.

لطفا" آن عوارض را بعنوان فشار سنجی که نشان دهد چقدر نور بوسیله بدن شما جذب شده در نظر نگیرید. آفتهای مزمن و انواع بیماریهای روحی هنوز بر بدنها در اتمسفر زمین اثر می کنند ، و روحهایی که نور از خود ساطع می کنند نیز ممکن است هنوز چنین ناراحتی ها را بطور مداوم داشته باشند ، تا زمانی که بصورتی کامل در ارتعاشات قدرتمند و شفابخش بعد چهارم قرار گیرند.

برای کاهش شدت و دوران این ناهنجاریهای موقتی ، خوب بخوابید ، از برخوردهای استرس دار و نگرانی آور اجتناب کنید ، مقدار زیادی آب بنوشید ، تا حد امکان در سکوت و خلوت خود باشید و عاقلانه غذا بخورید. سبزیجات و میوه ها بویژه بسیار مفید بوده و البته مصرف کمتر گوشت ، شکر ، غذاهای نشاسته ای و چربیها نیز به افزایش نیرو و انرژی و کاهش خستگی مفرط و برقراری تعادل در حرکات و تفکرات مثبت و سازنده کمک خواهند کرد.

ما قویا" پیشنهاد می کنیم که به داروهای ضدافسردگی که قفسه های فروشگاهها مملو از آنهاست پناه نبرید ، بخصوص در این اوقات غلبه انرژی. مواد شیمیایی داروها می توانند روند خود درمانی بدن را بی اثر و یا نابود کنند. اگر شما ناچار از استفاده مستمر نسخه و دارو هستید ، با پزشک خود درباره کاهش بی خطر آنها مشورت کنید.

دلیل دیگر نزدیکی کره زمین به بعد چهارم این است که زمان با سرعت بیشتری می گذرد. اگر شما به پایان روز می رسید در حالیکه وقت کافی برای انجام امور روزانه و تعهدات خود نداشتید ، اولویتها را مشخص نموده و لطفا" بواسطه کمبود وقت اخم نکنید!

غلبه سطوح ارتعاشی ، به موارد کاملا" متفاوتی هم کمکهای قابل ملاحظه ای کرده. مفسدان جهانخوار (Illuminati) که فکر می کردند نه تنها می توانند به باقیمانده تسلط و کنترل خود بچسبند ، بلکه قادر خواهند بود بنیان قدرت جهانی خود را از نو بسازند ، اکنون می دانند که در شرایط ناامید کننده ای قرار دارند. آنها هدف امیدهای خود را به آقای رامنی (Mr. Romny) دوخته و پول خود را برای پیروزی او در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا سرمایه گذاری کرده بودند.

مردم آن کشور و بقیه جهان ، انتخاب مجدد رییس جمهور اوباما را بعنوان انتخاب و تصمیم رای دهندگان می بینند. در واقع چنین نیز هست ، ولی پیروزی وی بیش از شمارش آراٌ است - و آن به واقعیت پیوستن دانش و بازتاب جریان انرژی کیهان است. اهداف و دیدگاههای رییس جمهور اوباما برای جهانی صلح آمیز و بازسازی شده در تندرستی و زیبایی پیشین آن ، همتراز و در یک راستا با روند ارتعاشی کره زمین است. اهداف آقای رامنی (Mr. Romny) حفظ منابع جهان و ثروت وسیع آن در دستهای عده ای معدود است … و این هماهنگ با روند ارتعاشی زمین نیست.

همچون همه منابع تولید انرژی منفی ، ارتعاشات پایین حرص و آز و نیز سلطه جویی و کنترل ، ناسازگار است با ارتعاشات بالای عشق که بیشتر از همیشه به فراوانی در تمامی جهان جریان داشته ، کره زمین را به سوی تندرستی و تعادل کامل سوق می دهد. انرژی درونی تعادل همانا عشق و نور بوده هیچ چیز با انرژی پایین تر نمی تواند با آن که نیرومندترین همه انرژیهای کیهان است همزیستیداشته باشد.

این واقعیتی است که نتیجه انتخابات هماهنگ با جریانات انرژی کیهانی است ، چون طراحان اصلیعصر زرین ، مدتها پیش می دانستند چنین خواهد شد ، بی آنکه ذره ای از آزادی راٌی و عقیده شهروندان ایالات متحده کاسته شود. هر رای داده شده بر اساس واکنش رای دهنده به انرژی ناشی از کاندیداها بود.

لطفا" متوجه باشید آنچه که می گوییم ، نه انتقاد و نه قضاوتی است درباب رای دهندگان و یا نامزدهای انتخاباتی - فقط توضیح نتیجه انتخابات در بافت قوانین حاکم بر کیهان است. این امر بر انتخابات کنگره در آن کشور و همه انتخابات در هر کشوری که شهروندانش باید به نامزدهای نقش رهبری رای دهند ، هم صادق است.

این قوانین بر همه حکومتهای کشورها و حاکمان و دولتمردان از سطوح دهکده ها رو به بالا اثر می کنند - هر کجا که هنوز انرژی منفی جای پایی دارد ، انرژیهای بالا موجب ایجاد لرزشهایی برای جدایی گندم از کاه (چنین مثال بزنیم) می شوند. این مهم می تواند در خانه و خانواده ، همسایه ها ، همکاران و یا به روی شرکتهای بزرگ چند ملیتی ، سازمان ملل ، نیروهای نظامی ، مذاهب ، آموزشها ، سیستمهای قانون و عدالت و رسانه ها در سراسر جهان باشد.

ارتعاشات بالا ، ارتعاشات پایین "هرچیزی" را که بصورت منفی بر روند زندگی در جهان شما اثرکند می زداید. این مهم باید روی دهد تا زمین تعادل خود را ، پس از دورانهای طولانی عدم تعادل ناشی از خشونتهای نژاد بشر نسبت به یکدیگر ، حیوانات و خود سیاره ، باز یابد. تزریق عظیم نور از منابعی در فواصلی بس دور ، از هفتاد و چند سال پیش ، کره زمین را قادر ساخت که سفر خود را برای بازگشت به تعادلی زندگی بخش آغاز کند - شما می دانید که این سفر همانا عروج است.

اینک زمان مناسبی است که درباره یی میلی که به تازگی برای مادرم فرستاده شده گفتگو کنیم: "من تازه وب سایت شما را پیدا کرده ام ولی از اعلامیه وجود و حضور خانواده فضایی (Disclosure)مدتی است که با خبر هستم. ما چه باید بکنیم تا خانواده فضایی ما بیایند ، آیا باید همچنان صبورانه امیدوار و منتظر باشیم؟ آیا آنها براستی خواهند آمد؟ آیا می توانند تصمیم گیرند که نیایند؟ در این صورت مفهوم آن اینست که مسولیت پایان دادن به همه جنگها و دیگر خشونتها ، ترمیم محیط زیست ، تعمیر و بازسازی همه چیزهای نادرست دیگر با ما خواهد بود؟ انجام همه آن امور بدون هرگونه یاری از طریق یک تمدن پیشرفته ، بنظر امری غیر ممکن می آید."

در این باب گفتنیها بسیارند ، مشکل است بدانی از کجا شروع باید کرد.

شاید بهتر این باشد با یادآوری قوانین کیهانی شروع کنیم که هیچ تمدنی هیچ تعهدی - و حق بسیار کمتری - در دخالت در امور هیچ جهانی و ایجاد تغییراتی ، حتی اگر فکر کنند منافع بیشماری برای ساکنان آن جهان در بر داشته باشد ، ندارد. تمدنهایی که تاریکی بر آنها حاکم است این قانون را نادیده گرفته ، زندگی و زیستگاه دیگر مردم را تخریب و نابود کرده اند ، ولی این امر هرگز روی زمین رخ نداده ، چرا که فقط تمدنهای نورانی در اطراف و نزدیکی منظومه خورشیدی شما هستند.

بنابر این بلی ، این مسولیت خود تمدنهاست که موارد نادرست خود را اصلاح کنند ، ولی نکته ای در اینجا وجود دارد و شما می توانید بگویید ، شرایط در جهان شما از آسیبهای شدید زیست محیطی گرفته تا جنگهای دایمی و توزیع نادرست منابع ، محصول دشمنیها ، وحشیگریها ، طمع ، فساد ، فریب ، سهل انگاریها و سوٌ استفاده های نسلهای پی در پی شما بوده ، ترمیم همه آن اشتباهات نیاز به تعهدی قاطعانه داشته ، برای هر تمدنی در بعد سوم امری غیر ممکن بنظر می رسد.

بهمین دلیل خداوند اجازه مساعدت به تمدنی که خواستار آن بود داد. گایا (روح کره زمین) درخواست کمک برای زنده ماندن جسم سیاره ای خود کرد ، و پاسخ همان است که ما در بالا بیان کردیم. تزریق فراوان نور نجات بخش بوسیله تمدنهای متعدد. ولی درخواست گایا تنها دلیل برای ارایه این کمک عاشق گونه نیست. تمایل و هوشیاری جمعی شما برای زندگی در صلح و آشتی و هماهنگی با طبیعت نیز درخواست شما برای کمک محسوب و به آن پاسخ داده شد.

از لحظه ای که نور به شدت تابیدن گرفت ، از سالها پیش ، تمدنهایی که اکثریت مردم کره زمین حتی از وجود آنها بی خبرند به کره زمین و شما به شیوه های متنوع حیاتی یاری رسانده اند. در نتیجه به روشنی واضح است که مساعدتهای آنها موکول به اعلامیه وجود و حضور خانواده فضایی(Disclosure) و اطلاعیه های عمومی حکومتهای شما مبنی بر حضور ساکنان کرات دیگر نیست.

بر اساس قوانین کیهانی و بعنوان بخشی از طرح اصلی عصر زرین - قبل از تولد ، هر کسی در جهان شما از جزییات طرح آگاه و با شدت و علاقه خواستار شرکت در آن بود - همه اعضای خانواده کیهانی ما که در حال کمک به شما هستند ، راهنمایانند و نه تسخیر کنندگان.

هزاران تن از آنان همانجا و در کنار شما کار و زندگی می کنند. آنها ظاهری بر خود گرفته اند که متفاوت از شما دیده نشوند. هوش برتر و مهارتهای بالا به آنها امکان رسوخ و نفوذ به نواحی که در آنها تاریکی موج می زند ، داده است.

برخی در سکوت مشغول مطالعه و جمع آوری مدارکی از حقایق هستند که سیاهکاران از شما پنهان داشته اند و دیگران - شما انها را افشاگران می نامید - حقایق را به جهان می گویند.

برخی دیگر در حال آغاز یا نفوذ بر اصلاحات در نواحی متنوعی چون حکومتها ، اقتصاد و سیستمهای قانونی و حقوقی ، انرژی ، حمل و نقل ، بهداشت و درمان ، ورزش ، آموزش ، معدن ، صنایع چوب ، کشاورزی ، کامپیوتر ، حفظ گونه های زنده ، رسانه های گروهی ، مطالعات علمی و متالورژی هستند.

تعدادی نیز در بخش سرگرمیها (فیلم و موسیقی) که حتی شما هم آنها را بهمان گونه (هنرمند) میشناسید ، شاهکارهای آنها ، شما را شگفت زده نموده ، افکار شما را درباره توانمندیهای غیرعادی آنان به دوران وا می دارد. آنها همچنین نمونه هایی هستند که نشانگر آنند که شما هم پس از گسترش عرفان و هوشیاری خود خواهید توانست چنان باشید.

برادران و خواهران زیادی از جهانهای دیگر آمده اند برای دوستی ، روشنگری ، راهنمایی و الهام بخشی به آنهایی که از اصل و نسب خودشان هستند.

برای حفاظت و در امان بودن از شر سرسپردگان مفسدان جهانخوار (Illuminati) ، آنها ناچار از بهره گیری از شیوه نامریی شدن (Clocking) و یا سپر غیرقابل نفوذ نور الهی هستند.

هیچ یک از بیماریهای "ترسناک" همه گیری که تبلیغات وسیعی هم روی آنها شده بود ، شایع نگردیدچون اعضای خانواده فضایی در آزمایشگاههای شما ، مواد سمی واکسنها را که برای ایجاد بیماریو مرگ طراحی شده بودند ، خنثی کردند.

آسیبی که به کره زمین وارد آمده بسی ژرف تر از آنست که شما به تنهایی بتوانید آنرا ترمیم کنید.حتی اگر تکنولوژیهایی که مدتهای مدید بوسیله مفسدان جهانخوار (Illuminati) کنترل می شد ، دردسترس همگان قرار گیرند ، توان اجرای سریع عملیات ترمیمی وسیعی که سیاره شما نیاز دارد ، نخواهند داشت. فن آوریهای سفینه های نزدیک شما ، که برخی از آنها توان اندیشیدن دارند پاسخگوی این نیاز هستند.

در ضمن اینکه مسافران و خدمه سفینه ها در انتظار فرود و کار همراه شما در محل هستند ، همه آنها از آسمان به شما کمک کرده اند. مهمتر از همه جلوگیری بیش از ده بار از تلاش مفسدان جهانخوار (Illuminati) برای استفاده از کلاهکها و بمب های اتمی تحت عنوان حملات تروریستی که مرگ و خرابی بیش از "۱۱- ۹ (حملات تروریستی ساختگی به برجهای دوقلوی نیویورک در سال ۲۰۰۱)" به بار می آورد.

رادیو اکتیو ساطع شده از تاسیسات اتمی آسیب دیده ژاپن می توانست میلیونها نفر را کشته و بیمار کند ، اگر خدمه سفینه های ما بطور چشمگیری میزان مرگ آوری آنرا کاهش نداده بودند.

هیچ موجود آبزی در محدوده کیلومترها اطراف سکوهای حفاری نفت در خلیج مکزیکو که بخشهایی از مواد سمی نفت خام را درون آب روان می کردند ، نمی توانست زنده بماند ، اگر خدمه سفینه های ما بطور مرتب آن محدوده را پاکسازی نمی کردند.

آنها همچنین سموم تسلیحات ، زواید صنعتی ، زواید اتمی انبار شده (در زیر زمین که به آبهای زیر زمینی نشت می کنند) ، کمتریال ( مواد سمی که همه روزه بوسیله هواپیماهای بی نام و نشان رویشهرها و مناطق مسکونی و پر جمعیت پاشیده می شود) و دیگر مواد سمی آلوده کننده زیر زمینی وآبهای اقیانوسها ، را بطور منظم کاهش می دهند.

خدمه سفینه های ما ، در فواصل دور و نزدیک ، قطعات آسمانی و نیز مواد زاید قطعات ساخت بشر در فضا را که در صورت برخورد با جو کره زمین می توانند آسیبهای گسترده ای ببار آورند ، از مسیر منحرف و یا متلاشی می کنند.

خدمه سفینه های ما با ایجاد یک شبکه الکترومگنتیگ در اطراف کره زمین ، صدمات مالی و جانی زمین لرزه ها را تا حد امکان کاهش داده اند ، بی آنکه در میزان انرژی منفی آزاد شده ناشی از لرزشها ، تغییری حاصل آید.

خدمه سفینه های ما توفانهای شدید را به مناطق غیر مسکونی هدایت می کنند ، مگر آنکه مناطق مورد نظر (مسکونی) نیاز به پاکسازی و تصفیه داشته باشند که با آب عملی گردد.

همه آن تمدنهای وسیع و قدرتمند در فواصل دور همچنان به ارسال شدید نور ادامه خواهند داد تا هنگامی که کره زمین در امنیت کامل به بعد چهارم وارد شود.

آیا می توانید شرایط جهان خود را و همه آنهایی که در آن زندگی می کنند تصور کنید ، اگر هیچ یک از این اقدامات بوسیله اعضای بی شمار جامعه کیهانی ما صورت نمی گرفت؟

این مهم ما را به مرحله ای می رساند که با علاقمندی اصرار بورزیم که "همچنان صبورانه منتظر باشید" برای "اعلامیه وجود و حضور خانواده فضایی (Disclosure) " . روحهای عزیز ، شما فقط منتظر نیستید! بصورت ذاتی می دانید که همه مسولیت پاکسازیها با شماست چه این سرزمین شماست ، و بهر طریقی ، شما در شرایط موجود آن مشارکت داشته اید. بهمین دلیل میلیونها نفر از شما سالهاست که برای تغییرات مثبت ، تولید نور و تعالی جهان شما در تلاش هستند.

چند نمونه آنرا بیان کنیم: تظاهرات و مدیتیشن های محلی و بین المللی کمک شایانی در برقراری صلح می کنند. مشارکت در عملیات مختلف محیط زیست. کمکهای مالی به سازمانهایی که مساعدتهای حیاتی به پناهندگان و دیگرانی که در فقر مفرط هستند ، می کنند. تلاشهای فردی و اجتماعی به آنهای که نیاز مبرم دارند. خواستار عدالت و رفتاری انسانی بودن در مواقعی که نادیده گرفته یا انکار می شوند. تلاش در حفظ و افزایش سطح زندگی حیوانات خانگی و وحشی. پشتکار ، استقامت و همکاری در پیروزی بر مشکلات مالی و دیگر سختیها.

و لطفا" نیروی دعاهای خود را نیز نادیده نگیرید! دعا کردن ، تکرار کلماتی خاص بصورت روزانه و منظم در کلیسا یا مسجد یا حتی بصورت شخصی برای خدا ، یا هر نام دیگری که شما برای رهبر اعلی این کیهان نهاده اید نیست. دعا همان انرژی است که شما با افکار ، احساسات و کردار خود می فرستید ، و شما در حال فرستادن انرژی "صلح ، رفاه ، تندرستی و هماهنگی" به فراوانی بوده اید.

مورد دیگری را که مربوط به "انتظار صبورانه" است نیز بیان کنیم: در پیام گذشته توضیح دادیم که چه چیزی از فرود همگانی ما طی ده سال گذشته جلوگیری کرده ، و این موجب نهایت تاسف است که بواسطه اطلاعات نادرست و پرهیاهوی داده شده بوسیله برخی موجودات تاریک و از طریق کانالهای ارتباطی خود که بسیار هم به نیک نامی شهرت یافته اند ، سبب ایجاد گیجی و ناامیدی بسیار شده است. این موجودات تاریک برای ایجاد واکنش منفی چنین می کنند ، چه آنها از انرژی منفی تغذیه کرده بدان زنده اند.

این امر موجب شده که تعداد کمی از نقشه های موجود ما برای اینکه گروه کوچکی از ساکنان کرات دیگر که قصد حضور در انظار عمومی داشتند به عهده تعویق افتد - ما اطمینان می دهیم که تصمیمات فرماندهان ناوگان ما بسی عاقلانه بوده ، برای حفظ امنیت شما و خودشان اتخاذ گردیده.

به سبب بسیاری دروغهای عمدی درباره ورود و انگیزه های ساکنان کرات دیگر و نیز ادعاهای بروز فجایع قریب الوقوع در جهان ، هاتون (Hatonn) از ما خواهش کرده که بخشی از گفتار او را در پیام پیشین خود که بشرح زیر است ، تفسیر کنیم: "اگر حضور و ظاهر شدن ما سبب شود که اوباما موقعیت خود را حفظ کند ، ما این کار را در زمان مناسب و قبل از انتخابات انجام خواهیم داد ، ولی اگر به بینیم که انتخاب مجدد او قطعی است ، ما بزودی و پس از آن خود را نمایان خواهیم کرد".

منظور از "ما" اعضای گروه کرات دیگر است ، که با برخی از رهبران حکومتها و دیگر پیشتازان ، برای هموار کردن عصر زرین در مذاکره بوده اند. این گروه بازدید کنندگان ، پیش از ورود خانواده فضایی که فن آوریهای لازم را با خود آورده تا زمانی که به آنها نیاز دارید کار کرده نزد شما خواهند ماند ، معرفی خواهند شد.

تصمیم در مورد آن روز سرنوشت ساز بعهده عالیترین شورای کیهان است که بر مبنای احکام خداوند عمل می کند. فقط در آن نهایت اوج آگاهی و هوشیاری است که کارمای (Karma)قراردادهای همه آنهایی که درگیرند ، چه بصورت انفرادی و چه جهانی ، خاتمه یافته واکنشهای جمعیت شما دانسته و مشخص خواهد شد.

هنوز جنبه دیگری در "بازی انتظار" وجود دارد. حیواناتی که قراردادهای روحی آنها درازای عمر کافی ایجاب می کند ، در سواری رایگان همراه کره زمین به بعد چهارم خواهند رفت ، ولی برای نوع بشر چنین نخواهد شد - شما باید بلیط خود را بدست آورید (بعنوان مثال). چه قرارداد روحیشما برای زندگی در عصر زرین باشد و چه لذت بردن از امکانات کامل نیروان (Nirvana) ، عملیمحتاطانه خواهد بود اگر از این اوقات باقی مانده برای آماده نمودن عرفانی خود بهره جسته ، در قلب خود زندگی کنید که عشق کلید کار است.

فقط در ایالات متحده یک روز در سال برای شکرگزاری وجود دارد. آیا نباید هر روز در سراسر جهان شما ، وقتی برای شکرگزاری باشد؟

سپاس خانواده کهکشانی ما را که یا در جمع شما هستند و یا در آسمانهای شما ، و همه آنهایی که نوری قوی و فشرده از فواصلی دور بر شما و سیاره شما می تابانند.

سپاس گایا (روح کره زمین) را که برای درخواست کمک گریست تا جسم او و همه انواع زندگی ساکن آن بتوانند زنده بمانند.

سپاس خدای را بواسطه عشق بی قید و شرط او و اینکه هرگز درباره شما برای آنچه که انجام داده و یا نداده اید ، قضاوت نمی کند.

سپاس یکدیگر را بواسطه ارایه شانس و امکان تجربیانی که برای رشد عرفانی و هوشیاری خود نیاز داشتید.

همیشه و در همه راهها ، احترام و عشق روحهای منور در سرتاسر کیهان با شما هستند ، خانواده عزیز زمینی ما.

______________________________________

با عشق و صلح

سوزان وارد


Website: The Matthew Books
Translation: Behi

لطفا نظرات و پیشنهادات خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید

Att: Behi

arcturian.nation@gmail.comShare |