Home > > Mike Quinsey - SaLuSa, July 16, 2012

SaLuSa, July 16, 2012

سالوسا ۲۶ تیر ماه ۱۳۹۱

ما متحدان جسوری داریم و شما مدارک بیشتری مبنی بر افشای حقایق و باجرا درآمدن نقشه ای که مدتها پیش برای پاکسازی سیاهکاران (DarkOnes) طراحی شده ، می بینید، تداوم و گسترش این عملیات بما نشان خواهد داد چه کسانی در میان شما همچنان تحت نفوذ سیاهکاران هستند. آنچه که آنان را هنوز زیر کنترل نگاهداشته ترس است و امید و ما قصد داریم این اوضاع را تغییر دهیم. همانگونه که شما نیز شاهدید احزاب سیاسی در سرتاسر جهان شروع به نشان دادن رنگ واقعی خود با (فقط) کمی دلسوزی و یا اقدام بمنظور برخورد با بار سنگینی که اعمال جنایتکارانه بین بانکها بر دوش مردم نهاده ، نموده اند. ما (سیاست) بخشش همه بدهیها را اعمال خواهیم کرد ، چه این تنها راهی است که کشورها و اشخاصی که بدترین صدمات را ( از بدهیها و بهره های کلان آن) دیده اند بتوانند سلامت (مالی) خود را بازیافته به زندگانی روزانه خود بازگردند. این (برنامه) همراه تکنولوژی و نوآوریهایی خواهد بود که شما را در عصر جدید (New Age) استوار کند.

اینترنت همچنان بهترین منبع کسب خبر شماست ولی هنوز مردم فریب وب سایتهای مملو از اطلاعات نادرست را می خورند. عزیزان ، اگر اطلاعات(این سایتها) بنظر شما حقیقی نیامد کنارشان بگذارید و همچنین اگر از خشونت حمایت کردند بطور قطع و یقین بدانید پیامی از نور (راستی و حقیقت)در آن نیست. به آنچه که قابل اطمینانش یافته صحت و سقم آنرا آزمایش کرده اید بچسبید. دیری نخواهد پایید که نیاز شما به اتکاٌ به اینترنت به این میزانی که هم اکنون دارید نخواهد بود ، چه بزودی ما خبرها را از طریق رسانه گروهی خود برای شما پخش خواهیم نمود. همه چیز برای این کار آماده است و مثل همیشه موضوع وقت (مناسب) است. در صورت لزوم مشارکت شما نیز در این امر بسیار مهم خواهد بود. ما فعلا خود مستقلا عمل خواهیم کرد ، چه تغییرات باید هرچه زودتر و بر اساس نقشه ها شروع شوند. هر وضعیتی هم که پیش اید مشکل واقعی برای ما ایجاد نخواهد کرد.

مسایلی که در حال حاضر از طریق مذاهب مطرح می شوند باید بطور کامل ارزیابی مجدد شوند اگر شما قصد پیشرفت و تعالی دارید. از یک طرف شما الزاما احتیاج به معلم ندارید چرا که همه دانشها در وجود شما نهفته است. اما از آنجاییکه حقایق بر شما فاش نشده ، مذاهب می توانند بشما کمک و راهنمایی کنند که در مسیر صحیح قرار گیرید ولی بشیوه ای که (هم اکنون عرضه می شوند) بهیچ وجه شما را بجایی نخواهند رساند و شما هنوز محدود به نادرستیها و دروغپردازیهای فاحش هستید. روحهای بسیار بی گناه و دوست داشتنی در جمع مسیحیان و تمامی دیگر ادیان هستند که حقیقت بالقوه آنان تا وقتی که خود را از زیر کنترل مذهب رها نسازند ، عیان نخواهد شد. بهتر آنست که وقت و انرژی شما بیشتر صرف دانستن و فهمیدن بیش از پیش حقیقت وجود خودتان شود. البته این امر نباید موجب شود که گمان رود همه تعلیمات مذاهب نادرست است ، ولی آنها در مقام مقایسه با حقایق گمراه و گیج کننده اند. شما اختیار (کامل) در انتخاب دارید و این به خود شما مربرط است که در مورد روند آینده خود تصمیم بگیرید.

ما بنا بدلایل بیشماری بطرف شما آمده ایم و از اینکه باطلاع شما برسانیم همه ما یکی (واحد) هستیم قصدی داریم. ما احتمالا از تمدنهای بسیار مختلف آمده از دیدگاه شکل ظاهری نیز تفاوتهایی با شما داریم. ولی چون شما زندگی را در جهت تعالی عرفانی خود تجربه می کنیم. در سطوح بالای(عرفان) هیچ تفاونی بین ما نیست (و همه می دانیم که) همه ما از یک منبع هستیم ولی بسادگی طرق متفاوتی را برای پیمودن برگزیده ایم. مثل خود من که از کره سایروس هستم. تعداد زیادی از اعضاٌ فدراسیون کهکشانی نور (Galactic Federation of Light) مستقیما با (نفراتی از) شما در ارتباطند ، چرا که شما از تمدنهای آنها برای خدمت به کره زمین آمده اید. شما درخواهید یافت که *خدمت به دیگران* کلمات (و اعمال) اصلی (در جهان ما)و وقتی که از دوگانگیها (Duality) خارج و به طبقه بالاتر (عرفان) گام نهادید ، است. ما همه یکی (واحد) هستیم در همه اعمالمان و نه فقط میلیاردها روحی که در جهان هستی وجود دارند بلکه تمامی (اشکال) زندگانی از جمله گیاهان که هوشیاری سطح بالایی دارند. بی دلیل نیست که کره شما را مادر زمین خطاب می کنید ، چرا که وقتی نقش او را (در زندگانی خود) درک کنید نسبت به او احترام بیشتری خواهید داشت همانگونه که او نسبت به شما دارد.

مسایل بسیار زیادی هستند که هنوز تا این لحظه بخوبی توضیح داده نشده اند ، چه باید وقت مناسبی باشد که سطح هوشیاری شما آماده و توانمند دریافت و درک دانش پیشرفته باشد. این کار درستی نیست که مغز شما را با موضوعاتی بسیار بالاتر از میزان درک شما پر کنیم. تا کنون تکامل عرفانی به آهستگی صورت پذیرفته که شما آنرا از طریق تجربیات شخصی خود درک کنید. این روند اکنون سرعت گرفته تا پیشرفت شما را در امر عروج(Ascension) تسریع کند. دلیل آنهم اینست که کسانی در جمع شما هستند که پیشرفت کافی کرده و آماده اند تا بیش از پیش متعالی شوند.

دوگانگیها (Duality) بطریقی باعث شده که گندم از کاه جدا شود. ما منظور اهانت نداریم ولی بین آنانی که متعالی شده و آنانی که نشده اند شکاف عمیقی بوجود آمده. بصراحت (باید گفت) که زمان عروج برای آنانی که آماده اند رسیده است و نباید بیش از این مانعشان شد. تصمیم به عروج شروع کار است ولی باید با گسترش هوشیاری تداوم داشته باشد تا در نتیجه ارتعاشات (نوری) شما افزایش یابد. تا وقتی که شما متمرکز بر آوردن نور بیشتر بوجود خودتان هستید ، می توانید اطمینان داشته باشید که یکی از عروج کنندگان خواهید بود. این شانس به همه روحها داده شده و ننگ نیست اگر شما هنوز به آن نقطه (عروج) نرسیده اید. محدودیت زمانی برای آماده شدن وجود ندارد و انتظار هم نمی رفت که همه بطور همزمان در یک سطح قرار گیرند. اینجاست که آزادی انتخاب خود را نمایان می کند هر چند شما بطور طبیعی تشویق به افزایش ارتعاشات (نوری) در هر موقعیتی می شوید. بعنوان یک گروه ، تجربیات شما تا بازگشت آخرین روح (به نور) به آخر نخواهد رسید.

در شرایط فعلی شما هیچ راهی ندارید که بدانید چه دستاوردهای شگفت انگیزی در غلبه بر (تلاش برای منحرف کردن) توجه شما بوسیله سیاهکاران(Dark Ones) داشته اید. آنها بهر حیله و نیرنگی که در کتابها بود متوصل شدند تا بلکه مانع عروج و قد علم کردن مجدد شما در نور شوند. واقعا می شود گفت که آنها هر کاری که بر علیه شما کردند با طرح و نقشه قبلی بود و می دانستند خلاصی از آن برای شما مشکل است و اگر شما در این نبرد پیروز شوید غنایم و دستاوردهای عظیمی به چنگ خواهید آورد. و عزیزان ، شما اینجای کار هستید و دست آورد شما گستردگی عظیم هوشیاریتان است که (برای همیشه) با شما باقی خواهد ماند. چنین نیست که همه موجوداتی که به عروج نایل آمده اند طریق و شیوه قابل توجهی چون شما داشته اند. حالا فهمیدید چرا همه جهان هستی بشما بعنوان روحهای مخصوص چشم دوخته اند؟ پذیرفتن چنین مدحی خودخواهی محسوب نمی شود چه این حق شماست که به سبب دستاوردهای خود ، بخود ببالید.

من سالوسا از کره سایروس هستم و بدینوسیله تایید می کنم هرچند مسایل به آهستگی خود را نمایان می کنند ولی در شرف اوج گرفتن هستند و همچنان ادامه خواهند داشت تا زمانی که این عملیات غیر قابل توقف شوند. دوستان و همقطاران عزیز ، ما عشق خود را نثار شما می کنیم چرا که شما خود از عشقید.

با سپاس سالوسا


Channel: Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light
Translation: Behi

لطفا نظرات و پیشنهادات خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید
Att: Behi
luisavasconcellos@hotmail.com


< previous message | next message >


Share |