Home > > Mike Quinsey - SaLuSa, July 2, 2012

SaLuSa, July 2, 2012

سالوسا ۱۲ تیر ۱۳۹۱

اوقات هیجان انگیزی است ، چرا که شما تایید بازداشتها را که در حال اجرا هستند بزودی دریافت خواهید کرد. این حق شماست و قدرت آنرا دارید که آنهایی که بشما خیانت کرده اند پاکسازی کنید. این (بازداشتها) از اقدامات بسیار ضروری هستند که بشما اجازه خواهند داد بخش بعدی نقشه را اجرا کنید . بیش از این آن اعمال (خیانتها) نادیده گرفته نخواهند شد و متحدین ما در پی منابعی هستند که اصرار در مخفی کردن اتفاقات موجود دارند. بدون تردید یک اطلاعیه رسمی با هدف آسوده کردن افکار عمومی صادر خواهد شد و ما انتظار داریم که رسانه های گروهی نیز نرا منتشر کنند. دیری نخواهد پایید که دیگر اخبار مخفی و یا نادیده گرفته نخواهند شد و ما می دانیم که برداشتهای گوناگونی از خبرها خواهد شد. اگرچه انتظار می رود که پرزیدنت اوباما به مردم جهان اطمینان دهد همه عملیات مثبت و در جهت منافع همگان و برقراری صلح در جهان است. این (اطلاعیه اوباما) به سرتاسر جهان خواهد رسید و فراتر از آن خواهد بود که سیاهکاران (Dark Ones) بتوانند عملی انجام دهند.

ما از فدراسیون کهکشانی نور (Galactic Federation of Light) برای مدتی در پشت صحنه فعالیت داشته منتظر زمان مناسب برای اعلام وجود و حضورمان (Disclosure) خواهیم بود. این اعلامیه (وجود و حضور ما) نه تنها گویای دورانی که با شما و برای شما کار کرده ایم بلکه نشانگر علاقمندی ما بر تکامل (روحی) شما که هزاران سال قدمت دارد خواهد بود. این امر بما امکان می دهد که تعدادی از تمدنها را که بزودی ملاقات خواهید کرد بشما معرفی کنیم. همه آنها به شما متصل و مرتبط هستند حتی اگر فقط دستی در تکامل ژنیتیکی شما داشته باشند. از دیدگاه روحی همه ما مخلوقات یک خالق هستیم ، اما راهها و روشهای مختلفی را در زندگی و بمنظور کسب تجربه برگزیده ایم. بنابراین تفاوتهایی بین ما وجود دارد ولی در واقع ما نیز چون شما در حال تکامل هستیم . با این استثنا که برخی از روحها در طبقات بالاتری نسبت به دیگران قرار دارند.

در این گیرودارها شما بزودی درخواهید یافت که پله دیگری از نردبان تکامل و تعالی را طی کرده اید. بسیاری از شما گامهای نخستین برای زندگی با روشهای جدید را برداشته اید که امکان بازگشت به درجات بالای (روحی) را می دهد که البته با عروج (Ascension) حاصل خواهد شد. زندگی شگفت آوری در انتظار شماست که در مقام مقایسه با تجربیات دوران دوگانگیها (Duality) همچون بهشت بشما می نماید. شما نه تنها خواهید فهمید که چگونه انرژی به زندگی شما وارد می شود بلکه استفاده از آنرا نیز فرا خواهید گرفت. تاکید بر آموزش راههای مختلف استفاده از انرژیها خواهد بود و البته نه فقط برای سفرهای فضایی که کم ساده ترین آنهاست.

شما وقت زیادی برای سفرهای روی زمین که از دیدگاه ما به روشهای کهنه و قدیمی هستند صرف می کنید . بیش از این نیازی به صرف وقت برای سفر با چنین روشهایی نیست . بشما تکنولوژی هدیه خواهد شد که شما بتوانید سفرهایتان را تقریبا در آن واحد و بر مبنای بهره گیری از انرژی مجانی که کاملا پاکیزه و غیر آلوده کننده است ، انجام دهید . سیاهکاران تعدادی از خودروهایی از این نوع ساخته اند . آنها این تکنولوژی را مدتهای مدیدیست که می شناسند ولی بشما اجازه استفاده از آنرا نداده اند تا شما همچنان بروشهای قدیمی سفر کرده و آنها تسلط و حاکمیت خود را بر همه کشورهای جهان حفظ کنند.

رویاهای شما همگی به حقیقت خواهند پیوست و شگفت آورترین تغییرات با آزادیتان به شما بازگردانیده خواهند شد. شما بقدری زیر کنترل بوده اید گه عملا فراموش کرده اید که آزادی چیست و چگونه است . شما قبل از عروج مزه آنرا خواهید چشید . اما همیشه با آزادی مسولیت عدم شوخیها و اعمال ناشایستی که موجب صدمه زدن و یا بخطر انداختن دیگران شود نیز همراه خواهد بود. با بالا رفتن سطح هوشیاری و بیداری عمومی ، شما نیز مهربانتر شده نحوه برقراری ارتباط با دیگر روحها را فرا خواهید گرفت . تمایل بر یگانگی با زندگی است که بشما توان اینرا می دهد که جای خود را در جمع کسانی که به آنها خواهید پیوست پیدا کنید. ما بخوبی می دانیم که خشونت و شرایط مشکل موجود روی کره زمین رسانا و رهنمون شما به یک زندگی صلح آمیز نیست و شما پیوسته در تلاشید که خونسردی و کنترل بر احساسات خود را حفظ کنید.

شما برای هزاران سال آزمایش شده اید و اغلب همان درسهایی را که آموخته اید تکرار کرده اید. شما ثابت کرده اید که می توانید موجودیت خود را در تمدنهای پیشرفته حفظ کنید و ما بشما خوش آمد می گوییم برای ورودتان به طبقه بالاتر (روحی) . شما ارتعاشات (نوری) خود را افزایش داده اید و این بشما اطمینان می دهد که شما آماده عروج هستید. آنهای که هنوز آمادگی ندارند ، مایل به ترک طبقه دوگانگیها نبوده ادامه تجربیات خود را در سطح فعلی (روحی) خواستار خواهند بود. راههای (تکامل روحی) که بروی شما باز است بخوبی تعریف شده هستند و شما قدرت عبور از آنچه که با آن هماهنگی دارید را نخواهید داشت . گرچه همه چیز بطور مداوم در حال تغییر است و شما در نهایت پیشرفت خود را خواهید کرد ، همچنان که همه روحها پیشرفت می کنند.

وابستگیهای زمینی خود را رها کرده در عوض آماده گسترش هوشیاری و بیداری خود باشید تا راههای زندگی جدیدتان را بیاموزید. وقتی بیشتر درباره ما دانستید و شانس بازدید از سفینه های (فضایی) ما را پیدا کردید ، بصورت دست اول چگونگی زندگی ما را خواهید دید و اینکه چطور با (مردمان) تمدنهای دیگر در هم آمیخته زندگی می کنیم. ما همگی در کار ارایه خدمت به یکدیگر بوده قدرت انجام آنرا برکت و شادی برای خود می دانیم. غرورمان را رام کرده خود را مقدم بر دیگران نمی دانیم . ما اجتماعی در هماهنگی کامل با یکدیگر داشته و نیروی خود را صرف خدمت به خالق توانا می کنیم . ما از انجام این کار بسیار لذت برده حتی برای لحظه ای هم فکر نمی کنیم که آزادیمان بطریقی محدود شده باشد. ما کار خود و مشارکت در خدمت به آنکه همه چیز است را عاشقانه دوست داریم که کمک به نشاط و برکت همه انواع زندگیها (موجودات زنده) است.

ما زندگی بسیار رضایت بخشی داریم بواسطه ارایه خدمت در راههای که با تصمیم و انتخاب خود برگزیده ایم. شما هم نه بیشتر و نه کمتر از آن در خدمت برادران و خواهران خود خواهید بود . در نهایت ما همه فقط یک خانواده بسیار بزرگ هستیم که اذعان داریم به دریافت هدیه خداوندی که هم پدرمان است و هم مادرمان ، و این هدیه همانا زندگانی است همراه با آنچه که ما برای لذت بردن از آن نیاز داریم . ما همچنان در معاونت خدا به درجه ای از تعالی رسیده ایم که چتین قدرتی (را که خدا بما داده) با مسولیت کامل استفاده کنیم. روی کره زمین تعداد کمی هستند که حقیقتا فهمیده اند که قدرت بالقوه ای دارند ولی هنوز متوجه نیستند که آنها چه نقشی در تکامل و تعالی تمدن خود داشته اند. در نتیجه شما هم آنچه را که کاشته اید درو خواهید کرد و بهمین دلیل آخر کارتان به دوگانگیها کشید . اگر چه شما راه خروج از آنرا پیدا کرده اید و بسیارند کسانی که از فرصت عروج استفاده خواهند کرد.

من سالوسا از کره سایروس و آرزوی شادترین اوقات را که رهایی از دوگانگیها برایتان خواهد آورد ، دارم.

با تشکر ، سالوسا


Channel: Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light
Translation: Behi

لطفا نظرات و پیشنهادات خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید
Att: Behi
luisavasconcellos@hotmail.comShare |