Home > > Mike Quinsey - SaLuSa, June 22, 2012

SaLuSa, June 22, 2012

سالوسا ۱۳۹۱/۴/۲
آنهایی که تکنولوژی ما را نمی شناسند و نمی فهمند احساس می کنند که زمان اقدام همین حالاست و یا هرگز. باور کنید زمان بسیار کمی به شروع تغییرات لازم قبل از وقوع عروج (Ascension) مانده. ما دوباره تکرار می کنیم که زمان برای ما اهمیت زیادی ندارد و ما توان هماهنگ نمودن خود را با هر مقدار زمانی که برایمان باقی بماند داریم. نقشه فعلی ما اینست که اقدامات خود را طی چتد روز آینده و نه حتی چند هفته آینده ، شروع کنیم. ولی تحت هیچ شرایطی موضوع عدم اقدام هرگز مطرح نیست. همانگونه که می دانید تصمیم قطعی حتی برای اقدام مستقیم گرفته شده است. ما تا کنون تلاش در تشویق شما جهت آماده سازی خودتان یرای عروج کرده ایم ولی بمجرد اینکه اجازه داده شود ما مستقیما وارد عمل خواهیم شد. البته شما متوجه شروع اقدامات خواهید شد چه متحدین ما قصد دارند مراتب را برای اطلاع عموم اعلام کنند.

اکنون عملیات ما بسیار ساده تر شده چه سیاهکاران (Dark Ones) قدرت سابق خود را دیگر ندارند. عملیات متحدان ما در تخریب پایه های قدرت آنان بسیار موفقیت آمیز بوده و آنان بیش از این فرماندهی آن نیروهای عظیم را در اختیار ندارند. در حقیقت تسلیم شدن آنها در همه جوانب صورت گرفته بی آنکه نام تسلیم بر آن باشد و ما منتظریم که آنها به شکست خود اعتراف کنند. بنابراین هر نوع خبری که می شنوید وحشتی از عواقب آن بخود راه ندهید که ما در کنترل کامل اوضاع هستیم و در نهایت اجازه نخواهیم داد که در کار ما اخلال کنند. هنوز هستند کسانی که دورنماهای وقایع وحشت آور طبیعی جهانی را برای مردم ترسیم می کنند ولی اطمینان داشته باشید که تغییرات فیزیکی (روی کره زمین) همه محلی بوده بهیچ وجه جنبه جهانی نخواهد داشت. بخاطر داشته باشید که ما می توانیم اثرات زمین لرزه ها را تعدیل و محدود نماییم بنحوی که حداقل خرابی را ببار آورد. در گذشته های دور ، پیش گویان شما تغییرات عظیمی را پیش بینی کرده اند اما با گذشت زمان احتمال وقوع آن حوادث مخوف طبیعی بسیار کم شده است. بنابراین اگر مردم به آن پیش گوییها اشاره کردند بخاطر بیاورید که در شرایط فعلی تغییرات فیزیکی به آن طرق نخواهند بود.

هم اکنون شما بسیار نزدیک به اتمام سفرتان در دوگانگیها (Duality) هستید و بسیاری خود را بالا کشیده از آن خارج شده اند . شما هم اهداف خود را بلند و بالا انتخاب کنید که برای شما که در ارتعاشات بالاتر (موجهای نورانی تر) هستید همه چیز بسادگی میسر و چیزی به معنای واقعی کلمه از دسترس شما خارج نیست. حتی در زمان ارسال این پیام برای شما دوباره شدت انرژیها افزایش یافته است. زمانهای اوج (که انرژیها افزایش می یابند) دیگری در راه هستند که خواهند رسید و موقعیتهای مناسبی برای هر روح ایجاد خواهند کرد که بتواند خود را به ارتعاشات بالاتری (موجهای نورانی تر) برساند . زمان فشرده ای باقی مانده و همه تلاش ما اینست که شما را برای عروج آماده کنیم. تنها مورد همه تغییرات و وقایع اینست که شما به سلامت به عصر جدید (طبقه بالاتر روحی) وارد شوید. این مهم صرف نظر از تمامی اتفاقاتی که ممکن است بیافتد بوقوع خواهد پیوست.

در ضمن اینکه ما تشویق می کنیم هر چه بیشتر درباره دوران حاضر با همنوعان خود صحبت کنید ، از شما خواهش می کنیم که اجلزه دهید دیگران هم حرف خود را بزنند. بخاطر داشته باشید که خطوط زمانی (سلسله وقایع) وجود دارند که به آهستگی اتفاق خواهند افتاد و وقتی روحی درخواست کمک می کند باید مجاز باشد که تلاش خود را برای پیشرفت و تعالی بنحوی که می خواهد داشته باشد و بهتر آنست که آموخته ها و دست آوردهای (معلومات و دانش) خود را از طریق تجربیات خود کسب نماید. طبیعی است که شما مجموعه روحهای مختلف از طبقات متفاوت (شدت نور متفاوت) هستید و بین شما هستند کسانی که علاقمندند یافته های خود را با دیگران در میان بگذارند. البته این خوبست مشروط بر اینکه فقط آنچه که برای شما خوشایند و قابل قبول است بپذیرید. حقایق زیادی در این اوضاع وجود دارد که در نهایت همگی تنها یک حقیقت است و همه خواهند فهمید که خود بخشی از برترین و بالاترین مرجع (خداوند) هستند.

عزیزان ما ، شما با ما (و در سفینه های ما) هستید چه ما واقعیت وجودی شما را می بینیم که موجودات با شکوه نورانی هستید. شما به تاریکترین بخش جهان هستی بمنظور چالشی برای توانمندی خود وارد شدید که بپاخیزید با خاطرات واقعیت وجودی خودتان . بسیاری از شما بدان مرحله رسیده اند و مابقی در حال هوشیاری و بیدار شدند بواسطه شدت نوری که هم اینک به زمین می تابد و از همیشه قویتر است. تبدیل نورهای تاریک و زدودن هرچه بیشتر نیروی سیاهکاران اهمیت بسیار دارد ، چه تلاش آنها برای تداوم راهشان محکوم به شکست است . ما تحت هیچ شرابطی به آنها اجازه برخاستن دوباره را نخواهیم داد و روزهای آنها به آخر رسیده . بهر طریق آنها به محلی منتقل خواهند شد که دیگر قادر به دخالت در امور خداوندی (Divine plan) نشوند.

شما تا حدودی می توانید نشسته و از دورانی که پیش آمده لذت ببرید ولی بدانید وقتی بازیها شروع شدند خشن و سریع خواهند بود. موضوع اینجاست که هر اتفاقی که بیافتد بنفع شما خواهد بود . بنابراین در وحشت خطر و ناهماهنگی نباشید که چنین چیزهایی وجود نخواهند داشت. بحضور ما و متحدانتان ایمان داشته باشید. چه ما مدتهای مدیدی در انتظار این لحظات بوده در نظر داریم شما را بخوبی در جریان امور قرار دهیم. تا کنون عملیات ما همه محرمانه بود بسبب اینکه از چشم دشمنان شما دور باشند . اگر چه وقتی آنها محدود به محلهایی شدند که دیگر قادر به کارشکنی در نقشه های ما نبودند ، ما با خوشحالی تمام و تا سرحد امکانشما را در جریان جزییات کار قرار خواهیم داد.

هنوز وقایعی روی کره زمین اتفاق می افتد که بواسطه نحریکات سیاهکاران است از قبیل مشکلات خاور میانه ولی طولی نخواهد کشید که ما صلح را اعلام و اجرا خواهیم کرد ، اگر ضرورت ایجاب نماید. میلیونها کشته و زخمی شدند در جنگهای دیوانه واری که فقط بنفع نفرات معدودی تمام می شدند البته بجز فروشندگان سلاح. هر چند ایجاد تشنج در کشورها و ثروتهایشان نیز یکی از اهداف آنها (سیاهکاران) بوده است. شما مملو از این تجربیات هستید و نیاز به تکرار دوباره آنها ندارید مگر اینکه تصمیم به خدمت در طبقات پایین (روحی) و جلوگیری از وقوع جنگها باشید. خدمت به دیگران بالاترین نوع عشق است که پس از عروج بصورت روش معمول زندگی در آمده بطور طبیعی همه روحها از آن برخوردار خواهند شد.

قبل از هر چیز در فکر آرامش و آسودگی خود و پی گیری آنچه که بدان علاقمندید بوده لذت ببرید از بازگشتتان به طبقات بالاتر (روحی) . دیر یا زود شما متوجه خواهید شد میل به ارایه خدمت بسی قوی تر از آنست که بتوان مقاومت کرد و در نهایت خود روش ارایه خدمات خود را خود تفیین خواهید نمود. بدون تردید شما خواهید فهمید مهارتها و استعدادهایی چون شفابخشی را به همراه خود آورده اید و آنها را علاوه بر دیگر تجربیاتتان به کار خواهید گرفت . احتمالا شما در گروههایی مشغول به کار خواهید شد که تشکیل دهندگان آن گروهها می توانند همانهایی باشند که قبلا و روی زمین با آنها همکاری می کردید . دوستیها برای زندگانیهای (تناسخها) زیادی ادامه خواهند داشت و شما روی آن حساب کنید که در نگاه اول بیکدیگر احساس علاقمندی کنید.

من سالوسا و از کره سایروس و بهترین آروزها را از فدراسیون کهکشانی نور (Galactic Federation of Light) که هر روزی که می گذرد به شما نزدیکتر می شود ، دارم.

با تشکر - سالوسا


Channel: Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light
Translation: BehiShare |