Home > > Mike Quinsey - SaLuSa, June 25, 2012

SaLuSa, June 25, 2012

سالوسا ۵/۴/۱۳۹۱

کسانی که باور به نغییرات اساسی دارند در حال افزایشند و این خود دلیلی است بر اینکه تعداد بیشتری از مردم به انرژیهای جدیدی که به وفور به کره زمین می تابد واکنش نشان می دهند. برخی از نغییرات وحشت دارند ، در حالیکه دیگران احساس می کنند مقصود از تغییرات نجات تمدن موجود از باتلاقی است که تهدید به بلعیدن جهان دارد . بنابر این زمان منحصر بفرد برای آنان که می دانند این تغییرات بچه خواهد انجامید رسیده و فرصت را مناسب برای پراکنده کردن اخبار خوش پایان کار می شمارند. در حال حاضر مسایل در شرف نزدیکی به مرحله غیر قابل بازگشت هستند و ما و متحدین ما در انتظار چراغ سبز هستیم تا وارد عمل شویم. ما در آماده باش کاملیم و سیاهکاران (Dark Ones) نیز می دانند که آخر کارشان فرا رسیده اما هنوز وسعت و گستردگی بازداشتهای ما آنها را به حیرت خواهد انداخت. این امری طبیعی است که در افکار عمومی گیجی بوجود آید ولی در اولین فرصت مناسب همه (از واقعیتها) مطلع خواهند شد. وقتی که رسانه های همگانی به اخبار واقعی روی آوردند منابع مختلفی بسرعت اخبار تغییرات را خواهند داد.

در همین اوقات ما همواره اطراف متحدانمان که در حال بسیج و آماده سازی خود برای اولین حرکت از تحرکات وسیع خودند هستیم. آنچه که در آمریکا اتفاق خواهد افتاد مورد تقاضای مردم دیگر کشورها خواهد بود چه آنها نیز خواستار آزادی خودند و در نتیجه یک پاکسازی عظیم بوقوع خواهد پیوست . هرکجا که مقاومتی صورت گیرد ، متحدان ما به کمک خواهند شتافت و توضیح خواهند داد که باید به مردم آزادی داده شود یا ما بزور متوسل خواهیم شد. چاره ای برای حکومت پوسیده حاکمان خونخوار تاریکیها (Cabal) باقی نمانده و در صورت نیاز سازماندهی غدرقدرتشان هم با خودشان برچیده خواهد شد. زمان وعده های دروغین و بازگشت به روشهای قدیمی که در جهت خدمت به شما نبوده بسر آمده است. قانون اساسی همه کشورها در نهایت بر مبنای قانون اساسی آمریکا که در بدو امر باهتمام بنیان گذاران راستین آن تهیه شده است نگاشته خواهد شد ، البته با تغییراتی هماهنگ با عصر جدید (New Age) که شما در حال دخول به آن هستید . این مطالب همگی بررسی و جهت انتقال (بازسازی و پاکسازی) آماده شده است.

برخی از مردم در اندیشه چگونگی واکنش نیروهای مسلح هستند و ما باید بگوییم که اکثریت آنها آماده اند که سلاحهای خود را زمین گزارده مبدل به محافظین راستین انسانها شوند که در اصل واقعیت وجودیشان بر آن بوده است. آنها بیش از این جان خود را برای جنگهای دروغین بخطر نخواهند انداخت و در عوض برای حفظ صلح در جهان اقدام خواهند کرد . از آن پس سلاحها بر علیه مردم بکار نرفته و روزی فرا خواهد رسید که وجودشان دیگر لازم نباشد. ما از محل اختفای تسلیحات و امکانات نظامی مطلع و آنها را تخریب خواهیم کرد تا اطمینان حاصل کنیم که از آن پس هرگز مورد استفاده قرار نخواهند گرفت. در واقع ما در حال تعطیل پایگاههای زیرزمینی و خلع سلاح سیاهکاران با حداکثر سرعت ممکن هستیم.

بخاطر داشته باشید که عملیات ما بدون تلفات جانی است و ما قادریم هرکس را (در هر کجا که باشد) برداشته و در محلهای انتخابی خود که اغلب در خارج از کره زمین هستند نگهداری کنیم. آنهایی که افراط در کشتار و خشونت دارند بازآموزی خواهند شد تا بلکه بعنوان هموطنان سودمند بزمین باز گردانیده شوند . آنهایی که در حال ورود به داخل نور (راستی و حقیقت) هستند می دانند که از طبقه (روحی) خاصی فراتر ، احساسات منفی و اعمال آنها (سیاهکاران) بر شما بی اثر خواهد بود. نور (روحانی) خود شما محافظ شما بوده چنین انرژیهایی (موجهای منفی) را به مرجع اصلی خود باز خواهد گردانید . این قدرت نور (راستی و حقیقت) است که مورد توجه خاص خداوند است . این غیر ممکن نیست ولی فقط ناباوری شما می تواند مانع انجامش شود.

عزیزان ، شما بخوبی در حال انجام کارهای خود هستید هرچند زیر بار بسیاری فشارها هستید ، اما سعی کنید که آرامش خود را حفظ و از اوقات هیجان انگیز خود لذت ببرید . زمان بسرعت می گذرد و قبل از اینکه متوجه شوید چه اتفاقاتی افتاده ، ما با شما صحبت نموده ارتباط مستقیم خواهیم داشت. ما در نظر داریم که شما را در جریان همه کارهای خود قرار دهیم و در انتظار هستیم که بتوانیم بطور مستقیم (از طریق رسانه های همگانی) با شما صحبت کنیم. همراهان ما روحهایی هستند که بعنوان نور (پرتو دهندگان) شناسایی شده اند و شما را بطرف مقصود که همانا عروج (Ascension) است راهنمایی خواهند کرد . طبیعی است که این عروج آخرین نبوده تکامل و تعالی شما به طبقات بالا (روحی) ، اگر خواستار آن باشید ، همچنان ادامه خواهد داشت ولی در نظر داشته باشید که زندگی شما همیشه در حال تغییر و نکامل خواهد بود.

هرگاه دچار مخمصه و یا گرفتاری شدید ، گامهای بلند برداشته بدانید که بزودی پاسخ راه کارها برایتان نمایان خواهند شد . ارتعاشات بالا (داشتن نورانیت بالا = (Higher Vibrations بسیاری از مشکلات و بیماریها را کاهش می دهد و با بر پایی شهرهای نور و سالنهای شفابخشی و دیگر تکنولوژیهای پیشرفته ما همه آن مشکلات حل خواهند شد. پس از عروج شما دیگر هرگز بیماری و یا مشکل جسمی نداشته بدن شما در شرایط بسیار عالی خواهد بود . بنابراین قدری مشکلات فعلی خود را تحمل کنید که زمان زیادی آنها را با خود نخواهید داشت.

داروها بندرت درمان کننده و بیشتر پنهان کننده (بیماریها) هستند ، بعنوان مثال درمان کامل بلای جان آدمیان که سرطان است وجود دارد اما آنها (سیاهکاران) مانع بهره گیری از بسیاری از پیشرفتهای پزشکی شده اند بواسطه جلوگیری از صدمه رسیدن به منافع شرکتهای داروسازی . همچنین بسیای داروها در بازار وجود دارند که عوارض جانبی خطرناکی دارند و یا آنهایی که در یک کشور (پیشرفته) ممنوع است به کشورهای جهان سوم فروخته می شوند. ذخیره سازی آب هم دیگر مورد نیاز نیست (تکنولوژی آن موجود است) ولی دوباره آنرا هم از مردم پنهان کرده اند تا قیمت بالای مصرف آب را حفظ کنند. مثالهای مشابه فراوانی درباره اقلام مختلف وجود دارد . یکی از آنها در صنایع نفت است که در عرضه و تقاضا دخالت می کنند تا کمبود و گرانی بوجود آورند در حالیکه در حقیقت اصلا کمبودی در کار نیست.

شما دیگر نیازی به رنج بردن بیش از این در زیر دستهای مفسدان جهانخوار (Illumitai) ندارید چرا که پاسخ مشکلات شما نزد ما و تکنولوژی جدید (جدید برای شما که با آنها آشنا نیستید) ماست که آماده ایم آنها را در اختیار شما قرار دهیم . هم اکنون شما در جریان امکانات حقیقی هستید و ما برای بکار گیری آنها وقتی را هدر نخواهیم داد . در واقع ما در انتظار تشکیل حکومت جدید با حضور نمایندگانی که براستی برای بهبود (شرایط) نوع بشر کار کنند هستیم . آنها همگی حاضر و برای ما شناخته شده اند ، چرا که این غیر ممکن است کسی بدون اطلاع ما بخواهد خود را کاندید کند . این بدان معنی است که در مذاکرات ما با سیاهکاران ، شانسی برای اینکه کسی بخواهد ما را با سخنانش گمراه کند وجود ندارد چه ما فکر آنها را می خوانیم.

من سالوسا از کره سایروس هستم و فدراسیون کهکشانی نور (Galactic Federation of Light) اطمینان می دهد که شما در امنیت کاملید و نگران ادعاهایی که برای بوحشت انداختن شما صورت می گیرد نباشید . این فقط مفسدان جهانخوار نیستند که که منبع اطلاعات غلط هستند ، چون گروههای دیگری هم در کارند که علاقمندند اوضاع بنحو دیگری و مطابق باورهایشان سرانجام گیرد . همچنین بخاطر داشته باشید که بسیاری از پیشگوییهای (مذهبی) قدیمی هم دیگر نامربوط هستند و شرایط موجود نتیجه (گفتار آنها را) تغییر داده و در نهایت قضایا بسیار ساده تر شده اند. آرامش خود را حفظ و سعی کنید که در نور و عشق بمانید که بی وقفه در حال شستن کره زمین و افزایش ارتعاشات (نور راستی و حقیقت) است.

با تشکر - سالوسا


Channel: Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light
Translation: BehiShare |