Home > > Mike Quinsey - SaLuSa, June 29, 2012

SaLuSa, June 29, 2012

سالوسا ۹ تیر ما ۱۳۹۱

موضوع داغ روز که افکار شما را بخود مشغول داشته شروع بازداشتهاست که اطمینان حاصل کنید که آخرین روزهای حاکمان تاریکیها (Cabal) فرارسیده . نیاز به گفتن نیست که همه جهان متوجه و بناچار رسانه های همگانی مجبور به نشان دادن واکنش خواهند شد. آنها ، حتی محافظه کارترینشان ، هراسناک از تلفنهای مردم که خواستار توضیح هستند مجبور به افشای حقایق خواهند بود . در آمریکا اطلاعیه های رسمی منتشر شده گامهای محتاطانه ای جهت آگاهی صحیح عموم مبنی بر دلایل واقعی بازداشتها برداشته خواهد شد . اما تردید همچنان باقی خواهد ماند تا زمانی که روشن شود بازداشتها بنفع مردم بوده موجب رهایی آنان از زیر سلطه سیاهکاران (Dark Ones) خواهد شد. بدیهی است اطلاعات غلط و وارونه نیز بوسیله آنانی که هنوز تحت کنترل مفسدان جهانخوار (Illuminati) هستند پراکنده خواهد شد ولی ما بر همگان آشکار خواهیم نمود گه ارتش پشتیبان بازداشت کنندگان است . آنها جوخه های اعدام نیستند و از سلاحهایشان تنها وقتی بهره خواهند گرفت که مورد حمله واقع شوند.

اولین اقدامات حقیقی ما را قادر خواهد کرد نقشه های خود را بدون دخالت کسانی که قصد به تاخیر انداختن آنها را دارند باجرا درآوریم . البته نیاز خواهد بود به پافشاری برای تشکیل دولتی موقت از نمایندگانی که راستگویی و درستکاری آنان به اثبات رسیده از کسانی که هم اکنون مسولیتها و تعهداتی نسبت به مردم دارند تا بالاخره نشان داده شود که وعده های ما حقیقی است و حقوق حقه شما بازگردانده می شود. کارها باید بترتیب انجام شوند و وقتی ما اطمینان حاصل کردیم که دیگر خطری در کار نیست ، خواهیم توانست دیگر بخشهای نقشه خود را عملی سازیم.

نیاز به مالیدن چشمهایتان (از فرط تعجب) بواسطه اتفاقاتی که می بینید و یا درباره آنها می شنوید نیست ، چه این عارفان (Lightworkers) هستند که سرنوشت شما را بدست می گیرند. حتی آنهایی که خارج از آمریکا زندگی می کنند در برنامه قرار دارند و پاکسازی تمام جهان را در بر خواهد گرفت. در حقیقت این نقشه ایست برای کسانی که آماده عروج (Ascension) هستند و بطور طبیعی بر کسانی که برنامه دیگری (بهتری) برای زندگی خود دارند اثر خواهد کرد. حق انتخاب بدنبال آزادی خواهد آمد و در نهایت هر کسی در طبقه ای (از دیدگاه روحی) که باید ، قرار خواهد کرفت .

امدتهاست که ما در انتظار تماس با شما از طریق اعلام رسمی وجود و حضور خود (Disclosure) هستیم . با اتفاقاتی که می افتد آندسته از افرادی که سوگتد به رازداری (زمامداران و فرماندهان سیاهکار خود و عدم افشای وجود و حضور ما) خورده اند نیز از آن تعهدات رهایی یافته تجربیات خود را مبنی بر واقعیت وجود ما (و حضورمان در صحنه) بیان خواهند کرد. در حال حاضر شما اطلاعات زیادی درباره ما دارید ولی وقتی که قضیه برای عموم انتشار یافت ، خبر به آنهایی که معمولا این گونه اخبار را دنبال نمی کنند و یا ناباورند نیز خواهد رسید . کارهای زیادی باید انجام شود تا مردم قبول کنند که ما نه تنها دوستان بلکه اقوام و خویشان آنهاییم. اگر چه ما معتقدیم که حضور ما بزودی چگونگی کار را نشان خواهد داد و از فرود (سفینه های ما) بر روی کره زمین استقبال خواهد شد. البته ما نیازمند تشکیل گروههایی که بخشهایی از نیروی پاکسازی را شکل دهند هستیم.

همه چیز بموقع خود انجام خواهد شد و کارها بمجرد شروع سرعت خواهند گرفت چرا که کارهای زیادی باید فقط طی چند ماه صورت گیرد. ما احساس می کنیم که هیجانات ناشی از اندیشه آزادی از زیر سلطه قدرتمداران در حال افزایش است و این مهم زندگی را (از تاریکیها) بسوی نور (راستی و حقیقت) بالا کشیده . اتمام این زمان از اعصار بسیار گذشته برنامه ریزی شده و با وجود همه اندیشه های مخالف کمک به شما، اکنون سر رسیده . تلاشهای ما و آنهایی که در مراحل بالاتر (روحی) هستند راهنمای شما برای رسیدن به این برهه از زمان بوده و اکنون شما در شرف بدست آوردن موقعیت شگفت انگیز عروج هستید. شما در عمق وجودتان همیشه احساس می کردید که شرایط کنونی با بازگشت شما به طبقات بالای روحی پایان خواهد یافت . آنجا محلی است که شما از آن آمده اید و این همان محلی است که شما سزاوار بازگشت به آن بعنوان موجودات نورانی هستید . طبقات پایین (روحی) منزلگاه آنانی است که درگیر و آلوده تاریکیها شده بسوی آن به پایین کشیده شده اند. ولی آنها نیز از حضور در اطراف شما سود برده اند حتی اگر معترف به وجود نور نباشند.

متوجه باشید که بسیاری از روحها که عروج نکردند الزاما شکست خوردگان نیستند بلکه هدف در تداوم تجربیات خود در آن راه دارند. بنابر این در مورد کسانی که راهی بجز راه شما برگزیده اند قضاوت نکنید و اجازه دهید آنها هم همان حق انتخابی را که شما در باره سرنوشت خود دارید داشته باشند. ممکن است حقوق شما در مواقعی نقض شده باشد ولی همیشه با اراده الهی به شما باز گردانیده شده است. خداوند را و مادرمان ، کره زمین (Mother Gaia) را که هر دو همانند والدین شما هستند همیشه بخاطر داشته باشید که همواره شما را در مد نظر داشته به کمکتان شتافته اند حتی اگر شما از مرجع آن کمکها بی اطلاع بوده اید. اکنون بسیار خوب و زیبا خواهد یود که شما بدان اعتراف نموده سپاس خود را نشان دهید. اندیشه ای عاشق گونه و یا دعایی در این باب عشق و نور بیشتری بشما باز خواهد گردانید و این کار قانون جذابیت (Law of Attraction) است که از بالاترین طبقات (روحی) عمل می کند.

عزیزان ، از این پس قضیه به آهستگی آسانتر می شود و ما همگام با شما بوده اطمینان می دهیم که با این راه درازی که آمده اید هرگز در لحظه آخر شکست نخواهید خورد. البته تغییرات ظاهری و فیزیکی (روی کره زمین) بوجود خواهند آمد ولی از آنجاییکه میزان نور افزایش می یابد وسعت تغییرات تا بدان شدت که برخی پیش بینی کرده اند نخواهد بود. خرابیهای وسیعی برای بازگردانیده مادر زمین (Mother Earth) به شرایط با شکوه پیشین خود مورد نیاز نیست در حالیکه باید اجازه انجام آنچه که لازم هست نیز داده شود. ما می توانیم به مادر زمین که بطور قطع قصد ندارد فعالیتهایش آسیبهای ناروا به زندگی (مردم و دیگر موجودات زنده) برساند کمک کنیم. مردم با اعلام خطرهای کافی می توانند از مسیر آسیبها کنار روند و ما نیز برای کمک در محل حاظر خواهیم بود. ما نباید وجود موجودات درون کره زمین (Inner Earth) را نیز فراموش کنیم که آماده اند که به سطح کره زمین فرا خوانده شوند . آنها پیشنهادات و پیشکشهای فراوانی برای شما دارند. آنها نیز از هزاران سال پیش از اعضا خانواده (اقوام) شما هستند و مسرور خواهند شد که دوباره با شما در ارتباط باشند.

شما در واقع مخلوطی از موجودات تمدنهای کرات دیگر و عمدتا آنهایی که منشا انسان گونه (Humanoid) دارند هستید. آنها به کره زمین خواهند آمد تا (اقوام) خود را ملاقات کنند و شما نیز ملاقاتهای نشاط آور بسیاری با آنها خواهید داشت چرا که حافظه (اصلی) بشما بر خواهد گشت . بنابراین خواهید دید که شما همانقدر موجودات فضایی هستید که آنهایی که (از دیگر کرات آمده اند و ) ظاهرشان با شما فرق دارد. تحت هر شرایطی ما همه یکی و از خداییم و بهمین دلیل خواهش می کنیم دیگران (موجودات همه کرات) را از خود دانسته و در تمام اوقات مهربان و ملاحظه کار باشید.

من سالوسا و از کره سایروس و خوشحالم شما به انتهای راه طولانی تجربه دوگانگیها (Duality) نزدیک می شوید.

با تشکر . سالوسا


Channel: Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light
Translation: BehiShare |