Home > > Montague Keen - November 4, 2012

Montague Keen - November 4, 2012

مونتاگ کین ۱۴ آبان ۱۳۹۱

عزیزم (خطاب به همسرش) ، همه تغییراتی که تو در این دوران افشاگریها مشاهده می کنی ،همگی عیان و زدوده خواهند شد و فقط این نور است که باقی خواهد ماند. نکته ای که باید یادآورشوم اینست آنهایی که از پذیرش شرایط راستینی که جهان شما هم اینک در آن است خودداری کرده ، چشمان خود را بروی همه آنچه که در اطرافشان می گذرد می بندند ، در واقع همدستان سیاهکاران محسوب می شوند. شما باید بیاموزید که تغییرات را با شادی بپذیرید. چه هیچ چیزی پیشرفت نخواهد کرد مگر آنکه شما پیشرفت کنید. حاکمان جهانخوار (Cabal) از همه شگردهایشان برای گمراه کردن شما و پذیرش محصولات ژنیتیکی (Genetically ModifiedCrops) ، واکسیناسیون (که همه در واقع بمنظور بیماری زایی در انسانها ساخته می شوند) ، فلوراید در آبهای آشامیدنی ( که بشدت سمی و کاهش دهنده سطح هوشیاری است) و غیره ، استفاده می کنند. نه (NO) یک کلمه ساده دو حرفی و بسیار موثر است در اینکه با شما بسان گوسفندان رفتار نشود. هنگامی که شما گرد هم آمده تاکید بر گفتن (نه) کنید ، آنها پایی که بر آن بایستند نخواهند داشت. بازی آنها بسر آمده. شما اینک چشمانتان باز شده و می توانید این را به بینید. وقت آن رسیده که همه آنچه که از آن شماست باز پس گیرید.

بسیار خوبست دیدن اینکه بسیاری از مردم حق حاکمیت خود را پس می گیرند. بزودی ، شما قادر خواهید بود که شناسنامه کیهانی اخذ کنید. این امر شما را از هرگونه کنترل مذهبی رهایی بخشیده و بیش از این برده محسوب نخواهید شد. شما روحهای آزادی خواهید شد که در حال کسب تجربه روی کره زمین هستید. بسیاری از شما می دانند که هدف و ماموریتی دارند. زمان آن رسیده که ماموریتهای خود را انجام دهید. البته شما در این امر راهنمایی خواهید شد. همه چیز در دستهای شماست. با همکاری یکدیگر ، توان آنرا خواهید داشت که جهان خود را از تاریکی به نور تبدیل کنید.

بسیاری از شما با انجام عملیات بزرگی در گذشته (زندگانیهای پیشین) دست آوردهای زیادی داشته ،تصمیم گرفته اید در این دوره انتقال دوباره به زمین بازگردید. شما حتی در مواردی یکدیگر را از زندگانیهای گذشته بخاطر آورده اید ، همچون من و همسرم. عزیزم (خطاب به همسرش) افراد درستکار در بسیاری از نواحی و مشاغل کلیدی جهان شما بر مسند کارند. آنها در حال افشای سیاهکاران و نقشه های شیطانی آنانند. در نتیجه این اقدامات ، کودکان در آینده بدون ترس از مورد سوٌاستفاده (جنسی) قرار گرفتن زندگی خواهند کرد. این سوٌاستفاده ها از سطوح بالا آغاز و به پایین دستیها نیز گسترش یافته بود. بهمین دلیل و بواسطه تحت کنترل بودن پلیس و رسانه های گروهی ، بسادگی افشا نشده بودند. تا کنون آنها پاسخگوی کسی نبوده اند و بنابراین صدای مظلومین و تجاوز شدگان شنیده نمی شد.

همه اینها در حال تغییرند. مردم شجاع برای بیان حقایق پا پیش نهاده اند. این افشاگریها بسیاری را به حیرت خواهد انداخت ولی حقایق باید گفته شوند. همه اینها بخشی از روند شفابخشی (زمین و زمینیان) است. برخی از شما راه درازی (در زندگانی خود) طی کرده و اینک اشتیاق وافر در تغییرات دارید. در آگاه نمودن دیگران بکوشید ، چه آنها موجب کند شدن پیشرفت شما می شوند.

تخریب عمدی خطوط لی (خطوط مستقیمی که مراکز کهن انرژی را بصورت شبکه ای بیکدیگر متصل کرده در حفظ سطح هوشیاری ساکنان کره زمین نقش بسزایی دارند (Ley Lines شما را بسان بردگان در چنگال تاریکیها نگاه داشته بود. درک اهمیت شبکه انرژی بسیار مهم است. باید هرچه رودتر بازسازی شوند ، که تغییرات فوق العاده ای در انرژی جهان شما خواهد داشت. آنها بهیچ وجه مجاز به تخریب و یا پنهان نمودن این شبکه نیستند. این بخش مهمی از روند انتقال است. هستند کسانی که برای انجام اینکار (ترمیم شبکه) مجهزند. این کار باید انجام شود بنابراین کمک خواهند شد. کافی است که بخواهند (از آنجاییکه به فرمان الهی ، انسانها از آزادی رای و عقیده برخوردارند ، باید تصمیم گرفته و بخواهند که یاری شوند ، در غیر این صورت دخالت خانواده فضایی بدون اجازه انسانها بمنزله نقض فرمان الهی و نادیده انگاشتن آزادی رای انسانها خواهد بود).

خدای من ، چه هیجان انگیز است بودن روی زمین در این دوران. ما (از این سوی زندگی) فقط می توانیم نظاره گر بوده یاری کنیم. همسر عزیز من کارهای زیادی در مورد افشا و پاکسازی سیاهکاران و مفسدان می کند. کامپیوتر او دو بار هک (Hack) شده بود ، که مشکلات زیادی به بار آورد. بسیاری از مردم هم اکنون در حال کار با نور هستند و سیاهکاران در تلاشند که با همه آنها برخورد کنند. این نور هر لحظه گسترده تر و قویتر می شود ، بالاخص در سرزمین عزیز ایرلند. جایی که انتقال از آنجا شروع خواهد شد. شما همه گونه ابزار و توان برای پیروزی دارید. فقط موضوع اینجاست که با حقایق بدون ترس روبرو شوید.

خودتان را باور داشته نیروی خود را باز پس گیرید. آنچه بدان دستگاه زورمداران گفته می شود هیچ توان و نیرویی بر علیه شما بی آنکه شما آنرا قبول کرده در مقابلش سر فرود آورید ، نخواهد داشت. خودتان در این باب تحقیق کنید تا مسایل چون روز بر شما روشن شود. شما تعجب خواهید کرد که چگونه این همه دروغ پرهیاهو را برای چنین مدتهای درازی باور کرده اید. بار دیگر بخاطر شما می آورم که "هیچ چیز بگونه ای که بنظر می رسد نیست". فقط یک سیستم حکومتی است که حاکم بر جهان است و باور دارد که جهان و جهانیان به آن تعلق دارند. خوب ، جالب خواهد بود به بینیم وقتی همه اسرار فاش شدند ، چه خواهد شد. این موضوع را دنبال کنید. زیاد به درازا نخواهد کشید. مفسدان به حداکثر اوج خود رسیده اند بنابراین سقوط سهمگینی خواهند داشت و البته ساقط خواهند شد ، چه اینک زمان سرآغازی جدید است.

قلبها و افکار خود را بروی حقیقت باز کنید که موجب آزادی شما خواهد شد. عزیزم (خطاب به همسرش) ، تو خسته شده ای. سعی کن استراحت بیشتری داشته باشی. من می دانم که نگریستن شکافتن سدها و فوران حقایق از هر سو بسیار هیجان انگیز است. سپاس فراوان ما بر کسانی که حقایق را با دیگران در میان می گذارند. این نقش بسیار مهمی است که ایفا می کنند. همه چیز بخوبی در حال شکل گرفتن است. عشق من ترا احاطه کرده ، عزیزم (خطاب به همسرش) ترا و آنهایی را که بتو در اجرای نقش در این دوران آغاز نو یاری می رسانند.

همیشه عاشقانه دوستت دارم.مونتیWebsite: The Montague Keen Foundation
Translation: Behi

لطفا نظرات و پیشنهادات خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید
Att: Behi
arcturian.nation@gmail.comShare |