Home > > Montague Keen - October 21, 2012

Montague Keen - October 21, 2012

مونتاگ کین ۳۰ مهر ۱۳۹۱

عزیزم (خطاب به همسرش) تو برای انجام ماموریت خود بشدت تلاش می کنی. ناامید مباش.هرچند سدهایی جلوی راه تو ساخته شده ، چیزی مانع حصول نتیجه مطلوب نخواهد شد. از صدها سال قبل ، پیش بینی شده که این امر در زمان مناسب بوقوع پیوسته روی دادن آن اجتناب ناپذیر است. زمان این تغییر عظیم حالاست. نیروی ۹۹٪ (مردم کره زمین) را که خواستار تغییراتند نمی توان نادیده گرفت. تاکنون ، مردم بردگان جمعی اندک بوده اند ، ولی حالا می توانند به بینند که فساد چگونه است و مایل نیستند که بیش از این بخشی از آن باشند. مردم اینک خود را همچون انسانهایی حاکم بر سرنوشت خود با آزادی که حق الهی آنهاست می بینند.

باید در نظر داشت که وقتی شما رای می دهید ، آزادی خود را به آن شخص واگذار می کنید. خواهش می کنم که این واقعیت را با دقت تمام در نظر بگیرید. با تبلیغات و مغزشوییها از مسیر خود منحرف نشوید. رای دادن و انتخابات موضوع جدی و مهمی است. شما حتی حق دارید بنویسید: هیچ یک از نامزدها. هرکاری که شما در این روزهای تغییرات شگرف انجام دهید بازتاب های جدی در آینده خواهد داشت. از مغزشویی برای بوجود آوردن احساس امنیت دروغین در شما استفاده شده . قولهایی داده می شوند که هیچ کس در صدد عمل کردن به آنها نیست. بردگان هربار سخنان آنان را باور کردند و هوشیاران و بیداران نه. از قلب خود پیروی کنید. با خود صادق باشید. آینده سیاره شما در دستان شماست.

حاکمان جهانخوار (Cabal) هرقولی که بخواهید می دهند تا شما را زیر سلطه خود بگیرند. آنها به نخی نازک آویخته ، ناامیدانه در تلاش برای حفظ دست آوردهای نامشروعشان هستند. آنها بدون تردید به آهستگی متوجه خواهند شد که بیش از این نخواهند توانست شما را گمراه کنند. تحرکات ناموفق آنها برای شروع جنگ جهانی سوم (اشاره به ایران است) ، آنها را به استیصال کشانده دستشان را باز و تحقیرشان نموده. اینک زمان آن رسیده که کشتارها در همه کشورها پایان یابد. شما همگی خواهران و برادران یکدیگرید. چرا باید بخواهید یکدیگر را بقتل برسانید؟

سوٌ استفاده جنسی از کودکان بوسیله منحرفان در مکانهای عالی و مقدس همچنان در حال افشا شدن هستند. من قول داده بودم که حقایق از همه جهات فاش خواهند شد. بسیاری در تلاشند که از افشای نامشان جلوگیری نمایند ولی باز کردن حقایق را نمی توان متوقف کرد. این بدکاران اینک می فهمند که قربانیان لذت جوییهای آنها چه کشیده اند. انتقان نگیرید. اقشاٌ کردنشان کافی است. در غیر این صورت شما خود را تا سطح آنها پایین خواهید آورد. اکنون وقت آنست که آرام باشید. ذهنیت خشن و اوباش گونه ارتعاشات شما را کاهش داده همچنان زیر سلطه آنها نگاه می دارد ، در حالیکه هوشیاری شما را به مرتبه ای از تعالی خواهد رساند که حاکمان جهانخوار (Cabal) را بدان راهی نیست. موجودیت آنها بستگی به حمایت شما دارد ولی شما نیازی به آنها ندارید. با همبستگی و حمایت یکدیگر ، شما موجودات نیرومند حاکم خواهید بود. همه چیز برای برداشتن گامهای نهایی جهت آزادی در جهانی که همه برابر و مساوی بوده در کرامت و احترام به همنوع زندگی کنند ، آماده است. این عشق است و نه ترس که پیروز خواهد شد و همگان از آزادی و آزادگی لذت خواهند برد. خواسته من اینست که مجسم کنید آینده ای را که از آن شما خواهد بود. در مغزها و اذهان خود آنرا خلق کنید که آنگاه به واقعیتی برای شما تبدیل خواهد شد. شما می توانید این کار را انجام دهید.

همچنین باید آماده باشید که تاریخ راستین جهان خود را بدانید. این امر بسیاری را پریشان خاطر خواهد کرد ، ولی حقایق باید بازگو و درک گردند. عزیزم (خطاب به همسرش) تو در این هفته خودت دیدی که چگونه سیاهکاران در تلاشند از هر راه ممکن و بقصد تخریب در کار نور دست درازی و اخلال کنند. حتی با همه دانش تو در این زمینه ، موجب حیرت غیرقابل وصف تو شد وقتی دیدی که چگونه با بی پروایی کامل در صدد تخریب هرچیز خوب و خالص هستند. نگاه کن که چگونه حاکمان جهانخوار (Cabal) در نهایت بی شرمی سعی کرده اند همه مکانهای مقدس جهان را بی حرمت و تخریب نمایند. اینک ، حداقل مردم خوب و وارسته مسایل را بدست خود گرفته آنچه را که حق خودشان است پس می گیرند. حاکمان جهانخوار (Cabal) متعلق به این جهان نیستند (از نژاد خزندگان دوپا بوده از سیاره ای دیگر آمده اند) - جهانی که آنها برای اهداف خود از آن سوٌ استفاده می کنند. آنها نقابهایی بر چهره دارند که تا کنون بخوبی کار کرده ، ولی همچنانکه شما بیدار می شوید ، می توانید به بینید که نقابها از چهره ها افتاده سیاهکاریهای ننگینشان را فاش می کند. لباسهای فاخر و جواهرات آنچه را که فاش خواهد شد پنهان نمی کند. چه بد است که آنها از نور می گریزند. همه آنچه که از شما گرفته شده باز پس خواهید گرفت. پولی که آنها برای کنترل شما اختراع کرده اند بیش از این ضروری نخواهد بود. پول شما را در بردگی نگاه داشته. بتدریج همه چیز فاش و اصلاح شده و در نتیجه بردگی خاتمه یافته آزادی شروع خواهد شد.

تو (خطاب به همسرش) کسی را در کنار خود داری که اهمیت ماموریت تو را می داند و در همه کارها به تو کمک خواهد کرد. من گفته بودم که ما مردم کارآمد را بسوی تو سوق خواهیم داد و چنین نیز کردیم. خواهش می کنم تا حد امکان در این روزهای پرمشغله استراحت کن. هیچ کاری انجام نشده باقی نخواهد ماند. ما پیروز خواهیم شد.

بدان که تو (خطاب به همسرش) را عاشقانه دوست داشته گرامی می دارم ، و روزی دوباره با یکدیگر خواهیم بود تا کار خود را در این سوی زندگی ادامه دهیم.

عاشقانه دوستت دارم،مونتی
Website: The Montague Keen Foundation
Translation: Behi

لطفا نظرات و پیشنهادات خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید
Att: Behi
arcturian.nation@gmail.comShare |