Home > > Montague Keen - November 10, 2013

Montague Keen - November 10, 2013

مونتاگ کین – ۱۹ آبان ۱۳۹۲

چندی پیش در باره پروژه « بلوبیم » (Blue Beam) صحبت کردیم. اکنون حکومتها در حال تصمیم گیری برای چگونگی پیشبرد آن هستند. آنها در تلاشند تا وقت بیشتری بدست بیاورند ، اما مطمئن باشید که به ضرر خودشان تمام خواهد شد. هر قدرهم که این پروژه را تاثیرگذار درست کنند ، اکثر مردم ازماهیت آن باخبرند و دست آنها را خوانده اند. حکومتها برای دنبال کردن آن نا امیدانه به هر دستاویزی متوسل می شوند. دوستان شما در «آندورمدا» از اتفاقهایی که می افتد کاملا آگاهند و در نظر دارند به زمین بیایند و آنچه که حکومتها برای ادامه سلطه خود انجام می دهند را افشا کنند. اهالی آندورمدا هر چیزی را که ممکن است برای آزاد کردنتان از سلطه وکنترل توطئه گران بدان نیاز داشته باشید ، آماده کرده اند.

هیچ دلیلی برای ترسیدن ازاهالی آندورمدا وجود ندارد . آنها دوستان نورانی شما هستند . آنها می خواهند بار دیگر با شما متحد شوند. آماده تغییرات بسیاری باشید. می باید بسرعت خود را با آنها وفق دهید. وقتی به طور کامل وارد نور شوید حیرت می کنید از اینکه چطور توانسته بودید در این زندان بی نهایت تاریک زنده بمانید. هنوز هم درک نکرده اید که به چه میزان تحت کنترل بوده اید. همیشه آن را به عنوان یک هنجار پذیرفتید. وقتش رسیده است که به آن حروف چاپی ریز(درپایین قراردادها) نگاهی بیندازید. خانه ، اتومبیل و حتی بچه هایتان به شما تعلق ندارند. شما برای هر چیزی که فکرش را بتوان کرد ، مالیات می پردازید و بی هیچ پرسشی این امر را پذیرفته اید. اکنون که شروع کرده اید به دیدن بدون آن چشم بندها ، از اینکه چگونه می توانستید آن را بهنجاروطبیعی بدانید حیرتزده می شوید.

دوستان من ، آزادی گرانبهاست. شما قدر آزادی تازه یافته خود را خواهید دانست. آزادی اندیشه ، عمل ، اعتقاد و آزادی رفتن و بودن در جایی که انتخاب می کنید. روش کاملا نوینی برای زیستن پیش رویتان قرار می گیرد که بزرگترین ماجرای زندگی هایتان بر روی زمین خواهد بود. شما با هم یکی می شوید و تو عزیزم ( خطاب به همسرش ورونیکا) ناگهان متوجه ای میل هایی می شوی که از جاهای مختلف دنیا به تو می رسد ، از مردمی که همگی یک چیز را تجربه می کنند. در نظر داشته باش که این گامی به پیش است . این همزمانی وقایع ، تاییدی است بر« حقیقت» ... اینکه « انسانها قدم به نور گذاشته اند!»

این همان چیزی است که مدتهاست برایش کار کرده اید. در چهار ماه آینده تغییراتی ضروری اتفاق خواهند افتاد. اگر یکدفعه با هم پیش بیایند ، ممکن است برای کنارآمدن با آنها دچار آشفتگی شوید و می تواند برایتان مبدل به یک کابوس شود. ما تلاش خواهیم کرد تا همه چیز را به روشی منظم انجام دهیم تا سردرگم نشوید. تردید نداشته باشید که دنیایتان در حال دگرگون شدن است. بودن برروی زمین لذتبخش خواهد شد. بزودی پیامبران دروغینی که در باب عذاب و آتش دوزخ موعظه سر می دادند ، از یادها محو خواهند شد. تنها مذهبی را که به رسمیت خواهید شناخت،«مذهب عشق» است که در ایرلند باستان می آموختند و توسط کلیسای رم ، محکوم و خاموش شد.

همه با خرسندی از بانکها خداحافظی خواهند کرد. آنها باعث اینهمه بدبختی و رنج بوده اند. این طرح درسال ۱۹۱۳ ریخته شد ، در زمان ریاست جمهوری وقت ایالات متحده ، ویلسون که « صندوق فدرال» را بنیاد نهاد.او با این کار تمام انسانهای روی زمین را محکوم به اسارت و تباهی کرد. اما زمان آنها بسر رسیده است. دیگر نخواهند توانست در دنیایی که به روشنی رسیده است کاری انجام دهند. شما با افراد برگزیده ای روبرو خواهید شد که آماده اند باهرگونه مشکل احتمالی که درطی این تغییرعظیم رخ می دهد ، مقابله کنند. همه چیز در مکان مناسب خود قرار گرفته است تا این تغییر با نرمش هر چه تمامتر انجام بگیرد.

روح شما می داند که همه چیز به خوبی پیش خواهد رفت. نگذارید ذهن منطقی (ذهن کنترل شده شما) موجب هیچگونه نگرانی برایتان شود. به شما آموزش دادند که ذهن منطقی داشته باشید زیرا چنین ذهنی براحتی کنترل می شود. نگران نباشید ، زیرا به زودی آن مطالبی که در مدارس و دانشگاهها آموختید را ، از یاد خواهید برد. شما با خرسندی ، «حقیقت» وجودی و ارتباط خود را با جهان هستی ، کشف خواهید کرد. شما بدل به موجوداتی از نور خواهید شد. برای مدتهای مدید شما را از آن بازداشته بودند. دیگر هیچوقت از تداخل الکترونیک ، آلودگی آب ، غذا ، هوا و از کشتارها و جنگها رنج نخواهید برد ، زیرا هر چیز منفی از میان برداشته خواهد شد.

بسیاری از آن سیاهکاران از روی زمین برداشته خواهند شد. برای از میان بردن تاریکی ، ممکن است برخی از آنها با افراد دیگری جایگزین شوند تا کنترل اوضاع را بدست گرفته و در امر انتقال کمک کنند. بنابراین اگر کسی را دیدید که تا به حال فکر می کردید کاملا منفی است و ناگهان رفتار موجهی از خود نشان می دهد ، می تواند به این دلیل باشد. زیرا این افراد را جایگزین کرده ایم و این منش و رقتار آنها نبوده که تغییر کرده است.

ما همواره شما را در جریان عملکردهای خود قرار می دهیم تا سردرگم نشوید. مثبت باشید و بدانید که در مسیردرست قرار دارید. تحت تاثیرآنچه توطئه گران برای گیج کردن و ترساندن شما انجام می دهند قرار نگیرید. باور کنید که آنها بیشتراز شما می ترسند ، تا شما از آنها. خانه پوشالی آنها به زیر پاهایشان فرو می ریزد. زمان رفتن شان فرا رسیده است.

به هیاهوی کریسمس خیلی بها ندهید. زیرا تنها در خدمت ثروت اندوزی بیشتر توطئه گران به کار می رود. آن را فقط یک گردهمایی خانوادگی تلقی کنید. کریسمس هرگز آنگونه که کلیسای رم تصویر کرده ، اتفاق نیفتاده است. عیسی بیشتر از آن چیزی بود که آنها می خواهند به آن باور داشته باشید. حقیقت دراین باره زمانی گفته خواهد شد که زمان مناسب آن فرا برسد. مدتهای مدید به شما دروغ گفتند. بنابراین وقتی همه چیز سر و سامان بگیرد و شما آماده شنیدن و پذیرش حقیقت شوید ، به این موضوع پرداخته خواهد شد.

یک نفر هست که به دام توطئه گران افتاده و نمی گذارند که او ماموریت خود را کامل کند. او به عشق و حمایت شما نیاز دارد. او در حال مبارزه با حمله های بیرحمانه ای است که برعلیه او صورت می گیرد. او از نور است و به همین دلیل مورد حمله قرار گرفته است. او در تکاپوی آزادکردن خود است و با کمک شما موفق خواهد شد. ما با یاری هم می توانیم کاری کنیم که همه چیز سریعتر اتفاق بیفتد. این را درک کنید که ما هم مثل شما بی تاب شده ایم. ما هم مثل شما خواهان آنیم که نورهر چه زودتر دنیایتان را احیا کند.

عشق من ، ما درآستانه یک رخداد بزرگ هستیم. فقط این را بدان که موفق خواهیم شد.

عشق من همواره تو را در بر می گیرد. دوستدار تو، مونتی.

مترجم: مهناز


--------------------------------------------

دوستان عزیز،
در حال حاضر ورونیکا با وضعیت دشواری روبروست. لطفا پیام زیر را بخوانید. برای کمک به او می توانید از طریق دگمه Donate مبلغی را اهدا نمایید. اگر امکان پرداخت برایتان فراهم نیست ، برایش دعا کنید وعشق و نور بفرستید. انرژی مثبت همیشه راه خودش را پیدا می کند.
باسپاس!
Thanks! - Kees, GalacticChannelings.com

ورونیکا کین:
در حال حاضراوضاع زندگی ام روبراه نیست ، بدون ماشین هستم. یک اتوبوس به ماشین 12 ساله ام که پارک شده بود برخورد و آن را کاملا از بین برد. برای جایگزین کردنش با موانع زیادی روبرو شده ام. برای پیدا کردن آن روی کمک بقیه حساب می کنم. نمی توانم به خرید بروم. ناراحتی قلبی و تنفسی دارم و نمی توانم سربالایی را طی کنم. ازهرگونه کمک در این زمینه سپاسگزار می شوم. به آرزو و دعای خیرتان بیش ازهر چیزی نیاز دارم. ورونیکا »

مترجم: مهناز

Paypal
Website: The Montague Keen Foundation
Translation: Mahnaz

لطفا نظرات و پیشنهادات خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید
Att: Behi
arcturian.nation@gmail.comShare |