Home > > Montague Keen - October 12, 2014

Montague Keen - October 12, 2014

مونتاگ کین – ۲۰ مهر ۱۳۹۳

« هیچ خیانتی ظالمانه ترازآن نیست که تحت لوای قانون و به نام عدالت انجام بگیرد.» - شارل دو مونتسکیو

همچنان که به سوی سال 2015 به پیش می روید دلیلی برای به یاد آوردن این سخن خواهید یافت. آگاه و مطلع باشید تا تصمیم هایتان بر اساس مطالعه تمام گزینه ها انجام بگیرد. تاکتیک ترس برای تاثیرگذاردن بر تصمیم های حیاتی شما به کار برده می شود.. نبردی پنهان در پیرامون شما در جریان است. جنجال تبلغات همیشه برقرار است. از هر امکانی برای کنترل دنیایتان استفاده می کنند. آنها از تکنولوژی بهره مند هستند و آن را علیه شما به کار می برند. بهداشت، بانکداری ، قانون ، همه اینها برای ازمیان بردن آگاهی بشر به کار می روند.

آنهایی از میان شما که بیدارو آگاهند می باید به کسانی که نیازمند بیداری هستند کمک کنند. هیچگاه انسانها تا این اندازه به اتحاد نیازمند نبوده اند. تفاوتهایی از قبیل مذهب، سیاست و یا نژاد را کنار بگذارید. می باید با یکدیگر در برابرنابودی سیاره و زندگی تان بایستید. با همدیگر دستاوردهای فوق العاده ای خواهید داشت. مهم است برای حفاظت از خود ، تمام راههایی که از طریق آن ها مورد حمله قرار می گیرید را بشناسید.همچنین می باید برای فروپاشی سیاهکاران Cabal و هرآنچه مستلزم آن است، آماده باشید. آموختن شیوه نوین زندگی بر روی زمین ضرورت دارد. به آنچه Cabal در کنترل دارد نگاهی بیندازید: تولید مواد غذایی و ذخایر آب ، بانکها ، هر چیز که برای زندگی بر روی زمین تاکنون به آن نیاز داشته اید .

ورونیکا و من در این باره سالهاست که گفتگو می کنیم. او راهکارهای مرا در باره آزمایشگاههای تولید داروی طبیعی دنبال می کند. تا در هنگامی که داروهای شیمیایی تولید نمی شوند ، مورد استفاده قرار بگیرند. روش زیستن شما به کلی تغییر خواهد کرد. می باید از وجود هوای تمیز برای تنفس ، آب پاک و غذای بدون مواد شیمیایی مطمئن شوید. تمام آن بیماری های ایجاد شده در بدنتان دیگر قابل تحمل نیستند.

با کار سخت و برنامه ریزی ، رسیدن به دوران نوین صلح وعشق میسر خواهد شد. وقتی همه چیز در سر جای خود قرار بگیرد ، بهشت بر روی زمین خواهد بود. شما افرادی برگزیده ای هستید که انتخاب شده اید تا سیاره تان را برای درخشان ترین آینده اش آماده کنید. با برچیده شدن فساد ، شروع دوباره ای خواهید داشت. از سوی دوستانتان در دیگر سیاره ها و نیز از سمت روحانی زندگی ، راهنمایی خواهید شد. دانش ، میان تمام کشورها به اشتراک گذارده شده و انسانها یکی می شوند: با همیاری ، دوستی ، عشق و صلح. این آینده ای است که برایش کار می کنید. مراکزما اطلاعات ، توصیه و راهنمایی را در اختیارخواهند گذاشت. انسانها دیگر سردرگم نخواهند بود.

سپاس صمیمانه ما نثارهمه آنهایی که در خرید «مرکز» ما را یاری کردند. بدانید که مشارکت شما برای ساختن دنیایی بهتر برای همگان به کار می رود.

بسیارمهم است که دقیقا بدانید افراد زیادی به ویروسی که به مغز حمله می کند مبتلا شده اند. این ویروس از نوع پزشکی ( و معمول ) آن نیست. آن را برای cabal به کار می برند، بخصوص به منظور حمله به آنها که در راه صلح و هماهنگی کار می کنند. مردم از این ویروس که به مغز حمله می کند بی اطلاع هستند. آنها نا خواسته قربانی می شوند ، باید به جای سرزنش برایشان دلسوزی کرد. انسانها در سطوح فراوانی مورد حمله قرار می گیرند که حتی از آنها خبر ندارند.

همه اینها توسط بسیاری از ارواح زیبا که بیدار شده و گرد هم آمده و به صلاح انسانها و سیاره تان کار می کنند ، در تعادل قرار می گیرد. آنها تمام تفاوتهای ساختگی را کنار گذاشته و به دنبال آینده ای بهتر برای همگان می باشند. در دنیایی بدون جنگ و نزاع از هر نوع آن، دنیایی که حقیقت برآن مستولی خواهد بود.

شما به تاریخ راستین خود پی خواهید برد و زندگی بر روی زمین را با همه پیچیدگی اش خواهید شناخت. هرآنچه پنهان مانده بود برایتان باز می شود زیرا که می باید حقیقت را بدانید. آنها که مخفیانه کنترل دنیایتان را برای مقاصد شوم خود به دست گرفته اند با پیامد اعمال خود روبرو خواهند شد. آنها قاتلین بی مجازاتی بوده اند که هیچ احترامی نسبت به زندگی بشر از خود نشان نداده اند. همه اینها تغییر خواهد کرد. هریک از شما در ایجاد این تغییر دست خواهد داشت.

با زمان حال سر کنید و منتظر آینده باشید و بدانید که آن را خواهید آورد. تلاشهای آنان را برای تسلط یافتن بر شما دفع کنید. وقت آن است که خود را از بندها برهانید. آزادی را بچشید و از آن آزادی – آزادی واقعی - لذت ببرید. شما اولین گامها را به سوی هدفتان برداشته اید. شما موفق خواهید شد. اکنون تمامی دروغها ، گمراه کردن ها و اضطرارها را می بینید. اینها دیگر آنان را به هدفشان نمی رساند.

کار بر روی خطهای لی leylines را ادامه دهید. شما در حال انجام کار درخشانی بر روی خطهای لی هستید. باید پذیرای خطهای جدید بوده و به آنها خوشامد بگویید. شما با چگونگی کارکرد سیاره تان آشنا می شوید و از اینکه در این روزگار سخت به آن کمک می رسانید خوشحال می شوید.

خیلی نمانده عزیزم ( خطاب به ورونیکا) ، ما تقریبا رسیده ایم. حقیقت پیروز خواهد شد.

دوستدار همیشگی تو ، مونتی.

پیامی از ورونیکا:

تنها دلیلی که اطلاعات مربوط به حمله هایی که به من شد را مطرح کردم، آگاهی رساندن در باره علائمی بود که در اثر حمله در بدن ایجاد می شود. من از این علائم اطلاعی نداشتم و گرنه می توانستم خودم را از خطر حفظ کنم . افرادی از کشورهای دیگر در باره حمله هایی که به آنها شده بود با من تماس گرفتند. مهم است که این اطلاعات را به اشتراک گذاشت. بهیچوجه برای ایجاد ترس نبود. اگر من تسلیم ترس شده بودم باید با آمبولانس روانه بیمارستان دابلین می شدم. من می دانستم که نباید آن کار را بکنم ، پس به غریزه ام اطمینان کردم.

سپاس صمیمانه برای آرزوهای مهربانانه هریک از شما.

با عشق ، ورونیکا.

مترجم: مهناز


You can use Paypal to make a donation to the Foundation
to help towards the purchase of the new Centre in Ireland.
Any financial contribution, however small, would be greatly appreciated.
Veronica Keen

PS. I live in London, England. It is necessary to point out that US Postal Orders
can only be cashed in the United States. They can NOT be used here in England.

Paypal

I have supplied the IBAN and BIC codes below. Thank you for your support.

IBAN; GB11NWBK60233682587809
BIC; NWBKGB2L


Website: The Montague Keen Foundation
Translation: Mahnazلطفا نظرات و پیشنهادات خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید
Att: Behi
arcturian.nation@gmail.com! لطفا به اولین اقدام ما به پیوندید
Share |