Home > > Montague Keen - June 15, 2014

Montague Keen - June 15, 2014

مونتاگ کین ۲۵ خرداد ۱۳۹۳

نور در حال پخش شدن است ، عزیزم (خطاب به همسرش) ، نتیجه همه عملیات مشقت بار در حال حصول است. خطوط لی در حال فعال شدنند. حقایق مشهود و فاش شده و درباره آنها بحث و گفتگو می شود. این همان چیزی است که ما روی آن سالها کار کرده ایم: زدودن موانع نامرعی که شما را محبوس و محدود کرده بودند.

انتطار برنامه ریزی کابال را برای مبارزه داشته باشید. آنها به آرامی نخواهند رفت. عموم مردم از برنامه آنها (کابال) که در صدد بوجود آوردن حوادت ساختگی و دروغین و از پیش طراحی شده ، در سطح شهرهای مختلف و مهم جهان در روز ۲۲ جون (اول تیر ماه) ، آگاهند. ولی با فاش شدن نیاتشان ، احتمال تغییر عقیده آنها می رود ، بنابراین بیش از این سکوت نکنید آنها در موقعیت دفاع قرار گرفته اند (و دیگر توان حمله ندارند). بخشهایی از آنها مصمم هستند تا جایی که می توانند کشته و تخریب کنند ، چرا که تاب تحمل شکست را ندارند.

عزیزم (خطاب به همسرش ورونیکا) ، من باید ترا از وجود سازمانی که اراده نموده که کارها و اعتبار ترا خدشه دار کند ، آگاه سازم. آنها دانسته های جعلی درباره تو و کارهایت انتشار داده اند. اعضای آن در تلاش جلوگیری از همکاری دیگران ، همچون اندرو بارتزیس Andrew Bartzis ، با تو هستند. آنها با همه کسانی که در ارتباط نزدیک با تو هستند ، تماس گرفته اند. اگرچه آنهایی که در اراده و باورهایشان پای بر جایند ، متزلزل نخواهند شد. کابال برای نابودی تو از هیچ کاری دریغ نخواهد کرد.

کار تو و اندرو بارتزیس باید تداوم یابد. بشریت آماده شنیدن حقایق است. دانسته هایی که تو و آندرو در تاریخ ۲۰ جون (۳۰ خرداد) فاش خواهید کرد ، گویا و افشاگر بسیاری مطالب درباره ایرلند و ایران خواهد بود. آگاهی از این دانسته ها برای درک آنچه که در جهان (بوسیله کابال) صورت گرفته ، بسی ضروری است. این امر موجب حیرت بسیاری از شما شده ، بیانگر دروغها و فسادی که بشریت را به زانو درآورده ، خواهد بود. به شما دروغ گفته شده ، و این دروغها برایتان بسیار گران تمام شده. همه این دانسته ها در نهایت مهارت و بخوبی (از شما) پنهان داشته شده اند. این اولین گام بسوی آزادی انسانهاست. هنگامی که بدانید چه ها با شما کرده اند ، همه چیز درست خواهد شد.

شما برای حدود ۲۰۰۰ سال در تاریکی نگاهداشته شده اید. اینک شما این شانس را دارید که جهان خود را تغییر دهید ، و دیگر بار به موجوداتی کاملا نورانی بدل شوید. هنگامی که سیاهکاران بطور کامل سرنگون شد و شما براستی دانستید که جهان آفرینش چگونه عمل می کند ، همه توانمندیهایی را که در زمانهای پیشین داشتید ، بیاد خواهید آورد. شما نیز خود بخشی از همان جهان آفرینش بودید ، پیش از اینکه ارتعاشهایتان دستکاری شود. اینک شما باید فکر و ذهن خود را بروی همه امکانات و احتمالات بگشایید. فضا را حد و مرزی نیست. شما خواهید توانست با سرعتی بیش از سرعت نور حرکت کنید. دیگربار باثبات خواهد رسید که دانشمندان اشتباه کرده اند. اشیا می توانند موجودیت یافته در مقابل چشمان شما شکل گیرند ، یا نابود شوند بی آنکه اثری از خود بر جای بگذارند Materialised & dematerialised ، این تکنولوژی (سالهاست) که وجود دارد. همه چیز زاییده افکار است و دارای ارتعاش. نوع بشر هزاران سال پیش بدین مهم آگاهی یافته بود ، پیش از اینکه در امور او مداخله شده و در نهایت کابال کنترل را بدست گیرد. من چگونگی ارتباط مصر باستان و ایرلند را بارها شرح داده ام. مردم آن زمان به قایق و هواپیما نیاز نداشتند. اینک این توانمندیها در حال ظهور دوباره هستند. فکرش را بکنید که چقدر هیجان انگیز خواهد بود. شما با عدم تجسم (توانمندیهایتان) ، مانع ترقی و تعالی خود شده اید. بدانید در آینده همه چیز امکانپذیر خواهد بود.

شما بدین سبب در این زمان روی کره زمین هستید که این تغییرات را بوجود آورید. کسی را یارای متوقف کردن شما نیست ، حتی سیاهکاران. آنها تلاش بسیاری کرده اند که اینجا را بدل به جهان (مورد علاقه خود) نمایند ، ولی ناموفق بوده اند. آنها با تلاش (بیهوده) برای موفقیت خود ، براستی در حال کندن گور خود هستند.

عشق وسیله ایست برای درست کردن همه چیز. شادی عظیمی در انتظار شماست. همه ما بصورتی یگانه به یکدیگر خواهیم پیوست. زمانی که انسانها درک کنند که چگونه جهان هستی عمل می کند ، ما همه این دانسته های مربوط به تغییرات را عرضه خواهیم کرد. آنگاه شما در سطح (آگاهی و شعور) روحتان خواهید زیست. این همان زمانی است که شما برای آن دعا نموده در انتظارش بوده اید. تلاشهای شما این شرایط را بوجود آورده است ، بویژه آنهایی که با روحهای شگفت انگیزشان روی خطوط لی و نابودی ابلیسک ها و علایم و مظاهر کنترل کار کرده اند. اینک شما کاملا آگاهید که این ها برای محبوس و محدود نمودن شما بکار گرفته می شد ، که شما اجازه ندادید که آن اعمال تداوم یابد.

من آگاهم عزیزم (خطاب به همسرش) ، که خواسته های ما از تو زیاد است. ولی تو پیش از بازگشتت به کره زمین با این امر موافقت کرده ای. بلی ، این یک ضرورت است که تو ، طی هفته آینده به ایرلند بازگردی و آنچه را که در ماه گذشته شروع کرده ای ادامه دهی. این (کار تو) یک موفقیت بزرگ بود و نتایج حاصل از آن در معرض دید همگان است. برای اینکه این کار برایت آسان تر شود ، بتو کمک خواهد شد. تو آنچه را که باید انجام شود درک می کنی. ایرلند در شرف بیداری و آگاهی است ، نسبت به حقایق وحشتناکی که در زمان فرانروایی واتیکان به مردم آن روا داشته شده. حقیقت ذات وجود راستین واتیکان فاش شده است. کار آقای کوین آنت Kevin Annett روی این موضوع یک نمونه گویا و بارز است. برای هر دوی شما خوبست که ملاقات نموده ، در صورت امکان توانمندیهایتان را یکپارچه کنید. سرنگونی شیطان نهایت اهمیت را دارد. تمامی بقایا و ذرات آن نیز باید زدوده شود.

ورونیکا (همسرش) خواهش می کنم از ایرلند و انرژی شگفت آنگیز آن لذت ببر. مردم آنجا نمک کره زمین هستند.

کمی هم استراحت کن. من از تو نخواسته ام که ۲۴ ساعته کار کنی. هرازگاه تو نیازمند استراحت و آرامش هم هستی. جایی در روی کره زمین بهتر از ایرلند برای انجام کارها نیست. تو باید باطریهایت را بمنظور اتمام کارمان ، دوباره شارژ کنی (مترجم: استراحت و تجدید قوا کنی).

همیشه در کنار تو هستم. دوستت دارم - مونتی

مترجم: بهی


Website: The Montague Keen Foundation
Translation: Behiلطفا نظرات و پیشنهادات خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید
Att: Behi
arcturian.nation@gmail.com! لطفا به اولین اقدام ما به پیوندید
Share |