Home > > Montague Keen - July 22, 2012

July 22, 2012

مونتاگ ۱ مرداد ۱۳۹۱

دانش و دانستن قدرت است و پخش آن در این دوران عظیم آشفتگیها و تغییرات ضروری. حاکمان جهانخوار (Cabal) دنبال راهی برای جلوگیری از هوشیاری شما و در خواب هیپنوتیزمی نگاه داشتنتان هستند. در کنفرانسی که تو (خطاب به همسرش) دیروز شرکت کردی و گوش فرا دادی به سخنان برخی از کسانی که زندگی خود را وقف خدمت به نوع بشر کرده حداکثر هوشیاری و اطلاع را (از شرایط فعلی جهان) دارند که کارهای آنها حیاتی است و باید توجه هر چه بیشتر مردم را به آن جلب نمود. این یک کار گروهی است. باید همه تلاشها برای رساندن این پیامها بدست همگان بشود. تماسهایی که تو (همسرش) بر قرار کرده ای کمک شایانی به بازکردن چشمها بروی این دیوانگان که *حکومت* جهان دا در دست دارند می کند. در نهایت این آخرین شانس آنها برای به سلطه درآوردن و ایجاد نظم نوین جهانی(New World Order) است.

آنها المپیک لندن را دروازه ای بسوی نظم نوین جهانی خود می بینند. آنها قصد بوجود آوردن خشونت و وحشیگری داشته ، می خواهند چنان ترس و دلهره ای در مردم ایجاد کنند که هرچه بگویند مردم بپذیرند فقط بواسطه اینکه در امنیت باشند. بدانید این فقط یک *دام* است. این همان بازی قدیمی است که در ۱۱ر۹ (حمله به برجهای دوقلوی نیویورک با هماپیما) و ۷ر۷ (بمب گذاریهای ایستگاههای متروی لندن)اجرا کردند و موفق هم شدند.

این یکی (خیلی) بزرگتر است و آخرین شانس آنها برای تاسیس نظم نوین جهانی است که مدتهای طولانی روی طرح و برنامه آن کار کرده اند. آنها قصد دارند از پروژه پرتو آبی (BlueBeam Project) و حمله غیر واقعی سفینه های فضایی (که ساخته شده در صنایع نظامی خودشان روی کره زمین است) و در واقع از همه تجهیزات نظامی که در اختیار دارند برای بدست آوردن کنترل نهایی جهان شما استفاده کنند.

آنها در محاسبه (توان شما) در بیداری اشتباه کردند. بهمین دلیل مقدار زیادتری سم مرگ آور فلوراید (Floride) در آب آشامیدنی شما افزوده اند. در آبی که می نوشید ، حمام گرفته سر خود را در آن می شویید ، آن یخی که می نوشید ، در آبجو و تقریبا هر چیزی که مصرف می کنید وجود دارد. شما باید از خود و خانواده خود در مقابل این حمله مرگ آور حفاظت کنید. آیا شما درباره این سم به آنها اجازه داده اید و یا در مورد استفاده از آن موافقت کرده اید؟ آیا هرگز از شما سوال شده که آیا موافق هستید؟ این جنایتی بر علیه بشریت است.

توماس شریدان (Thomas Sheridan) توان خاصی در استفاده از کلماتی دارد که مردم را بلافاصله نسبت به چگونگی کار این سیستم کنترل و اینکه بشریت چه کاری در مقابلش می تواند بکند ، هوشیار می کند. او مردی با استعدادهای فراوان است ، آماده است که آنها را در جهت رهایی همنوعان خود از این شیطانی ترین تصرف کره شما ، بکار گیرد. همه آنهایی که تو (خطاب به همسرش) ملاقات کرده ای از تخصص و مهارتهای خود در جهت بررسی و انتشار اخبار و اتفاقاتی که در شرف وقوع است و چگونگی ممانعت از آنها ، استفاده نموده در تلاش آگاه کردن مردم هستند.

هیچ رخدادی شانسی نیست. برگزاری المپیک در لندن بدین سبب طراحی شده است که تسخیر ناگهانی و غافلگیرانه خود را عملی کنند. آنها هرگز قصد نداشتند شکست شرم آور آن شرکت حراصتی به پهنه آفتاب درآید. آنها در نظر داشتند که از نیروهای نظامی برای کنترل خیل مردم استفاده کنند. مثل همیشه ، عروسکهای (سیاستمداران، نمایندگان مجلس و نظامیان) آنها فقط مجری اوامر هستند - همان افرادی که برای اخذ راٌی به تو (همسرش) مراجعه کرده قول دادند که همه چیز خوب خواهد شد ، هرگز به قولشان عمل نخواهند کرد. چرا همچنان به آنها اطمینان می کنی و انتظار داری آنچه را که درست است برای تو انجام دهند؟ وفاداری آنها همیشه به حاکمان جهانخوار بوده و خواهد بود.

تو فقط می توانی به کسانی اعتماد کنی که زندگی خود را به افشای حقایق تخصیص داده اند. مردمی چون دیوید آیک (David Icke) ، یان کرین (Ian R. Crane) ، برایان گریش (Brian Garrish) و بسیاری دیگر که به سرتاسر جهان سفر و حقایق را افشاٌ می کنند. آنهاخستگی ناپذیرانه برای حفاظت شما از فجایع کار می کنند. به آنچه که آنها برای گفتن دارند گوش فرا دهید. این تنها شانس بقاٌ شماست. اکنونوقت آن رسیده که انتخاب کنید. آیا آماده اید که بپا خاسته و بحساب آیید؟ در حقیقت ۹۹٪ را نمی تولن خاموش کرد و حاکمان جهانخوار(Cabal) اینرا خوب می دانند. تنها وحشت آنان از اینست که شما هم به این امر پی ببرید.

اینک همه نورافکنها متوجه واتیکان است و اینکه چگونه موفق شده اند محرمانه کره زمین را کنترل کنند ، در حالیکه همیشه خود را پشت پرده نقاب عشق ، از خود گذشتگی و تحمل پنهان کرده اند. وقت آن رسیده که همه نقابها بیافتند و تمامی شیوه های ترسناک کنترل آنها آشکار شود. این امر موجب خواهد شد همه آنهایی که (واتیکان) را پشتیبانی و حمایت می کردند از اینکه اینگونه ماهرانه فریب خورده اند ، با وحشت پس بزنند. حقیقت را بیش از این نمی توان پنهان نمود. همه (حقایق) عریان در مقابل شما خواهد بود ، بنا براین آماده باشید که همه توهماتتان (که ساخته و پرداخته حکومتهاست) در مقابل چشمان شما فرو ریزند.

ایرلند کلیدی است که همه قفلها را باز خواهد کرد. باید از آنجا شروع کرد. من به مردم ابرلند توصیه می کنم که گرد هم آیید ، بدانید که شما چه کسانی هستید ، تاریخ واقعی خود را فرا گیرید ، آنگاه روشن خواهد شد که چه کارهایی انجام شده که شما خود را در این توهمی که هم اکنون دارید ، پیدا کنید. این (توهمات) را دور بیاندازید که مغز شما را با ترساندن در زندان کرده است. تلاش کنید انچه را که شما خلق شدید که بشوید ، باشید. بخود ببالید. ایرلندی باستان پاسخ همه پرسشها را می داند. آنها تمام و کمال بودند. به گذشته خود نگریسته ، چگونگی ساخت آینده ای درخشان برای نوع بشر را فرا گیرید. بخاطر بیاورید که نوع بشر برای اینکار متکی بشماست.

آقای مایکل تزاریون (Michael Tsarion) برای روشن کردن تاریخ واقعی شما زحمات زیادی کشیده. نگاهی دوباره به آن انداخته با روح خود به آنچه که می گوید گوش فرا دهید. او در واقع یکی از برجسته ترین مردان زمان شماست.

دوستان شما از کرات دیگر نقشی در مزرعه (Crop Circle) آفریده اند که تاریخ چهارم آگوست در آنست. آن روزی است که احتمال وقوع حوادث می رود. شما می دانید ما همراه دیگر موجودات (کرات دیگر) موفق به جلوگیری از حمله به ایران شده ایم. ما همچنان به اقدامات خود بمنظور ممانعت از این حمله ادامه خواهیم داد. حاکمان جهانخوار (Cabal) بطور غیر مستقیم و با جسارت بیشتر تلاش در آغاز جنگ جهانی سوم دارند. شما در دوران تغییرات و ناملایمات زندگی می کنید. ما به پشتیبانی شما برای حفاظت از خود شما احتیاج داریم.

آنهایی که نظم جهان شما را در مراحل نخستین طراحی و اجرا کرده بودند بزودی به کره زمین باز خواهند گشت. آنها راهی برای نفوذ به سپری که (در اطراف کره زمین) بوسیله حاکمان جهانخوار (Cabal) برپا شده تا از ورود آنها جلوگیری نماید، پیدا کرده اند. وقتی آنها وارد شوند زندگی شما تغییرات کاملا خوبی خواهد داشت. بیش از این ترس ، فقر ، قحطی و هیچ نوع فلاکت دیگری که حاکمان جهانخوار بوحود آورده اند تا شما را ترسانده زیر کنترل خود داشته باشند ، نخواهد بود. شما آزادی را برای نخستین بار چشیده و جهان هستی همه درهایش را بروی شما باز خواهد کرد. بار دیگر شما جای راستین خود را در خانواده نور بدست خواهید اورد. مغز و افکار شما هم زندانی است. که همه دانشها در دسترس کامل بوده هیچ چیزی از شما پنهان نخواهد بود. شجاعت آنرا داشته باشید که گام در نور نهید. با همنوعان خود گرد هم آمده به کنترلی که حاکمان جخانخوار قصد دارند بر شما و کسانی که دوستشان دارید تحمیل کنند بگویید نه (NO) . تغییرات در شرف وقوعند. اینک اختیار با شماست. حاکمان جهانخوار فاجعه خواهند آفرید تا شما را به وحشت انداخته منحرفتان کنند. این کاریست که آنها می کنند ، همیشه و همیشه ، مراقب باشید دوباره بدامنشان نیافتید. این همان نقش قدیمی است که بار دیگر بازی خواهند کرد.

عزیزم (خطاب به همسرش) ، هرچه بیشتر در نور فرو روی محلهای بیشتری برای رفتن و مردمی بیشتر برای ملاقات در پیش رو خواهی داشت. به مردم لندن ، و شهر محل تولد خودم می گویم که آماده باشید برای آنچه که حاکمان جهانخوار ممکن است انجام دهند ولی بدان تعظیم نکنید. آنرا بدینگونه به بینید که آخرین تلاششان برای اجرای نقشه شیطانیشان است. مردم خوب دست بدست هم داده به کمک شما خواهند آمد. این آخرین شمارش معکوس است. بدانید که شما در هر دو طرف زندگی حمایت می شوید. هدف ما کمک به شما در این زمان سخت است.

بدان عشق من (خطاب به همسرش) که ما همیشه برای کمک به تو اینجا هستیم.

عاشقانه دوستت دارم.مونتیWebsite: The Montague Keen Foundation
Translation: Behi

لطفا نظرات و پیشنهادات خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید
Att: Behi
luisavasconcellos@hotmail.comShare |