Home > > Montague Keen - September 23, 2012

Montague Keen - September 23, 2012

مونتاگ کین ۳ مهر ۱۳۹۱

بیست و سوم سپتامبر سالگرد روز ازدواج ماست (خطاب به همسرش). خوشحالی ما چندان بود که گمان کردیم تا ابد تداوم خواهد داشت. البته ما تا ابد با یکدیگر هستیم ، ولی نه صد در صد بشکلی که تصور می کردیم. اینک ، من تو را در مورد کاری که روی زمین داری یاری می دهم و بهمین شیوه هم باید دیده شود. وقتهایی خواهد بود که تو نخواهی توانست پیامهای مرا بنویسی و مردم این قضیه را درک خواهند کرد. من به تو هشدار داده بودم که این کار ساده ای نیست ، و سدهایی در سر راه خواهد بود. اراده تو برای موفقیت ستودنی است. این ماٌموریت الهی توست. من فقط می توانم کمک کنم. بسیارند کسانی که در این سوی زندگی روشنگر کارهایی هستند که باید انجام شود. لطفا همه تلاش خود را برای ماندن در انرژی خودت بکن. تو یکشنبه گذشته و در روز روشن مورد حمله (با انرژی منفی) واقع شدی و نیز دیگرانی که همراه تو بودند. شما باید این امر را بعنوان یک هشدار تلقی و همیشه آماده دفاع (با انرژی مثبت) باشید. سیاهکاران برای حفظ موجودیت خود می جنگند. آنها با هر کسی که نوری بسوی آنها بفرستد می جنگند. تو نیاز به استراحت داری و نمی توانی همه مسٌولیتها را به تنهایی بدوش بکشی. من خوشحالم که می بینم همه چیز روشنتر شده. تو هرگز به مکانهای ویژه ای که طی زندگانیهای متعددی که روی کره زمین داشتی (تناسخها) نیاندیشیدی.

همه تلاشها برای شروع جنگ جهانی سوم با حمله به ایران ناموفق مانده. مردم ایران علاقه ای به جنگ با کسی ندارند. فقط تعداد کمی هستند که خواهان جنگند. زمان آن رسیده که کشتن ها متوقف شود. وقتی انسانها به نور بازگردند دیگر جایی برای جنگ طلبان باقی نخواهد بود. همچنانکه اکثریت مردم در حال افزایش ارتعاشات (نور و عرفان) خود هستند ، بروشنی نفوذ و دستکاریهای آن عده قلیل را دیده و آنرا نمی پذیرند. آنها بیش از این تمایلی به فریب خوردن و پذیرش *دلایل دروغین*جنگها ندارند. کشتار بی گناهان را از این پس نخواهند پذیرفت ، صرف نظر از هر دلیلی که برایش تراشیده شده باشد. شما می دانید که قرنهاست که همین شیوه عمل شده ، تکرار همان روش کهنه و پوسیده. ولی بیش از این موٌثر واقع نخواهد شد. آن چند نفر بدون-روح باید چاره ای دیگر بیاندیشند!!

چه کسی روی زمین ، باور دارد که تهاجم موجودات کرات دیگر روی خواهد داد؟ چه کسی می خواهد به کره ای که تمامش زندان است حمله کند ، مگر آنکه بخواهد انسانها و انسانیت را از بردگی که بوسیله حاکمان جهانخوار (Cabal) به آنها تحمیل شده رهایی بخشد. شما باید با آغوش باز پذیرای آنها باشید که بقصد نجات شما باید حمله کنند! حاکمان جهانخوار (Cabal)سالهاست برای حمله (دروغین ساخت خودشان) ، تحت نام (Project Bluebeam) طراحی می کنند. فقط منتظر زمان مناسبند که نقشه خود را عملی کنند. آنها تکنولوژی لازم را داشته برای آقدام آماده اند. ولی مردم اینک بسی عاقلترند و حاضر نیستند با تبلیغات نادرست و دروغین گرفتار احساسات غیرقابل کنترلی که در گذشته کارایی داشت ، شده ، بیش از این دچار گمراهی شوند. نور راستی و حقیقت بروشنی در جهان شما فوران نموده هر روز درخشنده تر می شود. بیداری عظیم در حال رویدادن و غیر قابل توقف است. سال ۲۰۱۲ سالی است که شما خواهید فهمید در واقع چه کسانی هستید و چه توانمندیهایی دارید ، هنگامی که این پای بندها گسسته شوند ، شما آزاد خواهید بود از زندگی خود روی این کره زیبای خاکی مملو از صلح و هماهنگی نهایت لذت را ببرید. این امر بیش از این یک رویا نیست و در حال تحقق است. شجاعت و علاقمندی شما در کشف حقیقت این رویداد را بوجود آورده و عقب گردی در کار نیست.

فراگیری تاریخ راستین برای شما سرگرم کننده خواهد بود. این مهم ، به تنهایی در شیوه تفکر و نگرش شما تفاوت بسیاری خواهد کرد. تاریخ باید بر مبنای حقیقت باشد و نه داستانهای دروغین. آن عده کمی که مسٌول نوشتن این داستانها هستند بخاطر جعل و تقلبشان در تاریخ ، به همگان معرفی خواهند شد. برخی ناراحت خواهند شد ، چون این دروغها را کاملا باور کرده و در آن غلطیده اند. البته آنها تنها نیستند ، بسیارند کسانی که آنرا با اختیار و یا بزور سرنیزه و شمشیر پذیرفته اند. بسی غم انگیز است ، آنهایی هم که مقاومت کردند کشته شده اند. آرزوی زنده ماندن بسیاری را وادار به پذیرش این داستانهای معجول و نادرست کرده است. متاٌسفانهآنها نیز این داستانها را نسل به نسل منتقل کرده اند و بدین ترتیب این دروغها زنده ماندند. هنگامی که همه تاریکیها (Darkness) برطرف شوند شما خواهید دید و زندگی را بشیوه ای تجربه خواهید نمود که پیش از آن هرگز نیوده. زندگی همانند تجربه ای شادی بخش خواهد شد. تاریکیها نمی توانند در نور زنده بمانند و نخواهند ماند ، و شما در مقابل تبدیل به موجودات نورانی که هستید خواهید شد.

برای رسیدن به این هدف بسیار تلاشها شده. شما هم مدت زیادی انتظار نخواهید کشید. هر دو سوی زندگی بشکل گروهی واحد با یکدیگر در تلاشند. این یک عملیات مشترک است. ما به موفقیت بسیار نزدیکیم و زمان هم به نفع ماست. ما بسیار منتظر بودیم که اینکار را پایان بخشیم. افراد خاصی باید در شغلها و محلهای ویژه ای قرار می گرفتند تا این انتقال به آرامی و آسودگی صورت پذیرد.

ایرلند نقش عظیمی در بازسازی حقایق بازی خواهد کرد. همه چیز فاش خواهد شد و نیز سرزمین مقدس قوم آریا - مردم نورانی. نور آنان دیگر بار درخشیدن خواهد گرفت و حتی به چهارگوشه جهان سفر خواهند کرد ، همانگونه که در روزگار پیشین برای در میان گزاردن نور خود با دیگران ، کردند. ایرلند آماده است از رموز و اسرار خود که بوسیله آنهایی که کنترل را بدست گرفتند وحشیانه مخفی و یا نابود شده است ، چشم بپوشد. ایرلندیها ، همه جا ، از حقایق حمایت خواهند کرد. همه ملتها برای دوستی و اتحاد به یکدیگر خواهند پیوست ، هرگز درباره اعلان جنگ و یا سرکوب دیگران با هدف طمع و کنترل نخواهد شد. مردم ایرلند باید امیدوار باشند که آقای کنی (Mr. Kenny) *نخست وزیر ایرلند* کودکان بی گناه را رها نکند ، که در گذشته ای نه چندان دور از آنها دفاع می کرد ، چرا که او به میهمانی کسانی که از کودکان سوٌاستفاده نموده خردشان کرده اند (واتیکان) ، دعوت شده است. شما در این سال ۲۰۱۲ کارهای بسیاری انجام داده اید. تا پیروزی نهایی فقط چند حرکت مانده و حالا که شما هوشیارتر و عاقلتر شده اید ، می توانید به بینید که نتیجه آخرین در دسترس شماست.

همسر عزیزم نیاز فراوان به استراحت دارد. لطفا این مهم را قبول کنید اگر هر از گاه ، او باید جای دیگری بوده بجای شما کار کند. روزی او خواهد توانست همه چیز را توضیح دهد ، و شما حقایق همکاریهای ما را خواهید دانست. ورونیکا(همسرش) و من مدتهای زیادی در زندگانیهای (تناسخها) مختلف با یکدیگر بوده ایم. بنابر این همکاری نزدیک با هم برای ما امری طبیعی است.

عزیزم (خطاب به همسرش) ، تلاش در آرامش داشته باش. دیگران بتو کمک خواهند کرد. تو می دانی که چه باید کرد. اطمینان داشته باش همه مساعدتهای لازم ارایه خواهد شد. من و دیگران همیشه با تو خواهیم بود.

همیشه ، عاشقانه دوستت دارم مونتیWebsite: The Montague Keen Foundation
Translation: Behi

لطفا نظرات و پیشنهادات خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید
Att: Behi
arcturian.nation@gmail.comShare |