Home > > Montague Keen - July 27, 2014

Montague Keen - July 27, 2014

مونتاگ کین – ۵ مرداد ۱۳۹۳

دوستان من ، شما روز بروز بیدارتر و از قدرت خود آگاهتر می شوید. اکنون خودتان می بینید که پس از شروع به کار بر روی خطوط لی چطورهمه چیز تغییر کرد. من قادر نیستم آنطور که باید براهمیت این « انرژی » تاکید کنم. لطفا با شدت هرچه بیشتر این کار را ادامه دهید زیرا که مایه نجات شماست. بدانید که ناتوانی نیروهای شر برای آغاز جنگ جهانی سوم به دلیل کار شما بر روی خطوط لی و تمام ساختارهای کنترلی نظیرآن است. شما بار دیگر موجودات نورانی قدرتمندی می شوید. نیروهای تاریکی ، نور شما را خاموش کردند اما با کار بر روی انرژی ها ، در حال برداشتن بندهای کنترلی هستید که شما را به آنها متصل نگه می داشت. اکنون هر روز زنجیرهای بیشتری را گسسته و بستگی های بیشتری را از میان می برید. با انجام این کار دنیایی توام با عشق وصلح برای همگان به بار می آورید. همه کشورها بخشی از این بیداری بزرگ خواهند بود و همه انسانها گرد هم می آیند. اول آگوست روز ) UGHNASAD جشن باستانی در نخستین روزجمع آوری خرمن درایرلند و اسکاتلند . م ) است. از شما می خواهم در آن روز با تلاشی مضاعف بر روی خطوط لی کار کنید. شما در نبرد نورعلیه تاریکی پیروز می شوید. این حرکت را ادامه دهید تا تمام جنگها متوقف شده و عدالت بازگردد.
کسانی در میان شما هستند که به ذهنیت ۳ بعدی ایجاد شده توسط «ترس» بسیار وابسته اند. آنها به همه مدافعان عشق و نور حمله می برند. آنها تلاش می کنند افراد بعد سومی دیگر را دور خود جمع کرده و کسانی که خواهان پیشرفت به سوی نور هستند را مورد حمله قرار دهند. آنها بخش کوچکی از حقیقت را گرفته و شاخ و برگ داده و از آن به عنوان نیرویی برای از میان بردن آنچه اجتناب ناپذیر است استفاده می کنند. آنها باید بدانند که این نور خاموش نخواهد شد زیرا خاموش نشدنی است. تغییر بزرگ ، علیرغم میل این ارواح گمشده صورت خواهد گرفت.
همه چیز، واقعا همه چیز تغییر خواهد کرد. هیچ چیز در زندگی شما مانند قبل از« انتقال » نخواهد بود. می باید برای آن آماده شوید و تا می توانید خود را به اطلاعات مجهز کنید تا با سقوط تاریکی دچار سردرگمی نشوید. ذهن های بزرگی مانند ورونیکا تصمیم گرفته اند که آن مراکز را برای در اختیار گذاشتن کمک و راهنمایی انسانها برپا کنند. من هم یکی از آن ذهن های بزرگ هستم که به زمین آمد تا همراه او به انسانها کمک کند. او قبل از برگشتن به زمین برای کار کردن با ما توافق کرده بود. سیاهکاران (Cabal) از هر چه در توان دارند بهره می برند تا مانع این اتفاق شوند. آنها دیگر نمی توانند کارهایشان را پنهان کنند. یک لحظه فکر کنید که او با چه چیزی درافتاده است. در هفته گذشته او دوباره مورد حمله قرار گرفت. ما باید حمایت از او را افزایش دهیم. او متعهد کمک به انسانها شده است و هدفش این است. او تنها نیست. خیلی ها در سرتاسر دنیای شما مانند او هستند بی آنکه شما حتی از آن خبر داشته باشید. همه آنها به سوی یک هدف می روند. پس به جای انتقاد کردن به قلب خود رجوع کنید و بپرسید چگونه می توانید به نجات بشریت و این سیاره زیبا کمک کنید.
هر روز شاهد قتل عام بیگناهان هستید اما هیچ کاری برای توقف آن انجام نمی دهید . آیا فکر نمی کنید یک روز بر سر شما هم بیاید؟ چه کسی از شما دفاع خواهد کرد؟ هرکدام از شما یک « فلسطینی » است. این فقط یک نام است. این انسانیت است که کشته می شود. اما شما کنار ایستاده و چشمان خود را بروی آن بسته اید. اگر بدنبال حرفهای کلیشه ای آسمانی هستید اشتباه آمده اید. وظیفه شما ایجاد دنیایی بهتر برای همگان است.
ما در مراکز خود می توانیم این کار راانجام دهیم . سپاس خود را تقدیم می کنیم به آنان که ما را در این امر یاری کردند. کسانی که خواهان دنیای بهتری بوده و آماده اند که در راه تحقق آن گام بردارند. ضرورت دارد که با هم یکی و قدرتمند شوید. شما اکثریت قاطع هستید و می دانید که چه می خواهید و با همدیگر آن را ایجاد خواهید کرد. وقتی فکر و احساس با هم جمع شوند ، این امر بوقوع می پیوندد. به خودتان ایمان داشته باشید نه به آن عروسکهای خیمه شب بازی که وانمود می کنند « صاحب قدرت » هستند. همگی آنها بازیچه یک « قدرت کنترل کننده » اند.
وقت آن است که تمام آن بازی ها پایان بگیرند. حقیقت باید آشکار شود ، سپس نوع بشر در پرتو نور با هم یکی شوند. وقتی بر «ترس» چیره شوید به قدرت درونی خود دست یافته و هیچ چیز نمی تواند شما را متوقف کند. پس شجاع باشید و همه آن اختلافهای ساخته بشر که قدرت شما را کاهش می داد ، فراموش کنید. بزرگترین وحشت نیروهای تاریکی این است که انسانها متحد شوند وپی ببرند که هستند. قدرتی که باید آن را به حساب آورد. وقتی این اتفاق بیفتد نیروهای تاریکی به سرعت ناپدید می شوند زیرا از شما وحشت دارند. شما باهم هیچ ترسی از آنها ندارید. بدون حمایت شما آنها بیچاره می شوند. برای عقاید خود شهامت به خرج دهید و با هم ایستادگی کنید.
زندگی برای ورونیکا خیلی سخت شده است. لطفا برایش عشق و نور بفرستید. ما از او درخواستهای زیادی داریم که او بی هیچ پرسشی آنها را اجابت می کند. آنها که اکنون بر روی زمین هستند و ماموریتی برای انجام دارند اوقات دشواری را می گذرانند. نبرد عظیمی میان قدرتها به راه افتاده است. نیروهای تاریکی تا آخرین نفس برای بقای خود خواهد جنگید و برایشان مهم نیست در این فرایند چه چیز را نابود می کنند. این آخر بازی است .
عزیزم ، آنها می خواهند در اطراف تو ایجاد آشفتگی کنند. به آن توجهی نکن. آنچه باید بشود ، می شود و روح تو آن را می داند.
همیشه در کنارت ، دوستدارتو مونتی.

مترجم: مهنازIf you would like to help Veronica to set up her new center, you can make a donation here:
Paypal

Website: The Montague Keen Foundation
Translation: Mahnazلطفا نظرات و پیشنهادات خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید
Att: Behi
arcturian.nation@gmail.com! لطفا به اولین اقدام ما به پیوندید
Share |