Home > > Montague Keen - August 3, 2014

Montague Keen - August 3, 2014

مونتاگ کین - ۱۲ مرداد ۱۳۹۳

ورونیکا ، عزیزم ، کار تو و اندرو(Andrew Bartzis) با موفقیت به پیش می رود و حقایقی را منتشر می کند که همه آنچه برای سالها مردم را گیج و سردرگم کرده بود ، توضیح می دهد. به شما گفته بودم که آگوست ماه افشاگری هاست. بزودی تصویر کامل را خواهید دید و خواهید دانست برای از میان بردن تیرگی و تباهی چه گام هایی را بردارید. نقشه های سیاهکاران (Cabal) موفقیت آمیز نبوده است. به آنها اجازه داده نشد که جنگ جهانی سوم را آغاز کنند. بله ، عزیزم ، این حقیقت دارد که کشتی های جنگی آنها سیاره زمین را ترک کرده و در جایی قرار گرفته اند که دیگر نمی توانند آسیبی برسانند. کشتی هایی از امریکا ، بریتانیا ، آلمان و البته اسرائیل. به این ترتیب آنها دچار زیان شده اند. دیگر به آنها اجازه داده نخواهد شد برای سیطره بر دنیا جنگ به پا کنند.

اکنون به شما می گویم که هیچ نژادی بر سیاره شما چیره نخواهد شد. چنین اجازه ای داده نخواهد شد. همه مردم زمین باید در صلح زندگی کنند. این امری تغییر ناپذیراست. طرح ، این است.

فرازمینی هایی وجود دارند که از حکومتهایی که اهداف تیره ای دارند حمایت می کنند. اما آنها موفق نخواهند شد. « طرح الهی » به قوت خود باقی است و هیچ چیز آن را عوض نمی کند. و تلاش ما در هر دوسوی زندگی این امر را تضمین می کند.

سپاس صمیمانه ما نثار همه انسانهای فوق العاده ای که آنها را به عنوان « سپاه نور » می شناسیم. آنها که بر روی خطوط لی ( ley lines) برای آزادسازی انرژی کار می کنند. آنها جایگاه شایسته خود را در تاریخ خواهند داشت. آنها کار ارزشمندی انجام می دهند. یک روز به اهمیت کارخود پی خواهند برد. فعال سازی خطوط لی یکی از مهمترین کارهایی است که در این زمان می توانید انجام دهید. شما سیاره خود را نجات می دهید. چه کاری مهمترازاین می توان انجام داد.

عزیزم ، می دانم با دیدن کشتار انسانهای شریف و صلح طلب (درفلسطین) چگونه برآشفته می شوی. این موضوع در باره آنهایی که از تو خواستند به آنها اعتماد کنی بیانگر چیست؟ این « نقشه آنهاست» که بر دنیایتان چیره شوند. همه آنهایی که سکوت می کنند و چشمان خود را بر این قتل عام می بندند ، به اندازه آنهایی که بمب می اندازند گناهکارند. آنچه برسر این مردم بی پناه می بارد، « شرارت محض» است. اگربه سروقت شما بیایند چه کسی از شما حمایت خواهد کرد؟ این اشغالگری است: آنها همه چیز ازجمله خود شما را می خواهند!

از شرکت دراین کار سرباز زنید و احساسات خود را پاک کنید. از شرکت در سلطه بر انسانها و از اینکه « قربانی انسانی » باشید خودداری کنید. نگذارید با جلوه های گوناگون «ترس» شما را بفریبند.

شیوع بیماری « ابولا » به دقت برای ایجاد ترس و از میان بردن عده بیشتری از شما طراحی شده بود. اینگونه اپیدمی ها به دقت از قبل طراحی و زمان بندی شده اند تا توجه شما را از آنچه در حال انجام است ، منحرف کنند. افرادی که روشن نشده اند هربار فریب آن را می خورند. دیگر موجودات بی اختیار (طبقه زیرین هرم . م) نباشید. خودتان تحقیق کنید ومسئولیت بپذیرید. اینگونه دستاویزها در گذشته موثر واقع می شد. اما اکنون شما از بازی هایشان آگاه شده اید.

بسیاری از شما برای کمک به برپایی مراکز ما در دنیایتان مبالغی را اهدا نمودید . این مراکز در روزهای سخت به کمک تان خواهند آمد ؛ وقتی همه آن چیزهایی که امروز در اختیار دارید دیگر برایتان قابل دسترس نباشد. می باید بیاموزید که برای مدتی خودکفا باشید. با یاری یکدیگر «انرژی آزاد» را ایجاد کنید ، محصولات غذایی خود را پرورش دهید و غیره. می باید بیاموزید بدون آن چیزهایی که وجودشان را بدیهی فرض می کردید زندگی کنید. این تغییر صورت می گیرد و از شما پنهان نمی ماند زیرا از قبل آغاز شده است. ورونیکا افراد مناسبی را پیدامی کند که دارای دانش لازم برای توصیه به شما در تمام جنبه های زندگی هستند. لطفا هروقت که توانستید با آنها همکاری کنید.

آگاه باشید که همه آنچه در تلویزیون و روزنامه ها به شما می گویند برای نگه داشتن شما در خواب و ترس طراحی شده است. شما درموقعیت « ما » و « آنها » قرار دارید. یک درصد ، آن ۹۹ درصد بقیه را برای نابودی به پیش می راند. چرا باید اینطورباشد؟

تلویزیون وسیله و دستگاه کنترلی آنهاست که شما را مجذوب و ذهنتان را آلوده می کند. به شما می گوید در زندگی به چه چیزی « نیاز» دارید و بدون چه چیزی نمی توانید زندگی کنید. نمی گذارند ببنید که هستید و چه توانی دارید. می خواهند عوام الناس باشید و به ساز آنها برقصید. مانند موش در چرخ که دائم می دود اما هرگزبه جایی نمی رسد.

وقتی بیدار شدید و دانستید که هستید و چه توانی دارید شگفت زده می شوید از اینکه چگونه عده ای اندک عده بیشماری را در زمین از میان برداشتند. عده ای از شما فریب می خورید و به آنها اجازه می دهید چگونگی اداره دنیایتان را به شما دیکته کنند. با القای این عقیده باطل که عروسکهای خیمه شب بازی آنها خیر و صلاح تان را می خواهند. اما چنین نیست. دیگر زمان زیردست بودن بسرآمده است .

این هفته از پی بردن به اینکه کلیسای کاتولیک رم ، یهودی است ، غافلگیر شدید. جسوییتها (Jesuites) همان یهودی ها هستند. یهودی ها طی ۲۰۰۰ سال زیر پوشش نام های مختلف پنهان شدند. از خود بپرسید که جنگ ها به خاطرچه بود. پاسخ آن بسادگی این است: آنها به ریختن خون نیاز داشتند. انرژی « ترس» در موقعیت های جنگی برای حاکمان بر دنیایتان اکسیژن زندگی است. این نکته را همیشه بیاد داشته باشید که آنها بدون شما قادر به انجام آن نیستند!

قدرت خود را پس بگیرید. این سیاره شماست.

شما در راه آزادی و نورهستید. برای آن آماده باشید. فکر کنید چگونه خواهید زیست پس از آنکه تمام ساختارهایی که اکنون به عنوان بخشی از زندگی خود پذیرفته اید ، ناپدید شوند. شما ساختارهای نوینی پدید خواهید آورد. اما به زمان و شکیبایی نیاز است. امید داریم که راهنمایی لازم در این زمینه را در مراکزمان ارائه کنیم. درهردوسوی زندگی برای ایجاد دنیایی بهتر برای همگان ، تلاش می شود. ما شما را رها نمی کنیم.

عزیزم ، سعی کن کمی استراحت کنی. از همه شما می خواهم که عشق و حمایت خود را برای یک نفر که گرفتار تاریکی شده است ، بفرستید.

عشق من همیشه با توست. دوستدارت ، مونتی.

ترجمه: مهناز
If you would like to help Veronica to set up her new center, you can make a donation here:
Paypal

Website: The Montague Keen Foundation
Translation: Mahnazلطفا نظرات و پیشنهادات خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید
Att: Behi
arcturian.nation@gmail.com! لطفا به اولین اقدام ما به پیوندید
Share |