Home > > Mike Quinsey - SaLuSa, August 6, 2010

SaLuSa, August 6, 2010

Mēs atkal un atkal iedrošinām jūs piedalīties pārmaiņu tuvināšanā un ielaišanā dzīvē. Pievilkšanās Likums nodrošina visa tā uz ko koncentrējaties īstenošanos. Jūs esat veiksmīgi izgājuši cauri pagātnes laikiem, tie mēģināja jūs novirzīt uz citu iznākumu nevis Augšāmcelšanos, bet nu atlicis tikai turpināt un neapstāties ceļā. Tikai jau jūsu klātbūtne paceļ citus, un ar savu personīgo paraugu jūsu sniedzat daudz lielāku palīdzību nekā paši apjaušat. Jūs palīdzat radīt ideālus apstākļus beigu laikam, kas kopumā lēni tuvojies apmēram 40 gadu garumā. Gadsimta maiņā veicāt milzīgu lēcienu uz priekšu, kas nodrošināja pilnīgu un absolūtu uzvaru pār tumšajiem.

Mūsu sabiedrotie šobrīd atrodas pavisam tuvu, lai gūtu plānotos panākumus. Tumšie turpina bremzēt progresu, bet nu jau vairs nav iespējams apstādināt Dievišķo Plānu. Tie rada traucēkļus, bet pavisam drīz vara tiem tiks atņemta. Pārliecinoši pieaug jūsu apziņas līmeņi, jūs sākat saprast, ka attīstība tikusi varmācīgi kavēta, jūs sākat saprast, ka jūsu liktenī ir ierakstīta pacelšanās, jums ir nolemts pacelties. Vienmēr jums ir piederējušas tiesības lemt savu nākotni un jums pilnīgi katram ir izvēle iet sevis izvēlētu ceļu. Katra nodzīvotā dzīve tikusi apzināti plānota ar domu jūs modināt patiesajai būtībai un attīstībai, pārvarot zemās enerģijas. Pārāk ilgi jums lika ticēt, ka esat kaut kādas zemākas un beztiesiskas Būtnes, pārāk ilgi tikāt pakļauti drakoniskiem likumiem, kas radīti lai turētu jūs tumsā. Aizvien vairāk cilvēku mostas, kopējā aina tik ļoti mainās, un tagad tie esat jūs, kuri maina Cilvēces kursu.

Jau kādu laiku ir redzama finiša līnija; jūsu saules sistēma mainās, un tie, kuriem piemīt augstāks jūtības līmenis sajūt ap sevi ļoti spēcīgas un varenas enerģijas. Tās nes mieru laikā, kas ārēji šķiet haotisks, tās nodrošina tālāku virzību uz Augšāmcelšanos. Dabīgās Zemes pārmaiņas ietekmēs un apdraudēs jūs atkarībā no vietas, kurā dzīvojat. Esiet pilnīgi droši, mēs par to zinām un esam gatavi samazināt iespējamos bojājumus, lai jūs tiktu pēc iespējas sveikā cauri. Tomēr, arī Zemes Mātei, tāpat kā jums, ir jāiziet attīrīšanās, un tas ir pilnīgi nenovēršami, ka kāds no jums var tikt tajā iesaistīts. Jūs atrodaties savās jau iepriekš paredzētajās vietās, lai sagaidītu beigu laikus, jūs to jau zinājāt pirms inkarnējāties. Jūsu mērķis te uz Zemes ir- gūt pieredzi, un tā ir jūsu pašu izvēle pieredzēt to, kas ar jums notiek. Daudzi ir izmantojuši šo pēdējo iespēju attīrīt lielu savas ‘bagāžas’ daļu ar kuru tie tik ilgi bijuši kopā. Tieši tādēļ šajā pēdējā laikā notiek tik daudz negadījumu un pārbaužu. Atcerieties, tas viss ir daļa no jūsu evolūcijas ceļa, jo esat atgriezušies Gaismā.

Visiem ir dotas vienādas iespējas pacelt savas vibrācijas, daudz kas atkarīgs no jūsu dzīves stila. Daudzi nevēlas šķirties no zemajām vibrācijām un pilnīgi nemaz nav gatavi mainīties vai tās pārvarēt. Bet neviens netiek par to kritizēts, jo tā ir jūsu dzīve, kuru varat dzīvot pēc saviem ieskatiem un vēlmēm. Tas nozīmē arī atbildību par savu rīcību, jo viss, kas dara pāri dara otram, vēlāk vien būs jāsaņem atpakaļ kā sava mācību stunda. Un šajos laikos šī atpakaļ nākošā saite pie jums atgriežas ļoti ātri; tas notiek pateicoties jūsu nodomam un vēlmei izmantot izdevību un atgriezties Gaismā, pacelties. Mīlestība ir atslēga visās situācijās.

Aizvien pieaug spēkā un skaitā konfrontējošas un domstarpību pilnas situācijas gan personīgā līmenī, gan starpvalstu līmenī. Tāds ir šo laiku simptoms- enerģijas, kurām vajadzīga attīrīšanās, parādās virspusē, lai varētu tās transformēt. Līdz ar to paceļas jautājums, kā to izdarīt; jūsu spēks meklējams spējā pielietot Gaismu un tad arī gūsit panākumus. Nekas nevar nostāties pretim spēcīgajai mīlestības enerģijai un, tā kā atrodoties fiziskajā ķermenī, jums ir ierobežotas spējas, tad notiekošais ir jūsu pašu sevis kontroles un koncentrēšanās pārbaudījums. Vai esat dzirdējuši par izdziedināšanām, kad ļaunprātīgas kaites tiek pilnīgi likvidētas ar mīlestības enerģijas palīdzību. Kad sakām, ka esat varenāki un stiprāki nekā domājat, tad tā ir patiesība, kuru pavisam drīz paši sapratīsit. Kad pacelsities, tad tas desmitkārtīgi pastiprināsies un jūs pacelsities uz tādiem līmeņiem, par kuriem jūs paši tagad domātu, ka esat dievi.

Tas notika senajos laikos, kad Annunaki ļāva cilvēkiem sevi godināt un izjust bijību, jo tiem piemita šķietamas spējas veikt brīnumus. Būsiet jau sapratuši, ka ne vienmēr attīstītas Būtnes ir arī garīgi attīstītas būtnes. Jums ir iespēja iemācīties novērtēt un izvērtēt cilvēkus ar savas intuīcijas palīdzību, izjūtot viņu izstaroto enerģiju. Daži var būt ļoti apburoši un mānīgi vienlaikus. Dzīve tas ir viens pārbaudījums pēc otra, un tāpēc tieši fiziskās inkarnācijas paātrina jūsu evolūciju. Tāpēc dzīve uz Zemes ir tik pievilcīga, tāpēc esat te atkal un atkal atgriezušies. Šobrīd esat te, lai noslēgtu savu ceļojumu, lai pārvērstu vēl nelīdzsvaroto karmu. Vienkārši sakot, tiek apkopotas kļūdas un izietas atlikušās mācības.

Padomājiet par to, mīļie,- ja jums nākotnē jākļūst par Galaktiskajām Būtnēm un jākalpo citiem viņu garīgajā ceļā, tad jums vispirms ir jāpierāda savas spējas Zemes tumsībā un zemākajās enerģijās. Spēt pacelties no Zemes radītās tumsas, joprojām vēl pat tagad sastopoties ar likstām, postu, nelaimēm un tik daudziem dažādiem vilinājumiem, tas ir milzīgs sasniegums. Gaisma pieaug un tas norāda tikai uz to, ka ļoti daudzi esat gatavi pacelties, un šis skaits ātri pieaugs ieejot fināla periodā. Tik daudzas augstas dvēseles gaida iespēju jūs pavadīt un izvest cauri Augšāmcelšanai. Patlaban tās nogaida, gaidot iespēju ienākt jūsu dimensijā, lai satiktos ar jums.

Es esmu SaLuSa no Sīriusa, un redzu straumi pagriežamies pretējā virzienā un aizskalojam tumsu, kas jūsu acis bija padarījusi neredzīgas, Gaisma atgriežas visā varenībā. Esiet mīloši priecīgas Būtnes, dalieties savā viedumā un palīdziet citiem sasniegt to mieru, ko paši esat atraduši.

Paldies SaLuSa.
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light
Translation: Mara


Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Mike Quinsey,
please let us know and we'll add you to our mailing list.