Home > Latviešu > Mike Quinsey - SaLuSa, June 9, 2010

SaLuSa, June 9, 2010

Vai, mīļie, redzat kā katra krīzes situācija atver jūsu acis par visu to, kas ir pilnīgi nepareizs Cilvēku attieksmē pret vidi un dzīvi vispār. Jums jāmeklē pavisam savādāki risinājumi un jāatsakās no tā, kas kādreiz bija noderējis un kalpojis. Jaunās metodes zina cilvēki, kas patstāvīgi ir apjautuši jūsu un Mātes Zemes vajadzības. Viņu vēlme palīdzēt ir tikusi atraidīta no to cilvēku puses, kas savas intereses ir novietojuši augstāk par masu interesēm. Pavisam drīz šie cilvēki nokļūs publiskajā apritē un spēs netraucēti iepazīstināt pārējos ar dažādu problēmu risinājumiem. Progresu nevar aizturēt bezgalīgi un jums būs jāpanāk nokavētais. Kopā ar mūsu attīstītajām tehnoloģijām pārmaiņas nāks viegli un ātri un ievedīs jūs Jaunajā Laikmetā.

Jums varētu būt sajūta, ka problēmas ir neuzveicamas, bet tieciet pāri šim laikam, zinot faktu, ka Tumsa zaudē kauju par jūsu dvēselēm. Tas var izklausīties diezgan dramatiski, bet pamatīgu laika sprīdi jūs esat tikuši ieslēgti savos fiziskajos ķermeņos ar mazām attīstības iespējām un tālāku garīgo virzību. Daudzas dvēseles ar iepriekšēju nolūku un mērķi ir jums pievienojušās šajā dzīves periodā. Viņu loma ir nodrošināt beigu laiku veiksmīgu iznākumu, lai ar lielu izrāvienu jūs varētu ieiet augstākās dimensijās un jūsu nākotne būtu pilnīgi savādāka. Augšāmcelšanās ir dualitātes cikla dabīgs noslēgums un vienmēr ir bijis paredzēts to īstenot.

Tie, kas saprot- kas šobrīd notiek- un tic nākotnei, zina to, ka visi notikumi tikai tuvina jūs gaidāmajai nākotnei. Mēs lūdzam jūsu zināšanas dot citiem un palīdzēt tiem saprast notiekošo, jo nedrošība cilvēkos rada bailes. Pilnīgi noteikti mēs negribētu redzēt paniku un juceklīgu domāšanu. Jūsu palīdzība stabilizēs notiekošo līdz mēs varēsim atklāti atrasties jūsu vidū. Dažas cilvēku grupas uzskata, ka visam tiks pāri saviem spēkiem, bet diemžēl tajā situācijā, kādā tagad atrodaties, jūs paši nevarat palīdzēt sev, bez mūsu jau sniegtās palīdzības, jūs nebūtu arī tur kur esat pašlaik. Jums ir grūti novērtēt iluminātu izrīcības, jo lielākā to daļa ir slepenas un kaitīgas. Tie ļoti gudri ir slēpuši pēdas, bet velti, jo mēs tāpat visu zinām.

Mēs vērojam Zemi un no mums nevar noslēpt pilnīgi neko, mēs jūs lasām kā atvērtas grāmatas. Galaktiskā Federācija var saņemt ziņas par katru personu, kuru vēlētos izsekot. Jums katram ir savs paraksts, kas izveidojies no jūsu enerģiju izstarojumiem, un šie izstarojumi ir unikāli katrai dvēselei. Nav svarīgi vai atrodaties telpās vai ārā, mēs varam jūs atrast. Tas izskaidro arī mūsu iespējas trauksmes un nepieciešamības gadījumā jūs atrast un sniegt palīdzību. Mēs to esam darījuši jau daudzas reizes, jūsu astronautiem būtu ko pastāstīt, ja vien viņi uzdrošinātos un drīkstētu to darīt.

Ja zinātu visu notiekošo, tad nespētu vien beigt brīnīties kā tumsa jūs ir muļķojusi un turējusi neziņā. Viņu metodes bijušas smalkas, lai jums neradītu aizdomas. Daudzi cilvēki pat nezina, ka tikuši iesaistīti un izmantoti tumsas mahinācijās. Viņu populārākais triks ir radīt cilvēkam tādus apstākļus, lai tas būtu spiests lūgt tumsas palīdzību un iesaistīties tumsas darbībās. Kad patiesība nāks gaismā, tad sensācija sekos sensācijai, kritīs cilvēki ar ļoti augstu reputāciju. Nākotnē jūs zināsiet, kam varēsit uzticēties, jo tiks izvēlētas tās dvēseles, kuru kalpošana būs balstīta uz to garīgās attīstības līmeni.

Jūs iespējams jautājat, kādēļ gan visi šie labumi nebūtu pieejami mazliet ātrāk. Iemesls tam ir sekojošs- jūs kā civilizācija ļāvāties zemāku vibrāciju ietekmei un pietiekami neattīstījāties garīgajā frontē. Ja būtu gājuši garīgās attīstības ceļu, tad būtu saņēmuši palīdzību, kas jūs paceltu. Tad būtu inkarnējušās vēl lielākas un varenākas dvēseles un aizvedušas jūs līdz vietai, kur varētu jums palīdzēt. Pagrieziens iesākās ar 20.gs. iestāšanos, bet tā bijusi ļoti lēna atmoda. Tomēr noteikti atzīmējams ievērojamais lēciens, kas notika pagājušā gadsimta beigās un saistīts ar Harmonisko Konverģenci. Šajā tūkstošgadē ievērojami pieaugusi atmodas kustība un tagad jūs esat gatavi nākamajam lielajam lēcienam uz priekšu. Tā kā notiek nepārtraukta virzība uz priekšu, tad ir radīts jau neapstādināms spēks, kas visus jūs aizvedīs uz Augšāmcelšanos.

Lielās pārmaiņas neatrodas kaut kur pie horizonta, bet tās ir jūsu vidū vienkārši gaidot izdevību doties uz priekšu. Kad mēs runājam par tām kā ļoti tuvām, tad tā arī domājam, tās ir te. Dažas, ja vien nemainīsies apstākļi, īstenosies dažu nedēļu laikā. Daudzi aspekti gaida „īsto” laiku, mēs nepakļausim riskam padarīto un nākotni sasteidzot notikumus. Mēs tā nerīkojamies un tas nav nepieciešams, jo ar katru notikumu mēs tuvojamies fināla datumam, kad varēsim uzsākt rīcību. Dažas nedēļas neietekmēs iznākumu, bet nodrošinās fināla rezultātu. Mēs nekad nepieņemam lēmumus skatoties uz kādas vienas valsts situāciju, mēs vērojam kopumā notiekošo uz visas pasaules. Liela daļa mūsu uzmanības ir vērsta uz ASV, bet pats galvenais aspekts ir jūsu prāts- mēs nesam mierpilnu nākotni katram jūsu pasaules iedzīvotājam.

Turpinās finansiālais sabrukums un drīz būs sasniegts klints pamats, atsitiens būs sajūtams visā pasaulē. Visiem ir iespējas meklēt veidu kā sakārtot monetārās lietas. Nav iespējama atgriešanās pie vecās sistēmas, jo tā neaizsargā un nestrādā jūsu interešu labā. Tiek apspriestas pārmaiņas un gatavotas iepazīstināšanai ar tām.

Es esmu SaLuSa no Sīriusa un ticiet, ka mūsu darbība lielā mērā ir palīdzējusi un iedvesmojusi jūs gudrībai un ticībai mūsu lēmumiem, kas visi radīti jūsu labumam.

Paldies SaLuSa.
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light
Translation: Mara


Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Mike Quinsey,
please let us know and we'll add you to our mailing list.