Home > > Mike Quinsey - SaLuSa, August 11, 2010

SaLuSa, August 11, 2010

Atveroties jūsu psihiskajiem centriem, jūs sākat sajust un pieredzēt futūriskus (nākotnes) notikumus. Tas ir pilnīgi normāli, jo paplašināt un paaugstināt apziņu, un spējat jau tagad ieskatīties tajā dzīvē, kas nāks pēc Augšāmcelšanās. Tas ir tas pats, kas ceļošana laikā, jo viss eksistē Tagad. Tādi nākotnes ieskati kalpo kā apstiprinājums tam ko sakām mēs, bet tajā pat laikā arī mulsina, jo neietilpst jūsu laika rāmjos un priekšstatos. Nākotnes vīzijas tikai pieaugs frekvencēs, papildus ar īpaša jūtīguma attīstīšanos un telepātiskajām spējām. Arī tikko pieminētais ir daļa no atgriešanas uz augstāku dimensiju Būtību un tādēļ jūs ar to tiksit galā bez kādiem sarežģījumiem.

Vai jums daudzas reizes ir sacīts, ka esat daudz varenākas Būtnes nekā paši domājat? Jūs to nezināt tikai tāpēc, ka laika eonus atpakaļ iekritāt zemākajās dimensijās, kurās nespēj eksistēt jūsu spējas. Bija arī tāds laiks, kad jūsu DNS tika mainīts, jūs tikāt pārveidoti par īstenībā zema- cilvēka Būtību. Jūs esat atgriezušies atpakaļ uz pašreizējiem līmeņiem un pavisam drīz veiksit kvanta lēcienu uz priekšu, tas ļaus atprasīt savas zaudētās spējas. Bet, pats galvenais, jūs transformēsities par Galaktiskajām Būtnēm, un tas vairs nav tālu. Zemapziņā jau tagad zināt, ka tā ir patiesība, un nebūt neliksies dīvaini kļūt par super augstas apziņas Būtni.

Augšāmcelšanās procesa unikalitāte nodrošina ātrās iespējas pacelties. Paies kāds laiciņš līdz tāda iespēja atkal parādīsies. Tāpēc arī eksistē Gaismasdarbinieki gan uz Zemes, gan ne uz Zemes, kuri atrodas te, lai sniegtu iespēju pacelties jebkurai dvēselei. Durvis uz Augšāmcelšanos jums atvērs zināšanas, bet progress ir saistīts ar apziņas attīstību. Ar apzināšanos par to, ka visi esat Viens, ar izturēšanos pret ikvienu citu kā pret sevi. Tādēļ jums nav jāpieder ne pie vienas grupas vai grupējuma, lai gan cilvēkiem patīk pulcēties un kontaktēties vienam ar otru. Viss, kas jums jādara, nāk pats no sevis no jūsu iekšienes un visbiežāk ir ļoti vienkāršs un nav vajadzības to sarežģīt. Mīliet ikvienu kā sevi pašu, ja varat to paveikt, tad stingri stāvat uz Augšāmcelšanās ceļa. Mīlestība būs tas līdzeklis, kas neļaus novirzīties no kursa, kas atvirzīs jūs no vecā prāta un uzskatiem. Viss vecais radīts no šabloniem, ko vecāki un līdzcilvēki jums ir uzspieduši, tas salūzīs un jūs kļūsit jauns un cits.

Jūsu uzdevumi tiek atviegloti, jo jums konstanti palīdz, palīdzība lielākoties paliek neredzama. Uz Zemes šo svarīgo darbu veic Gaismasdarbinieki, atverot jūsu apziņu arī citām iespējām. Tikko esat pieņēmuši lēmumu nostāties uz Augšāmcelšanās ceļa, tā tūlīt pat dažādi notikumi paši jūs aizved pie cilvēkiem un informācijas, kas vedīs jūs pareizajā virzienā. Mēs vēl gribētu piebilst, ja jūs piesaista šādi vēstījumi kā mūsējie, tad pilnīgi noteikti esat gatavi brīvības ceļam un lielākai apziņai. Turklāt jūs stabili tuvojaties pacelšanās mērķim un jau esat paaugstinājuši savu apziņas līmeni.

Kopumā ņemot, jūsu dzīves mērķis arī ir apziņas līmeņa celšana, un katra dzīve tiek plānota to paturot prātā. Tas varbūt izskaidro un dod atbildes par tiem daudzajiem pārbaudījumiem, kas ar jums notiek. Lielākā daļa attiecas uz jūsu iepriekšējām dzīvēm, kad esat palaiduši garām kādas iespējas un tagad jums tiek dotas atkārtotas iespējas gūt sekmes. Atskatoties atpakaļ kaut vai uz šīs dzīves notikumiem, varat redzēt, ka tas, kas tajā brīdī šķitis nevēlams, tieši tas ir mainījis jūsu dzīvi. Un pierādījis sevi kā pagrieziena punktu jūsu tagadējai dzīvei, un aizvedis uz pareizo ceļu. Tas attiecas uz gadījumiem, kad cilvēki ir novirzījušies no ceļa, ko paši izvēlējušies pirms inkarnēšanās. Jūsu dzīves plānam ir ļoti liela nozīme, lielāka nekā domājat, un tie, kas ‘atbild’ par jūsu noturēšanu uz dzīves ceļa, tie pavada un ir kopā ar jums visas dzīves garumā. Te mēs domājam jūsu Gidus- pavadoņus un jebkuru citu augstāku Būtņu klātbūtni, kurus iespējams esat piesaukuši.

Vienmēr būs cilvēki, kuri noliegs Gara Būtņu klātbūtni, bet šīs Gara Būtnes atradīsies pie jums neatkarīgi no tā vai ticat tām, vai nē. Pavisam noteikti, Gara Būtnes neiejauksies jūsu brīvajā gribā, un neuzspiedīs savu gribu jums. Ja, piemēram, jūsu dzīves plānā esat paredzējuši sasniegt dziļu vecumu, tad pavadoņi darīs visu iespējamo, lai gadījuma pēc jūs nesaīsinātu savu dzīvi. Piemēram, tā vietā, lai nelaimes gadījumā ietu bojā, jūs izdzīvosit, dažkārt jūsu izdzīvošanas apstākļi pat var līdzināties brīnumam. Jūsu Sargeņģeļi var paveikt neticamo, tā tikušas glābtas daudzas dzīves. Sargeņģeļi nav piesaistīti lineārajam laikam, tie var atgriezties atpakaļ un paieties laikā uz priekšu, lai pieskaņotu notikumus.

Jūsu dzīves pilnīgi itin nemaz nav parastas vai vienkāršas, un te neiet runa par kādu notikumu apjomu vai izmēriem, jums visiem ir jums ļoti svarīgie „atslēgas” brīži. Varat atsaukt atmiņā daudzas it kā nejaušības, kas satuvinājušas cilvēkus, bet tiem bija lemts satikties, jo tā ir bijusi viņu dzīves plāna daļa. Uzmanība, kas tagad tiek jums pievērsta ir konstanta, jo visiem tiem, kas modušies vajadzīga palīdzība, lai turpinātu mošanos. Ticiet, lai kādi arī nebūtu tagadējie jūsu dzīves apstākļi, ticiet un ziniet, ka viss notiekošais vairs nevilksies ilgi. Jūs gaida brīnumaina nākotne, mēs, no Galaktiskās Federācijas, esam tikai daļa no visām Būtnēm, kas nodrošina jūsu panākumus. Kad varēsim uzsākt darbību atklātā veidā, tad visas aktuālās un sāpīgās lietas ātri vien tiks sakārtotas. Daudz darāmā, lai sakārtotu nekārtības, kas ienākušas jūsu dzīvēs ļoti ilgu laiku periodos.

Es esmu SaLuSa no Sīriusa un mūsu sirdis sasilst redzot to Gaismu, kas atstarojas no Zemes. Apziņas līmeņi ceļas un nekas neapstādinās sasniegt aizvien augstākus līmeņus. Tas ir brīnumaini, ņemot vērā to spiedienu, kāds vērsts uz jums. Kaut arī esat piesaistīti saviem uzdevumiem, jūs spējat saglabāt skatu uz pozitīvajām

pārmaiņām, tās parādīsies un pacelsies no tagadējā haosa. Laiks paātrinās, mūsu klātbūtne kļūst pamanāma, mēs esam jūsu balsts Gaismas darbā. Ja vajadzīga palīdzība, tad sauciet mūs.

Paldies SaLuSa.
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light
Translation: Mara


Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Mike Quinsey,
please let us know and we'll add you to our mailing list.