Home > Latviešu > Mike Quinsey - SaLuSa, December 14, 2009

SaLuSa, December 14, 2009

Lai vai kas- viens factors paliek nemainīgs/ konstants, un tas ir Augšāmcelšanās process, kas sasniegs savu augstāko punktu 2012. gada beigās.

Mīlie, neatkarīgi no tā, kas notiek, ir tikai viens iznākums. Tikai Radītājs var mainīt Cilvēces likteni, un nekādi tumšo centieni grozīt notikumu gaitu, kas virzās uz jūsu atbrīvošanu un cikla noslēgumu, nevar īstenoties. Tiem, kas atrodas Gaismā ir droši zināms- ja vien tas ir jūsu patiesais nolūks, tad jūs tiksiet pacelti un sagaidīti augstākās dimensijās. Pirms tam mums ir atklātā veidā jānolaižas uz Zemes un nūsu plāniem ir jābūt koordienēties ar Zemes Sabiedrotajiem. Kas tā būs par brīvestību, kad Ilumināti tiks noņemti no varas pozīcijām, un jūs varēsiet mierīgi savās mājās atpūsties zinot, ka jūsu labklājības draudi ir prom uz visiem laikiem. Vai sajūtiet, cik cilvēki būs nomierinājušies un atbrīvojušies, un smaids nomainīs rūpju pilnās sejas.

Tikai tās civilizācijas, kas sasniegušas Gaismas līmeni, kas norāda uz to lojalitāti/ uzticību Radītājam, var kvalificēties par Galaktiskās Federācijas biedriem. Tās kalpo citām pašaizliedzīgā veidā, saprotot, ka tas ir pienākums rādīt to ceļu pa kuru gājušas pašas. Kā jūs to veicat, tas ir jūsu ziņā un jums ir viss laiks, lai izbaudītu daudz- dimensijas. Tomēr iekšējais dzenulis vienmēr jūs stums uz priekšu un jūs paliksiet vai iesiet uz priekšu tieši tad, kad būs pienācis laiks tālakajai evolūcijai. Ceļoties augstāk, savstarpēji pievelkas līdzīgas dvēseles, kas paplašina jūsu sapratnes. Citiem vārdiem, viss vienmēr nav pašam jāizbauda uz savas ādas.

Dzīve patiesībā ir vienkārša un taisni- uz- priekšu ritoša, tad ja tā balstīta uz Mīlestību un Gaismu. Pārsteidzoši, bet nemaz nav grūti atrasties tajā kņadā, ko nes tagadējās izmaiņas, ja koncentrējaties uz iznākumu, uz gala mērķi. Laidiet prom un garām visu, kam nav vietas jūsu dzīvēs tā it kā tas nespētu jūs iespaidot, ja vien jūs vien paši to nepievilksiet sev klāt.

Skatoties atpakaļ nesenajā pagātnē, varat redzēt, ka tajā dominēja kari. Vēl pamanīsiet, ka neviena politiskā sistēma nav piedāvājusi atbildes vai risinājumus jūsu vajadzībām. Politiķi ir tikai solījusi un sacentušies savos solījumos. Tāpēc arī visi zaudējuši, un šobrīd izskatās, ka jaunu ideju ir aptrūcies. BET, tad kad jūsu pārstāvji būs garīgi apgaismoti, notiks pamatīgas izmaiņas valstu organizācijās un vadībā. Augstākajās dimensijās Padomes vienmēr tiek veidotas no dvēselēm, kas pārstāv super augstus apziņas līmeņus. Arī tagad tādas Padomes pārskata Zemi un tās cilvēkus, un pieņem lēmumus, kas ietekmē jūsu nākotni. Šīm padomēm pakļautā hierarhija ievieš dzīvē pieņemtos rīkojumus un pārklāj ar savu enerģiju tos Zemes iedzīvotājus, kas spēj izdarīt nepieciešamo. Lielajiem līderiem pastāvīgi apkārt ir daudzi dažādi Pavadoņi/ Gidi, tāpat arī ap tām dvēselēm, kas ienākušas Zemes dzīvē lai izpildītu kādu noteiktu plānu.

Esam jau vairākkārt teikuši- kā ejat uz mērķi- nav tik svarīgi. Svarīgi ir- lai jūs tur nonāktu. Dualitāte ir pilna ar pacēlumiem un kritumiem, bet nekad sevī nezaudējot mērķi, uzvara būs jūsu. Nodoms/ nolūks ir visa pamatā, tas raida (izstaro) no jums tādu enerģiju, kas piesaista tās iespējas ko meklējat. Un vēl papildus arī pieskaņo, piemeklē tās situācijas, kas jums nepieciešamas savas karmas sakārtošanai, tāpēc ne vienmēr saņemat tiesī to, ko bijāt iecerējuši. Tāpēc viss notiek tieši tā kā tam jānotiek, atbilstoši jūsu attīstības stadijai un tai pieredzei, kas jums jāgūst.

Es esmu SaLuSa no Siriusa, un ja vēlaties uzzināt mūsu evolūcijas līmeni, tad varu teikt, ka tas ir sasniedzis Kosmiskās apziņas līmeni. Mēs nejūtamies pārāki par jums, jo mūsu psihē ego jau sen ir līdzsvarots. Faktiski mēs esam diezgan necili un vienkārši, un nemaz nesapņojam būt pārāki pār kādu dvēseli. Arī jūs iesiet šo ceļu un jūsu sacensības gars kļūs aizvien klusinātāks. Jūsu gribasspēks, apvienots ar Beznosacījumu Mīlestību, kļūs par virzošo spēku visu labuma sasniegšanai.

Paldies SaLuSa.
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light


Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Mike Quinsey,
please let us know and we'll add you to our mailing list.