Home > Latviešu > Mike Quinsey - SaLuSa, December 16, 2009

SaLuSa, December 16, 2009

Parunāsim par Dievu. Jūsu valoda un vārdi nespēj adekvāti izteikt mūsu sapratni par Dievu, bet principiālā atšķirība ir tāda, ka jūs personificējat Dievu kā cilvēkveidīgu. Cēlonis ir saistīts ar Bībeles tekstiem, kas attiecas uz Cilvēku, kas radīts pēc Dieva līdzības un izskata. Mīļie, tas bija jāsaprot tā, ka esat no tādas pašas esences kā Dievs. Vai tad par jums nesaka, ka esat Dieva dzirkstis, un Dievs jūs izelpojis izelpā? Tāpēc jūs tiekat saukti par dieviem, jo visi esat Dieva Dēli un Meitas. Mēs dodam priekšroku saukt Visa Kas IR Avotu par Augstāko Radītāju un tādējādi arī jūs eksistējat tajā pašā enerģijā. Caur šo sapratni varat redzēt- viss jums apkārt ir savienots un saistīts, un viss ir Viens. Tas padara attiecības ar dzīvi daudz saprotamākas un paaugstina jūsu atbildību par to.

Kā jau esam jūs iepriekš informējuši, jūs esat Zemes Sargātāji un tagad ir īstais laiks uzņemties atbildību. Jums ir jāpalīdz atjaunot Zemes Māti un jums ir jākompensē viss tas, ko darījusi viņa jums. Jūs visi esat kopā un tā ir patiesība-ko darāt vienam, to darāt visiem. Jo vairāk attīstīsiet mīlošās attiecības ar Zemes Māti, jo vairāk tas palīdzēs samazināt lielo dramatisko izmaiņu nepieciešamību. Globālā sasilšana šobrīd ir ļoti aktuāla tēma, un ir jau pareizi, ka cenšaties atrast kā varētu samazināt tos bojājumus, ko paši radāt. Tomēr ir lietas, ka nav ņemtas vērā un šis apstāklis ir – jūsu Saule mainās un tas ir galvenais iemesls notiekošajām izmaiņām. Ar laiku viss nomierināsies un jums būs daudz mērenāki apstākļi visā pasaulē. Vairs nebūs Laika apstākļu galējību un dzīve kļūs daudz patīkamāka un paciešamāka.

Izmaiņas atvērs iespējas saņemt augstākas enerģijas. Tās ļaus attīrīt veco un īstenoties jaunajam. Protams, mēs šajās aktivitātēs uz Zemes visi būsim pamatīgi iesaistīti, un pavadīsim jūs visa ceļojuma laikā uz Augšāmcelšanos. Ar nepacietību gaidām brīdi, kad varēsim sākt rīkoties. Jūsu evolūcijas jaunās fāzes pamatā ir tagad nodēvētais “atklāšanas laika” paziņojums. Būs arī citas iespējas, kas tiks pielietotas vajadzības gadījumā, un mūsu misija tiks pabeigta tā kā plānota. Var notikt kādas sīkas aizkavēšanās, kā jau esam jums teikuši, bet pastāv fināla datums, kad mēs sāksim šādā vai tādā veidā rīkoties.

Tik grūti tikt līdz patiesībai ir tāpēc, ka pastāv ļoti daudz cilvēku, kas iesaistīti slepenās darbībās. Tomēr laikam ritot, gaismā parādās aizvien vairāk faktu, kas saistīti ar 9/11 un tie ir neapgāžami. Tumšie ir rīkojušies ne jau jūsu vārdā un ne jūsu interesēs, bet savas slavas, lepnuma un spēka vēlmes dēļ. Jūs esat tikuši pakļauti, un kari ir bijuši radīti tikai to pašu iemeslu dēļ. Masveida dzīvju zaudējums guļ pār to dvēselēm, kas izraisījušas karus, un tiem vēl nāksies izjust tās sāpes un nemieru ko paši radījuši. Un tā tas notiek ar pilnīgi visām dvēselēm, kad tās saskaras ar Patiesības Gaismu; tad nav nekādu iespēju noliegt savas rīcības sekas.

Nav iespējas paglābties no saviem nedarbiem, kaut arī no cilvēku likumiem jūs varat noslēpties. Mēs runājam par dzīves atskatu pēc nāves, kad tiek vērtēta katra doma un rīcība ar skatījumu- kādu iedarbību vai kaitējumu tā radīja kādai citai dvēselei. Nodoms ir tas katalizators, kas norāda vai tas bija nejauši vai apzināti slikts darbs. Tie esat jūs paši, mīļie, kas nolemj kādas mācību stundas jums jāapgūst. Tāpēc tagad varat saprast, ka nekad netiekat sodīti. Lielākajai jūsu daļai šāda veida karma tuvojas nobeigumam, jo esat izstrādājuši daudzās vājības daudzo dzīvju laikā. Protams, jūs progresējat un liels jūsu daudzums meklē izeju no šī cikla ar Augšāmcelšanos savā nākotnes skatījumā. Tā nonākusi pie jums pelnītā smagā darbā un nododoties jūsu garīgajam ceļam.

Jūsu eksistence nav nejaušs joku pasākums, bet rūpīgi veidota un plānota, lai sniegtu jums iespēju atbrīvoties no pārdzimšanas rata. Augšāmcelšanās ir tas process, kuram varat pievienoties, kas noslēgs jūsu nepieciešamību turpināt dzīvi dualitātes ciklā. Jūs, protams, varat pacelties jebkurā laikā, bet šoreiz tas īpašais ir tas, ka visai Cilvēcei ir dota šāda iespēja. Un vēl tā ir unikāla tāpēc, ka varat pacelties fiziskajā ķermenī, kas ir mainījis savas šūnas un pielāgojies dzīvei augstākās dimensijās. Šī cikla beigās varēs teikt, ka ikvienam ir tikusi sniegta iespēja iet jauno ceļu, kas ved ārā no dualitātes.

Esiet labu nodomu vadīti, nekaitējiet citām dvēselēm, un dariet citam to, ka darītu sev. Šāda rīcība, neatkarīgi no jūsu ticības un uzskatiem, izvedīs jūs uz Gaismas ceļa. Nekritizēšana padarīs jums vieglāku kļūšanu par Gaismas Būtni, izpaudiet Mīlestību pret visu dzīvi. Daudzi jau iet šo ceļu, un palīdz arī citiem atrast Augšāmcelšanās ceļu.

Tas viss noticis ļoooti ilgā laikā, bet tas noticis stabili. Turpiniet tagad, kad esat tik tuvu savas dvēseles ceļojuma noslēgumam zemajās vibrācijās. Nav šaubu- pilnīgi visi gūs panākumus, skatieties uz priekšu un lietojiet savu enerģiju pozitīvi, neļaujiet ne mirkli novirzīties no ceļa. Tumšajiem ir daudzi paņēmieni kā rosināt cilvēkos bailes. No tām ir jāizvairās pilnīgi.

Es esmu SaLuSa no Siriusa un noslēgumā sveicu jūs Galaktiskās Federācijas Mīlestībā un Gaismā.

Paldies SaLuSa.
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light


Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Mike Quinsey,
please let us know and we'll add you to our mailing list.