Home > Latviešu > Mike Quinsey - SaLuSa, January 22, 2010

SaLuSa, January 22, 2010

Katru reizi, kad tumšie rada haosu ticot, ka pavilks jūs uz leju, Gaismas pārstāvjos notiek arī pozitīva reakcija. Jums piemītošais paaugstinātais apziņas stāvoklis spēj pārvarēt jebkādas situācijas tādējādi vairojot jūsu spēkus. Tas nozīmē, ka tumšo veiktās darbības ir pret-darbīgas. Tas ir ļoti uzskatāmi redzams saistībā ar mūsu sabiedrotajiem, kas progresē par spīti visam. Tie strādājuši jau ilgu laiku un darbs nebūt nav bijis viegls, jo tam bija jābūt maksimāli slepenam, lai nepieļautu tumšo iejaukšanos. Mūsu priekšrocība ir tā, ka mēs vienmēr esam zinājuši Tumšo plānus. Tas nenozīmē, ka mums noteikti jāiedarbojas uz viņu brīvo gribu, bet mēs varam veikt profilaktisku darbību, lai nodrošinātu mūsu plānu tālāk virzību. Līdz pēdējai fināla uzvarai šajā kaujā nav uzvarētāja, un Gaisma pilnīgi droši šķērsos finiša līniju pirmā.

Ceļš uz priekšu, kā vienmēr, ir jūsu rokās, bet visi ceļi vedīs uz Augšāmcelšanos. Kad tiks atklāta patiesība par jūsu patieso dzīves mērķi, mēs sagaidām vēl lielāku dvēseļu daudzumu, kas mainīs savas attīstības virzienu. Šobrīd daudzi, pilnīgi saprotami, ir apmulsumā par notiekošo un gaida Vieduma Skolotājus, kuri gatavojas nākt uz Zemi. Patiesībā, daži jau atrodas jūsu vidū un gaida, lai varētu sevi atklāt un kalpot cilvēcei. Savas vēstures gaitā jūs jau esat iepazinuši daudzas attīstītas dvēseles, un to loma bija- sagatavot ceļu. Tie, kas meklē apgaismību, to arī atrod, un šobrīd tam ir vislabākais laiks. Garīgās attīstības plāns sācis savu darbību- nodrošināt jūs ar pēc iespējas lielākām iespējām atrast patiesību. Īstie skolotāji no jums neprasa neko, tikai iedrošina meklēt patiesās zināšanas sevī, kur tās arī glabājas. Jūsu atmoda un sapratne par notiekošo saistīta ar saviļņojošām zemapziņas atmiņām.

Nav svarīgi, cik reizes to esam jau teikuši, bet bailes ir jūsu lielākais ienaidnieks, jo pazemina vibrācijas. Jūs dzirdat par Zemes pārmaiņām, par notiekošo lielo attīrīšanos, un jūs raizējaties par savu drošību. Mīļie, neatkarīgi no tā, kādā mērogā šie procesi notiek, jūs netiksiet atstāti rāpus vai pamesti savā nodabā. Ja nepieciešams, jūs tiksiet iepriekš brīdināti par briesmām un pārvietoti drošībā. Šī cikla Plānam ir laimīgas beigas un netiks ņemti vērā tie, kas nav informēti, jo te neiet runa par jebkāda veida sodu. Dievs Viss ir Mīlestība un redz jūs kā skaistas dvēseles uz evolūcijas kāpnēm. Visuma Likumi iedarbojas uz pilnīgi visu un tie nav tik drakoniski kā daudzi cilvēku likumi, tie ir taisnīgi un godīgi, tādi, lai veicinātu jūsu garīgo attīstību. Doma par Dievu kā atriebīgu vai dusmīgu ir absolūti kļūdaina salīdzinot ar bezgalīgo mīlestību, kādu saņemat no Dieva Tēva/Mātes.

Drīz, un mēs jau tagad dzirdam jūs sakām „beidzot”, Gaismasdarbinieki pilnībā pieslēgsies un paveiks savu plāna daļu jūsu atbrīvošanai no tumšo taustekļiem. Tas notiks ar mūsu palīdzību un aizsardzību, un dzīve diezgan ātri piepildīsies ar prieku un laimi. Jūs redzēsiet, ka mūsu nodomi ir atbrīvot jūs pēc iespējas ātrāk no ierobežojumiem un iepazīstināt jūs ar visu to, kas ātri vien uzlabotu jūsu dzīvju kvalitāti. Pārpilnības programma pavisam skaidri būs galvenais solis uz priekšu, bet vispirms ir jānāk Atklāšanas/Atzīšanas faktam par mūsu eksistenci un tādējādi jāpieļauj mūsu klātbūtne te uz Zemes. Tā arī sāksies mūsu savstarpējā sadarbība. Lai pieredzētu attīstību, jums nebūs bezgalīgi jāgaida, un jebkāda turpmākā vilcināšanās tikai varētu nozīmēt mūsu plānu pārskatīšanu ar mērķi nodrošināt ātrāku noslēgumu.

ASV prezidents Obama ieņēmis stingru nostāju attiecībā uz banku piedāvājumiem turpināt maksāt lielās uzpūstās prēmijas. Tam noteikti būs atbalss visā pasaulē, jo citas valstis būs spiestas sekot notiekošajam, kad saskarsies ar šo pašu problēmu. Tas ir viens no pirmajiem soļiem, ko Obama varējis spert, kas pierāda viņa vēlmi mainīt finansiālo kārtību, un apliecinājums tam kā darbojas bankas. Ja tās centīsies ignorēt prezidenta dekrētu, tad saskarsies ar vēl lielākiem ierobežojumiem. Vecajai sistēmai absolūti nepieņemamas ir tāda veida pārmaiņas, bet tās droši paātrinātu Pārpilnības programmas ieviešanu. Tiks veidota taisnīga sistēma, kas kalpos visu labumam un pēc tās ieviešanas pacels ikvienu augšup. Nevar būt „pieder- ir” un „nepieder- nav” sabiedrībā, kas par savu mērķi izvirza vienlīdzību un vēlas savstarpēji dalīties visos labumos. Patiesas Gaismas dvēseles neiebildīs pret tādām izmaiņām un, protams, būs tās, kas veicinās pārmaiņas.

Šis gads ir būtiskākais paredzēto izmaiņu gads, un visticamāk, ka novedīs pie pārmaiņām daudzu rietumu zemju valdībās. Mēs esam sadzirdējuši daudzu cilvēku apsveikumus un prieku par mūsu esamību, tie atbalstīs mūs it visā, kas palīdzēs tuvināt jaunos dzīves paraugus. Vecajam un jaunajam kādu brīdi ir jāiet sāns pie sāna un mūsu sabiedrotie ir gatavi veikt kvanta lēcienu uz priekšu. Mūsu vispasaules sapratne par notiekošo nodrošinās mūsu sabiedroto panākumus tad, kad būs jāsāk rīkoties.

Jebkuras ar mums saistītas problēmas visumā ir ļoti ātri sakārtojamas, piezemējot jebkurus ieročus vai kuģus, kas būtu pavērsti pret mums. Bet mums ar tiem nav jāsastopas visumā, jo mēs nevēlamies radīt asociācijas par to, ka varētu būt agresīvi un karot griboši. Tas patiktu tumšajiem, kuri ar jebkādiem līdzekļiem tad censtos radīt bailes jūsu sirdīs. Tā kā mēs lielā mērā skaitliski pārsniedzam viņu spēkus un ieročus, tas faktiski būtu pilnīgi bezjēdzīgi mēģināt uzbrukt mums.

Es esmu SaLuSa no Sīriusa un varu teikt to, ka Galaktiskā Federācija pārzina visus, arī mūsu sabiedrotos, visus, kas nes mieru un mīlestību savās sirdīs, lai varētu tos aizsargāt. To sakot mēs nenoniecinām tos, kas aptumšojuši savas dvēseles, jo mēs mīlam visu dzīvi un, ja tie nostājušies pret mums, tie tiks atturēti tā, lai nevarētu izdarīt tālāku ļaunumu cilvēcei. Mūsu darbības veidi ir maigi, bet stingri, un vadoties no jūsu piemēra, mēs ceram, ka Tumšie paši apjēgs savu bezjēdzību un pārtrauks būt opozīcijā pret mums. Mēs nākam kā Radītāja miera vēstneši, un mīlestība ir mūsu spēks, ko mēs vēlīgi sniedzam visiem.

Paldies SaLuSa
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light


Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Mike Quinsey,
please let us know and we'll add you to our mailing list.