Home > Latviešu > Mike Quinsey - SaLuSa, March 22, 2010

SaLuSa, March 22, 2010

Visu laiku atcerieties par notiekošajām pārvērtībām un esiet tām gatavi, tikai neļaujiet savu prātu piepildīt ar sliktām priekšnojautām. Lai arī būs notikumi, kas jūs ietekmēs, atcerieties, tie ir pārejoši. Tie ir noslēdzošie, tie tīra Māti Zemi, attīrīšana pieprasa plašu pārmaiņu spektru un izraisīs novirzes atkarībā no tā, kur dzīvojat. Pārmaiņas jau ir sākušās, un mēs cītīgi samazinām iespējamos bojājumus. Kad varēsim atklāti kopā ar jums strādāt, tad pārmaiņām gatavoties varēsim jau iepriekš un savlaicīgi, tas arī palīdzēs aizsargāt cilvēkus no nezināma iznākuma. Pagaidām labākais ko mēs varam- ātri nokārtot jūsu pārvietošanu uz citu drošu vietu. Atklāšana par mūsu esamību un klātbūtni, un tās mērķiem ir neskaidra. Mēs sagaidām to cilvēku rīcību, kas varētu darīt zināmu iepriekšteikto, tuvāko mēnešu laikā, un tikai tad sekos ātri un sekmīgi patiesības atklājumi. Tas nozīmē, ka mūs ir oficiāli jāatzīst par esošiem un jāatzīst tas darbs ko veicam jūsu labā, tad citi projekti varēs virzīties uz priekšu.

Gaidīšana ir gandrīz beigusies, bet kā parasti, nav viegli saņemt jūsu birokrātijas piekrišanu kāda, reālam datumam, un to, kurš vadīs Atklāšanu. Daudzas valdības ir gatavotas nākt klajā ar informāciju, kas tikusi no jums slēpta. Tomēr tie visu laiku skatījušies uz ASV viedokli kā lielāko pasaules spēku, bet tas nekad nav bijis skaidri un precīzi noteikts. Patiesībā, lielākais vairums zina par ASV interesēm uzturēt slepenību, un ir atmetuši cerības būt tie, kas pirmie veiktu paziņojumus un vadītu visu šo procesu norisi. Spiediens pēc patiesības ir tik liels, ka dažas valstis ir gatavas veikt paziņojumu bez iepriekšējas konsultēšanās. Tik daudz enerģētisko ierīču tiek aizturētas pateicoties esošajai situācijai, kas padara jebkuru progresu ļoti grūtu. Faktiski, Rietumos lielās kompānijas darīs visu, kas to spēkos, lai aizkavētu jauninājumu ieviešanu.

Jūs tiekat turēti virtuālā laika virpulī pateicoties Iluminātiem un viņu kohortai (cieša ļaužu grupa), kuri ir aizkavējuši jauno tehnoloģiju ieviešanu izņemot to, kas tiem pašiem noder. Tas labi redzams saistībā ar militārajiem spēkiem un ciešo tvērienu ienesīgajās industrijās, tādās kā nafta, piemēram. Pielietojot stipru spēku tie ir centušies pārņemt valdīšanu pār visu pasauli, bet tā kā Galaktiskā Federācija ir jūsu pusē, tas netika pieļauts. Tumšie nespēj pieņemt to dievišķo spēku, kas ir mūsu rokās, kas nodrošina jūsu dualitātes cikla noslēgšanos tā kā to paziņojis Radītājs. Tas spēks, kas mums piemīt nenozīmē, ka varam darīt ko gribam, jo jāievēro pareizā pieeja jebkurai lietai, kas ir svarīga jūsu evolūcijā. Tomēr, varam apstiprināt, ka visā kontekstā, kas skar Augšāmcelšanos, ir noteikts kāds konkrēts datums, kad varam uzsākt mūsu aktivitātes. Mēs iespējams pirmie spersim soli un atcelsim tos, kas aizkavē mūsu misiju uz Zemes.

Mīļie, nešaubieties par mums, mēs pildīsim savu plānu, un tas nozīmē, ka arī jūs varat izpildīt savējo, kas ir vitāli svarīgs. Līdz šim laikam bieži tikāt atstāti vieni Augšāmcelšanās ceļa meklējumos, un tā jūs veicat patiesi milzīgu progresu. Kad Skolotāji un mēs varēsim vērsties pie jums tiešā veidā, tad spēsiet virzīties uz priekšu daudz ātrāk un ar pilnu saprašanu par notiekošo. Jūs esat īpašas Būtnes, augstas kārtas Būtnes, diemžēl tikai pavisam nedaudzi to zināt. Jūs lēnām, bet noteikti sākat saprast jūsu garīgo vēsturi, un pat doma, ka esat eņģeļi jums šķiet pārsteidzoša. Fakts, ka jums jau ir saite ar augstāko apziņu nozīmē to, ka zemapziņā ziniet un atpazīstiet to informāciju, kas ir patiesa. Domājiet intuitīvi, jo realitātē jūs pats sev esat vislabākais gids un padomdevējs, un kļūsiet aizvien bagātāks no gūtajām mācībām. Jūs visi atrodaties dažādās evolūcijas stadijās, jūs nevarat uzsūkt visu informāciju, kas nāk pie jums. Dažu noliksiet malā, un tā vēlākā laikā atradīs vietu jūsu domāšanā. Ar laiku kļūs aizvien vieglāk pieņemt un uzņemt sevī jums sniegto informāciju. Tas notiks jūsu apziņas paplašināšanās dēļ, un šobrīd nākošās enerģijas ļoti palīdz šajā procesā. Pār jums nāk tik milzīga palīdzība no visām pusēm, jo Visums ļoti uzmanīgi seko notikumiem uz Zemes. Jūsu evolūcija tiek uzskatīta par vissvarīgāko, un veiksmīgs iznākums ir ļoti būtisks nākotnes Cilvēcei.

Māte Zeme joprojām kārtojas un nepacietīgi vēlas iekustināt savu personīgo evolūciju pilnos apgriezienos visā tajā, kas skar attīrīšanos. Tās liktenis ir tāds pats kā jūsējais un tāpēc ļoti būtiski ir strādāt kopā. Pastāv spēcīgas ļaužu grupas, kas mudina uzsākt rīcību un iedarboties uz tādām postošām industrijām, kā mežizstrāde, kas tuvina mežu izzušanu. Šādas rīcības rezultāts ir saprotams, un tāda ir jāapstādina. Mežu izzušana ietekmē un tikai pastiprina Zemei nodarītos bojājumus. Naftas un fosilo kurināmo izsūknēšana un izrakšana ir novedusi pie Zemes masveida iznīcināšanas, bet vēl sliktāks ir izrietošais piesārņojums, jo zeme tiek atstāta pilnīgi iznīcināta. Dabīgi, ka šīs problēmas atrodas mūsu saraksta augšgalā- samazināt nodarītos kaitējumus. Mūsu alternatīvo tehnoloģiju iesaistīšana šo jautājumu risināšanā ātri vien izbeigtu postošo industriju esamību; jo ātrāk varētu sākt darboties, jo ātrāk atrisinātu problēmas. Pirmkārt mēs samazināsim jūsu atkarību no vecajām enerģiju formām. Galaktiskā Federācija ir gatavībā ieviest jaunās tehnoloģijas, kas jūs atbrīvos no valdošajiem žņaugiem un atkarības.

Nav svarīgi cik mazs var būt jūsu personīgais ieguldījums Zemes bojājumu samazināšanā, jūs varat koncentrēties uz to tā kā vēlaties to redzēt. Vizualizējot tīru un skaistu Zemi, jūs palīdzat tai izpausties. Protams, Augšāmcelšanās procesā pienāks punkts, kad parādīsies jaunā Zeme un būs redzama tāda kā tā oriģināli bija, tās pirmatnējā stāvoklī. Nekas tāds, kas varētu izraisīt piesārņojumu vai bojājumus vecajai Zemei vairs netiks lietots, un jauns dzīves veids aizstās jūsu patreizējās vajadzības. Fiziskajā ķermenī jūs sajūtat badu, bet Augšāmceltajā Būtībā jums būs augstāku vibrāciju vieglāks ķermenis, un izsalkums vairs nebūs jāpieredz. Jūsu prasības pēc iztikas apmierinās apkārtējās enerģijas. Ja vienmēr jutīsities dzīvespriecīgs un vesels, tad pārtrauksiet domāt par ķermeņa uzpildīšanu. Bet ir arī tādi gadījumi, kad gaismas ēdiens un dzēriens tiks lietots un izbaudīts.

Paldies SaLuSa
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light


Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Mike Quinsey,
please let us know and we'll add you to our mailing list.