Home > Latviešu > Mike Quinsey - SaLuSa, March 24, 2010

SaLuSa, March 24, 2010

Jūsu pasaulē šobrīd notiek aktīvas konfrontācijas. konfrontācijas izraisa naidu un atriebības kāri, kas ar jums kopā bijusi no neatminamiem laikiem. Laikam ritot, šīs negatīvās enerģijas uzkrājas un kūda karus, rada savstarpēju berzi vai veicina terorismu. Negatīvās enerģijas var pārvērst-transmutēt, bet bieži tās pieaug spēkā pateicoties tiem, kas tās neatbrīvo. Mīļie, cilvēks jau pārāk ilgi ir dzīvojis ar zobenu rokā cenšoties nogalināt „ienaidniekus” un pats vien ir radījis apstākļus dziļajam naidam, kas eļļo visus karus. Pienācis laiks apzināt visas Cilvēku Rases Vienotību un apjēgt faktu, ka mūsu visu ceļojumam ir viens un tas pats mērķis. Un tādēļ, daudz labāk tagad uz priekšu būtu virzīties grupā, palīdzot viens otram, nevis radot separāciju, kas bremzē vienotas civilizācijas progresu.

Tikai mīlestība varēs pilnīgi izšķīdināt negatīvās enerģijas, un jums ir jāatrod veids kā satuvināt cilvēkus. Piedošana ir brīnumains solis visas pagātnes sakārtošanā, ļaujot jaunajai Cilvēcei pacelties gatavībā uz Augšāmcelšanos. Katrai dvēselei piemīt plaša pieredze, kas gūta daudzo dzīvju laikā, un ikvienam ir savs mērķis, kas ar masu apziņas palīdzību ietekmē katru eksistējošo dvēseli. Ja piedošana nes mieru, tad patreizējais laiks ir īstais to praktiski pielietot. Jūs tagad sākat aptvert faktu, ka paši radāt savu realitāti, un Vienotību varat sasniegt ar mīlestības un piedošanas palīdzību. Saplēsiet tās vēstures grāmatas, kas slavē karu, un pārrakstiet tās sakot, ka karš ir vislielākais cilvēku dzīvju un resursu izniekotājs. Tas, ko darāt vienam, darāt visiem, un apjautiet, ka mīlestības pilna rīcība paplašina masu apziņai, jūs tajā ieguldāt. Tad pareiziniet to tūkstoškārtīgi un tā pieaug Gaisma uz Zemes, un negatīvās enerģijas zaudē savu spēku.

Jūs bieži jautājat- „kā varu palīdzēt” un atbilde ir vienkārša, esiet tā mīlestība, kas patiesībā esat un izpaudiet to visā ko darāt. Jums ir neierobežota mīlestība un jo vairāk to dodiet citiem, jo vairāk Avots to jūsos atjauno. Tas ir vecais labais Visuma Piesaistīšanas Likums un jūs daudzi ļoti veiksmīgi to pielietojat, jo saprotiet aiz tā esošo principu. Nu jūs paši redzat tā augļus, un tas, protams, ir arī veids kā paaugstināt jūsu vibrācijas. Šī likuma spēks jūs aizvedīs uz Augšāmcelšanās ceļu, un jo tālāk pa to iesiet, jo mazāk jūs skars zemās vibrācijas. Dodot jūs kļūstat par pilnības saņēmēju. Dievs nodrošina un satuvina Cilvēkus kopā, tomēr Cilvēks šķeļ un ignorē savu Dievišķību.

Ja strādājat ar sevi, lai paplašinātu apziņu, tad tā palīdzat arī citiem, un lielākas Būtnes, kas atrodas augstākās pasaulēs varēs kalpot Cilvēku rasei. Atrodoties zemākajā līmenī jūs nevarat sasniegt Augšāmcelšanos tikai saviem paša spēkiem, un tādēļ augstākas enerģijas nepārtraukti tiek raidītas uz Zemi, lai saglabātu stabilu augšupeju. Tas ir varens notikums un jums ir tā laime tajā piedalīties, šis laiks pierādīs sevi kā jums apgaismību nesošais laiks dualitātē. Jūs to varētu saukt par tortes dekorējumu, un šis laiks jums sniedz vislielāko gandarījumu cikla noslēgumā. Jūs kļūsiet par daudz lielāku dvēseli nekā bijāt tad, kad uzsākāt savu ceļojumu.

Ja mēs tagad teiktu, ka jūs labi tiekat galā ar Gaismas atjaunošanu uz Zemes, tas būtu ļoti atturīgs vērtējums, jo jūs sasniedzat tādus līmeņus, kas agrāk bija neiedomājami. Bet neskatoties uz visu jūsu vareno pieredzi, jums ir grūtības pieņemt un ielaist savās dzīvēs pārmaiņas un tādējādi atjaunot Gaismas Valstību uz Zemes. Drīz vienalga jau redzēsiet sava darba augļus, jo enerģijas līmeņi sasniedz to punktu, kurā jūsu nākotnes vīzijām jāsāk realizēties. Ak, jā, tas redzams jau no aizkulisēm, un tikai gaida fināla spurtu, lai atklāti ienāktu jūsu dzīvēs. Daudzi mūsu sabiedrotie ir instruēti un gatavi piedalīties, un rezultāts atvērs daudzu sirdis un acis, kas bija slēgtas patiesībai. Jums pavisam drīz būs jāmaina kurss un tad dualitāte ātri vien paliks aiz muguras. Pagātnes atmiņas ātri vien aizstās patīkamas sajūtas un piepildīs jūsu nākotnes vīzijas. Prieks vienkārši strādāt kopā pacels Cilvēci kopā ar Zemi un sniegs uzmundrinājumu un atalgojumu.

Dzīve jau sāk līdzināties pasakai, un tik reāla kā tā šķiet- tā nav jūsu patiesā realitāte, un tai vienalga būs laimīgas beigas. Pārmaiņām piemīt neticami tālu sniedzoša iedarbība, un veroties nākotnē- tā būs pasaka. Dzīve būs pilnīgi savādāka, maģiska, kā ne no šīs pasaules, un tieši tā tas arī ir. Jūs vēl neesat pieredzējuši nepārtrauktu mieru un laimi- tādu kas jūs sagaida, jūs neesat dzīvojuši nepārtrauktā tīksmē un augstāko enerģiju siltuma vieglumā. Vai varat iedomāties, ka jums vairs nebūs jāuztraucas, jo uztraukums nemitīgi caurauž jūsu ikdienu uz Zemes? Jūsu dzīvēs nav raizes par naudu, veselību, nepieciešamību apmierināšanu, jūsu dzīve ir patīkama un piepildīta. Jums būs pietiekoši daudz laika savām personīgajām nodarbībām un jums palīdzēs tie, kas savā ceļā pavirzījušies tālāk. Jūs atskārtīsit, ka visām dvēselēm ir tikai viena vēlēšanās- palīdzēt citiem. Piemēram, mākslinieks varēs mācīties pie sava iemīļotā gleznotāja/jas, un apgūt tā prasmes. Jūs spēsit projicēt savas domas ēterā un varēsit gleznot bez krāsu otu palīdzības.

Es esmu SaLuSa no Sīriusa, un Galaktiskā Federācija ir gatava uzņemt savā vidū jaunāko tās locekli. Kā civilizācija jūs tam vēl neesat pilnīgi gatavi, bet paejot pēdējiem diviem gadiem, jūsu apziņas paplašināšana ļaus jums nostāties blakus mums. Mūsu misijas viena daļa ir arī meklēt un atrast tādas civilizācijas kā jūsējā, kas atrodas uz augšāmcelšanās sliekšņa un palīdzēt tām gūt panākumus. Kad tas sasniegts, tad seko svinības, jo tas ir varens notikums atkal apsveikt dvēseles augstākajās pasaulēs. Nepastāv absolūti nekādu šaubu par jūsu spējām veiksmīgi iziet cauri šim periodam. Viss kļūs daudz skaidrāks relatīvi īsā laika posmā, un tad jūsu centieni tiks vadīti tā, lai jūsu apvienotos tajā Mīlestībā un Gaismā, kas pārklājas pār Zemi.

Paldies SaLuSa.
Mike Quinsey.


Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Mike Quinsey,
please let us know and we'll add you to our mailing list.