Home > > Mike Quinsey - SaLuSa, June 29, 2011

SaLuSa, June 29, 2011Uz šo laiku jums būs laba nojauta par to ko gaidīt, kamēr jūs pārejiet caur pēdējām dualitātes dienām. Haosa un nenoteiktības dēļ nāks tās pārmaiņas, kas sagatavos augsi Augšāmcelšanai. Beigu beigās viss tiks pacelts līdz augstākajiem līmeņiem, kur jums būs pilnības pakāpe, kuru šobrīd nevarat atrast uz Zemes. Patiesi, viss tas, kas nav vienādā vibrācijā ar to, nespēj tajā ieiet un tiks atraidīts ar attiecīgo līmeni. Tagad jūs saprotiet, kāpēc ir tik ļoti daudz uzmanības jūsu individuālajā attīstībā. Augšāmcelsieties jūs vai nē, ir atkarīgs tikai no jums, bet, ja jūs to darīsiet, tad lai sasniegtu augstāko līmeni, no jums nekas daudz netiks prasīts. Tas visdrīzāk ir nolūka jautājums un jūsu dzīvošanas saprašana kā tas ir Būt Vienam ar Visu kas Ir. Tā ir mīlestība un darbība, kas apņems jūs pirms un pēc Augšāmcelšanās. Jums nav jāpieder kaut kādai sektai vai īpašai grupai, tā kā tas ir kaut kas tik īpašs, kas ir ļoti personisks un jūsu iespēju robežās.

Nav tādas citas pieredzes, kas līdzīga tai, kā atrast savu patieso Es un dzīvot ar saviem uzskatiem pretī daudzajiem apjukumiem un mēģinājumiem, jūs novirzīt no jūsu ceļa. Jūsu spēks atrodas jūsu spējās un stingri stāv, kad citi ap jums maldās un nevar pārvarēt tās problēmas, kas nāk no tumšajiem un vienmēr ir klāt. Mīlestība-tā ir maiga enerģija, augsākā enerģija, kuru nav iespējams iznīcināt un vienmēŗ paliek visspēcīgākā. Tā ir enerģija, kuru jūs sauciet par brīnumiem un var tikt pielietota pat tagad lai iegūtu rezultātus. Tā ir Dieva dota un nekad no jums netiek atņemta.

Agrāk mēs pieminējām, ka tām dvēselēm, kuras pameta Zemi, būs tāda pat iespēja augšāmcelties kā tiem no jums, kas patlaban atrodas uz Zemes. Jūs varētu nezināt par to, ka tie, kas ir ar augstākām vibrācijām var atkal tikties ar jums, kad Zeme paaugstinās vibrācijas. Aizkari starp dimensijām vairs nepastāvēs un notiks kāda brīnišķīga apvienošanās ar tiem, par kuriem domājāt, ka vairs netiksieties. Tomēr jūs nebūsiet pastāvīgi kopā, kamēr Augšāmcelšanāš process nenoritēs pilnīgi. Mēs patešām zinām, ka daži no jums apmeklē augstākas vibrācijas atrodoties ne savā ķermenī un tas notiek apzināti vai nē. Ir patiesībā likumi, kas pārvalda Astrālās pasaules ieeju un ne katram ir ļauts tajā ieiet. Piemēram dvēseles, kas pamet savus fiziskos ķermeņus atrodoties tuvu nāves gadījumam, parasti satiekās pirms ieies tādās realitātēs. Rezultātā, vairākums no viņiem atgriežas savos fiziskajos ķermeņos, kad saprot, ka viņu laiks uz Zemes vēl nav beidzies. Ir tik daudz kā, kas jums ir jāiemācās par jūsu nākotnes dzīvēm un viss tas ir brīnišķīgs, laimīgs un lielākoties harmonisks. Jūsu pašos drosmīgākajos sapņos, jūs neesat spējīgi noķert to Vienotības sajūtu, kas eksistē augstākajās dimensijās. Tā ir burvīga pastāvēšana, kur jums neko nevajag, jūs neko negribiet, jo jums ir jūsu pašu radīšas spējas. Kā jums patiks pastāvēšanas ideja, kur naudai nav nozīmes, kur nav vajadzīga veselības aprūpe vai dakteri? Kur jūsu dzīvošanas laiks netiek skaitīts, kur ceļošana ir kā ierasta lieta, kur jūs varēsiet dzīvot savā sapņu valstībā? Tas patiesi dod jums mērķi un pūles vērtīgo panākumu īstenošanai.

Saprotiet, ka visas dvēseles jūsu Visumā progresē caur vienādādiem līmeņiem un virzienā uz Matrici. Augšāmcelšanās priekš jums ir pirmais svarīgais solis, kas jūs pacels uz līmeņiem, kur jūs sastapsiet neparastu dažādu dvēseļu daudzumu. Nav nozīmes attālumam, jo jūs pārvietosieties ar domu spēku, un ja būs nepieciešams, tad varēsiet izmantot īsākos ceļus uz citiem Visumiem. Protams jūs saņemsiet nepieciešamo apmācību, lai droši un mierīgi varētu ceļot visapkārt. Kad jūs apsvērsiet to, par ko mēs jums teicām, kas jums ir jāsagaida no nākotnes pieredzēm, jūs sapratīsiet, ka tas ir pavisam normāli. Jūsu patreizējās dzīves pieredzes atbilst trešai dimensijai un dualitātei un nekad nebija nozīmētas palikt pastāvīgas. Lūk tāpēc Saules cikla beigas tika ieplānotas uz 2012. gadu, tādā veidā dodot iespēju katrai dvēselei pacelties no tās.

Par cik jūsos nav ilgtermiņa atmiņas par jūsu iepriekšējām dzīvēm, jums nav to pastāvēšanas sajūtu, kādas ir atrodoties zemākajās realitātēs. Ja tas būtu otrādi, tad būt tagad, īstenībā, kļūtu daudz aizraujošāk, jo ikviens garš ceļš, dod vienreizēju sajūtu, kad jūs to pabeidzat. Tomēr, tas ka jūs sākāt uzzināt par jūsu īsto pagātni un kā jūs nonācāt līdz eksistencei, parāda pavisam jaunu ainu. Mēs tajā esam visi kopā iesaistīti un brīnišķīga dvēšeļu apvienība ņems tajā dalību, kas redzēs mūs ceļojam plašā tālumā no viena piedzīvojuma citā. Mēs Galaktiskā Federācija esat radīti no Būtņu vienībām, kas bieži paliek kopā uz vairākiem tūkstošiem gadu. Tāpēc mēs varam runāt no mūsu pieredzes, kur koncentrējas jūsu pagātnes vēsture. Ņemiet vērā, ka mēs nenovecojam tā kā jūs, un esam spējīgi mainīt vienu ķermeni uz citu, gluži kā jūs maināt drēbes. Dārgie, vai jūs šobrīd spējat redzēt cik svarīgs ir domu spēks, lūk kāpēc jums ir jāpacenšas to attīstīt un vienlaicīgi to kontrolēt. Tomēr nebīstieties, jo jums tiks sniegta nepieciešamā palīdzība, tā kā jūs apgūstat šīs iemaņas. Lūk kāpēc jūsu dimensijā tiek uzskatīts, ka domas nes tādu pat atbildību kā rīcība. Iemesls ir tāds, ka gan rīcība gan domas nes sevī enerģiju, kas var būt nepareizi izmantotas neuzmanīgas rīcības dēļ. Mēs radam ar domu spēku, dažreiz individuāli, dažreiz grupās, atkarīgi no tā kas ir prātā. To, kas jūs uztrauc, mēs varam izdziedēt ar vienu vienīgu domu spēku. Mēs lasām jūsu domas un nododam jums savējās. Un tas ir tieši tas, ko jūs darāt, kaut arī jūs to neapzināties. Un tāpēc jūs Dārgie, varat redzēt, ka jūs esat daudz sarežģītākas būtnes, nekā jums likās un jūsos ir tik milzīgs potenciāls, ka varat attīstīties pat tagad.

Es esmu SaLuSa no Siriusa un tas ir brīnišķīgi atrasties tagad ar jmus , kad jūs esat tik atvērti patiesībai. Jūsu prāti līdz pat šim brīdim bija maldīgu uzskatu un informāciju piestūķēti, kas mudināja jūs vadīt pa maldu ceļiem. Tumšie joprojām izmanto masu medijus, lai indētu jūsu prātus un izraisītu jūsos bailes. Tomēr jūs kļūstas viedāki attiecībā pret viņu metodēm un viņiem vairs nav iepriekšējās varas pār jums. Palieciet koncentrēti uz mīlestību un dzīvojiet no sirds, tādā veidā dodot pakalpojumu citām dvēselēm dalīt ar tām mīlestību.

Paldies Tev SaLuSa.
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light

Translator: Latviesu Team.Share |

Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Mike Quinsey,
please let us know and we'll add you to our mailing list.