Home > Latviešu > Mike Quinsey - SaLuSa, March 31, 2010

SaLuSa, March 31, 2010

Mīļie, mēs jūs tā mīlam par jūsu apņemšanos saglabāt stabilitāti, tagad, kad zināt ko nesīs beigu laiki. Tas ir brīnišķīgi redzēt jūsu stingro fokusu un koncentrēšanos uz Augšāmcelšanos. Tā jūs virs Zemes palīdzat paaugstināt enerģijas, un tad savukārt mostas nākamie. Jūs nevarat izvairīties no jaunajām enerģijām, tās plūst uz Zemi neatkarīgi no jūsu vēlmes, to funkcija ir zemāko enerģiju paaugstināšana. Tomēr, ja indivīds nav gatavs tās uzņemt, tad tiek gatavotas viņam atbilstošas vietas, kur tie varēs turpināt savas dzīves kā paši vēlas. Tas parasti nozīmē atsaukšanu (noņemšanu) no Zemes un ļaušanu turpināt gūt pieredzi tādā pat līmenī. Brīvā griba darbojas visu laiku, un, ja kādi jautājumi saistīti ar jūsu personīgo evolūciju, tad ļoti būtiski ir ļaut jums pašiem brīvi izvēlēties.

Dualitātes sāpes un ciešanas ir rezultāts sapratnes trūkumam, kā arī jums piemītošā spēka rezultāts- pašiem veidot savu dzīvi. Jūs paši ļāvāt sev aizmirst to, kas patiesībā esat, tādā veidā pieredzot nošķirtību, jūs iegrimāt negatīvajā, ko radīja nelīdzsvarotas būtnes. Jo vairāk jūsu Gaisma tiek apslāpēta, jo dziļāk atrodaties zemajās vibrācijās, un ‘pazaudējaties’. Neskatoties uz visu, jūsu Gaisma vienalga spīd, jo tā nav apslāpējama vai nodzēšama. Neizbēgami pienāk laiks, kad jūs kļūstat nepamierināts ar savu dzīvi, un tad jūs varat sākt meklēt kaut ko labāku. Tad pastāv cerības, ka jūs patiešām izvēlaties to ceļu, kas var mainīt visu jūsu dzīvi. Daudzi, kas lasa šos vēstījumus tagad atrodas uz atgūšanās ceļa, un jums ir vajadzīgs tikai virziens. Pārējo paši viegli varat paveikt ar neatlaidību un koncentrējoties uz savu uzstādīto mērķi.

Jūs varbūt domājat, ka mums ir viegli no augšas skatīties uz jums un komentēt notiekošo. Tā ir daļa no mūsu darba, pēc augšāmcelšanās paši sapratīsiet, ka kalpošana citiem ir būtiska citu dvēseļu paaugstināšanā. Mēs esam gājuši to ceļu, kuru ejat tagad, vai mēs neesam labākie, kas var dot padomu? Mēs zinām kam ejat cauri un pēc jūsu rīcības redzam kāda palīdzība jums vajadzīga. Nekad nav bijusi tāda doma atstāt jūs vienus bez palīdzības. Galu galā, dualitāte nav jūsu patiesās, īstās mājas, tā tikai dod hologrāfisku skatuvi uz kuras jūs spēlējat lomas kā Cilvēku Būtnes.

Patiesība ir diezgan pieņemama tiem, kuru prāti ir atvērti jaunajam. Tā kā jūs meklējat jaunu ceļu, patiešām labāku un apmierinošāku dzīvi, tad jūsu pozitīvā nostāja patiesības pieņemšanā mūs nepārsteidz. Jūs esat pabijuši un dzīvojuši zemās vibrācijās, un tie, kas ir progresējušie, tiem pienākas kas labāks. Tieši šī iemesla dēļ arī sagaidāms dualitātes cikla noslēgums. Tas ir pavisam dabīgi- viens cikls beidzas, sākas cits, tāda ir visu pārmaiņu būtība, kas vispār tiek plānota jūsu Visumā. Tie nav nejauši notikumi, bet daļa no nenovēršamā ceļojuma atpakaļ uz Avotu.

Jāsaka, ka jūs varat uzturēties pēc savas patikas jebkurā dimensijā tik ilgi, cik paši vēlaties, bet jūsos iekšā ir dzenulis, kas liek garīgi progresēt. Enerģija nekad nav nekustīga, tā maina formu un veidu līdz sasniedz vietu Avotā, kur tā kļūst perfekta. Jūs vēl esat tālu līdz šim punktam, priekšā vēl daudzi ceļojumi, ne tikai šajā Visumā, bet arī citos, kas ir daļa no Virsvisuma, ieskaitot paralēlos Visumus. Ārpus jūsu esošās sapratnes eksistē citas attīstītas dzīves formas, un dažas ir pavisam savādākas nekā esat raduši redzēt. Ārējais izskats jūs nemaldinās, jo nākotnē visas dvēseles atpazīsiet pēc tās enerģētiskā paraksta, kas būs līdzīgs jūsējam.

Jums tik daudz kas jāmācās, tam atvēlētais laiks ir tieši tik cik jums būs vajadzīgs, jo dzīve ir bezgalīga un jūs varat brīvi izvēlēties gūt katrs savu pieredzi. Daži joprojām jautās, kāda tam visam ir jēga, un mīļie, lai kur būtu un, lai ko darītu, tas viss ir jūsu izaugsmei un evolūcijai. Kad tiksiet garām dualitātei, tad redzēsiet, ka dzīve ir uzmundrinoša, un piepildoša, un absolūts prieks. Jums tas izklausās neticami, bet mēs nepārspīlējam un patiesību dažkārt ir grūti ietērpt vārdos- tādos lai jūs saprastu. Jūsu valodā trūkst nepieciešamo vārdu, lai reāli atainotu to ko vēlamies jums teikt.

Jo vairāk ieklausāties mūsu teiktajā par nākotni, jo vieglāk būs pieņemt tagadējos notikumus un pārmaiņas. Nākotne ir zeltīta, jūs apņems Mīlestības un Gaismas augstās vibrācijas. Nav vairs ilgi atlicis līdz sāksiet savu jauno dzīvi- tādu kādai tai jābūt, kurā vairs nebūs vietas tumšajiem. Viņu ietekme ne tuvu vairs nav tik spēcīga kā bija un tā kļūst aizvien vājāka. Tas vēl nav redzams, bet viss notiek kā plānots, un kā jau mēs tik bieži apstiprinām- uzvara jau ir jūsu.

Es esmu SaLuSa no Sīriusa, mūsu kuģi ir pilnīgā gatavībā veikt pirmo manevru, lai notiktu Pirmais Kontakts un paziņojums. Gaidīts ir ilgi, jūsu atmodai ir jāturpinās. Daudzi cilvēki nezina par mūsu radniecīgajām attiecībām un saitēm, tādēļ jārīkojas ļoti uzmanīgi, lai izvairītos no viņu ‘izsišanas no sliedēm’. Fakti ir fakti, mēs varam apstiprināt, ka nākam ar patiesību un mīlestību pret visiem. Vērtējiet mūs pēc mūsu rīcības un tad redzēsiet patieso ainu. Aizmirsiet visu to, kas jums stāstīts par mums, jo ļoti bieži stāstītais bijis ar nodomu sagrozīts, lai radītu par mums maldīgu iespaidu un iebaidītu.

Ļaujiet sev pašiem novērtēt to ko mēs stāstām nevis ticēt citu teiktajam, bieži pret mums izturas neobjektīvi, jo mūsu klātbūtne lauž vecos uzskatus. Patiesība vienmēr nāks gaismā neatkarīgi kas tiktu darīts tās slēpšanai, to stimulē augstākās vibrācijas, kas tiek iezemētas Zemē; tumsa tiek celta Gaismā, lai to izgaismotu. Izbaudiet šos laikus, jo atrodaties aizraujošu notikumu un pārmaiņu saskares vietā, un priekšā stāvošie jaunumi jūs silti sveic un aicina.

Paldies SaLuSa.
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light


Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Mike Quinsey,
please let us know and we'll add you to our mailing list.