Home > > Montekjū Kīnu - March 6, 2011

March 6, 2011

Veronika, mana mīļā, mēs, kas atrodamies Garā, esam uz taviem pleciem uzlikuši pamatīgu nastu. Mūsu mīlestība spēcina tevi izpildīt mūsu plānus un sapņus. Pievienojoties palīgos aizvien jauniem Gaismas cilvēkiem, ikkatrs ir puzzles daļiņa, pavisam drīz tā būs salikta. Ikkatrs pievienojas ar savām prasmēm un zināšanām, tās visas vajadzīgās tālākajam ceļam. Kā jau esmu solījis, mēs, kas Garā, atrodam šos cilvēkus, bet tad tie kā brīnums, atrod ceļu pie tevis. Jūsu pasaule patlaban atrodas jukās. Tā ir vecum vecā problēma; gaisma gāž tumsu, labais nostājas pār ļauno. Tumsas Kabala cīnās visiem spēkiem un visiem līdzekļiem, lai tikai paliktu pie varas. Viņu bankas novedušas cilvēci līdz „kliņķim”. Tāda ir viņu spēle. Kontrole par katru cenu. Cilvēkiem grūti noticēt, ka eksistē tāds ļaunums. Faktiski, jūs esat visā tajā ielenkti, visā tajā iekšā. Viena no svarīgākajām cilvēcei apgūstamajām mācībām, ir netiesāt cilvēkus, vadoties no sava redzējuma. Tiem nav sirdsapziņas. Viņi melo un krāpjas. Tie smaida, kad atbrīvojas no kāda cilvēka.

Bija labi redzēt manu mīļo draugu Dr.Rupertu Šeldreiku (Dr Rupert Sheldrake) stāstām par apziņu, kas ir šķirta no prāta. Daži cilvēki tomēr saprot, ka eksistē kolektīvā apziņa un tāpat arī katram cilvēkam ir sava sirdsapziņa. Mums vajadzīgi Gaismas cilvēki, tādi kā Ruperts, lai spētu atbildēt uz cilvēku jautājumiem. Ruperts un viņam līdzīgi cilvēki, parādīsies aizvien vairāk, lai dotu cilvēkiem lielāku sapratni par Zemes dzīvi. Rupertam piemīt garīga inteliģence. Arī es savā laikā tiku svētīts ar šo garīgo inteliģenci. Tā palīdzēja man atrast patiesību. Un es dzīvoju ar šo patiesību. Tas nebija nejauši, ka sapazīstināji Rupertu ar Ričardu (Richard D Hall). Arī šī tikšanās ir plāna daļa, lai tikai nestu jūsu pasaulei sapratni un apgaismību. Līdz šim laikam cilvēce vienmēr ir muļķīgi pieņēmusi visu to, ko tai mācījušas reliģijas un valdības, neapstrīdot un neanalizējot. Ir grūti pieņemt, ka esat muļķoti, ka viss vienmēr apzināti un tīši ticis salikts pa plauktiem, lai tikai radītu bailes, lai varētu jūs tādējādi kontrolēt. Tas nostrādāja, bet tikai līdz brīdim, kad atradāties hipnozes stāvoklī. Daudzi no jums ir pamodušies un nu pavisam skaidri varat redzēt to, ko paveikušas dažas valdošās jūsu pasaules ģimenes, viņu ļaunās rīcības apjomus. Cilvēki vairs nevēlas būt vergi.

Citu planētu draugi jau agrāk ir vērsušies pie tumsas spēkiem izbeigt cietsirdīgo nevainīgu cilvēku nogalināšanu un pastāvējuši uz atkāpšanos no jūsu planētas. Kaut arī viņu tehnoloģijas ir varenas, bet mūsu ir daudz, daudz pārākas. Viņu valdīšanas laiks beidzas. Mēs vēlamies jūs atbrīvot no tirānijas un pēc iespējas ātrāk. Mēs, Garā, piesaucām mūsu draugus no citām planētām. Un tie labprāt piekrita palīdzēt Lielajā Pārveidē. Kā jau zināt, šo pārveidi vairs nevar apstādināt. Dievišķā Griba ir pasludinājusi- Zemei ir jāatgriežas Gaismā. Jūs esat iepazinušies ar būtnēm no Andromedas. Jūs tiem uzticaties. Viņu darbības pamatā un sirds dziļumos ir palīdzība cilvēcei. Viņu zināšanas pārspēj pilnīgi visu to, kas atrodams uz Zemes. Cilvēce piespiedu kārtā ir turēta tumsā un kontrolēta. Nav aprakstāms tas prieks par brīvību, kad darbs būs noslēdzies. Jūs iznāksiet no tumsas un ieiesiet visskaistākajā saules gaismā. Tie pat ir bloķējuši sauli, lai tikai jūs nesaņemt no tās nākošo labumu. Jūs esat apspiesti visos iespējamos līmeņos. Lūdzu, uzdodiet jautājumus un meklējiet atbildes paši- par jebkuru jautājumu. Ieskatieties acīs saviem apspiedējiem. Tikai tad redzēsiet tos pa īstam. Un tie zaudēs varu. Atkal un atkal atkārtoju: „nekas nav tā kā izskatās”. Tad, kad sevī „piereģistrēsiet” šo faktu, tad būsiet brīvi.

Pievērsiet uzmanību prāta kontrolei, kas tiek lietota ar mūzikas un TV starpniecību. Jūs tiekat dullināti dimdošas mūzikas troksnī, kas uzbrūk jums ar vārdiem: „nogalini, tev jānogalina, slepkavība ir laba” utt. Tāpēc tik daudz bezjēdzīgu slepkavību. Hipnotiskais vēstījums iespiežas prātos, kas nav tik stipri, lai saprastu, kas notiek. Tumsas Kabala tādējādi „izbrāķē” zemākās klases viņu pašu rokām. Tāpat tie meklē patiesības teicējus un vaino tos noziegumos pret bērniem utt, lai tikai sabojātu labu cilvēku reputāciju. Sātanisko kultu darbības ir gudras. Tā viņi darbojās un spēja saglabāt varu. Lai arī tas nostrādāja pagātnē, nu jau cilvēki ir modušies un atpazīst viņu darbību un vairs nenotic meliem. Ļaunuma tīkls ir liels, tā taustekļi stiepjas absolūti visur. Uzticēties var pavisam nedaudziem sabiedrībā pazīstamiem cilvēkiem. Kad reiz esat modušies, tā tumsa zaudē pār jums varu.

Jūsu priekšā, kad ieiesiet Gaismā, būs varena nākotne. Ceļš bija tumšs un grūts; bet atalgojums- reāli atjaunos jūsu planētu Gaismai un pilnai apziņai- tas būs patiešām iespaidīgi. Raugieties uz nākotni, ziniet, ka esat uz pareizā ceļa. Ļoti daudz ir tādu, kurus jūs šobrīd nemaz neredzat, bet tie jūs vada. Pavisam drīz tie varēs sevi atklāti parādīt. Visas Gaismas būtnes būs kopā. Vairs nebūs atšķirību un dažādību. Ķermeņi ir tikai mēteļi; dažādās krāsās, dažādās formās. Nozīme ir dvēselēm, MŪŽĪGAJAI DVĒSELEI. Nomirst tikai ķermenis, dvēsele ir mūžīga.

Tev ir jākārto savas ģimenes lietas. Es būšu Garā kopā ar tevi. Man vienmēr ļoti patīk šīs tikšanās. Mana pateicība visiem, kuri nes gaismu un patiesību. Tik labi ir redzēt mirdzam gaismas cilvēkus, un vienā brīdī, tie ir brīvi. Ceļā vēl būs posti un nelaimes, bet iziesiet tam visam cauri un nonāksiet Gaismā. To nevar apstādināt. Mēs esam uz ceļa.

Tevi apņem mana mīlestība. Tevi apbrīnojošais, Montī.


Website: The Montague Keen Foundation
Tulkotājs: Mara


Share |

Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Montague Keen,
please let us know and we'll add you to our mailing list.