Home > > Montekjū Kīnu - January 9, 2011

January 9, 2011

Mana mīļā, esam atkal klāt, lai sniegtu informāciju jūsu pasaulei. Zeme ir ļoti svarīga planēta, tieši tāpēc to izvēlējās pārņemt tie citi no citas planētas, mēģinot aizvākt cilvēci un saglabāt tikai vajadzīgo cilvēku daudzumu, lai padarītu tos par vergiem. Cilvēki atrodas Prāta Cietumā, kas liedz saskatīt to, kas ir acīmredzams tiem, kas ir modušies un zina par notiekošo. Pielietotā tehnoloģija, kas tur jūs šādā prāta stāvoklī, atrodas daudzu gaismas gadus priekšā jūsu pašreizējai attīstībai. Nesen pielietotie mikroviļņi nogalināja putnus un zivis, tādi mikroviļņi tiek lietoti arī zemes trīču un daudzu citu mākslīgi radītu nelaimju izraisīšanai. Pierādījumi atrodami visiem tiem, kuri tos meklē, tas ko tagad pieredzat ir apslēpts terorisms. Ja dotu vaļu pie varas esošajiem, tad pavisam drīz Domu Brīvība un Brīvā Izvēle kļūtu par pagātni, viņi vieni paši grib komandēt un vadīt jūsu domas un izvēles; jūs pavisam ātri tiksiet pakļauti, ja nepamodīsieties notiekošajam un neatteiksieties būt par daļu no tā. Tikai apzināts prāts spēj izturēt šādus triecienus pret prātu. Tas tika ļoti rūpīgi plānots jau daudzu paaudžu garumā, viņi ir pārņēmuši cilvēces rases destrukcijai vajadzīgās Valdības un Institūcijas. Viņi negūs panākumus.

Manas darbības mērķis ir modināt Dvēseles un palīdzēt tām atkal savienoties ar Gaismu. Daudzi vēlētos, lai es runātu tikai par Gara Pasauli un to, cik te viss ir vareni un skaisti, bet es nevaru pamest tās Dvēseles, kurām vajadzīga glābšana.

Tas ir jautājums- Labais pār Ļauno. Ļaunais ir tā nomaskējies un ievilcis jūs sevī, tas tikai smaida, saka un apgalvo, ka viss notiek jūsu un cilvēces labumam. Jūsu pasaulē ir tikai daži cilvēki, kuriem varat uzticēties. Ļoti plaši tiek lietots NLP un tas ir tikai viens no pret jums pielietotajiem instrumentiem; Bailes ir viņu lielākais ierocis, melīgi ziņojumi utt, utt...

Atkal no jauna lūdzu tiem, kas esat no Gaismas, būt kopā, kā vien iespējams atbalstīt vienam otru. Tik bēdīgi redzēt jūsu pasauli sašķeltu, jūs zināt, ka Tīkls un es darīsim visu, lai to aizkavētu. Lūdziet, atveriet savas sirdis Gara pasaulei, lūdziet, lai pavisam drīz tiktu atjaunota Gaisma un novērstas tik daudzu cilvēku ciešanas. Jo vairāk Mīlestības, tīras Mīlestības, varat sūtīt savai pasaulei, jo labāk, sūtiet savai pasaulei Mīlestību pret līdzcilvēku, Mīlestību pret visām dieva radībām; Mīlestība sakaus Ļaunumu, kas pārņēmis jūsu pasauli.

Jātiek atjaunotam Mieram un Harmonijai, jūs, visi jūs atrodaties tādā pozīcijā, lai palīdzētu atjaunot Mieru un Harmoniju. Nekad neviens nav teicis, ka tas būs viegli, bet atalgojums būs varens. Tā ir jūsu dāvana cilvēcei, nākotnes paaudzes redzēs, ka tas bija dažu cilvēku darbs, kas ļāva Patiesībai triumfēt pār Ļaunumu. Tumsas kabalas darba rīki ir BAILES un KONTROLE par jebkuru cenu, bet, kad jūs koncentrējaties uz Mīlestību, tad neatliek vietas Bailēm.

Mēs neaizmirstam par jums, kad atgriežamies Garā, mēs joprojām rūpējamies un vērojam jūs, visus. Pavisam drīz spēsim darīt vēl vairāk, mēs aktīvi līdzdarbosimies jūsu dzīvēs. Mīlestība nemirst, tā ir mūžīga. Atkal savienosies mūsu divas pasaules, viss tiks atjaunots, vairs nav ilgi jāgaida.

Es zinu, mana mīļā, tu domā par 15.janvāri, kad paies 7 gadi kopš es pārgāju Garā, tā vakara atmiņas joprojām tev ir ļoti sāpīgas. Tā tam, mīļā, bija jābūt, lai mēs varētu darīt savu darbu. Es esmu vienmēr ar tevi, zini, ka tiec mīlēta un mēs atkal būsim kopā tad, kad mūsu darbs būs paveikts. Es palieku tevi apbrīnojošais Vīrs, Montī.


Website: The Montague Keen Foundation
Tulkotājs: Mara


Share |

Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Montague Keen,
please let us know and we'll add you to our mailing list.