Home > > Montekjū Kīnu - October 24, 2010

October 24, 2010

Šobrīd jūsu pasaulē valda atmoda un jaunatklātā patiesība un tas rada sajūsmu, ir prieks, mana mīļā, vērot kā mūsu darbs savienojas ar citām atmodinātajām dvēselēm, jūs atrodaties pie pilnas apziņas sasniegšanas sliekšņa. Aizvien vairāk cilvēku pārstāj pakļauties korumpētajai varas sistēmai, kas tos turējusi ieslodzījumā un valdījusi pār tiem gadsimtu garumā un sākat saskatīt brīvības Gaismu, Mīlestību un Mieru visiem cilvēkiem. Skatieties tikai uz tiem, kuri izstaro Gaismu! Ir arī tādi, kuri sauc sevi par Fiziskajiem Pētniekiem, tie ir vainīgi pie patiesības slēpšanas. Tieši tādēļ es lūdzu tevi nesadarboties ar maniem bijušajiem kolēģiem, kuri centās kavēt manu darbu no dienas gaismas ieraudzīšanas. Atceries, mana mīļā, kad es atrados slimnīcā ar sirds nepietiekamību, tie sazvērējās pret mani, tiem gandrīz izdevās aizkavēt mana tik ilgā darba publicēšanu; pat tie, kuri ārēji izlikās mani atbalstām, darīja visu iespējamo, lai aizkavētu publicēšanu, tikai spaidu kārtā man izdevās dienas gaismai parādīt SPR darbu, un ne jau kā bija iecerēts, grāmatas formā. Mums ir visas tā laika rakstītās un saņemtās vēstules. Tā bija smaga mācību stunda, neklausies viņu vārdos, bet skaties uz viņu darbiem, tikai darbi parāda patieso. Es ļoti atvainojos, ka tev atkal nācās pārdzīvot šīs briesmīgās atmiņas, kas nāca kopā ar ziņu par Deivida Fontana nāvi. Tagad viņam ir jāsastopas ar Pēcdzīves realitāti, tas nav gluži gaidītais, nāve ir skaista, kādu dienu visi to uzzināsiet.

Un tagad pie svarīgākām lietām, mana mīļā. Tumsas Kabala cīnās, lai izdzīvotu, jūsu pasaule mostas, Kabala ir pamatīgā izmisumā. Tumsas cilvēki ir neatļauti valdījuši pār jūsu pasauli, nedomājot par Cilvēci. Tie ir ignorējuši ciešanas, ko radījusi viņu izlaupīšanas politika. Viņu bagātības tos neglābs. Tie ir drukājuši neeksistējošu naudu, tie piesavinājušies naudu, viņu izrīcības ir izputinājušas citas zemes, tāpat arī cilvēkus, padarot tos par vergiem. Visi zināt par notiekošajām pārmaiņām, jūs tās sajūtat savās Dvēselēs. Jūsu pasauli aptver ļoti spēcīga enerģija, jūs vairs neticat meliem par „ienaidniekiem, kas gatavojas jums uzbrukt”, šis apgalvojums lietots visas vēstures gaitā, tas vairs nedarbojas. Jūs esat Dievišķā Plāna daļa, planētas glābēji, izturieties ar līdzjūtību pret cilvēkiem, kuriem joprojām vēl ir problēmas izprast notiekošo, maigi vediet tos uz priekšu. Visapkārt jūsu pasaulei atrodas Portāli, mēs tos lietosim, lai atklātos un parādītu sevi, mēs jūs atbalstīsim un vadīsim. Jūs piekļūsiet un saņemsiet visu vajadzīgo informāciju, lai sasniegtu pārmaiņas, kas vajadzīgas Pilnīgas Apziņas atgūšanai. Jūs ieejat Apgaismības Laikmetā, tur neeksistēs bailes un dusmas, tie bija Kabalas ieroči un darba rīki. Jūs skatīsities uz tām ģimenēm un institūcijām, kas agrāk paverdzināja jūsu pasauli, un nespēsiet noticēt- ka gan esat spējuši ticēt visiem tiem meliem. Jūs iemācīsieties redzēt visu tā kā tas ir patiesībā, nevis tā kā jums to pasniedz un stāsta. Laiks mosties, sajūtiet visapkārt esošo Dievišķo Mīlestību! Jūsu apspiedēji pakāpeniski zaudē varu un jūs sākat saskatīt to patieso būtību, tad visbeidzot arī redzēsiet, ka reālais Spēks un Vara atrodas jūsos, jā, ikvienā un katrā cilvēkā. Jūs ikkatrs esat Gaismas Būtne, kuras Gaismu aptumšoja Kabala, kad atgūsiet savu Gaismu, tad pirmo reizi pasauli ieraudzīsiet pavisam savādāku. Vairs neēdīsiet saindētu ēdienu, neelposiet piesārņotu gaisu, kaites būs kļuvušas par sliktām atmiņām. Mēs, Tīklā, esam plānojuši šo Pāreju līdz pēdējam sīkumam.

Visi tie, kuri būvējuši savas impērijas uz korupciju, izzudīs no eksistences. Tās ģimenes, kuras laupīja un apzaga, dzīvodamas no jūsu pasaules bagātībām, atgriezīs nolaupīto atpakaļ; Taisnība uzvarēs, īstā, reālā Taisnība, nevis tā, ko jūs pazīstat. Dievišķais Likums stāv pāri visam, ikvienam ir jāatbild par savu rīcību, vienalga kur tas atrodas- uz Zemes vai Pēcdzīvē. Ikvienam ir jāpilda savs Dievišķais Mērķis. Mācieties runāt tad, kad redzat netaisnību, atcerieties, ka noklusējot, jūs dodat atļauju turpināties vecajam, un tad esat līdzdalīgi notiekošajā. Paceliet savu balsi, runājiet patiesību, sajūtiet Mīlestību, kas ienāk baiļu un dusmu vietā, kad no tām atbrīvojaties. Jums izdosies, Patiesība atbrīvos, pienācis jūsu laiks. Šajā Pārejā es esmu kopā ar jums un tevi, tavs apbrīnojošais vīrs, Montī.


Website: The Montague Keen Foundation
Tulkotājs: Mara


Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Montague Keen,
please let us know and we'll add you to our mailing list.