Home > Latviešu > Alfas Zvaigžņu kuģis, April 3, 2010

Alfas Zvaigžņu kuģis, April 3, 2010

Mākslinieka iespaidu Alfa kuģu

Sveicieni no Alfas Zvaigžņu kuģa!

Mēs zinām, ka daudzi cilvēki visās pasaules malās veic enerģētisko vingrinājumu nostājoties piec-staru zvaigznes stājā tā kā mēs to ieteicām darīt ik dienas plkst.12:30.

Mēs mudinām jūs turpināt, kā arī ieteikt šo spēcīgo vingrinājumu saviem ģimenes locekļiem un draugiem, kas gribētu pievienoties un to veikt.

Praktizējot to ikdienas iegūtais labums ir divkārtējs:

   1. No vienas puses, jūs ikdienas saņemat izstarojumu no Kosmosa un mūsu gaisa kuģa, kas atrodas orbītā ap Zemi un tiek atjaunota jūsu personīgā enerģija (fiziskā un smalkās), un

   2. No otras puses, jo lielāks cilvēku skaits veiks šo vingrinājumu, jo lielāks būs ieguldījums paraboliskās antenas efekta radīšanā, kas apkopos visas apvienotās ‘cilvēku antenas’ un piesaistīs Gaijai atjaunojošas un pārveidojošas gigantiskas enerģijas īpaši iedarbīgās proporcijās.

Nenovērtējiet par zemu vai mazu un nenonieciniet šo kosmiskā vingrinājuma iedarbību un vērtību, jo tas var kļūt jums par nenovērtējamu instrumentu gan individuālā, gan planetārā līmenī.

Lai garantētu šī vingrinājuma apmierinošu rezultātu vispirms jau, kā ar visu ko darāt, ir nepieciešama patiesa un īsta TICĪBA; un tad ļoti svarīgs ir jūsu NOLŪKS vai NODOMS tā izpildīšanas laikā.

Cilvēki jautā, cik ilgi jāpilda enerģētiskais vingrinājums. Nav noteikta laika. To nosaka jūsu individuālās sajūtas. Ļoti dažādas enerģijas jūs var raustīt, kratīt un šūpot; tas viss ir absolūti normāli. Notiek jūsu auras un kosmisko enerģiju saskarsme. To varētu salīdzināt ar meteorīta iedarbību Zemes atmosfērā, meteorītam sadaloties vai sairstot planētu aizsargājošās atmosfēras iespaidā, bet ikvienai iedarbībai radot noteiktu ‘grūdienu’ jūsu pasaules auras laukā. Jebkura šāda saskarsme atstāj savu nospiedumu, savu iedarbību jūsu laukā, lai gan dažkārt tas ir tik tikko pamanāms vai uztverams.

Droši varat ieteikt šo enerģētisko vingrinājuma tehniku lielam cilvēku skaitam, tādiem, kas to gribētu pildīt; jo lielāks skaits piedalīsies šajā vingrinājumā, jo tiks radīts un vairots lielāks ieguvums.

Spēks ir apvienojoties! Tagad un vienmēr!

Mīlestība un Miers

Avots: Komandieris Sohins no Zvaigžņu kuģa Alfa

Kanāls: Kris-Won
Tulkoja: Māra


Would you like to ask a question to our brothers in Alfa Ship? Please send it to us and if we find it appropriate, we'll add it to our Question Corner! We can't guarantee that they will answer your question, but we know that they monitor us, so there's a good chance that they will at least read it.

Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Alfa Ship,
please let us know and we'll add you to our mailing list.