Home > Latviešu > Alfas Zvaigžņu kuģis, April 8, 2010

Alfas Zvaigžņu kuģis, April 8, 2010

Mākslinieka iespaidu Alfa kuģu

Sveicieni no Alfas Zvaigžņu kuģa!

Nekāda rīcība nevainagosies panākumiem, vismaz ilgtermiņa, ja tās mērķis un pielietotie līdzekļi nebalstīsies uz jūsu pirmatnējo un neskarto kristāliskās un dzirkstošās mīlestības jūru. Ja jūsu izvēlētais ceļš, jūsu nodoms nav stingrs un tīras un nesavtīgas mīlestības piepildīts, tad tā ir zīme, ka tas nenāk no debesīm, un darbība lemta bojāejai vai neveiksmei.

Piepildiet katru savu darbību ar mīlestību, piesātiniet savus vārdus ar mīlestību, un greznojiet savas domas ar mīlestību. Tas ir ceļš uz sevis apjaušanu, tas nav nekas cits kā dziļa zināšana par Būtību, kas esat patiesībā. Vienīgais ceļš, kas aizvedīs jūs atpakaļ uz izcelsmes vietu, uz Pirmavotu ir mūžīgās Mīlestības un patiesības zeltītais ceļš; Mīlestības, kas nav sabojāta ar apslēptām vai zem slepenām sajūtām, ar savtīgumu vai personīgu pašapmierinātību.

Daži saka: „Bet es jau to zinu!” Un tiem es atbildu: „Ja tu jau to zini, Debesu vārdā, kādēļ tad nerīkojies savādāk?” Kādēļ jūs domājat, ka visu laiku Visvarenākajiem Skolotājiem, lietojot tos vārdus un jēdzienus, kas saprotami konkrētajā laikā dzīvojošo intelektam, kādēļ tiem ir bijis jānodod vienas un tās pašas Patiesības tikai dažādos veidos, bet galu galā atkal par to pašu Patiesību? Protams, tāpēc, ka šīs fiziskās pasaules cilvēku būtnes ir ignorējušas dotās mācības. Daudzi ir iemācījušies no galvas svēto grāmatu vārdus. Cik jauki, kāda tiem lieliska atmiņa! Bet patiesībā, un es domāju „tīrā” patiesība ir tāda, ka diemžēl jebkuras reliģijas ticīgie vai sekotāji nav sapratuši mācības patieso būtību, to ko skolotājs, kurš iedvesmoja katru un ikvienu šajā reliģijā, nāca dot. Cik bēdīgi, vai ne?

Ja vārdam ‘reliģija’ ir Latīņu valodas izcelsme ‘religare’ , un tas nozīmē savienība, tad sakiet, vai dažādajās reliģijās jūsu pašu radītā separācija, kas novedusi pie nogalināšanas (pat vēl šajās dienās!), sakiet vai šī savienība patiesībā nav „ne-savienība”. Tieši tādēļ uz pasaules ir tikai daudz ateistu, kas netic nevienam, bet tic tikai tam, kas saredzams acīm un pārbaudāms ar fiziskām sajūtām. Daudzi cilvēki ir sapratuši, ka reliģija neapmierina un nesniedz to, ko tie sajūt kā Patiesību ar lielo „P”!

Planētas cilvēces nākotne, mīļie, ir jaunas un unikālas reliģijas godināšana: Mīlestības reliģijas! Šī reliģija nesaprot separātismu, šķelšanos, reliģiskos vai rasu naidus, ne arī patiesības slēpšanu, kā arī jūsu reliģiju draudzes locekļu tīrās un vienkāršās bailes zaudēt spēku un hegemoniju.

Kā gan patiesi mīlošs cilvēks var darīt, rīkoties, pieņemt lēmumus un virzīties it kā uz priekšu neņemot vērā apkārtējo labklājību un laimi? Mums tā ir tik pašsaprotama lieta, skaidra un vienkārša, ka mums patiešām ir grūti kaut ko veikt tikai sevis labā nesniedzot labumu arī citiem.

Ir cilvēki, kas vēl joprojām daudz kļūdās, jo nav parādījuši savas gaismas mirdzumu, tāpēc mēs par tādiem sakām „tumsā” un saucam par Tumšajiem. Tie nepelna mūsu nopēlumu un ienaidu, bet gan sapratni un žēlastību; tas ir patiesais viedums. Noliegt tos, kas joprojām atrodas tumsā un novēlēt tiem saņemt sodu un grūtības, tas nenozīmē dzīvot mīlestībā, tas nenozīmē nest dzīvē Jēzus, Budas, Muhameda vai Zoroastra mācības, kuri savās dzīvēs runāja tikai par mīlestību, žēlastību un piedošanu.

Audziet un pilnveidojieties mīlestībā, piedošanā, sapratnē; tumšie nodara pāri jūsu planētas cilvēcei un visām Gaiju apdzīvojošām būtnēm tikai tāpēc, ka nezina gaismas un mīlestības ceļu, tāpēc, ka tie zina tikai citu pasauli- to- kurā dzīvo paši. Nemetiet tiem ar akmeņiem, nepiesauciet tiem nāvi un sodu par grēkiem. Kur paliek tā mīlestība, kura jums jāattīsta un jāpilnveido sevī?

Tā vietā, lūdziet, lūdziet tumsas pārņemtajiem atrast ceļu uz glābiņu/pestīšanu un netiesājiet tos priekšlaicīgi, jo tad jūsos trūkst žēlastības. Ja Jēzus piedeva tiem, kas to sita krustā, piedeva sievietei, kas pārkāpa laulību un bija nolemta nomētāšanai ar akmeņiem, piedeva Sanedrina locekļiem, kuri izlēma viņu spīdzināt un sist krustā, un mumificēt Jēzu primitīvā un novecojušā kārtā, tad kāpēc mēs noliedzam tos, kuri dzīvo neziņas tumsā?

Gribēju šodien runāt un izskaidrot šo tēmu, jo daudzi cilvēki izmisumā, nepacietībā un ne-elastībā pieprasa uz pasaules dramatiskas un tūlītējas izmaiņas- lai tumšie tiktu nosviesti no spēka pozīcijām, bet jauno Mīlestības un Gaismas Ēru nedrīkst celt uz vardarbības un agresīvu darbību pamatiem, uz pamatiem, kas nav balstīti uz līdzjūtību un mīlestību.

Pārdomājiet to, mani mīļie, brāļi un māsas un bērni Garā, visi līdzvērtīgie ar visa kas ir Visaugstāko Radītāju. Neatstājiet sevī to, kas jūsos mīt no tumsas, kas pieder tumsai un padara jūs aklus, liek jums domāt un rīkoties tiesājoši un nosodoši, bez žēlastības.

Miers, Mīlestība un Piedošana

Avots: Komandieris Sohins no Alfas Zvaigžņu kuģa

Kanāls: Kris-Won
Tulkoja: Māra


Would you like to ask a question to our brothers in Alfa Ship? Please send it to us and if we find it appropriate, we'll add it to our Question Corner! We can't guarantee that they will answer your question, but we know that they monitor us, so there's a good chance that they will at least read it.

Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Alfa Ship,
please let us know and we'll add you to our mailing list.