Home > > Alfas Zvaigžņu kuģis, February 6, 2011

Alfas Zvaigžņu kuģis, February 6, 2011

Mākslinieka iespaidu Alfa kuģu

Sveicieni no Alfas Zvaigžņu kuģa!

Sīkās mikrodaļiņas, kas apdzīvo mikrokosmosu ir mazas salīdzinājumā ar to kādas ir zvaigznes un planētas kosmosā (makrokosmosā). Kā teikts senā parunā: „Kā augšā, tā apakšā”, mēs analoģiski varam teikt arī: kas notiek makrokosmosa līmenī, notiek arī mikrokosmosa līmenī, vai vismaz kaut kas tamlīdzīgs.

Līdzīgā veidā, un tie, kuri ir iedziļinājušies okultajā literatūrā, to zina- kas notiek trīs dimensiju plānā jau neilgi pirms tam ir noticis astrālajā plānā, un tikai tad tas materializējas fiziskajā pasaulē. Tā arī ir izskaidrojami tie gadījumi un situācijas, kad rodas sajūta –tas jau ir bijis, tāda situācija man ir pazīstama, un ko saucat par "déjà vu".

Nakts laikā guļot, jūsu astrālais ķermenis kopā ar citiem smalkajiem ķermeņiem atstāj fizisko ķermeni, kas paliek kataleptiskā vai veģetatīvā stāvoklī un saldā miegā atpūšas, bet jūsu smalkie ķermeņi dodas uz daudzām dažādām vietām, lai turpinātu mācību procesu vai kalpošanas darbu.

Būsiet jau pamanījuši, ka pēdējā laikā mūsu vēstījumus saņem aizvien vairāk cilvēku. Ja agrāk vēstījumu saņemšana bija fenomenāls un rets gadījums, tad šobrīd, uz 2011.gada sākumu, cilvēcei ir ļoti daudz mēdiju, kanālu, runātāju, instrumentu- kā nu jums katram labāk patīk tos nosaukt; tie ir cilvēki, kuri kalpojot piedāvā savu ķermeni kā raidītāju informācijai, kas ir jāpiegādā zemei, un līdz ar to šī informācija kļūst ātri un iedarbīgi pieejama visiem mūsu kontaktu lasītājiem.

Jau iepriekšējos vēstījumos esam teikuši, un tagad paši redzat- pieaug jauno vēstītāju- kanālu skaits. Un citādāk nemaz nevar būt, jo veicot kvanta lēcienu uz smalkāku dimensiju, cilvēkos attīstās spējas ar Mums kontaktēties telepātiskā veidā.

Telepātija ir īpašība, kas attīstās cilvēkam kļūstot uztverīgākam pret noteiktām lietām un norisēm un cilvēka pamata ķermeņiem (fiziskajam, ēteriskajam, astrālajam/emocionālajam, mentālajam un kauzālajam) kļūstot daudz smalkākiem. Pakāpeniski cilvēkiem kļūstot smalkākiem un vieglākiem (vibrējot augstākās vibrācijās), arī smalkie ķermeņi paceļas augstākā stāvoklī.

Visbeidzot, kad visi cilvēku būtņu ķermeņi būs pacēlušies (tas ir tas pats Augšāmcelšanās process), tad labprātīgā un dabīgā formā cilvēki dzīvos augstākā dimensijā.

Tāds būs jūsu katra paša pūļu un centienu evolūcijas rezultāts; mēs tajā neesam iejaukušies. Tie būs jūsu pašu sasniegtie panākumi, vērtīgi un nozīmīgi!

Dienas un nomodā laikā veiktais, apvienojoties ar darbu, ko veicat nakts laikā savos smalkajos ķermeņos, mainīs jūsu statisko stāvokli, kādā esat atradušies vairāk vai mazāk gadsimtiem un pat tūkstošiem gadu garumā, uz jauno pozīciju, kurā pavisam drīz dzīvosiet. Atcerieties, jūs esat daudz-dimensiju būtnes un jūs nedzīvojat tikai un vienīgi fiziskajā formu plānā.

Visi, kas šobrīd it kā šķietami izejat līdzīgu pieredzi, ja ne identisku, tad, kad esat pieņēmuši lēmumu un nostājušies uz planetāro pārmaiņu augšāmcelšanās ceļa, jūs sākat palīdzēt izkustināt Gaiju, jūsu mīļo Māti, pretim varenajam Jaunās Zemes stāvoklim.

Mēs esam jau arī agrāk teikuši, ka neviens no mums nezina to brīdi, kad notiks evolūcijas lēciens, kurā sāksiet dzīvot kā Jaunā planētas Cilvēce. Bet mēs zinām vienu- to, ka visas pārmaiņas no vecās Zemes cilvēces uz Jauno Cilvēci notiks sekmīgi, un tas nemaz nevar būt citādāk, jo Dievišķais Radītājs to ir paziņojis- tāds ir jūsu liktenis.

Kopīgi lūgsim, lai dimensiju pārmaiņas un cilvēces īstenotais augstākais garīgais sasniegums- notiktu pavisam drīz.

Miers un Mīlestība

Avots: Komandieris Sohins

Kanāls: Kris Won

Tulkoja: Māra


Share |

Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Alfa Ship,
please let us know and we'll add you to our mailing list.