Home > Latviešu > Alfas Zvaigžņu kuģis, August 6, 2010

Alfas Zvaigžņu kuģis, August 6, 2010

Mākslinieka iespaidu Alfa kuģu

Sveicieni no Alfas Zvaigžņu kuģa!

Kā paši redzat, tad pēdējās nedēļās ir notikušas daudzas dažādas lietas. Šie notikumi mums stāsta par laiku, kurā dzīvojam- lielo pārmaiņu laiku- un vienlaicīgi sāk iezīmēties pavisam tuvās nākotnes pasaules aprises, ar jaunajām augsti attīstītām tehnoloģijām, medicīnas atklājumiem, jaunām enerģiju formām, kas darbinās mehānismus un jaunu domāšanu par to kā dzīvot pavisam citādāku dzīvi.

No tikko nosauktā, vislielākās pārmaiņas skars tieši pēdējais punkts. Kaut arī jums noteiktus padomus un vadlīnijas dod daudz augstāk attīstītas civilizācijas, viss būs atkarīgs tikai un vienīgi no jūsu attieksmes un vēlmes savstarpēji sadarboties pilnīgi jaunā veidā, kas vajadzīgs, lai dzīvotu uz šīs planētas; jaunās vīzijas šobrīd rada planētu Zemi apdzīvojošie 6,5 miljardi iedzīvotāji vai arī tie iedzīvotāji, kuri apdzīvos planētu pēc pakāpeniski pieaugošo un tuvojošos ģeofizisko izmaiņu ķēdes.

Mēs lūdzam jūs saglabāt mieru savā zemē, nezaudējiet ticību un jūtieties droši, vērojiet to, kas notiek jūsu pasaulē. Mēs jau esam brīdinājuši daudzas reizes,- lai mainītos pasaule, Mātei Dabai tāpat būs vajadzīgas daudzas pārmaiņas un modifikācijas, un šajā procesā daudzas dvēseles atstās fizisko miesu. Nekas nenotiks nejaušības vai gadījuma pēc, jo absolūti nekas Visumā nenotiek tāpat vien. Eksistē augstāki saprāti, kas ir patiesi Radītāja turpinājumi, tie ņem vērā

visus faktorus, konstanti tiek pārrunātas un lemtas labākās iespējas bezgalīgo iespēju skaitā, runājot par Sfēru likteņiem (ne tikai par Zemi). Tomēr, šobrīd dominē šīs mazās zilās planētas liktenis un tai ir milzīga ietekme daudzu citu vietējā Visuma un pat ārpus Visuma sfēru likteņos. Nav brīnums, ka tāpēc šajā laikā jūs apmeklē tik daudzveidīgu dzīves formu būtnes no visām radītā Visuma vietām.

Mūsu vissvarīgākais uzdevums ir klusiem un mierīgiem atrasties gaismā, lai vai kas notiktu, zinot, ka viss IR un BŪS visas cilvēces un Gaiju apdzīvojošo būtņu labumam. Cēla gudrība vadīs jūs atrasties pareizajā vietā vispiemērotākajā brīdī; lai kur jūs atrodaties, jums jāpalīdz un jādara iespējami labākais gan fiziskā veidā vai lūgšanās, izrunājot mantras (spēka vārdus vai frāzes), dziedot slavinājumus Dievišķajam, gan meditējot klusumā un ieejot sevī, kur arī rodama visa lielā patiesība. Katrs pats izjutīs veidu kā sniegt labāko palīdzību.

Planētas Zeme izmaiņas, pavisam noteikti, būs mūs visu kopīgi radītās pārmaiņas, jūs no savas puses, vēloties planētai dot visu iespējami labāko, un mēs apvienojot visus mūsu līdzekļus un iespējas, lai palīdzētu to sasniegt.

Mēs esam dzirdējuši jūsu sirds sāpju kliedzienus, lūdzot mūsu palīdzību pasaulei, kurā dzīvojat; un ne tikai, lai to atbrīvotu no kariem, bada un slimībām, bet lai tā kļūtu par vidi, kurā varat dzīvot kā mīļotas un aizsargātas Dieva radības.

Un mēs darīsim savu darba daļu, šis ieguldījums vajadzīgs katram un ikvienam, tas ir kā unikālas un nenovērtējami vērtīgas puzles gabaliņi, kas tiek salikti kopā ar matemātisku precizitāti.

Mēs nekad jūs nepametīsim, par to esat mierīgi. Neskaitāmi cilvēki gan fiziskā formā, gan nefiziskā, atbalsta jūs šajā planētas atjaunošanas procesā, tie pavadīs jūs vedot pie rokas un čukstot jums ausī: „Esi mierīgs, mans brāli, esi mierīga, mana māsa, tavā dzīvē ir gatava ienākt spoža nākotne, tā būs līdzsvarota un harmoniska visām būtnēm.”

Ar mūsu kanālu starpniecību un kontaktiem, mēs jums visu laiku atgādināsim, ka šis jūsu attīstības evolūcijas lēciens nav sapnis, bet kas tāds, kas reāli notiek tagad, šajā brīdī. Un tā, līdz pienāks tā diena, kuru visi gaidāt (to mēs labi zinām), kad atklāti varēsim mācīt visu to, kas jums palīdzēs salauzt vecās važas, visas saites un pieķeršanās, kas attālina no skaistās realitātes saskatīšanas, kas ir cilvēks, Visums un Dievs.

Mēs esam kopā ar jums, un daudz tuvāk un personīgāk nekā domājat. Ja tikai jūs zinātu! Bet visam savs laiks, jo „pārēšanās var izsaukt gremošanas traucējumus”!

Pieņemiet mūsu Mīlestību, atbalstu un sadarbību, ziniet, ka viss ir kārtībā, viss ir iezemēts laika momentā un savā vietā telpā un visumā.

Miers un Mīlestība,

Avots: Komandieris Sohins

Kanāls: Kris-Won

Tulkoja: Māra


Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Alfa Ship,
please let us know and we'll add you to our mailing list.