Home > Latviešu > Alfas Zvaigžņu kuģis, April 20, 2010

Alfas Zvaigžņu kuģis, April 20, 2010

Mākslinieka iespaidu Alfa kuģu

Sveicieni no Alfas Zvaigžņu Kuģa!

Pagājušas deviņas dienas (deviņi mēneši, kā saka Ziemeļamerikas indiāņi) kopš pēdējā vēstījuma caur mūsu kanālu Kris-Won. Mēs jau esam teikuši savās agrākajās pārraidēs, ka atsevišķos gadījumos varam nesazināties ar jums kādu ilgāku laiku, ja mums jāveic noteikti uzdevumi noteiktā laikā, kas dažkārt pieprasa pilnīgi absolūtu mūsu uzmanību un atdevi darbam; citreiz pat citos saules sistēmas kvadrantos vai pilnīgi citā Galaktikas daļā. Mēs kalpojam arī citiem saviem brāļiem, kad tiem vajadzīga mūsu palīdzība. Un, protams, tāpat vēlamies tiem palīdzēt, pat ja mums uz kādu brīdi ir jāpārceļ mūsu pastāvīgais darbs ar Māti Gaiju un Viņas bērniem.

Jums ir vajadzīgs mūsu atbalsts tad, kad notiek vibrāciju līmeņa izmaiņas, kad tās paceļas augstākās oktāvās un tuvinās perfektajam. Mums ir jums jāpalīdz šajā kritiskajā pakāpē, jo jebkura kļūda no cilvēces puses var nostrādāt kā planetāra līmeņa katastrofa un pat aiz tās robežām, kļūdas, kuras mēs, kā jūsu Vecākie Brāļi un Māsas, negrasāmies pieļaut nekādā veidā vai apstākļos. Mēs piedāvāsim savu palīdzību, lai nodrošinātu kārtīgu un vienmērīgu pāreju uz jauno dzīves vietu visiem Zemes iedzīvotājiem tad, kad atstāsiet trīs dimensiju planētu, lai pārceltos uz piec- dimensiju planētu. Tāds ir jūsu liktenis, un mēs pārliecināsimies, ka šis kvanta lēciens noritēs bez starpgadījumiem un problēmām, neskatoties uz tumsas spēku nepārtraukto iejaukšanos, kas izmisīgi cenšas aizkavēt cilvēces un citu valstību pāreju uz Jauno Zemi.

Lūdzu, nešaubieties un izturieties ar visu cieņu un respektu pret šī kopējā mērķa priecīgo ieguvumu, tas ir ikviena -mūsu un jūsu- sasniegums apvienojoties brālībām un apvienībām, bet katrs individuālais jūsu prāts, kas pakļauj sevi šaubām vai netic nākamajam cilvēces evolūcijas lēcienam, rada grūtības vai aizkavē pārejas momenta īstenošanās faktu, šis notikums nav dažu naivu sapņotāju utopiski sapņi.

Labāk palīdziet tuvināt Jauno Pasauli ticot mums un spēcinot mūsu savstarpējo sadarbību, kā arī vizualizējiet mirdzošu jaunu pasauli, ko apdzīvo mīlestības pilnas būtnes, kas dzīvo harmonijā viena ar otru, arī ar dzīvniekiem, gaisu un jūras vidi. Lai to sasniegtu- tas ir svarīgi- lielam cilvēku skaitam uz šīs planētas jāsasniedz apziņas atmošanās, jo tas ļaus jums pacelties augstākos apziņas līmeņos, augstāk nekā tur kur tagad dzīvojat. Faktiski, daudz, daudz augstāk!

Visu pasauļu Radītāja plānos rakstīts, ka šajā brīdī jūsu pasaule pacelsies augstākā Radības līmenī. Gaijai ir paredzēts pacelties visā tās pilnībā, jo Planēta Zeme (Logos) kļūst par piektās dimensijas planētu, un kopā ar To arī visas planētu apdzīvojošās dzīvās radības, protams, iekļaujot arī cilvēku realitāti pie kuras piederat jūs.

Bet nesatraucieties, tas nav tik grūti kā šķiet. Mēs, kas jūs nepārtraukti novērojam, esam pamanījuši, ka aizvien vairāk un vairāk cilvēku ir jau pārbaroti ar veco un arhaisko sistēmu, un tiecas dzīvot labākā pasaulē bez kariem, izsalkuma, netaisnības un nevienlīdzības. Vai bez politiskās korupcijas, policijas un tiesām. Ar katru brīdi vairāk cilvēku meklē ideālus un garīgo pasauli, kur valda ētikas un morāles likumi, un aizvien mazāk cilvēku meklē izvirtības un pārmērības; vairāk ir par vienlīdzību un to, lai bagātās valstis dalītos savā labklājībā ar nabadzīgākajām, lai cilvēki palīdzētu un sadarbotos īstenojot dzīvē atjaunojošo ideju spēku visām dzīvajām būtnēm, kas apdzīvo planētu Zeme un tās globālo pacelšanos.

Jo jūsu brāļi un māsas, dzīvnieki, augi un minerāli, arī tie paceļas, tādēļ nepieciešams, lai jūsu attieksme arī pret tiem visiem radikāli mainītos, jo vēl joprojām jūsu starpā eksistē daudzas arhaisku tradīciju paliekas, kā, piemēram, fakts par jūsu mazāko dzīvnieku brāļu un māsu gaļas ēšanu, pārliecīgo un disproporcionālo koku izciršanu, kas ir Gaijas plaušas, naftas izsūknēšanu, kas ir Gaijas asinis, vai minerālu rakšanu no zemes virskārtas vai dziļumiem, kas ir Gaijas kauli. Šīs izrīcības rada ģeoloģisku disbalansu un var parādīt savas sekas ļoti īsā laika sprīdī. Faktiski, jums jau tās būtu, ja ne mūsu laikus iejaukšanās dažos kritiskos momentos, kas apdraudēja jūsu pasaules stabilitāti.

Paplašiniet savu apziņas līmeni mainot savu paša attieksmi; klausiet nevis zemākajam prātam, bet sekojiet jūsu sirdsapziņas balsij, kas no jūsu būtības iekšienes diktēs tālāko rīcību planētas vispārējai pacelšanai.

Miers un Mīlestība

Avots: Komandieris Sohins no Zvaigžņu kuģa Alfa

Kanāls: Kris-Won
Tulkoja: Māra


Would you like to ask a question to our brothers in Alfa Ship? Please send it to us and if we find it appropriate, we'll add it to our Question Corner! We can't guarantee that they will answer your question, but we know that they monitor us, so there's a good chance that they will at least read it.

Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Alfa Ship,
please let us know and we'll add you to our mailing list.