Home > Latviešu > Alfas Zvaigžņu kuģis, April 11, 2010

Alfas Zvaigžņu kuģis, April 11, 2010

Mākslinieka iespaidu Alfa kuģu

Sveicieni no Alfas Zvaigžņu kuģa!

Mēs esam laimīgi veicot šo paziņojumu, un pavisam droši šis paziņojums visus nenogurstošos Gaismas darbiniekus ļoti iepriecinās. Ar vistīrāko nodomu- lai palielinātu drošības un aizsardzības mehānismus pret Tumsas opozīcijas spēkiem, Galaktiskā Gaismas Federācija ir nolēmusi palielināt Mātes Kuģu, vidēja izmēra un maza izmēra gaisa kuģu daudzumu, kas tiks pievienoti jau tiem kuģiem, kas orbītā ap Zemi atrodas kustībā vai fiksētās pozīcijās, vai apslēpti kādās noteiktās visuma vietās. Kustībā atrodošos un apslēpto kuģu daudzums tiks palielināts par 10%, tie papildinās jau esošos kuģus, kas nodarbojas ar jūsu skaistās zilās planētas aizsardzību, floras, faunas un cilvēces attīrīšanu un pacelšanu.

Nākamo stundu laikā mēs uzsāksim sagatavošanos; Mātes kuģi, vidējie un mazie, kas pildīja savus pienākumus kādas citās vietās galaktikā, tiks uz laiku atsaukti no savu pienākumu pildīšanas un nekavējoties pievienosies jau esošajiem Gaismas spēkiem šajā Piena Ceļa kvadrantā.

Šo lēmumu pieņēma Starptautiskās Konfederācijas Padome un pārsūtīja to Galaktiskajai Gaismas Federācijai izpildei; Galaktiskās Gaismas Federācija strādā īpaši ar šo galaktiku.

Lūk, jūs varat priecāties un būt gandarīti par šo ziņu, jo šī ziņa nozīmē to, ka pietuvinājies Pirmā Kontakta brīdis, kas savukārt paātrinās cilvēces Augšāmcelšanās procesu uz planētas Zeme, kā arī visu jums radniecīgo valstību: devu, elementāļu, dzīvnieku, augu un minerālu valstību pacelšanos. Te, patiešām, ir iemesls svinībām, visas dvēseles visbeidzot saskatīs savu pacelšanos uz augstākiem līmeņiem (kā taustāmu faktu) daudz agrāk nekā gaidīts!

Mēs gribētu vēl arī piebilst, ka visu to centieni un pūles, kas strādā jūsu brāļu un māsu pamodināšanā un pacelšanā, starp planētas cilvēkiem, kurus mēs augsti novērtējam kā mūsu sabiedrotos, tiem visiem ir bijis liels ieguldījums šī Vecajo Padomes lēmuma pieņemšanā. Jūsu uzkrātais momentums un uzticīgā atdeve šim darbam ir sekmīgi pārliecinājusi Vecajo Padomes viedākos locekļus, ka palīdzība no ārpuses ir pelnīta un tiek īstenota kā iesaistīto spēka skaita palielināšana.

Un tā, apsveicam visus, šis Gaismas spēku pieaugums notiek pateicoties jūsu visu smagajam un atdeves pilnajam darbam, mīļie, miera, mīlestības un taisnības gaismasdarbinieki. Jūs esat spējuši pārliecināt visizsmalcinātākos vietējā Visuma prātus, ka pienācis laiks un jūs esat nopelnījuši savas Eksistences Pacelšanu, esat nopelnījuši virzību uz priekšu, kas ievērojami paātrinās tumsas opozīcijas spēku hegemonijas un kontroles krišanu.

Lai plūst neapstādināma attīstības Gaisma, kas samazina planētas Zeme regresīvos spēkus! Mūsu uzvara tiks sasniegta jūsu un mūsu kopīgos centienos un pūlēs!

Miers, Mīlestība un Gaisma

Avots: Komandieris Sohins no Alfas Zvaigžņu kuģa

Kanāls: Kris-Won
Tulkoja: Māra


Would you like to ask a question to our brothers in Alfa Ship? Please send it to us and if we find it appropriate, we'll add it to our Question Corner! We can't guarantee that they will answer your question, but we know that they monitor us, so there's a good chance that they will at least read it.

Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Alfa Ship,
please let us know and we'll add you to our mailing list.