Home > Latviešu > Alfas Zvaigžņu kuģis, March 21, 2010

Alfas Zvaigžņu kuģis, March 21, 2010

Mākslinieka iespaidu Alfa kuģu

Sveicieni no Alfas Zvaigžņu kuģa!

Savu iepriekšējo vēstījumu laikā devām jums dažus norādījumus. Tagad vēlamies ieteikt jums jaunu vingrinājumu un veikt to katru dienu pulksten 12:30, pusdienas laikā. Nostājieties ar kājām plati, aptuveni plecu platumā, rokas izstiepiet uz augšu, uz ārpusi, tā it kā tās būtu savienotas ar ķermeni, lai radītu 5-staru zvaigzni, pentagrammu. Labāk, ja acis ir aizvērtas un koncentrējieties uz savām sajūtām. Elpojiet dziļi un lēnām, kā guļot vai meditējot. Vizualizējiet no Kosmosa nākošu enerģiju ienākam cauri jūsu vainaga čakrai, respektīvi, cauri ēteriskam sirds formas „ritenim”, kas ikvienam mums atrodas tieši virs galvas un ikvienu savieno ar kosmiskajām enerģijām.

Jūs varētu ļoti ātri sajust enerģiju uzliesmojumu, kas varētu jūs drebināt no galvas līdz kājām. Par to nav jāsatraucas; jūsu ķermenis tajā brīdī kļūst par antenu un jūs sajutīsit sevī ienākam kosmisko enerģiju, jūs tiksiet ar to uzstrāvoti, varētu rasties visdažādākās sajūtas, katru reizi savādākās- piemēram, vājums vai vēl kādas nenosakāmas un neparedzamas sajūtas, citreiz tās var būt stipras un trauksmainas, tas atkarīgs no enerģiju tipa kāds tiek uzņemts tieši tajā laikā.

Vienmēr veiciet vingrinājumu 12:30 pusdienas laikā atbilstoši savas zemes laika zonai. Nav nepieciešams to veikt visiem vienā laikā uz planētas. Svarīgākais ir šajā laikā savienoties ar Visumu, jo šajā brīdī pār Zemi nāk ļoti spēcīgas enerģijas un jūs ideāli varat sev piesaistīt enerģijas no ārējā kosmosa. Šis vingrinājums palīdzēs jūsu fiziskajam un smalkajiem ķermeņiem uztvert no Centrālās Saules nākošos sūtījumus un ik dienas tos vislietderīgāk izmantot, ļaujot tiem iedarboties jūsu aurā; šīs Enerģijas apvienosies un būs saskaņā ar tām, ko mēs sūtīsim no mūsu Kuģiem. Enerģijas progresīvi mainīs jūsu šūnas un DNS, padarot tās smalkākas un gaišākas. Ja šo vingrinājumu praktizēs aizvien vairāk cilvēku, tad visi kopā kļūsiet par lieliem satelīta šķīvjiem un spēsiet mainīt cilvēces enerģijas tās būtībā, ne tikai to cilvēku enerģijas, kas piedalās šajā vingrinājumā.

Ja kādu iemeslu dēļ nevarat izpildīt to 12:30, tad veiciet tad, kad atceraties, jo vienmēr ir labāk darīt citā laikā nekā nedarīt nemaz. Centieties mentāli savienoties ar šo momentumu un pieslēgties sūtījumam visuma-laikā.

Šis vingrinājums ir vienkāršs, bet īpaši iedarbīgs. Nesen Kris-Won, kurš šo vingrinājumu jau zināja, izstāstīja to kādam mūsu partnerim, un mēs rūpīgi pārbaudījām tā iedarbību. Tad nolēmām dot iespēju lielākam cilvēku skaitam apgūt vingrinājumu, jo tas palīdzēs mums un jums pašiem sagatavoties Jaunajam Laikmetam un kļūt par Jaunās Zemes cilvēku būtnēm, jo Augšāmcelšanās process ir sācies.

Vai nešķiet, ka pagātnes ģēnijs Leonardo da Vinči, bija sapratis šīs fiziskās stājas- pozīcijas, piecstaru zvaigznes efektu? Ar prieku redzam, ka pat uz dažām Eiropas naudas zīmēm attēlots šis pats zīmējums. Da Vinči bija iniciētais, vēroja Visumu un sev apkārt esošo pasauli, viņa idejas pārsniedza tā laika cilvēku sapratni. Patiesībā, viņš ir Vieduma Skolotājs un tagad jau Augšāmcēlies, un strādā šīs planētas garīgās evolūcijas labā.

Augšāmcelšanās moments jums, kā cilvēku rases pārstāvjiem uz šīs planētas, strauji tuvojas, un mēs esam pārliecināti, ka tas kļūs par realitāti, tas notiks pakāpeniski un nevis pēkšņi, bet īsā jūsu lineārajā laikā. Mums ir šī absolūtā pārliecība tāpēc, ka zinām – tāds ir Dieva Tēva- Mātes plāns.

Mīlestība un Miers

Avots: Alfas Zvaigžņu Kuģa komandieris Sohins

Kanāls: Kris-Won


Would you like to ask a question to our brothers in Alfa Ship? Please send it to us and if we find it appropriate, we'll add it to our Question Corner! We can't guarantee that they will answer your question, but we know that they monitor us, so there's a good chance that they will at least read it.

Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Alfa Ship,
please let us know and we'll add you to our mailing list.