Home > Latviešu > Alfas Zvaigžņu kuģis, March 18, 2010

Alfas Zvaigžņu kuģis, March 18, 2010

Mākslinieka iespaidu Alfa kuģu

Sviecieni no Alfas Zvaigžņu kuģa!

Ar izbrīnu mēs vērojam Zemes iedzīvotāju raizes par to neskaidrību, kas saistīta ar 2012. gadu, ar maiju pareģojumiem. Maiji ir vistiešākie atlantiešu pēcteči un tiem vienmēr bijušas īpašas attiecības ar dažām civilizācijām no ārējā visuma, īpaši ar plejādiešiem (Sietiņa zvaigznājs) un Gulbja zvaigznāju. No tiem maiji guvuši lielu daļu informācijas par laika iedalījumu mēnešos un dienās, par cilvēkbūtņu izcelsmi uz šīs planētas, kā arī par dažādajiem spirālveida cikliem, kas saistīti ar Zemi apdzīvojošām valstībām. Tāpat tie tika apmācīti nākotnes pareģošanā un tādēļ visi pareģotie notikumi, kas risinājušies līdz šim, ir noteikti ar lielu precizitāti.

Viens no pareģojumiem, šobrīd zemes iedzīvotājiem visplašāk zināmais un visgrūtākais, pateicoties notikuma svarīgumam, ir planetārā līmeņa pārmaiņas, kurām cauri izies visas Gaijas dzīvās būtnes, kas notiks saskaņā ar pareģojumu, 2012.gada 21.decembrī. Notikums jau radījis raizes daudzos cilvēkos, pat paniku, tāpēc, ka tie domā, ka šajā datumā būs pasaules gals, Jēzus apustuļa Jāņa Bībelē piesauktā apokalipse.

Mīļie Zemes brāļi, tas tā nenotiks. Atmetiet bailes un drūmās nojautas, cilvēki nepazudīs no Zemes virsmas, tāpat arī mūsu mazie brāļi un māsas, dzīvnieki, augi, minerāli, ūdens, elpojamais gaiss un atmosfēra. Filmu producentiem patīk taisīt filmas par katastrofām, vai par to, kas notiek pēc katastrofām- pēc atomkara izpostīta, sagrauta zeme, par lietus izraisītiem plūdiem, par kontinentu katastrofām, vai Zemes sadursmēm ar klejojošiem asteroīdiem!

Nekas tamlīdzīgs nenotiks! Pasaule netiks iznīcināta, ne arī tās iedzīvotāji. Kas notiks patiešām- tās būs veco uzskatu pārmaiņas, cilvēka būtņu un dzīvnieku mutācija, izeja no situācijas, kādā tie cietuši kopš neatminamiem laikiem, vienkārši tāpēc, ka tas vairs nevar tālāk turpināties. Gaija vairs nevar izturēt nepareizo un deģeneratīvo izturēšanos pret Tās Ķermeni, ko izsaukusi cilvēka rīcība, kas pat dažkārt neapjauš to, ka piesārņo un bojā tās atmosfēru, tās okeānus, upes, un tikai tāpēc, lai apmierinātu savas egoistiskās intereses un gūtu labumu tikai dažiem tās iedzīvotājiem.

Šīs planētas cilvēki ir nodarījuši milzīgu kļūdu pret Māti Zemi (palielinot savu negatīvo karmu, kas arī ir kaut kādā veidā jālīdzsvaro) nepareizi pielietojot un nogalinot dzīvniekus, kas ir dzīvnieku valstības ‘mazie brāļi un māsas’. Par spīti tam, ka cilvēks atradies augstākās attīstības skalā, tas lietojis savu izglītību un attīstību masveida slepkavošanā, spīdzinot un mokot cēlo dzīvnieku valstību, kas savā nabaga nevainībā nespēj nostāties pret vecākā brāļa pārākumu.

Kādas dzīvnieku aizsardzības biedrības sauklis skan: „Ja lopkautuvju sienas būtu caurspīdīgas, tad visi cilvēki būtu veģetārieši”. Dažu it kā „inteliģentu” cilvēku ļaunums pret dzīvniekiem ir neaptverams domājošai būtnei. Nav izskaidrojams- kā cilvēks var palikt pasīvs un inerts saskaroties ar tām ciešanām, ko pats ik dienas nodara nabaga dzīvniekiem, tādiem kā vistām, cāļiem, trušiem, zosīm, cūkām, zirgiem un govīm, kas dažkārt tiek turēti tik mazās vietās, ka nespēj pat pakustēties, un tiem piespiedu kārtā ir jāēd līdz tie nobarojas un nespēj vairs normāli funkcionēt, vai arī no turēšanas mākslīgajā apgaismojumā dzīvnieki vairs neatšķir dienu no nakts un tādējādi izsisti no līdzsvara un dezorientēti.

Un kādēļ tas viss tiek darīts? Lai apmierinātu garšas kārpiņas, vēlmi miljoniem cilvēku ēst gaļu, par ko medicīna izveidojusi ticības uzskatus- ja neēdīsi dzīvnieku gaļu, tad trūks nepieciešamās barības vielas, lai izdzīvotu. Kādi meli! Cik daudzi cilvēki pasaulē paaugstinājuši savu apziņu, kļuvuši līdzjūtīgi pret dzīvniekiem, un turpina dzīvot ļoti veselīgi, ēdot augļus, dārzeņus, pākšaugus, žāvētus augļus utt. Un tiem ir ļoti veselīgi ķermeņi, bez gastrītu vai asinsvadu problēmām, ko izsauc miruša dzīvnieka gaļas gremošana! Veģetāriešu prāts ir asāks un modrāks arī pusmūža un brieduma gados; viņu apziņa ir vairāk atmodināta un darbojas saskaņā ar intelektu, intelekts ir savienots ar prātu, tādējādi sekmējot savienošanos ar viņu Augstāko Es.

Jūs, tie, kas esat modušies vai mostaties tagad, mēs lūdzam jūs nesekot gaļas pārstrādāju, ražotāju, kažokādu vai laboratoriju, kur tiek veikti eksperimenti ar dzīvniekiem, veikli izspēlētajām spēlītēm! Atklāti demonstrējiet, ka esat pamodušies līdzjūtībai un mīlestībai pret dzīvnieku valstību, un tā jūs veicat savu ieguldījumu šīs planētas cilvēces karmas samazināšanā. Turklāt, individuālā līmenī, jūs uzlabojat jūsu fizisko un mentālo veselību, pagarinot jūsu mirstīgā ķermeņa dzīves ciklu, jo tas netiks pakļauts pūšanas vai trūdēšanas procesam jūsu ķermeņa iekšienē, kā arī neuzņemat dzīvnieku izdalīto adrenalīnu, kad tie nokaušanas priekšnojautās sajūt savu bezspēcību.

Lai Dievs svētī jūsu šķīstību, jūsu mīlestību un līdzjūtību pret mazajiem brāļiem un māsām, dzīvniekiem, kas neatrodas šai pasaulē, lai būtu jūsu barība un pārtika, bet gan, lai uz šīs planētas paši ietu savu evolūcijas ceļu.

Mīlestība un Miers

Kanāls: Kris-Won


Would you like to ask a question to our brothers in Alfa Ship? Please send it to us and if we find it appropriate, we'll add it to our Question Corner! We can't guarantee that they will answer your question, but we know that they monitor us, so there's a good chance that they will at least read it.

Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Alfa Ship,
please let us know and we'll add you to our mailing list.