Home > Latviešu > Alfas Zvaigžņu kuģis, April 28, 2010

Alfas Zvaigžņu kuģis, April 28, 2010

Mākslinieka iespaidu Alfa kuģu

Sveicieni no Zvaigžņu kuģa Alfa!

Tas ko esam ziņojuši iepriekšējos vēstījumos, mūsu brāļi un māsas, LAI TĀ BŪTU, lai top. Pēc aizas šķērsošanas pārejā uz nākamo līmeni, jums kā šīs zilās planētas cilvēku būtnēm, jākļūst par gaismas būtnēm, kas vibrēs daudz augstākās frekvencēs un atradīsies pavisam jaunā eksistences stāvoklī. Jūsu dzīves veids, domāšana, rīcība, darbība, laika pavadīšana, viss kļūs ļoti līdzīgs tam, kas notiek mūsu mājas planētās, vietās no kurienes nākam mēs, Alfas Zvaigžņu kuģa apkalpe un citi starpplanētu un starpgalaktiku gaisa kuģi. Jūsu pasaule pēc eksperimenta un Augšāmcelšanās procesa piedzīvošanas vairs nebūs bēdu un netaisnību pasaule kādā dzīvojat tagad, kas par tādu kļuvusi pateicoties tumsas spēku manipulācijām, kas turējušas jūs savā „jūgā” un valdījušas pār jums tūkstošiem gadu garumā.

Jūs nesaprotat, kā gan Debesis ir pieļāvušas tādu izmantojošo spēku kundzību, kā pieļāvušas uz tik ilgu laiku tik ļoti jūs nospiest. Mīļie, tas bija nepieciešams, jo visām dvēselēm ir jāsasniedz zemākais vibrāciju līmenis, lai vēlāk atgrieztos un paceltos, lai atgrieztos pie Radītāja Tēva-Mātes. Tā ir „Dieva Spēle”, iekšējais struktūras darbs, kas ieskicē triljonu (kvintiljonu) dvēseļu likteņus, kas krustām šķērsām krustojušas savus dzīves ceļus, lai paveiktu Meistara Plānu; plāns novedīs katru dvēseli uz Perfekto, kas arī ir visu dvēseļu galīgais mērķis. Kad visas dvēseles, apgaismotas ar šķīsto un žilbinošo Pirmatnējā Logosa Gaismu, pieredzēs visu dzīvē pieredzamo, tās atgriezīsies, lai atkal sakustu vienā veselā ar savu Radītāju; Radītājs saņems ikvienu un katru ar Tādu Mīlestību, ka ikviens tad zinās, ka ir kļuvis Viens, ir kļuvis par unikālu Pilnības Būtni, Nedalāmu; šis process noticis šobrīd neaptverami ilgā laika periodā.

Zeltītie kosmiskie vēji attīrīs visu blīvajā matērijā dzīvojušo Garu ceļu un Visvarenais aiznesīs savus Bērnus uz Viņa dievišķo klēpi, tāpat kā jūrā ietek upes, kas pirms tam locījušās cauri kalniem un ielejām. Visumu, kas reiz ticis radīts un paplašinājies meklējot vēl nebijušas pieredzes, to atkal ievilks un uzsūks sevī vienīgā Mūžīgā Būtība; Visums tad būs atbrīvots no vēlmes dalīties un mīlēt sevi. Un tad Viņš gulēs ar Savu sapni eonu ilgumā, līdz pēc lielās atpūtas gribēs atkal radīt jaunu Visumu ar jauniem tajā valdošajiem Kosmiskajiem Likumiem.

Labi. Vai nav tā, ka jūsu ikdienas rūpes ir triviālas un nenozīmīgas salīdzinājumā ar visa Radītā lielumu, attīstību un veidojumu, visu būtņu Kungu, visu pasauļu un visu dimensiju varenību? Ienirsiet Radītajā un vēl Neradītajā bezgalībā, un sajūtiet to zināšanu ekstāzi, ka drīz kļūsiet par līdz šim nepazītām mirdzošām miera un mīlestības būtnēm, līdzīgām mums, kas nākušas sniegt jums roku un pacelt jūs augšup, kā ķēdes posmiņi, kas viens aiz otra paceļas augšup uz bezgalību.

Atrisiniet visas savas problēmas, izvairieties un apejiet jūsu ceļa šķēršļus, ticiet mūsu solītajai Jaunajai Zemei; jūs paši to zināt- savās sirdīs- jaunais materializēsies ļoti drīz, pēc nenovēršamām pārmaiņām, kurām tūlīt ir jāsākas. Ticiet sev, jo jūsu iekšienē, jums ir viss Visuma spēks; jums tikai jāiemācās šo stiprumu paņemt no sevis un izteikt to ar mīlestību un viedumu, lai kurp ietu un ko darītu.

Mīlestība un Miers. Un daudz, daudz pacietības, mīļie brāļi un māsas, jo viss atnāks...īstajā laikā. Strādājiet, lai tuvinātu šo brīdi, ko visi tik ļoti vēlaties, un nenodarbiniet sevi ne ar ko citu.

Avots: Komandieris Sohins no Zvaigžņu kuģa Alfa

Kanāls: Kris-Won
Tulkoja: Māra


Would you like to ask a question to our brothers in Alfa Ship? Please send it to us and if we find it appropriate, we'll add it to our Question Corner! We can't guarantee that they will answer your question, but we know that they monitor us, so there's a good chance that they will at least read it.

Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Alfa Ship,
please let us know and we'll add you to our mailing list.