Home > > Matthew Ward — March 12, 2011

Matthew Ward — March 12, 2011

1. Mindannyiunk szerető üdvözletével erről az állomásról, Máté vagyok. A földrengés Japán partjainál stratégiailag úgy lett beállítva, hogy cunamit okozzon, nem Természetanya tette. Az Ő egyetlen szerepe a történésekben az elkerülhetetlen belső föld- és vízmozgások voltak,miután az Illuminátusok tudósai előidézték a rengést. Űrbéli családunk képes volt keresztezni céljukat, ami a városokat a földdel egyenlővé tétele, a sziget elárasztása és az ott lakók többségének megölése; mindamellett az óceán teljes erejének munkába állítása meghaladja technológiai képességeiket. A rengeteg utórengés sem Földanya műve, és a szeizmológusaitok és geológusaitok számára nyilvánvalónak kell lenni, hogy valami szörnyen nem stimmel.

2. Az Illuminátusok vezetői tudják, hogy gazdasági birodalmuk darabokra tört, és mielőtt valamikor kikezdhetetlen globális hálózatuk utolsó részei is semmivé válnak, megpróbálnak minél több negativitást generálni káosszal, pusztítással és nagyszámú halálos áldozattal, ahol csak tudnak. A pusztítás az óceánban és a nukleáris erőművek megrongálása, összehasonlítva az Illuminátusok abbéli szándékával, hogy Japánt maradéktalanul lerombolja, csekély eredménnyel járt. Tokió minimális kárt szenvedett; a rengés, utórengések és a cunami rengeteg negatív energiát bocsátanak ki a bolygón; a bolygón kívüli technológia mérsékli az erőmű által kibocsátott sugárzás hatásait; más civilizációk intenzív fényt bocsátanak ki, ami hozzáadódik a Japán emberek áradó imáihoz, aki rugalmassága és találékonysága, valamint más országok segítsége meggyógyítja ezt a nemzetet.

3. Az egyre terjedő fényben az Illuminátusok lelkiismeretlen tevékenysége nem tudja tovább pusztítani a Földet. Mint ahogy ti és mi látjuk a kollektív tudat tömeges ébredését, úgy ők is, és tudják, hogy ez elűz minden sötétséget a bolygóról. A kitágult tudat fényében a sokáig elnyomott emberiség felemeli a hangját a szabadságért, és ez a kiáltás visszhangzik majd újra és újra, míg az emberiség az egész világon szabad lesz.

4. Végül nehezen kivívott győzelem lesz Líbia osztályrésze, és a Közel-Kelet más országai, valamint Délkelet-Ázsia és Afrika nemzetei osztályrésze. Azokban az országokban, ahol a különböző ideológiát képviselő politikai pártok erőszak nélkül állnak szemben egymással, a széthúzó pozíciókat egységes adminisztráció váltja fel, amely a tömegek érdekeit szolgálja az elit pénzsóvársága helyett. Mindazonáltal butaság lenne a zsarnoki vezetők gyors megadását, vagy teljesen zökkenőmentes átmenetet várni, mivel az új nemzeti vezetők különböző fokú nyugtalanság közepette és különböző ütemben kerülnek majd a helyükre.

5. Szomorúság és nehézségek nehezednek majd a családokra, akiknek szerettei az életükkel fizetnek az újraalakított kormányzásért, vagy akik tűzharcban esnek el. Bárcsak mindegyikük tudná, hogy minden ember, aki elhagyja ezt az életet akár eredeti vagy módosított életszerződése szerint, megerősödik a Föld spirituális világában. Kérlek, csatlakozzatok az univerzum fénylényeihez, küldjétek imáitokat a legnagyobb jóért minden számára.

6. Azt hiszem, ez a megfelelő hely, hogy válaszoljak egy olvasó kérdésére: A lélek félelem nélkül hagyja el a testet? Egy szemernyi félelem sem kötődik a lélekhez és az étertesthez, ahogy elhagyja a fizikai testet, de a szellem egy teljesen más kérdés. Amíg a lélek úgymond felszabadul, az emberi szellem – csakúgy, mint a hiedelmei, tulajdonságai és emlékei – pontosan úgy érkeznek a Nirvanába, ahogy a test halálának a pillanatában voltak. Ha valaki félelemmel teli életet tapasztalt, vagy a halál folyamata félelmetes körülmények között zajlott, ez a félelem beleivódott a szellembe. Ezek a személyek speciális helyekre érkeznek, ahol speciálisan képzett átmeneti csapatok erősítik az étertestet és elvezetik a személyt egy nyugodt helyre, ahol állandó figyelemben és személyre szabott bánásmódban van része.

7. Anya, légy szíves, másold ide a könyvnek azt a részét, ahol leírtam ezt a kivételes gyógyító folyamatot annak a katonának a példájával, aki egy ütközetben halt meg. Ugyanezt a gondos ellátást kapják azok az emberek, aki félelemben haltak meg a földrengés vagy a cunami miatt – tudom, hogy ez egy kis vigasztalást nyújthat azoknak, akik szeretik és gyászolják őket.

[Kivonat a Máté, Beszélj nekem a Mennyországról; a „Lelkek Átvezetése” c. fejezetből.]

Most egy valós példát mutatok neked arra, hogy kezelünk egy sérüléses érkezést. Látsz egy sebesült katonát egyenruhában egy tábori ágyon ül, harci lázban ég, félelemben és küzdeni akarásban, és látsz valakit, aki gyengéden megpróbálja megnyugtatni őt. Ugyanúgy, mint a képben, amit küldök, a katona teste szilárdnak látszik, mint a Földi test, és ugyanígy az ágy is szilárdnak tűnik. Ez egy illúzió, amit azért teremtünk, mert szükséges az akklimatizációnak ebben a szakaszában.

Harcban a katonáknak egyensúlyt kell teremteni a halál valósága és saját legyőzhetetlenség-érzésük között, hogy a túlélésre tudjanak összpontosítani. Ez a bonyolult pszichikai manőverezés, hozzá a harci sokk, a halott társak, és a sebesültek kiáltásainak borzalma rendkívül felkavart állapotba hozta ezt a férfit. Fontos hagynunk, hogy felismerje, ez egy változás a legutóbbi földi környezetéhez képest, amit úgy érünk el, hogy könnyítünk a harctéri feltételeken, amelyekben volt és meghalt. Apránként az utolsó emlékeit is megszünteti a körülötte lévő helyszín fokozatos eltávolítása, míg képes elfogadni, hogy elhagyta földi testét és belépett ebbe az új életbe. Az átmenetnek lassúnak és számára valóságosnak kell lenni, különben a szelleme olyan sokkos állapotba kerül, ahol a gyógyításból „nagyszervíz” lesz. Nem mintha a segítség már eleve nem lenne szükséges, és a segítségnyújtás nagyon fontos, de ez viszonylagos.

Máté, úgy tűnik, hogy a valóságosság a katona számára azt jelenti, hogy harc folyik körülötte. Láthatja a halott bajtársait, ha ők körülötte épp ugyanilyen kezelésben részesülnek? Nos, mivel azt mondtad, minden lélek külön érkezik, úgy gondolom, ő egyedül van gyógyítójával egy harctéri környezetben.
Nem, Anya, nem ő ott az egyetlen katona. Éppen most küldtem egy közeli képet neked, így tisztán láthatod a testének és az ágynak a valóságosságát. Igen, láthatja néhány „halott” társát maga körül, és ez egyszerre hasznos és megakadályozza, hogy összezavarodjon a legutóbb maga körül látott emberek hiánya miatt. Hogy egy csoportba gyűjtjük ezeket a férfiakat ebben a szakaszban, nem áll ellentétben azzal, hogy minden érkezést egyénileg kezelünk a speciális gyógyítási szükségleteknek megfelelően. Hogy elkerüljük a további pszichés károkat, fontos, hogy a halál körülményeit pontosan ábrázoljuk, és a bajtársaik jelenléte a valóságuk része.

Ez az embercsoport, akik majdnem egyszerre estek el, körülbelül tízen vannak, különbözően állnak hozzá a halálhoz és a Mennyországhoz. Olyan állomásokra érkeztek, ami szellemi szintű energiájuknak megfelelő, és szellemi behangolásuk legjobban elvégezhető, ez az első állomás, amelyet éppen láttál. A csoport mindegyik tagjának megvan a saját energia behangolása, amely ettől a ponttól tovább folytatódik. Néhányan meglehetősen előre haladtak a lélekfejlődésében, és nagyon hamar tudatosult bennük, hogy beléptek a szellem birodalmába. Láttunk újonnan érkezett katonákat, akik annyira előrehaladtak a fejlődésben, hogy azonnal tudták, hol vannak, és rögtön segíteni kezdték a többieket az átmenet elfogadásában.

Ami a képet illeti, amit láttál, igen, ez csak egy kis része volt az előhívott harctéri környezetnek, levéve a fülsiketítő hangokat és véres Földi valóságot. Mindamellett, ha egy „csatajelenet” képét küldtem volna neked, nem lett volna hiteles, mert azt mi sem látjuk. Amit látunk, felvillanó jelenetekre hasonlít egy moziban, ahol a nézők futó pillantást vetnek egy szereplőre és helyzetére, utána egy másikra, és így tovább. Annak ellenére, hogy kevés időt szántak egy-egy jelenet bemutatására, a nézőknek meg kell érteniük, hogy mindegyik fejlemény egy időben történik.

Futó képeket látunk egyes, a megértés különböző állomásain lévő lelkekről, akiknek szükségük van a segítségünkre az áthaladáshoz. A létrejött energia kapcsolat vezet minket arra a helyre, ahol lennünk kell. Tudom, csodálkozol, hogy tudjuk megkülönböztetni ezeket ebben a káoszban, és nem tudom, hogy magyarázzam el ezt neked, Anya, de biztosíthatlak, hogy ez tökéletesen működik.

Ahogy említettem ezelőtt, elsődleges gyógyítási mechanizmusunk a rezgések, ezért olyan alapvető a zene. Itt az egészséges egyéneknek két meghatározott pont közötti rezgésszintje van, ami megenged némi ingadozást, ami megfelel a növekvő vagy csökkenő lelkesedésnek, izgalomnak vagy bármilyen érzelemnek, amely szintváltozást okoz. Mivel itt nincsenek félelmet vagy bosszúságot keltő körülmények, a normál szinttől való eltérést csak pozitív dolgok okozhatják. Az érkezőknek sokkal különbözőbb a rezgési tartományuk, amely függ a hitrendszerüktől Földi életük során, valamint a fizikai élet és halál körülményeitől.
_______________________________________
8. Köszönöm, Anya. Szeretnék még valamit hozzátenni, ami nincs ebben a kivonatban, de említettem korábban a fejezetben. Minden embert, aki áthalad, név szerint üdvözlünk, és megkap bármilyen egyéni törődést, amire szüksége van. Ha hamar tudatosul bennük, hogy visszatértek ebbe a birodalomba, a családjuk, barátaik, állataik üdvözlik őket, akikhez szeretettel kötődnek, és segítenek megfelelő szállást találni és berendezkedni.

9. Édesanyámnak elmagyaráztam, hogy csak azért használtam, a személytelen “érkezés” szót, hogy különbséget tegyünk a lelkek között, akik Földi életüket fejezték be, és sok más között, akik spirituálisan fejlett fizikai civilizációkból jönnek. Mert Nirvana jól ismert a személyre szabott gondoskodásról és a sérült szellem gyógyításáról, néhány ember pihenni és megfiatalodni jön néhány traumatikus élet után. Mások haladó tudományos kurzusokat tartanak itt, de a legtöbben látogatóba jönnek. Ennek a világnak a magasabb szintjei széles körben ismertek csodálatos szépségükről és változatosságukról, és ez egy népszerű üdülési célpont azoknak az embereknek, akiknek az energiája megfelel ezeknek a magas rezgéseknek.

10. Bár én nem laktam itt csupán tizenkét vagy még néhány évet, a Nirvána még mindig az otthonom, mondhatnád. Csak annyira térek vissza, amennyi a szolgálatra hívások között van, segítek más civilizációkat az univerzumnak ezen a részén értékelni és fejleszteni szellemi menedékeiket, amelyet az emberek a Földi Nirvánával azonosítanak.

11. Mármost egy ideje mi és a fény más üzenetküldői figyelmeztetünk benneteket a közelgő viharos időkre. Most azt mondjuk, itt vannak. Mostanáig a Föld harmadik dimenzióból való kiemelkedése nem volt nyilvánvaló az alulinformáltak számára; most, hogy Földanya közelebb került a negyedik dimenzió kapujához, nagyobb sebességbe kapcsolt a világ átalakulása. A bolygó felgyorsította útját az energiasíkokban, ahol más égitestekkel való kölcsönhatás segíteni fogja a negativitás gyors felszámolását, és minden sötét szándék lelepleződik. Ennek a naptári évnek a végéig és a következő elején a Föld energiaháló potenciálja tele lesz harci aktivitással mindaddig, amíg a fény felülkerekedik a sötétség utolsó foszlányain is.

12. E nyugtalanság miatt nem lehetséges a történések pontos idejét előre meghatározni, amelyeknek meg kell történni, és be fognak következni, mielőtt az Arany Kor 2012 végén beköszönt. Különösen a fénymunkás közösség, ahol univerzumbeli testvéreink jelenléte ismert, türelmetlenül várja a híreket, amikor sokan közületek bemutatkoznak, és ők fölöttetek Földre szállnak. Nem tudjuk, mikor, mert ők maguk sem tudják, és éppen olyan lelkesen várják ezt az eljövendő napot, mint ti. Ne vonjátok kétségbe éberségüket, és ne mondjatok ítéletet a jó időzítéssel kapcsolatban, és addig tudjátok, hogy ugyanolyan nélkülözhetetlen módon szolgálnak benneteket, mint ahogy eddig már sok évtized óta.

13. A Föld negyedik dimenzióba vezető útjának ezeken a végső állomásain maradjatok állhatatosan a fényben. Belül felkészültetek az események kézben tartására, amely nehéz lesz azok számára, akiket lezárt elméjük a harmadik dimenzió korlátozott gondolkodásmódjába szorít, és akik híján vannak a spirituális világosságnak. Világosítsátok meg azokat, akik válaszokat keresnek és befogadóak, de tartsátok szem előtt, hogy minden ember maga választja meg, hogy meglátja-e a fényt, és pozitívan reagál, vagy nem.

14. Mint ahogy előző üzeneteinkben elmondtuk, sokan ennek az életnek a befejezését fogják választani a fény elfogadása helyett, amely a fizikai túlélést lehetővé tenné, és sokan mások távozni fognak választott életútjuknak megfelelően. Sem bennük, sem bennetek nem fog tudatosulni, melyik körülmény érvényesül. Emlékezve arra, hogy minden lélek az Egység elválaszthatatlan része, a sok távozó miatti szomorúság helyett a legnagyobb jóért imádkozni a legelőnyösebb minden lélek számára.

15. Mivel az univerzumban minden gyorsuló üzemmódban van, itt az ideje úgymond különválasztani a búzát a pelyvától. Ismert fel, mi értékes a gondolataidból és azokból a dolgokból, amire figyelmet fordítasz, és mi lényegtelen és érdemtelen. Öleld magadhoz az élet belső értékeit, és szórd ki, ami nem szolgál téged spirituálisan, mint a pornográfia „szórakoztatása”, sportból állatok megölése vagy hitelt adni szörnyű történésekről szóló híreszteléseknek. Használt az idődet, energiádat és forrásaidat bölcsen. Ha fizikailag vagy pénzügyileg megengedheted magadnak, hogy segíts, ahol nagy szükség van rá, tedd azt; ha ez nem lehetséges, pozitív gondolataiddal támogasd mindenütt a kormányzati reformokért és a környezet megóvásáért dolgozó egyének és szervezetek erőfeszítéseit.

16. A több, nagyobb, újabb megszerzésének kultúrája bizonyosan nem korlátozódik az Egyesült Államokra, de őket hirdetésekkel, és azzal a burkolt célzással bombázzák, hogy az ő felelősségük, hogy vásároljanak, hogy a gazdaságot mozgásban tartsák. Ez nem fog tovább működni sem nekik, sem másnak. A kollektív tudat eltávolodott annak az illúziójától, hogy a pénzügyi jólét, a tulajdon és társadalmi státusz a siker fokmérői.

17. Mint ahogy a Fogyasztói Kultúra nem korlátozódik az Egyesült Államokra, az Illuminátusok tevékenysége sem, ahogy legutóbb Japánban bebizonyosodott. Mindazonáltal az USA a nemzetközi tevékenységük bázisa, amely magában foglalja annak az érzetnek a megalkotását, hogy az Egyesült Államok egyfajta utópia – a legerősebb és leggazdagabb az országok között, a valódi demokrácia modellje a szavazók kívánságaival összhangban, és emberbaráti szándékkal avatkozik be más nemzetek ügyeibe. Ez nem jelenti azt, hogy az állampolgárság bűnrészesség, vagy hogy a kormányzat nem jó nekik, vagy bárki másnak a világon; hanem azt, hogy ez egy utópikus élet illúziója, amelyet az emberek vezetnek az emberekért, és a tiszta önzetlenség gyorsan szertefoszlik, és így kell, hogy legyen.

18. Néhány hónappal ezelőtt Hatonn nagy szenvedéllyel beszélt az erős ellenzékről, amivel Obama elnöknek meg kell küzdeni, és a szükséges támogató gondolatokról és imákról érte és családjáért. Édesanyámat még mindig ostromolják e-mailekkel, amelyekben azt kérdezik, az elnök miért tesz ezt vagy azt, ami fenntartja vagy rontja pont azokat a helyzeteket, amelyek orvoslásáért megválasztották. A kérdezők, akik talán több hatalmat tulajdonítanak az elnöki irodának, mint az alkotmány, nem ismerik fel, hogy ez a kormány sokáig az Illuminátusok bástyája volt, és az ő céljuk az országról a félreértések keltése. A befolyásuk a Kongresszus több tagja fölött még mindig erős, és csak miután ez az irányítás befejeződik, lesz Obama képes a kabinetét a nemzeti reformok és a békés világ irányába kormányozni, aminek elérésére kijelölték.

19. Időközben ebben az országban az állampolgárok és választott tisztviselők néhány államban változásokért küzdenek, amelyek megszüntetnek, felhígítanak néhány foglalkoztatási juttatást. Ez a heves szembenállás példázza a kettősséget, amely polarizál filozófiai irányvonalakat, és azokat, akik a politikai küzdőtéren játszanak. Ez nem csak az Egyesült Államokra korlátozódik, természetesen a kettősség hat minden országra, ahol látszólag civil kormányzás van, és növekvő elégedetlenség a kormányzottak között. Így világszerte sok mélyreható változás és kihívás áll előttünk.

20. Látjuk gondolataitokat és szíveteket, ezért tudjuk, hogy az egyik kihívás sok fénymunkás számára az információk megítéléséhez szükséges képesség fejlesztése, a válaszokat belülről keresni ahelyett, hogy külső forrásokra támaszkodnátok, és hogy tudatosítsátok lelketek üzeneteit. Mindig választhatjátok, hogy az üzeneteket figyelmen kívül hagyjátok, de tartsátok szem előtt, hogy amit intuíciókén, ösztönként, lelkiismeretként érzékeltek, az a lélek módszere, hogy az embert a választott életútjának megfelelő ösvényen tartsa.

21. A tisztánlátás több mint egy mentális gyakorlat információk érvényességének meghatározására, vagy elvetésére. Az írott szavakból energia árad, és az érzéseid többek, mint amit elemzéssel ki tudnál deríteni arról, mi igaz és mi hamis. Ha az energia egyenletesen árad benned, az információ összhangban van szellemi tudásoddal; ha ellenállást tapasztalsz, az ellenkezője érvényes. Arra szintén nincs szükség, hogy a fényből érkező üzenetek megegyezzenek szóhasználatban vagy a részletekben – a lényeg az esszencia átadásában rejlik.

22. Mivel nincs több idő, amit óvatoskodásra vesztegethetnétek, üdvözölni fogjátok a hírt, hogy a magasabb rezgésszinteken a Föld elérkezett a felemelkedéshez, a tisztánlátást könnyebb elérni és az intuíció erősebb. Szintén megemlítjük, hogy ha hozzá tudtok jutni egyatomos aranyhoz, erősíteni fogja megvilágosodásotokat.
23. Az emelkedett tudat másik jele a különbségtétel az evilági témák iránti kíváncsiság és a spirituális fejlődéshez fontos információkeresés között. Továbbá, teljesen rendben van, ha az utóbbi nem ad választ minden kérdésetekre. Ha bizonyos információ esedékes a fejlődésetekhez az adott pillanatban, jönni fog; ha nem, meg fogjátok kapni a válaszokat, amikor szükségetek van rá.

24. Néhányan kérdezitek, honnan ismerhettek rá a sejtszintű változások fizikai tüneteire, és mások tudni szeretnék, hogy enyhíthetnek ezeken. Mivel számos előző üzenetben foglalkoztunk ezzel, megkértem édesanyámat, készítsen egy listát néhány dátummal, így azok az olvasók, akik szeretnének újraolvasni ezeket az információkat, könnyebben megtalálják.[2004. március 1; 2008. március 23.; 2009. március 10.; 2010. augusztus 13.]
(ezek a részletek jelen pillanatban sajnos még nem állnak rendelkezésre magyarul, de [várhatóan] hamarosan elolvashatjátok. Üdv: a fordító.)

25. Ami a mentális és érzelmi betegségeket illeti, az ok valóban lehet egy karmikus választás, de ez nem szükségszerűen érvényes a súlyosságukra – a mérgek, amelyek a világotokat minden területen szennyezik, minden állapotot súlyosbítanak a test sebezhető területein. És igen, ezek a betegségek, mint minden más rendellenesség, fokozatosan meg fognak gyógyulni, ahogy a Föld eléri a magasabb és még magasabb rezgésszinteket a negyedik dimenzióban; azonban, az út vele (a Földdel) függ a személy élettervében meghatározott élettartamtól, és hogy a szabad akaratából hozott döntések milyen közel vannak az élettervéhez.

26. Az ikerlelkekről szóló kérdések jól mutatják a „lélektársak” és az „ikerlángok” összetévesztését. Anya, légy szíves másold be az üzenet dátumát, amelyben a különbséget elmgyaráztam. [2007. március 4.]
Köszönöm.
(ezek a részletek jelen pillanatban sajnos még nem állnak rendelkezésre magyarul, de hamarosan elolvashatjátok. Üdv: a fordító)

27. Igaz, hogy minden képesség először a Földön kívülről érkezik, és a zsenik és csodálatos tehetségek, akiknek tulajdonítjuk a csodákat, képesek rá, hogy kommunikáljanak azokkal a lelkekkel, akiktől az eredeti ötlet származik? Majdnem, de ez nem teljesen így történik. Bár minden Földi ismeret már létezik az egyetemes tudatban, a zsenik és tehetségek képessége nem automatikusan az információ megcsapolásából jön. Először, amikor ezek a lelkek a Nirvánában tartózkodnak, és kiválasztják következő életútjukat, szülőket választanak a genetikai öröklődés és más szempontok alapján, mint a hely, ahol értelmük és tehetségük fejlődhet, megfelelő pénzügyi háttér az oktatáshoz, és a támogatásra való törekvésük. Miután megtestesültek, például első tudósaitok, fejlesztendő ötleteket, valamint tudást kapnak egy szűrő folyamaton keresztül fejlett civilizációk tudósaitól. A zene viszont a lélekből jön, és ez az erős belső kreatív erő motiválja ezeket a különlegesen tehetséges egyéneket, hogy minden akadályt legyőzve ki tudják fejezni művészetüket.

28. Ha az emberek nem ölnék meg a beteg vadon élő állatokat vagy az alulfejlett példányokat, a Természet Anya kézben tartaná a betegségeket és a túlnépesedést? Ha az emberek nem avatkoznának bele a Természetbe egyáltalán semmilyen szempontból, a világotokban minden harmóniában és egyensúlyban lenne, mint ahogy egyszer volt – és ahogy ismét lesz!

29. Kérlek, mondd el nekem, hogyan segítsek a világot jobbá tenni az unokáim számára, akiket segítek felnevelni? Pusztán a segíteni akarásod segít, mert fényt teremt, és tudsz többet is tenni. Lásd magad előtt a Földet arany fényben, olyan ragyogóan, mint a nap, eztán „lásd” az unokáidat olyan környezetben, amely megfelel az életkoruknak és érdeklődésüknek. Ez lehet egy osztályterem, ahol megmutatják tanulási vágyukat, vagy egy sportpálya, ahol boldogan játszanak társaikkal. Vagy talán átfutnak egy vadvirágokkal teli mezőn, tiszta vízben úsznak, zeneórákat vesznek, vagy kis állatokat gondoznak. Lásd őket sugárzó egészségben és örömben, akárhol is vannak.

30. Beszélgess velük spirituális hitedről és tudásodról az életkoruknak megfelelő szinten. Például, plántálj beléjük részvétet és őszinteséget, nagylelkűséget, kedvességet és az állatok és maga a Föld iránti tiszteletet. Buzdítsd őket önálló gondolkodásra, bölcs döntések meghozatalára, hogy lássanak egy helyzetet mások szemszögéből, legyenek jó kedélyűek, és érzékenyek mások szükségleteire. Mindenek felett, érezzék magukat biztonságban a szeretetedben.

31. A javaslatok egyszerűnek tűnhetnek, nem többek, mint amit bármelyik gyermeket nevelő ember megtenne egy gyermekért, és megteheted mindezt, és még többet. Ha így teszel, rendkívüli mértékben segíted jobbá tenni a világot mindenki számára!

Még egyszer csak az üzenetben búcsúzunk, mert örökké veletek vagyunk szeretetben.

Suzanne Ward
Website: The Matthew Books
Fordítás: EnikőShare |

Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Matthew,
please let us know and we'll add you to our mailing list.