Home > > Matthew Ward — February 13, 2011

Matthew Ward — February 13, 2011

1. Mindannyiunk szerető üdvözletével erről az állomásról, Máté vagyok. Örömmel tölt el minket Egyiptom diadala, ugyanígy érzünk Tunézia lakosai iránt, és így fogunk érezni minden ember iránt azokban az országokban, ahol a szabadságért egységben és békében felemelik szavukat. Az elmúlt hetek történései annak világos bizonyítékai, hogy a fény áthatja a kollektív tudatot, ahogy világotok látja a közös szándékért egyesült emberek erejét. A földi lehetőségek területén ennek a felélénkült energiának a megállíthatatlan lendülete sietteti a napot, amikor világotok szabad lesz az elnyomás, zsarnokság és kifosztás minden formájától.

2. Az úton haladva, ahogy az univerzumban minden folyamatosan gyorsul, csak kapkodjuk majd a fejünket, ahogy egyik jelentős esemény a másik után, vagy sokkal valószínűbben egyszerre bekövetkezik. Látva befolyásuk rongyos maradványait is szertefoszlani, az Illuminátusok megpróbálják majd meggyőzni a lakosságot, hogy az eljövendő igazság borzalmas, és az öntudatlan szövetségeseik lesznek azok, akik ellen fognak állni szilárd hitük megdöntésének. Például a Földi civilizáció eredete. Az evolúció rendíthetetlen hívei és az ugyanolyan hajthatatlan „Nagy Terv” hívők: Mennyire könnyen fogják elfogadni az igazságot, miszerint mindkét oldalnak részben igaza van, részben téved? És még ennél is mennyivel nehezebb lesz a vallási áhítatban élőknek, amikor kiderül az igazság a vallások céljáról és a Kereszténység alapját képező hazugságokról?

3. Sokaknak nyomasztóak lesznek ezek a felfedezések, és más dolgok is előkerülnek majd a fő változások bevezetésével egy időben. Tudva, hogy a megdöbbenés és izgalom a Föld harmadik dimenzióból való kilépésének előfutára, ti fénymunkások elméletben fel vagytok készülve az elkövetkező hónapok átvészelésére és az összeroskadók megsegítésére.

4. Beszéljünk most egy kicsit a fénymunkásokról. Milliók vesznek részt nemzetközi meditációkban, imaszolgálatokban és béke- valamint szabadság gyülekezetekben. Sok ember és csoport részt vesz helyi segítő programokban, míg mások aktívan segítenek távoli vidékeken élő embereket, vagy pénzügyi segítséget nyújtanak efféle tevékenységet végző szervezeteknek. Bolygószinten tömegek dolgoznak a közösségük, országuk, világuk jobbításán.

5. És ezen milliók közül viszonylag kevesen gondolnak magukra fénymunkásként. A szívüket követik anélkül, hogy észrevennék, hogy a sugárzó fény, amelyet egyesülésükkel lélekben és könyörületben, törődő és önzetlen segítségükkel, az isteni szolgálat fényében való egyesülésükkel hoztak létre az egész világon, emeli a rezgésszintet és lökést ad a Föld mennybemenetelének. Mégis, ugyanezeknek a fénymunkásoknak, a népesség túlnyomó többségének fogalma sincs a felemelkedésről vagy az Aranykorról. Szorgalmasan dolgoznak, a körülményeik javításán, de a végtelen szükség legyőzhetetlennek látszik, és sok ezek közül a drága lelkek közül kétségbe esik: Miféle világot örökölnek gyermekeink és unokáink?

6. Ti, aki tudjátok, hogy fénymunkások vagytok, képesek vagytok hagyni, hogy a fényt generáló embertömeg - akik nincsenek tudatában tevékenységüknek - inspiráljon benneteket, hogy tovább nyújtsátok karotokat köreitekből, a tudatossággal rendelkezők köréből. Ti el tudjátok oszlatni az alulinformált emberekben a kétségbeesés negativitását egyszerűen azáltal, ahogyan élitek a fényt. Ez alatt nem prédikációt vagy térítői tevékenységet értünk, hanem azt, hogy éljetek lángoló szellemben, hogy örömötök és tudatosságotok energiája megérintsen mindenkit körülöttetek. Így hagyjátok, hogy fényetek teljes dicsőségében ragyogjon – ez a legjelentősebb, legteljesebb életfeladat!

7. Kérlek, ne gondolt azonban, hogy a tudásodat, hogy úgy mondjam véka alá kellene rejteni. Ismersz családtagokat, barátokat, szomszédokat és kollégákat, akik vonakodnak elfogadni mindent, ami nem passzol az eszméikhez, hitrendszerükhöz – ezt fogadd el, tudva, hogy lesznek más lehetőségeik meglátni a fényt. Mindazonáltal a lélekkeresőknek egy olyan valaki, akivel megoszthatják intuíciójukat és meggyőződésüket, mérhetetlen megerősítést jelenthet. Ezért amikor egy nyitott egyéniség azt mutatja, hogy szívesen venne egy beszélgetést, közölj vele annyit, amennyit szívesen meghallgat. Ha kétkedni látszik, akkor is elültettél egy magot, amely virággá fejlődhet. A fényben, amely a Földön erősebb, mint amire bármelykőtök tudatosan emlékezhet, az elme kinyílik, mint ahogy a szívek is.

8. Most, hogy ezek a változások láthatóak sok kormánynál, beleértve azokat, amelyek már kezdeményeztek reformokat, hogy jobbítsák az országuk lakosságának életét, a következő lépcsőfoknak a nemzeti és nemzetközi gazdasági rendszerbeli változás látszik. Bár az új rendszerek és annak tapasztalt, tisztességes vezetői megvannak, a fordulat a régiből az újba nem mehet lángoló sebességgel. Az Illuminátusok pénzügyi hálózatát teljesen szét kell szedni, hogy a nemesfém alapú pénzügyi rendszerbe való átmenet a lehető legkönnyebben kezelhető legyen. Megelőző rendelkezéseket kell bevezetni – általában az üzleti életben – a pénzügyi és hitelintézetekben a nemzeti fizetőeszközök értékbeli kiegyenlítésével egyidejűleg.

9. A kormányokat irányító nemzetközi vállalatokat jogilag korlátozni kell, a nyomást gyakorló taktikáknak véget kell vetni és az adóhézagokat be kell zárni. A nemzeti adósságok, amelyeket nem egyenes szándékkal vettek fel – források kezelése külföldi tőkések által, valamint külföldi segélyek, amelyek az elithez vándoroltak ahelyett, hogy az ország infrastruktúrájának építésére vagy újjáépítésére fordították volna őket – el lesznek törölve, amikor férfiak és nők a spirituális és tudati egység erejével, és tőkeinjekcióval, valamint más segélyekkel véget vetnek az éppen hogy csak élhető életkörülményeknek. Megfelelő alapot kell teremteni az adózók számára és az üzleti életben azzal együtt, hogy a menekültek térjenek vissza országaikba, a hajléktalanok kapjanak otthont és hozzák helyre a vagyonárverezések helyzetét.

10. Munkahelyeket kell teremteni és finanszírozni, hogy a munkát keresők vissza tudjanak menni dolgozni az eddigi tevékenységi területükre, vagy, hogy más foglalkozásokra, szakmákra képezhessék ki őket, és az árukért, szolgáltatásokért, készségekért és más képességekért járó illetményeknek igazságosnak kell lenniük. Minden gyermeknek és felnőttnek hozzá kell férnie az oktatáshoz, a képzésnek tükrözze az univerzum igazságait, a középiskola utáni képzés legyen elérhető, és a művészeti képzés minden területének rendelkezésre kell állnia a motivált diákok számára.

11. A mezőgazdaság legyen összhangban a természettel, az élelmezési célból tenyésztett állatokkal bánjanak emberi módon és jusson tápláló étel a bolygó minden lakója számára. Ingyenes energiaforrásokat kell biztosítani, és véget kell vetni a fosszilis tüzelőanyagok használatának; a megfelelő egészségügyi ellátás legyen minden ember joga. A jogi, bírói és büntető rendszereket meg kell reformálni, az igazságtalanságokat jóvátenni, a rabszolga kereskedelem minden formájának véget kell vetni és a nőket meg kell becsülni a helyett, hogy birtokba vennék őket. A média általi vezérlésnek véget kell vetni; ugyanígy a kábítószer és pornográfia iparnak, valamint a szennyezés és a környezetpusztítás minden formájának.

12. Azokat a területeket említjük, amelyek sürgős cselekvést igényelnek nem azért, mert bármelyik is meglepő, hanem hogy biztosítsunk benneteket, hogy azok a „kell” és „lesz” helyzetek és sok más, amelyek szintén mérhetetlenül erősíteni fogják az életet a világotokban, a terv és a kivitelezés közötti különböző stádiumban vannak. Ez a monumentális vállalkozás – nem jelentéktelenebb, mint a háromdimenziós világ átalakítása és ennek a civilizációnak a spirituális megújulása – példa nélküli sebességgel és segítséggel történik, amely páratlan az univerzumban, vagyis nem csak a Földön. Tisztában vagytok a gondolataitok erejével – a rendületlen pozitív gondolkodás akár mérhetetlenül nagy változások gyors megvalósulását hozza.

13. Egy másik nagy fontosságú terület, hogy a Föld bolygó elért olyan energiaszinteket, amelyek elősegítik a telepatikus kapcsolatok megnyílását. Mindenkinek születési jogánál fogva meg van a képessége a lélek és lélek közötti kommunikációra – ez a lélek egyik alkotórésze. A magasabb frekvenciákkal, amelyek a Földön érvényesülnek, ezek a kapcsolódások gyorsabb ütemben nyílnak meg, mint ezelőtt; ugyanakkor ne szegje kedved, ha a tiéd még nincs nyitva. Meg fog történni a számodra megfelelő időben, de tudd, hogy egy sürgető érzés egy szeretett, a Nirvánában lévő személlyel való kommunikáció iránt energia akadályt teremthet és késleltetheti a kapcsolódást.

14. Alapvető, hogy tekintetbe vedd: nem csak fénylények – az általad szeretett lelkek vagy felemelkedett mesterek vagy spirituálisan fejlett fizikai civilizációk tagjai – akarnak beszélni veled. Sötét entitások éppoly mohón el akarnak érni hamis információikkal; hogy megakadályozd őket ebben, kérj védelmet a Krisztusi fénytől és kívánd, hogy csak fénylények vehessék fel veled a kapcsolatot.

15. Bár védelmet nagyon könnyű kérni és megkapni, felelősségteljesen kell cselekedned. Ha fáradtnak vagy betegnek érzed magad, vagy aggályok kerítenek hatalmukba bárkivel vagy bármivel kapcsolatban – a stresszes állapot bármilyen formája – NE kísérelj meg telepatikus kapcsolat létrehozását! Ha így tennél, az egy nyílt meghívás lenne az alacsony entitások számára, mert a te energiaszinted túl alacsony, hogy elérd a magasabb rezgésszámú fénylényeket. A kezdők érezhetnek önbizalomhiányt, amely szintén alacsony rezgésszámot vonz, ezért emlékezz belső képességeidre, és hagyd, hogy ez önbizalmat adjon neked. De az önzőség érzése is biztosítja, hogy alacsony szintű lényeket érsz el, mert az önzés olyan energiakapcsolódásokat hordoz, amelyek nem összeegyeztethetők a fénnyel, míg az alázatnak és a hálának magas a rezgésszintje.

16. Vezessen a tudat, hogy a fény, amely egy telepatikus forrásból árad, a szívben rezgéseket kelt; egy alacsony entitás energiája úgy viselkedik, mint egy ellenállás vagy gát, és riaszt, hogy fejezd be a kapcsolatot. Mint minden más új képességnél, a gyakorlat javítani fogja az ítélőképességedet, hogy egy forrás rezgései magasak vagy alacsonyak, valamint növelni fogja a képességeidet az adások tiszta vételére.

17. A telepatikus kommunikáció egyre gyakoribb előfordulásával kéz a kézben jár az „információ korának” robbanása. El vagytok árasztva információval és lényeges, hogy meg tudjátok ítélni, mi igaz és mi nem, nem csak azért, hogy pontos információval rendelkezzetek, de mert a tisztánlátás fejlesztése a spirituális fejlődés következő lépése. Az internet lehetővé teszi a hiteles információ gyors, globális elterjesztését, ami ezelőtt csak viszonylag kevesekhez jutott el, és míg ez a legjobb forrása a tényeket tartalmazó tudósítások tízezreinek, ugyanúgy hasznos a bolygón jelen lévő vagy bolygón kívüli sötét erők számára.

18. Anyagok, - melyek Illuminátus állítás szerint magasabb rendű lények üzenetei, - valójában lehet, hogy a kormány vagy egy vállalat irodájában íródtak, hogy őket támogassák hazugságokat hintve ismerős spirituális adatok közé. Más esetekben néhány médium vagy csatorna nincs tudatában, hogy alacsonyabb entitásokat értek el, amelyek jól ismert, tisztelt forrásoknak adják ki magukat, és hamis információkat közölnek, melyeket a vevőik továbbadnak. Néhány üzenet – mint például a tengerek és földtömegek hatalmas változásai, amelyek miatt földön kívüliek fognak kitelepíteni titeket, és mikor visszatértek a bolygóra, a föld alatt kell majd élnetek – merő képtelenség.

19. Láss tisztán minden információt úgy, hogy kérdezz belülre tudatosan kapcsolatba lépve lelkeddel, ahol az igazság lakozik. Ha az információ könnyen áramlik, összhangban van a lelked igazságával; ha akadozó érzést vagy ellenállást tapasztalsz, akkor nincs. Sokkal inkább, mint az utolsó két évezred bármely más pillanatában, az egyre erősödő fénynek ebben a korában az intuíció tisztább, határozottabb. Mindamellett ha egy elme be van zárva minden információ előtt, kiéve azokat amelyek merev hitéhez kapcsolódnak, a lélek üzenetei nem tudnak áthatolni ezen a korláton.

20. Igen, nagyon jól tudjuk, hogy mindezt már említettük sok általunk és más források által küldött üzenetekben. Akkor miért ismételjük meg? Abban az időben, amikor havi üzeneteink esedékesek, édesanyám sokakról hall, akik türelmetlenül várják az üzenetet, mely reményt és optimizmust ad számukra. Örömmel fogadjuk, hogy megbíztok információnkban, de hogy azért számítatok rá, hogy lelkesítsen és megerősítse pozitív gondolkodás módotokat, azt jelzi, hogy az üzeneteink nem érik el céljukat. A cél mindig az, hogy spirituális útmutatást és felvilágosítást ajánljon fel erről az átmeneti időszakról, mely során a Föld felemelkedik a harmadik dimenzióból, és közeledik Aranykorához, ahol el fogjátok foglalni a titeket megillető helyet, mint Egyetemes családunk tagjai. Soha nem szántuk az üzeneteinket a saját képességeitek helyettesítésére!

21. Messze, messze túl azokon, akik édesanyámnak írnak, látjuk azokat, akik le vannak maradva ítélőképességük fejlesztésében, és helyette üzenetküldőktől függnek, mint amilyenek mi vagyunk, hogy készen kapják a válaszokat arra, amiket keresnek. Látjuk, hogy visszasüllyednek a félelembe, mikor internetes cikkek valamilyen végzetes eseményt jósolnak, és látjuk a lelkierő hanyatlását vezércikkek nyomán. Elmondtunk nektek több ezer módot, ahogy űrbéli családunk hosszú ideje a Földet segíti – és ezeknek a civilizációknak néhány képviselője is elmondta – mégis elkedvetlenít benneteket, hogy nem landoltak a Földön űrhajóflották. Látunk elégedetlenséget, akár riadalmat az észlelt események miatt - és türelem helyett, - míg a valódi események a közvélemény elől még mindig rejtve zajlanak. És annak ellenére, hogy időről időre biztosítunk titeket, hogy nagyszerű lelkek vagytok erővel, amelyet csak a saját gondolataitok korlátoznak, haboztok hinni magatokban.

22. Ezt minden szemrehányás nélkül mondjuk nektek, de annál inkább csak szeretettel, és tudjuk, hogy nem minden vonatkozik mindenkire, de ha magadra ismertél arról, amit mondtunk, kérlek, szívleld meg szavainkat. Ti testvéreim, akik ennyire drágák nekünk, a spirituális fejlődéshez szükséges, hogy a válaszokat többé ne odakint keressétek, hanem kezdjetek el befelé nézni. Minden, amit szeretnétek, és amire szükségetek van, már a tiétek – kérlek, higgyetek magatokban! Közületek minden egyes embert szeret a magasabb spirituális világ minden lelke, és forrón kívánjuk, bárcsak ne úgy fognátok fel az életet, mintha egy bonyolult és titokzatos terheléses teszt lenne. Az élet annyira egyszerű, mint szívből élni, hagyni, hogy a szeretet vezessen, ez legyen a megbízásod és teljesítményed!

23. Néhányan a szabad akarat különböző szempontjairól kérdeznek. Hogy lehet szabad az akarat, mikor néhányan szabad akaratukat személyes döntéseink felülbírálására használják? Válaszul nem a bölcs, szerető szülői útmutatásról beszélünk, mikor a gyermekek lázadnak, ha nem az ő akaratuk teljesül, hanem gondolkodó emberekről, akik szabad akaratukból meghozott döntéseik miatt összeütközésbe kerülnek. Ez azt mondta: ne feledd el a születés előtti szerződésed alapjait: mindazok spirituális fejlődése érdekében köttetett, akik ezt az életet megosztják egymással; a szerződésben szereplő minden lélek feltétel nélküli szeretettel egyezett bele; mindenki karmikus leckéket választott az egyensúly eléréséért, és hogy segítse a többieket, tehát néhány szerep szükségszerűen erősebb, mint a többi; és a karma még mindig végigviszi önmagát. Tehát légy rá tekintettel, ha szerződésed tagjai – a döntésed ellenére, meglehet a te érdekedben – szigorú útmutatással, döntéseikkel az úton tartanak.

24. Ami egy szerződés módosítását illeti azért, mert valaki szabad döntése semmibe veszi másokét, sok millió emberrel megtörténik. Nem ők választottak olyan mértékű nehézséget és kihasználást, mint amilyennel találkoztak, a kapzsi, elnyomó vezetők miatt; e miatt lélek szinten kérvényüket a szerződés módosítására jóváhagyják, hogy fizikai életüket hamarabb befejezhessék. Mindazonáltal nagyon is ritka, hogy egy lélek bármilyen módosítási kérelmét amiatt, mert elégedetlen életkörülményeivel, megváltoztassák.

25. És ez fölveti a szabad döntés gyakorlásának más lehetőségeit. Ha szabad döntésedet érvényesíteni szeretnéd, ami különbözik a szemben álló féllel, az lehet, hogy a lelked útmutatása. Ez arra vonatkozik, ha olyan helyzetekben vagy, amelyek jelentős nyugtalanságot okoznak, mert a változtatás kockázatosnak vagy bonyolultnak tűnik. A lélekszintű üzenetek – azaz mint intuíció, lelkiismeret, ösztön, sugalmazás, vágyakozás – erősebbek, mint ezelőtt bármikor, ahogy a lélek felemelkedik a tudatosságig, a figyelemig. Nem csupán futó gondolatok valamiféle „zöldebb legelőről”, hanem folyamatos elégedetlenség a helyzettel, és erős érzete annak, amit helyette akarsz, a lelked üzenete, hogy szükséges a változtatás, így megtapasztalhatod a lélekszerződésed más aspektusait. Lehet ez akár költözés, változtatás kapcsolatokon, a tanulmányok más irányba fordítása, egy új munkakör vagy teljesen új munkaterület, lelkesen megteheted, ha követed belső hangodat.

26. Azután ott vannak a kérdések a szabad döntés másik oldaláról, másképp fogalmazva, hogy mindent beleszámítsunk: Honnan tudjuk, hogy a döntéseink, amelyek súlyosan érintenek valaki mást, részei a születésünk előtti megállapodásnak, vagy megakadályozzák a másikat saját szabad döntésének gyakorlásában? Az elemzés és a racionalizálás egyszerűen körbe-körbe vezetnek. Kérdezz befelé megvilágosodásért a helyzettel kapcsolatban, hagyd, hogy a lelked válaszai a szívedbe áradjanak, és tudd, hogy amit kapsz, az útmutatás lesz a saját [lelki] fejlődésed, valamint ugyan úgy, a másik lény spirituális fejlődéséért.

27. Az autizmus előfordulásának jelentős emelkedése összefügg a tudatosság változásával? Egyáltalán nem. Azoknak a gyerekeknek a növekvő számát, akiknek az autizmushoz hasonló tünetei vannak, az oltásokban levő mérgek okozzák és a tüneteket súlyosbítják a lég- víz- és talajszennyező anyagok, valamint a konzerváló szerekben és előírt gyógyszerekben lévő kémiai anyagok. A valódi autizmus, amely sokkal ritkább, a lélek választása a megtapasztalásra, amellyel mindenki egyetért, akivel életét megosztja. És [így] sem az autizmus, sem pedig a hozzá hasonló állapot nem akadályozza ezeknek a személyeknek a fejlődését a fizikailag felemelkedő Földön, hacsak a rövid életidő nem a lélekszerződésük része.

28. Nem, - az képesség, hogy valaki birtokolja, vagy hogy megtarthassa a fényt [önmagában,] egyáltalán semmi köze az egyén testtömegéhez. Ez a fénnyel teli gondolatok és szándék energiája, amely képes a fény létrehozására és szétterjesztésére.

29. Tudod, hogy az emberi klónozást hogy fogják leleplezni, és az emberek hogy fognak rá reagálni? Nem tudjuk, hogy ezt az információt hogy fogják közölni, de mert az ember klónozása nem sejtett tény a világotokban, valószínű, hogy sokkot és hitetlenséget fog kelteni, mielőtt elfogadják. Mindazonáltal, mivel annyira kevés élet lesz személyesen érintve, a klónozás felfedezése nem lesz annyira mély hatással, mint az igazság a vallásokról, az Illuminátusok hosszú kormányzásáról, a Föld felemelkedéséről és az Aranykorról.

30. Mennyire fontos, hogy megismerjük lélektársunkat? Lehetséges a felemelkedés valaki számára, akinek nincs kapcsolata lélektársával? Mivel félreértelmezések vannak a lélektársakkal kapcsolatban, a válaszunkban elsősorban tisztázzuk, hogy ők kik és kik nem. Lélektársak nem csak az a két személy, akik ebben az egész univerzumban „összetartoznak”, és akik élete nem lehet „teljes” hacsak meg nem találják egymást. Minden lélek sok életet eltölt ugyanazzal a csoporttal, vagy lelki társakkal és ezekben az életekben minden lélek sokféle szerepet eljátszik – férfi, nő, heteroszexuális, homoszexuális, anya, apa, partner, lány, fiú, barát, ellenfél, tanító, diák és így tovább. Ezen életek mindegyike a kontinuumban [folytonosság: a ford.] történik, ahol minden lélek személyisége hatással van sok-sok másikra egy időben, és lélekszinten mindenki tud szétválaszthatatlan kapcsolatairól.

31. Amikor közülük ketten találkoznak a Földön, lélekszinten felismerik egymást és tudják, hogy ismét úgy döntöttek, szorosan megosztanak egymással egy fizikai életet; tudatosul bennük a vonzalom, ami nagyon fontos számukra. Ők ketten bármilyen kapcsolatban lehetnek, ami különösen jelentős életük alakításában, és ha romantikus vonzódást éreznek egymás iránt, úgy gondolnak a másikra, mint lélektársra. És valóban azok, de nem úgy, hogy csak egymás iránt érezhetnek ilyen szoros kötődést – ez kizárna mindenki mást az univerzumban, akikkel szintén szorosan összekapcsolódnak, csak nem emlékeznek rá tudatosan. Ahogy spirituális fejlődésetek folytatódik, tudni fogjátok, hogy minden lélek a feltétlen szeretetben egyesült, egy érzés, amely sokkal magasztosabb, mint a romantikus szerelem, amit a lélektársra találásnak vélhetnek.

32. Tartsátok szem előtt, hogy az úton soha, egy pillanatra sem vagytok egyedül; minden fénylény ebben az univerzumban veletek van, segít nektek látomásotokból megformálni a világot, a világot, melyet már megalkottatok a kontinuumban.

                             _________________________

LOVE and PEACE

Suzanne Ward
Website: The Matthew Books
Fordítás: Enikő


< previous message | next message >


Share |

Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Matthew,
please let us know and we'll add you to our mailing list.